Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara y harfi koyunuz


d.ogren-sen.com > Doğru > Soruları
Zübeyde Hanım Ortaokulu fen bilimleri 1.dönem 3.yazılısı Adı/Soyadı: No: Sınıfı:5/ Puan:

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi koyunuz.

A

5Puan

D

Y

1-Kışın arabaların lastiklerine takılan zincir sürtünmeyi artırır

D

Y

2-Sürtünme kuvveti yüzeylerin cinsine göre farklılık

gösterir

D

Y

3-Bir cisim kaygan yüzeylerde daha zor, pürüzlü

yüzeylerde daha kolay hareket eder

D

Y

4-Kaynama her sıcaklıkta, buharlaşma ise belli sıcaklıkta gerçekleşir.

D

Y

5-Sıvının sıcaklığı azaldıkça buharlaşma hızlanır.


Aşağıdaki tanımları uygun kavramlarla eşleştiriniz.

B

5 Puan

1-Kuvvet
A-Katı haldeki bir maddenin sıvı hale
geçmeden gaz haline geçmesidir.

2-Yer çekimi
B-Vücudumuzun direncini artırmak, hastalıklara karşı korumak ve iyileşmemizi sağlar.

3-Hava Direnci
C-Havaya atılan cisimlerin yere düşmesini sağlayan etki

4-Süblimleşme

D-Cisimleri harekete geçiren veya durduran etki

5-Vitaminler
E-Hava içindeki cisimlerin hareketini zorlaştıran etkiye denir


Aşağıda verilen kelimelerle, bu kelimelerin karşılığı olan cümleleri tamamlayınız.(Her biri 2 puan)

a,

ısı vererek, yoğuşma, ısı alarak

C

5

Puan

1-Dinamometrelerin hassasiyeti içindeki yayın … ……… ………………bağlıdır.

2-……………………yüzeylerde sürtünme fazladır.

3- Sıvıların belli bir sıcaklığa ulaştığında hızlı ve yoğun ……………………..buharlaşmasıdır.

4- Sıvı hâldeki maddenin ısı alarak gaz hâle geçmesine …………………. denir.

5- Donma, yoğuşma ve kırağılaşma, çevrelerine …………………..gerçekleşir.

Donma
Aşağıda verilen kelimeleri, kavram haritasındaki yerlerine yazınız .(Her biri 1 puan)

D

6PuanAşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını cevap anahtarına işaretleyiniz(Her bir soru 4 puan)

E

52

Puan

1-Aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Kaygan yüzeylerde sürtünme gerçekleşmez

II. Sürtünme kuvveti cismin hareketini etkiler

III. Sürtünme kuvveti yüzeyin pürüzlülük durumuna bağlıdır

A)Yalnız II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

2-Dinamometre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmeye yarar

B) Sınırlı bir aralıkta ölçüm yapar

C) Cisimlerin esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır

D) Dinamometrede ölçülen kuvvetin birimi kilogramdır

3-) Aşağıdakilerden hangisi besinlerin kana geçtiği sindirim organıdır?

A) mide B) ağız C) ince bağırsak D) kalın bağırsak

4- Aşağıdaki olayların hangisinde ısı alınması gerekir?

A) Suyun kaynaması B) Suyun donması

C) Suyun soğuması D) Suyun yoğunlaşması

5- Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvettir?

A) Vurulan topun hareket etmesi

B) Rüzgarda düşen yaprak

C) Yer çekiminin etkisiyle ağaçtan düşen elma

D) Baltayla kesilen odun

6-Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin yararlarından biri değildir?

A) Arabaların buzlu yolda kayması

B) Yağmur damlalarının yere yavaş düşmesi

C) Deftere yazı yazmak

D) Yolda yürümek

7.

8.

Kardan adam aşağıdakilerden hangisini bahsetmiştir?
A-yağmur B-su döngüsü C-kar D-rüzgar

9.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Işık bir enerjidir.

  2. Cisim ışık kaynağına yaklaştıkça gölge küçülür.

  3. Işık her yöne doğrusal olarak yayılır.

  4. Işık boşlukta yayılır.

10-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-katı maddeler erirken ısı alır.

b-sıvı maddeler donarken ısı alır.

c-sıvı maddeler buharlaşırken ısı alır.

d-gaz maddeler yoğuşurken ısı verir.

11-DOĞRU_YANLIŞ

(...) 1. Işığı geçirmeyen maddeler saydam maddedir.

(...) 2. Işık kaynakları doğal ve yapay olarak ikiye ayrılır.

(...) 3.Işık dairesel olarak yayılır.

(...) 4. Işık opak maddelerin gölgesini oluşturur.

(...) 5.Dünya’nın, Ay ve Güneş’in arasında bulunması ile Ay tutulması oluşur.
12-

Aşağıda verilenlerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

A. Ateş böceği B. Mum C. Güneş D. Şimşek

13-

I. Gölge oluşumu

II. Güneş tutulması

III. Ay tutulması

Yukarıda verilen olaylardan hangisi veya hangileri ışığın doğrusal yolla yayıldığını gösterir?

A. Yalnız I C. I ve III

B. II ve III D. I, II ve III

14. Aşağıda verilen maddelerin hangisi ışığın bir kısmını geçirir?

A. Cam B. Su C. Yağlı kâğıt D. Mukavva

15. I. Saydam maddeler ışığı geçirmez.

II. Opak maddelerin gölgesi oluşur.

III. Kalınlığı artan camın, ışığı geçirme özelliği azalır.

Yukarıdaki ifadelerde yer alan bilgilerin hangisi veya hangileri doğrudur?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. II ve III

16. Bulunduğunuz ortamın daha fazla ışık almasını isterseniz pencerelerinizde aşağıdaki malzemelerden hangisini tercih etmeniz gerekir?

A. Buzlu cam C. Saydam cam

B. Siyah cam D. Beyaz cam

17. Aşağıdaki durumların hangisinde Güneş tutulması meydana gelir?

A. Ay, Dünya ve Güneş’in arasında olduğunda

B. Dünya, Güneş ve Ay’ın arasında olduğunda

C. Güneş, Dünya ve Ay’ın arasında olduğunda

D. Ay, Güneş ve Dünya’nın aynı doğrultuda olduğu her durumda


www.tufanegitim.comsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara y harfi koyunuz iconSinavi adı Soyadı: No: a- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına...

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara y harfi koyunuz iconA) Aşağıdaki ifadelerin başına doğru olanlar için ‘D’ yanlış olanlar...

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara y harfi koyunuz iconA- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların...

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara y harfi koyunuz iconD harfi altına rastlayan aralığı karalayınız. Sorunun cevabı sizin...

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara y harfi koyunuz icon1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “ d ” yanlış olanların...

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara y harfi koyunuz icon1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y)yazınız

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara y harfi koyunuz iconÖnerme = Doğru ya da yanlış, kesin hüküm bildiren ifadelerdir

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara y harfi koyunuz icon1 Canlılar sınıflandırılırken yaşadıkları yere gore (havada, karada,...

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara y harfi koyunuz iconİnsanları yanlış bilgilendirme, doğru olmayan söylemlerde bulunma...

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara y harfi koyunuz iconA. Doğru tümcelerin başına “D”, yanlış tümcelerin başına “Y” yazınız. (10x1= 10 puan )


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com