1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4
50.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI
1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?

 1. Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek

 2. Dinleyicileri kahkahaya boğmak

 3. Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak

 4. Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak

 5. Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak

2.Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?

 1. Gürültü

 2. Kodlama

 3. Geri bildirim

 4. Kaynak

 5. Empati

3. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir?

  1. Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine olduğu gibi aktarabilme ve uzlaşabilme sanatıdır

  2. Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir

  3. Kişinin, tamamen karşısındaki kişiye tabi olmasıdır

  4. Kişinin, aynı konudaki düşüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir

  5. Kişinin, uygulamalara karşı diğer kişileri kışkırtmasıdır

4.Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?

 1. Karmaşık uzun cümleler

 2. Mesleki jargonları, bilinmeyen kelimeleri kullanmak iletişimin başarısını arttırır

 3. Dinleyicilerin ilgisini çekmeden doğrudan konuya girmek

 4. Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak

 5. Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

5.Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 1. Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız

 2. Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz

 3. Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız

 4. Karşıdakinin duygularını anlamak için vakit kaybetmemeliyiz

 5. İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz

6.Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

 1. İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar

 2. Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar

 3. İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler

 4. Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar

 5. Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler

7.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde fiziksel gürültü olarak anlaşılmaz?

 1. Toplumsal olaylardaki kalabalığın sesi

 2. Sosyo-kültürel çevre

 3. Fabrikadaki makinelerin sesi

 4. Televizyonun cızırtılı olması

 5. Telefon parazitleri

8.Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?

 1. Kaynağın bilgi, duygu ve düşünceyi alıcıya aktaramaması

 2. Kaynağın, alıcı için önem taşımayan mesajlar vermesi

 3. İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesi

 4. Hedefin bilgi, duygu ve düşünceyi anlamlandıramaması

 5. Alıcının geribildirim vermemesi

9.Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?

 1. Yıkıcı eleştiriler yapmak

 2. Genelleme yapmak

 3. Sorumluluk almamak

 4. Mantığı silah olarak kullanmak

 5. Hepsi

10.“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

 1. Empati

 2. Enformasyon

 3. Beden dili

 4. Yaşantı

 5. Öğrenme

11.Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktörlerden, değildir?

 1. Öfke

 2. Sosyal statü

 3. Kendini açığa vurma

 4. İfade berraklığı

 5. Benlik


12.İletişimi başlatan kimse ya da gruba ne denir?

A) Kaynak

B) Mesaj

C) Hedef

D) Kodlama

E) Alıcı

13.Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir?

 1. Gözlem

 2. Plan

 3. Korku

 4. Tahrik

 5. Eylem

14. Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır?

 1. 1 metre

 2. 2 metre

 3. 3 metre

 4. 4 metre

 5. 5 metre

15.Kullanmak zorunda kalındığında aşağıda sayılan hangi bölgeye copla vurulabilir?

 1. Kafaya

 2. Göğüs bölgesine

 3. Kol ve bacaklara

 4. Yüze

 5. Karın bölgesine

16.“Kitle psikolojisini bilmek” güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır?

 1. Fertlerin iradeleriyle hareket etmediğini bilir

 2. Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir

 3. Yanlış bilgilendirmelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir

 4. Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir

 5. Hepsi

17.Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?

 1. Destekleyiciler   

 2. Harekete geçenler   

 3. Tesir altında kalanlar 

 4. Provokatörler  

 5. Hiçbiri

18.Kalabalık yönetiminde zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır

 2. İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır

 3. Bölge müdahaleye uygun olmalıdır

 4. Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır

 5. Müdahale ekibi belli bir düzen içinde hareket etmelidir

19.Kalabalığın denetimi hangi yolla sağlanamaz?

 1. Küçük birimlere bölerek dağıtmak

 2. Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak

 3. Kalabalık önderlerini toplamak

 4. Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak

 5. Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek

20.Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kollektif davranış özelliklerinden değildir?

 1. İrade zayıflığı

 2. Duygusallık

 3. Kendisi olma

 4. Özenti

 5. Telkin

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?

 1. Organizatörlerle diyalog kurma

 2. İkna edici olma

 3. Taviz vermeme

 4. Profesyonel olma

 5. Caydırıcılık 1. Grubu ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışların kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kalabalığın gücü

 2. Grup dinamiği

 3. Sosyal yığın

 4. Liderin gücü

 5. Grup çatışması

 1. İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

 1. Hava yolunun açılması

 2. Kalp masajı

 3. Suni solunum

 4. Psikolojik yardım

 5. Dilin elle tutulup çekilmesi

 1. İlkyardımın en önemli amacı nedir?
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? iconGeniş anlamda ele alındığında vergi hukukun kapsamına tüm kamu gelirleri...

1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? iconHangi ot ve baharat hangi balıkla gider?

1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? iconHangi ot ve baharat hangi balıkla gider?

1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? iconEtkili Konuşma ve Diksiyon

1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? iconDers kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları...

1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? iconSigortalılarımız, ülkenin her yerinde bulacakları anlaşmalı kurumlar...

1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? iconBu durumun, aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz?

1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? iconİngilizcede; ”touring" deyimi ile "tour" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır....

1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? iconDar anlamda cumhuriyet, devlet başkanının seçimle belirlenmesi anlamına...

1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? iconTanitma ve kullanma kilavuzu


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com