Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir?


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ 37. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

 1. Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir?

  1. Vericiyi tam olarak dinlemek ve anlamaya hazır olmak

  2. Kelimelerin içeriğine ve aktarılmak istenen duygulara açık olmak

  3. Kelimelerin sözlük anlamları dışında "vericide" ne anlama geldiklerini tanımayı istemek

  4. Kaynağın ne dediğine dikkat etmeden söylenenleri yorumlamak

  5. İletişimin eksik kalan yanlarının görülmesini sağlamak
 1. Kurumunuza gelen ve hiç tanımadığınız insanlarla mesafenizin ölçüsü ne olmalıdır?

 1. 0-35 cm mahrem alan

 2. 40-80 cm kişisel alan

 3. 80 cm-2 m sosyal alan

 4. 60-90 cm işyeri alanı

 5. 2 m ve sonrası genel alan
 1. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik personelinin görevli oldukları alanlar içerisinde 5188 sayılı Kanunla verilen yetkileri kullanarak yapmış oldukları görevlerin neticesi genel kolluğa sağladığı avantaj olarak değerlendirilmez?

 1. Genel kolluk kuvvetlerinin asli görevlerine odaklanmasını sağlar

 2. Kamu düzeninin sağlanmasında tamamlayıcı rol oynar

 3. Genel kolluk kuvvetleri ile devamlı iletişim içerisinde olunması suçun işlenmeden önlenmesinde önemli faktördür

 4. Özel güvenlik görevlisinin bulunduğu alanda meydana gelen olayların aydınlatılması için gerekli bilgiye daha çabuk ulaşılacaktır

 5. Özel güvenlik görevlilerinin daha ucuz maliyetle çalıştırılmaları
 1. Yüz yüze iletişimin diğer iletişim biçimlerine göre daha etkili olmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Geri bildirimin hemen alınabilmesi

 2. Karşılıklı etkileşimin sağlanabilmesi

 3. İletişim engellerinin anında giderilmesine imkân verebilmesi

 4. Empatik düşünceye daha uygun zemin hazırlaması

 5. Sürekli konuşan birini sürekli dinleyen birinin olması
 1. Kişilerarası iletişimde kullanılan unsurlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde önem sırasına göre doğru sıralanmıştır?

 1. Sözlü içerik– Dil ötesi öğeler – Beden dili

 2. Sözlü içerik– Beden dili–Dil ötesi öğeler

 3. Beden dili–Dil ötesi öğeler–Sözlü içerik

 4. Beden dili–Sözlü içerik–Dil ötesi öğeler

 5. Dil ötesi öğeler–Beden dili–Sözlü içerik

 1. Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?

 1. Suç soruşturması

 2. Sınır kapıları

 3. Spor alanları

 4. Havalimanları

 5. Otogar ve tren garları
 1. Aşağıdakilerden hangisi empatinin özelliklerinden değildir?

  1. Empati önyargı ve hızlı karar vermeyi gerektirir

  2. Empati bencillikten uzak karşıdaki kişiyi anlama çabasıdır

  3. Empati sosyal olmayı ve iletişimi gerektirir

  4. Empati koşulsuz kabul ve saygıdır

  5. Empatinin temeli dinleyerek anlamaya çalışmaktır
 1. Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

 1. Kişi içi çatışmalar

 2. Rol çatışmaları

 3. Ben merkezcilik

 4. Empati yoksunluğu

 5. Önyargılar

 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?

 1. Hedef

 2. Araç

 3. Model

 4. Mesaj

 5. Dönüt 1. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?

 1. Ses tonu

 2. Hitabet

 3. Sempati

 4. Göz teması

 5. Mekan kullanımı 1. Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İletişim

 2. Geribildirim

 3. Kaynak

 4. Kanal

 5. Kod açma 1. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin gereklerinden biri değildir?

 1. Kişiyle göz teması kurmak

 2. Gerektiğinde sorular sormak

 3. Anladığını belli etmek için başını sallamak

 4. Konuşanın sözünü kesmemek

 5. Kişinin elini sıkmak 1. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin özelliklerinden değildir?

 1. Kitle iletişimi göreli olarak büyük, türdeş olmayan ve kim olduğu belli olmayan izleyicilere yöneliktir

 2. İletiler açıkça iletilir, genellikle izleyicilerin çoğunluğuna aynı anda ulaşacak şekilde ayarlanır ve geçicidir

