T. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir


d.ogren-sen.com > Doğru > Ders
www.ogretmenler.in
DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU 2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8/B SINIFI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR.

Adı-Soyadı :

Sınıfı-Numarası:

1. Aşağıdaki kavramları kısaca tanımlayınız. (15 Puan)

a) Saltanat:

b) Tekalif-i Milliye:

c) 1 Kasım 1928:

2. Aşağıdaki cümlelerde boş yerleri doldurunuz. (15 Puan)

  1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün okullar……………………………………. bağlandı.

  2. TBMM’nin ilk siyasi başarısı 2 Aralık 1920’de imzalanan……………………………………….dır.

  3. Sakarya Zaferi ile M.Kemal’e……………………… ve gazilik ünvanı verilmiştir.

  4. Cumhuriyet döneminde yeni harfleri öğrenmek ve öğretmek için………………………………açıldı.

  5. Yunanistan…………………………….olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye bıraktı.

3. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın sonuna (D),yanlış olanın sonuna (Y) yazınız. (10 Puan)

  1. Türkler tarihte Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabesini kullanmıştır. ( )

  2. Medeni Kanun, evlenme, boşanma ve miras konularında düzenlemeler getirmiştir. ( )

  3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Halk Fırkası’dır.( )

  4. II.İnönü Savaşı’ndan sonra İtalyanlar Anadolu’yu terk etmeye başladılar. ( )

  5. Batı cephesinde savaş, Kuvay-ı Milliye güçlerinin başarısıyla son bulmuştur. ( )

4.Aşağıdaki soruların doğru şıklarını işaretleyiniz. (20 Puan)


1. I. Medreselerin kaldırılması II. Cumhuriyet’in ilanı

III. Medeni Kanun’un kabulü IV. Halifeliğin kaldırılması

Hangileri siyasal alanda yapılan bir inkılap değildir?

a) I-II b) I-III c) II-IV d) I-IV
2) Cumhuriyet’in ilan edilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında hangisinin etkisi yoktur?

a) Saltanatın kaldırılması

b) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması

c) Halifeliğin kaldırılması

d) Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması
3) Hangisi Atatürk’ün Serbest Cumhuriyet fırkası’nı kurdurma amaçları arasında yer alır?

a) Tek partili sistemi uygulama

b) Hükümetin denetlenmesini engelleme

c) Demokrasiyi tam anlamıyla kurma

d) Çok partili sistemi kaldırma
4) Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında yer alır?

a) Millî egemenliğin gerçekleştirilmesi yolunda gerçekleşen olumsuz bir olaydır.

b) Laikliğe geçişte ilk aşama gerçekleşmiştir

c) İstanbul Hükümeti’nin Lozan’a katılması sağlandı.

d) TBMM’nin açılması için uygun bir ortam hazırlanmıştır.
5) Türk Kurtuluş Savaşının sona erdiğinin kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mudanya ateşkes antlaşması

b) Sakarya zaferi

c) Mondros ateşkes antlaşması

d) Başkomutanlık meydan savaşı
6) Hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

a) Ankara’nın başkent olması b) Cumhuriyet’in ilanı

c) Saltanatın kaldırılması d) Halifeliğin kaldırılması
7) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes

Antlaşması’na göre savaş yapılmadan kurtarılan

yerlerden biridir?

a) Maraş b) Ankara

c) İzmir d) İstanbul
8) Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında yer alır?

a) 1921 anayasasının kabul edilmesi

b) Mustafa Kemal’in başkomutan seçilmesi

c) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması

d) Ordumuzun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesi

9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Halifelik 1517-Ridaniye savaşı ile Osmanlılar’ın eline geçti.

b) Musul ve Boğazlar, Lozan Ant.ile halledilmiştir.

c) Lozan’da Türkiye’yi M.Kemal temsil etmiştir.

d) Mudanya Konferansı’na Yunanistan katılmıştır.

10) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Atatürk’ün farklı alanlarda yenilik yapması, onun cumhurbaşkanı olduğunu göstermektedir.

b) Saltanat, cumhuriyet rejiminin önündeki engellerdendir.

c) Halifeliğin kaldırılması, laiklik konusunda atılan önemli bir adımdır.

d) Türk milletinin gelişmesini sağlayan bütün yenilikler, Atatürk ilkelerinden olan inkılapçılığın sonucudur.
5. Aşağıdaki soruları kağıdın arka yüzüne cevaplayınız . (40 Puan)

1) Cumhuriyet’in ilanı ile çözüme kavuşan 2 sorunu yazınız.

2) Doğu sınırımızda yapılan 3 antlaşmayı yazınız.

3) Menemen Olayı ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

4) “Atatürk’e göre eğitim milli ve çağdaş olmalıdır.” Cümlesini açıklayınız.

BAŞARILAR

ZEYNEL ÇOBAN

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir icon2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C...

T. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir icon2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C...

T. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir icon8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi

T. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir icon8. sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi

T. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir iconT. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu

T. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir icon11. siniflar tc. İNkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

T. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

T. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir icon2014–2015 EĞİTİM ÖĞretim yili 9- sinifi fiZİk dersi DÖnem yazili sorulari

T. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir icon2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ...

T. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir iconİLKÖĞretim okulu 4-5/a sinifi dönem yazili sorulari


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com