2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A)


d.ogren-sen.com > Doğru > Ders
……. ORTAOKULU

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA TUTANAĞIDIR (A)
Öğrencinin Adı-Soyadı: No: Şube Aldığı Not:


Soru 1.8 10
Şekildeki piramidin cisim yüksekliği 8cm yan yüz yüksekliği 10 cm ise cismin taban çevresinin uzunluğu kaç cm dir.

a)48 b)40 c)30 d)24

Soru2.

6cm 8cm

B C

3cm x
D E

BC//DE ve verilenlere göre x=?

a)3 b)4 c)5 d)6

Soru3. y=x doğrusunun eğimi kaçtır.

a)1 b)3x c)3 d)0


Soru4. y=-6x+8 doğrusunun eğimi kaçtır.

a)-6 b)8 c)-6x d)8y


Soru5. Orijinden ve (3,7) noktasından geçen doğrunun eğimi nedir.

a)7 b)7/3 c)3/7 d)2
Soru6.(2,3)ve(3,5) noktalarından geçen doğrunun eğimi nedir.

a)1 b)3/2 c)2 d)5/3

Soru7.Orijinden ve (2,8) noktasından geçen doğrunun denklemi nedir.
a)y=4x b)y=8x

c)y=2x d)y=x/2

Soru8. y=4x+1 doğrusu ile y=ax-8 doğruları paralel ise a=?

a)7 b)7/4 c)4 d)4/7

Soru9.(0,0) dan geçen doğrunun eğimi 9 dür. Buna göre doğrunun denklemi nedir.

a)y=3x b)y=x

c)y=9x d)y=x/3


Soru10. Sin0°=cos? İse ? yerine kaç derece yazılmalıdır.

a)40 b)50 c)90 d)0


Soru11.A

ABC dik üçgeninde tanC=?

4 a)3/4 b)4/3

c)4/5 d)3/5

B C

5


Soru12.Bir dik üçgenden komşu dik kenar uzunluğunun karşı dik kenar uzunluğuna oranını gösteren trigonometrik fonksiyon hangisidir.

a)cos b)sin c)tan d)cot

Soru13.
cosa=3/5 ise cota=?

a)4/5 b)3/2 c)3/4 d)5/3
Soru14. Cosa/Sina ifadesi neye eşittir.

a)cosa b)sina c)tana d)cota

Soru15. A
3cm 3

B 4cm C

Şeklin dik üçgenin AB kenarı boyunca 360 derece döndürülmesi ile oluşan cismin yanal alanı kaç cm dir()

a)40 b)50 c)60 d)70

Soru16. Bir silindirin taban merkezleri boyunca bir düzlemle kesilmesi sonucu arakesiti aşağıdakilerden hangisidir.

a)daire b)üçgen

c)dikdörtgen d)hiçbiri

Soru 17. Yarıçapı 10cm Olan Portakalın Hacmi Nedir. () (V=4/3 r3 )

a)400 b)4000

c)120 d)4120

Soru18. Bir kenarı 2 cm olan küpün hacmi nedir.
a)6 b)8 c)10 d)12

Soru19. Bir kenarı 2cm olan bir kupun içine en büyük hacimde bir küre yerleştiriliyor. Buna göre kürenin yarı çapı kaç cm dir.

a)1 b)2 c)3 d)4
Soru20. Bir dairenin simetri ekseni etrafında 900 dönmesi ile oluşan cisim aşağıdakilerden hangisidir.

a)küre b yarım küre

c)koni d)çeyrek küre


1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D


NOT:Optik formu tam olarak doldurunuz.


……. ORTAOKULU

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA TUTANAĞIDIR (B)
Öğrencinin Adı-Soyadı: No: Şube:


Soru 1.8 10
Şekildeki piramidin cisim yüksekliği 8cm yan yüz yüksekliği 10 cm ise cismin taban çevresinin uzunluğu kaç cm dir.

a) 24 b) 30 c) 40 d) 48

Soru2.

4cm 6cm

B C

2cm x
D E

BC//DE ve verilenlere göre x=?

a)3 b)4 c)5 d)6

Soru3. y=1 doğrusunun eğimi kaçtır.

a)1 b)3x c)3 d)0


Soru4. y=-8x+6 doğrusunun eğimi kaçtır.

a)-6 b)-8 c)-6x d)8y


Soru5. Orijinden ve (3,6) noktasından geçen doğrunun eğimi nedir.

a)7 b)7/3 c)3/7 d)2

Soru6.(2,4)ve(3,5) noktalarından geçen doğrunun eğimi nedir.

a)1 b)3/2 c)2 d)5/3

Soru7.Orijinden ve (16,8) noktasından geçen doğrunun denklemi nedir.
a)y=4x b)y=8x

c)y=2x d)y=x/2

Soru8. y=7x+1 doğrusu ile y=ax-8 doğruları paralel ise a=?

a)7 b)7/4 c)4 d)4/7

Soru9.(0,0) dan geçen doğrunun eğimi 19 dur. Buna göre doğrunun denklemi nedir.

a)y=3x b)y=19x

c)y=9x d)y=x/3


Soru10. Sin90°=cos? İse ? yerine kaç derece yazılmalıdır.

a)40 b)50 c)90 d)0


Soru11.A

ABC dik üçgeninde cotC=?

4 a)5/4 b)4/3

c)4/5 d)3/5

B C

5

Soru12.Bir dik üçgenden karşı dik kenar uzunluğunun komşu dik kenar uzunluğuna oranını gösteren trigonometrik fonksiyon hangisidir.

a)cos b)sin c)tan d)cot

Soru13.
cosa=3/5 ise sina=?

a)4/5 b)3/2 c)3/4 d)5/3
Soru14. Cosa/Sina ifadesi neye eşittir.

a)cosa b)sina c)tana d)cota

Soru15. A
4cm 3

B 3cm C

Şeklin dik üçgenin AB kenarı boyunca 360 derece döndürülmesi ile oluşan cismin yanal alanı kaç cm dir()

a)45 b)50 c)60 d)70

Soru16. Bir koninin tepe noktasından taban merkezi boyunca bir düzlemle kesilmesi sonucu arakesiti aşağıdakilerden hangisidir.

a)daire b)üçgen

c)dikdörtgen d)hiçbiri

Soru 17. Yarıçapı 10cm Olan Portakalın Hacmi Nedir. () (V=4/3 r3 )

a)400 b)4000

c)120 d)4120

Soru18. Bir kenarı 4 cm olan küpün hacmi nedir.
a)64 b)32 c)12 d)10
Soru19. Bir kenarı 2cm olan bir kupun içine en büyük hacimde bir küre yerleştiriliyor buna göre kürenin çapı kaç cm dir.

a)1 b)2 c)3 d)4
Soru20. Bir dairenin simetri ekseni etrafında 1800 dönmesi ile oluşan cisim aşağıdakilerden hangisidir.

a)küre b yarım küre

c)koni d)çeyrek küre

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D


NOT:Optik formu tam olarak doldurunuz.
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A) icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A) icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili çanakçI Çok programli anadolu lisesi...

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A) icon2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ...

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A) icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ...

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A) icon2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C...

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A) iconEĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A) icon2014–2015 EĞİTİM ÖĞretim yili 9- sinifi fiZİk dersi DÖnem yazili sorulari

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A) icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A) icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A) icon2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com