 3. Kaynak ve alıcı birbirini tanımamaktadır

 4. Geri bildirim çok etkin bir biçimde kullanılmaktadır

 5. Kitle iletişiminde mesajlar teknik araçlarla alıcıya ulaştırılır
 1. Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili …… istemi üzerine, …… önerisi ve …… onayı ile polis çevik kuvvet birimleri geçici olarak başka illerde görevlendirilebilir. Cümlesinde boşluklara uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 1. Özel güvenlik şirketi-Belediye Başkanı-İl genel meclisi

 2. Özel güvenlik şirketi-Emniyet Müdürü-Vali

 3. Emniyet Müdürü-Vali Yardımcısı-Vali

 4. Jandarma Komutanı-Vali Yardımcısı-Vali

 5. Vali-Emniyet Genel Müdürü-İçişleri Bakanı

 1. Aşağıdakilerden hangisi mülki idare amirinin denetleme yetkisinin amaçları içerisinde sayılmaz?

 1. Can ve mal güvenliğinin korunması

 2. Kamu hürriyetlerinin korunması

 3. Özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmak

 4. Gerekli ilave tedbirler alınmasını sağlamak

 5. Özel güvenlik şirketlerinin zarar etmesini önlemek

 1. Bir işyerinin en başarılı çalışanına her yılın ilk ayında bir maaş ikramiye vermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 1. Dışsal motivasyon

 2. İçsel motivasyon

 3. Takım çalışması

 4. Çapraz iletişim

 5. Müşteri odaklılık

 1. Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Fiziki güvenlik sistemleri

 2. Elektronik güvenlik sistemleri

 3. Biometrik güvenlik sistemleri

 4. Görüntü güvenlik sistemleri

 5. Mekanik güvenlik sistemleri

 1. Kart kontrollü geçiş sistemlerinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

 1. Giriş-çıkışların yetkilendirilmesi

 2. Zaman bazında kayıtların tutulması

 3. Geçmişe yönelik raporlar alınabilmesi

 4. Giriş-çıkış yapanların yaş gruplarının belirlenmesi

 5. Binada bulunan kişilerin tespit edilmesi
 1. X-Ray cihazında kontrol edilecek paket ve bavullar taşıma bandına konulurken aralarında en az olması gereken mesafe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. 50 cm

 2. 30 cm

 3. 150 cm

 4. 180 cm

 5. 175 cm
 1. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

 1. Çevre engelleri

 2. İkaz levhaları

 3. Gözetleme kuleleri

 4. Bariyerler ve kilit sistemleri

 5. Aydınlatma sistemleri
 1. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

 1. Sızma girişimlerinin anında algılanması

 2. Olayın kayıt altına alınması

 3. Tesisin iletişim sisteminin devre dışı bırakılması

 4. Arşivlenen bilgilerin geriye dönük olarak incelenmesi

 5. Tehdidin izlenmesi
 1. İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?

 1. İlkyardım sırasında ilaç kullanılır

 2. İlkyardım acil tedavi ünitelerinde yapılır

 3. İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır

 4. İlkyardım ambulansta başlar

 5. İlkyardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır
 1. Donması olan bir kişide ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?

 1. Kişi hareket ettirilmez

 2. Ilık içecekler verilir

 3. Donmuş bölge ovularak ısıtılır

 4. Su toplamış bölgeler patlatılmaz

 5. Kuru giysiler verilir
 1. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?

 1. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

 2. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

 3. İyileştirmeyi kolaylaştırmak

 4. Hastanın durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale etmek

 5. Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
 1. Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zincirinde ilk yardımcının görevidir?

 1. Hastane acil servislerinde müdahale yapmak

 2. Olay yerinde temel yaşam desteği yapmak

 3. Ambulansta müdahale yapmak

 4. İleri yaşam desteği yapmak

 5. Tedaviye başlamak
 1. Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?

 1. Karına bası uygulanmalıdır (Heimlich manevrası)

 2. Kalp masajı yapılmalıdır

 3. Kazazede öksürtülmelidir

 4. Koma pozisyonu verilmelidir

 5. Şok pozisyonu verilmelidir
 1. Aşağıdakilerden hangisi, bacak atardamarı yaralanmalarında uygulanmaz?

