Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen


d.ogren-sen.com > Doğru > Programı
Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı
Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni ve acil tıp teknisyenlerinin, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun niteliklere haiz kişilerin mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde, bu eğitim programı ile işyerlerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan risk etmenlerine ve korunma tedbirlerine yönelik bilginin yanı sıra temel hukuk ve iş hukukuna dair ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Diğer Sağlık Personeli (işyeri hemşireliği) Temel Eğitim Programının tamamı teorik eğitim olup , toplam 90 saattir.

Öncelikle 45 saatlik uzaktan eğitim tamamlanacak, ardından yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programında yer alan her konunun genel amaçları ve katılımcılara kazandırılmak istenen özellikler konu başlıklarında belirtilmiştir. Programın içeriği belirlenirken 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunların ilgili diğer mevzuatları dikkate alınmıştır. Program kapsamındaki konular işyerleri ölçeğinde diğer sağlık personelinin uygun bilgi ve becerileri kazanacağı şekilde belirlenmiştir.

İşyeri hemşireleri işyerinde mesleklerini icra ederken İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görev, yetki ve sorumluluklarının aktarılması amaçlanmıştır.

Temel Eğitim Programı (Toplam: 90 saat)

Uzaktan eğitim (45 saat)

Eşzamanlı Eşzamanlı (senkron) ders uygulamaları her bir program için günde en fazla üç saat tir. Toplam 5 saattir.

Eş zamansız Toplam 40 saattir.

Yüz yüze eğitim 45 Saattir.

Programın yüz yüze eğitimle yürütülen bölümü ile ilgili esaslar

1. Eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saattir.

2. Bir ders saati: 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenme süresi dir.

3. Birden fazla ders süresi birleştirilmek suretiyle blok ders olarak uygulanmaz.

4. Dersler saat 09:00 ile 21:00 arasında yapılır. Sabah grupları saat 09:00 – 15:00 , akşam grupları 15:00 – 21:00 saatleri arasındadır.

Temel eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümünü internet üzerinden verilecektir. Uzaktan ve örgün eğitim en fazla 25 kişilik gruplar halinde yapılacaktır.

Uzaktan eğitimle ilgili katılımcılardan gelen soru ve taleplere aynı gün içinde cevap verilecektir. İnternet üzerinden veya Güneşli akademi eğitim kurumunda uzaktan eğitimin nasıl kullanılacağıyla ilgili eğitim verilecektir.
Tablo 1. Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Konuları ve Ayrılan SürelerDERSİN ADI DERS SAATİ

Yüz yüze

Uzaktan

Toplam

1

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

1

0

1

2

Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

2

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü

1

1

2

4

Uygun İşe Yerleştirme

1

1

2

5

Temel Hukuk ve İş hukuku

1

2

3

6

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

0

1

1

7

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

2

4

6

8

İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları

1

1

2

9

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

2

2

4

10

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

1

1

2

11

Psikososyal Risk Etmenleri

1

0

1

12

Fiziksel Risk Etmenleri

1

0

1

13

Kimyasal Risk Etmenleri

1

0

1

14

Biyolojik Risk Etmenleri

1

0

1

15

Ergonomi

1

0

1

16

Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

1

1

2

17

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 0

0

1

1

18

İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları

2

2

4

19

İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları

1

3

4

20

İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar

1

2

3

21

İş Kazaları

1

3

4

22

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale

1

0

1

23

Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar

3

3

6

24

Toksikolojinin Temel İlkeleri

1

1

2

25

İş Sağlığında Güncel Konular

1

1

2

26

Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

2

4

6

27

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları

2

3

5

28

İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi

2

2

4

29

İletişim Teknikleri

2

1

3

30

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri

2

2

4

31

İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi

2

2

4

32

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler

1

0

1

33

Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

3

0

3

34

Genel Değerlendirme ve Son Test

1

0

1
TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

45

45

90

GÜNEŞLİ AKADEMİ Gümüşpala Mh., Manolya Sk 1/2,

34200 Avcılar/İstanbul, Türkiye

Tel: 0212 495 13 13 pbx Faks: 0212 694 10 77

E-posta: info@gunesliakademi.com Web: www.gunesliakademi.com


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen iconEn az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf...

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen iconProgramın amacı

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen iconProgramin hareket noktasi ve amaci

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen iconDİn görevliSİ sağlik eğİTİMİNİn amaci

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen iconMemurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun...

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen iconAmaç madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin...

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen icon05/12//2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi...

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen iconDerneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek...

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen icon6111 sayili bazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile sosyal...

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen iconBazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile sosyal sigortalar ve...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com