2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sorulari


d.ogren-sen.com > Doğru > Ders
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SORULARI
S-1-Medeni Kanunun getirdikleri nelerdir? Yazınız.

S-2-Ölçülerde yapılan değişikliklerin sebepleri nelerdir?

S-3-Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun özelliklerini yazınız.

S-4-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılma sebebi nedir? Açıklayınız.

S-5- Misak-ı İktisadi nedir? Nerede kabul edilmiştir?

S-6- Lozan Antlaşması’nın sınırlarla ilgili maddelerini yazınız.

S-7-Lozan Antlaşması’nın Türkiye’nin egemenlik haklarını Boğazlarla ilgili maddelerini yazınız.

S-8-Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılma sebepleri nelerdir? Parti kapatıldıktan sonra meydana gelen olay nedir?

S-9- Halifeliğin kaldırıma sebeplerini yazınız?

S-10- Laikliğe geçişin aşamalarını yazınız.

S-11- Teşvik-i Sanayi Kanunu niçin çıkarılmıştır?

S-12- Yapılan inkılaplardan 5 tanesini kronolojik olarak sıralayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S-13- Kronolojilerin olaylarını yazınız.

3 Mart 1924
24 Temmuz 1923
1 Kasım 1922
1 Kasım 1928
30 Kasım 1925

S-14-

Olay

Alanı

Saltanatın kaldırılması
Kabotaj Yasası
Teşvik-i Sanayi Kanunu
Şapka Kanunu
Medeni Kanunun Kabul Edilmesi

S-15-

Çağrıştırdıklarını Yazınız.

Ali Fethi Okyar
Kazım Karabekir
Abdülmecit
Derviş Vahdeti
Şeyh Sait

Not Değeri: Her soru 10 puandır. Başarılar Dilerim

Süre:40 dk.

10 soru cevaplayınız. 10 cevaptan fazlası olursa 11. sorudan başlamak üzere iptal edilecektir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sorulari icon2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C...

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili çanakçI Çok programli anadolu lisesi...

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sorulari icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sorulari icon2014–2015 EĞİTİM ÖĞretim yili 9- sinifi fiZİk dersi DÖnem yazili sorulari

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sorulari icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sorulari iconEĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sorulari iconT. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sorulari icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A)

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sorulari icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ...

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sorulari icon2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com