 1. Kasığa baskı uygulanır

 2. Bacak yukarı kaldırılır

 3. Bacağın üzeri örtülür

 4. Hızla sevk edilir

 5. Turnike yapılır
 1. Aşağıdakilerden hangisi, nabız alınması ile ilgili olarak yanlıştır?

 1. Ön-kol damarından (Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası)

 2. Kol damarından (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü)

 3. Çocuk ve yetişkinlerde kol atardamarından

 4. Bacak damarından (Ayak sırtının merkezinde)

 5. Şah damarından (Adem elmasının her iki yanında)
 1. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

 1. Kendisi solumaya başlar

 2. Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar

 3. Hiçbir şey olmaz

 4. Hasta şoka girer

 5. Göğüs ağrısı başlar
 1. Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusu değildir?

 1. Kan basıncı

 2. Vücut ısısı

 3. Kusma

 4. Dolaşım

 5. Solunum
 1. Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilkyardım için yanlıştır?

 1. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir

 2. Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır

 3. Hareket ettirilmez

 4. Tıbbi yardım istenir (112)

 5. Sıcak uygulama yapılır
 1. Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İkamet giriş ve çıkışları

 2. Alışveriş merkezleri

 3. Araca binerken veya inerken

 4. Trafik ışıkları (özellikle kırmızı ışıkta beklerken)

 5. İş yeri giriş ve çıkışları 1. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma organizasyonlarında görevli öncü istihbarat personelinin görevlerinden değildir?

  1. Gidilecek yerin boğma noktalarını tespit etmek

  2. Gidilecek yerin keşif çalışmasını yapmak

  3. Koruma amiri emir verdiği takdirde trafik eskortluğu yapmak

  4. Gidilecek yerin yapılmış olan keşif raporlarını toplamak

  5. Gerekli hallerde koruma ile ilgili olarak gidilecek yerdeki makamlarla koordinasyonu sağlamak

 2. Boğma (Boğum) noktası tabirinin en iyi tarifi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Denizde akıntının fazla olduğu, korumalar ve korunan kişinin boğulabileceği alanlardır

 2. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir

 3. Özellikle kıyı şeridinde normal devam eden derinliğin aniden artarak insanların boğulma riskinin arttığı alanlardır

 4. Rutubetli, oksijenin az olduğu solunumun zorlaştığı alanlardır

 5. Ney yapılan kamışlardaki birleşme alanına verilen addır 1. Aşağıdakilerden hangisi intihar saldırısı gerçekleştirmek isteyen kişiler için dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

  1. Fiziki görünüşü ile uygun olmayan göbek olabilir

  2. Mevsim ile uygun olmayan kıyafet giyebilirler

  3. Hareketlerinde tedirginlik belirgindir

  4. Eylemi gerçekleştirdikten sonra kaçacak yer ararlar

  5. Donuk gözlerle sadece hedef odaklı olabilirler
 1. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin yürüme düzenlerinde dikkat edeceği hususlardan biri değildir?

 1. Zihinsel ve psikolojik olarak, muhtemel olaylara karşı hazırlıklı olmalıdır

 2. Tehdit seviyesi yüksek şahısların yakın koruma organizasyonlarında iç halkaya yabancı birinin girişine müsaade edilmemelidir

 3. Çevre ile ilgilenilmemelidir

 4. Riskli ortamda koruma organizasyonu sıklaştırılmalı, güvenli ortamda genişletilmelidir

 5. Korunan kişinin rahat hareket etmesi sağlanmalıdır 1. Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?

 1. 11’li koruma düzeni (karışık)

 2. Tekli koruma

 3. İkili koruma

 4. Üçlü koruma

 5. Dörtlü koruma (açık V düzeni) 1. VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  1. Aracı derhal bir araç boyu ileriye park etmelidir

  2. VIP iner inmez araç kapılarını kapatmalıdır

  3. Araçtan çıkarak önünü iliklemelidir

  4. VIP güvenli bir yere intikal edene kadar kapılar açık, araç çalışır vaziyette beklemeli ve asla aracı terk etmemelidir

  5. Aracı hemen sağa çekmelidir


  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ayak bakımındaki ilkelerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?

Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir? icon1- aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir? icon3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir

Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir? icon2 Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com