Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity a-blok No: 171 A/2 Levent İstanbul


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1101/1
EŞDEĞER YEDEK PARÇA TEDARİK SÖZLEŞMESİSÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

İşbu sözleşme sözleşme Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Metrocity A-Blok No:171 A/2 Levent İSTANBUL adresinde yerleşik SBN SİGORTA A.Ş. ( ki bundan sonra Sigorta olarak anılacaktır ) ile ……………………………………………………………………………………... adresinde yerleşik …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... (ki bundan sonra TEDARİKÇİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde akdedilmiştir.
SÖZLEŞMENİN KAPSAMI :

İş bu sözleşme, SBN SİGORTA’ya TEDARİKÇİ tarafından bütün Türkiye’de verilecek olan;

Yedek Parça Sevkıyat hizmetlerinin verilmesi ile ilgili hususları ve her iki tarafın riayet etmesi gereken yükümlülükleri ve haklarını kapsamaktadır.
MADDE 1 : YEDEK PARÇA SEVKİYATI:
YEDEK PARÇA SEVKİYATI ( OES-Original Equipment Supplier) ” hizmeti, SBN SİGORTA’nın tayin ettiği eksperler tarafından kullanılan bir sistemdir. SBN SİGORTA; hem eksperlerinin hem de TEDARİKÇİ‘sinin karşılıklı olarak bilgisayar sistemi üzerinden iletişim kurabilecekleri bir modül (Parça Tedariki Modülü) kullandıracaktır.
1.1. ORİJİNAL YEDEK PARÇA ( OES ) SEVKİYAT HİZMETİ İŞLEYİŞİ :
a) Eksper Ofisi, TEDARİKÇİ ile “On-Line” bir sistem çerçevesinde iletişim kuracaktır. Eksper, “Yedek Parça Modülünden” TEDARİKÇİ’ ye On-Line sipariş geçecektir. Bu bilginin içerisinde; gönderen eksperin iletişim bilgileri, onarımı gerçekleştirecek özel servisin iletişim bilgileri ve değişmesi gereken parçaların kodu, adı, üzerinden KDV hariç net fiyatı bulunacaktır.
b) TEDARİKÇİ kendi sisteminden parçanın mevcut stokunda olup olmadığını kontrol edecektir. Stoktaki mevcudiyet durumuna göre; “Parça Tedariki Modülü” üzerinden ‘var’, ‘yok’ yada ‘iptal’i işaretleyecektir. TEDARİKÇİ ‘var’ olarak işaretlediği parçaların ilgili servise sevkiyatını gerçekleştirecektir. TEDARİKÇİ parça teslimatını sevk irsaliyesi beraberinde gerçekleştirecek olup, ilgili servisten parçayı ve sevk irsaliyesini teslim ettiğine dair imza almakla, ilgili servis de imzalamakla mükelleftir.
c) TEDARİKÇİ’nin daha önce ‘var’ olarak işlem başlattığı parçalar ile ilgili eksperler, geçerli bir nedenle parçaların iadesini isteyebilir. TEDARİKÇİ bu iadeler ile ilgili sistem üzerinden uyarılacaktır ve ilgili servisten parçayı geri alacaktır.
d) SBN SİGORTA, sigorta eksperi vasıtası ile tedarikçiye yapmış olduğu yedek parça talebinden, parça teslim edilsin veya edilmesin vazgeçme hakkına sahiptir, bu durumda fatura iptal edilir ve iade faturası gerekmez. Böyle durumda TEDARİKÇİ’ nin herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.
e) TEDARİKÇİ’nin temin ettiği parçanın belirtilen standartlara uymadığı konusunda anlaşmazlığa düşülmesi durumunda taraflardan hiçbiri tek başına hükme varamayacaktır. Anlaşmazlık durumunda SBN SİGORTA yetkilisi, sigorta eksperi ve tedarikçi yetkilisi hep birlikte parçayı inceleyerek ortak bir hükme varacak ve karar buna göre verilecektir.
Ayrıca tedarikçinin temin ettiği parçanın ilgili Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Sektör Duyurularında belirtilen standartlara uygun olmamasından dolayı bir hasara, zarara veya cezaya sebep olduğu taktirde, tüm sorumluluk TEDARİKÇİ’ye ait olup, SBN SİGORTA’nın TEDARİKÇİ’den her türlü tazminat talep etme hakkı saklıdır.
f) TEDARİKÇİ’nin temin ettiği parçalar, öncelikle, ilgili Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Sektör Duyurularında belirtilen koşullara uygun olmak zorunda olup, ilave olarak aşağıda belirtilen standart ve koşullara uygun olacaktır.


  1. Tedarikçi tarafından sadece, aracın montajında kullanılan parçalarla aynı üretim bandında üretilen yedek parçalar ve parça üreticisi tarafından aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğu, araç üreticisinin spesifikasyonlarına ve üretim standartlarına göre üretildiği belgelendirilmiş yedek parçalar tedarik edilecektir.

  2. Ürünün markası, alım-satım sırasında ambalajında ne şekilde yazılıyorsa, o şekilde açık ve net olarak belirtilecektir.

  3. Ürün ambalajı, ambalajın içindeki ürünle marka yönünden uyum göstermek zorundadır. Aksi taktirde ambalaj içerisindeki marka ile ambalajdaki marka arasında lisans/tedarik usullerinden herhangi birini ibraz ve ispat eden belgesi ibraz edilmelidir.

  4. İlgili ürün markasının üreticisi olan firmanın, tam unvanı açık ve net olarak belirtilecektir.

  5. Üretici firmanın, ürün markası ile ilişkisi açık ve net olmalıdır. Belli olmadığı durumlarda bu hususu ispat eden “marka tescil belgesi” ibraz edilecektir.

  6. Üretici firmanın, ilgili markalı ürünleriyle ilgili, kalite akreditasyon şirketlerinden “İSO 16949” tip onay belgesi almış olması gereklidir. Bu belgenin geçerlilik süresinin ticaret esnasındaki tarihi kapsaması gereklidir ve TEDARİKÇİ bu belgenin bir kopyasının ibraz edecektir.

  7. Bazı ürünler için (örneğin aydınlatma ürünleri) European Community Regulation Standarts prosedürlerine uygun E tipi kontrollerinin yapılmış olması gereklidir. Bu kontrollerin olumlu olması ve ürünün üzerinde E27 türü gibi ifadelerle belirtilmelidir.

  8. Bazı ürünler için (örneğin insan sağlığı ile ilgili airbag’ler, vites topuzları v.s.) European Community Regulation Standarts prosedürlerine uygun olarak CE belgesine haiz olacaktır.

1.2. PARÇALARIN FATURALANDIRILMASI:
a) TEDARİKÇİ tarafından sevk irsaliyesi ile servise teslim edilen parçalara ilişkin olarak SBN SİGORTA adına kesilecek fatura scannerdan taranacak ve ve tedarik sistemine yüklendikten sonra email veya fax aracılığıyla ilgili ekspere gönderilecek asıl suretler ise SBN SİGORTA Genel Müdürlük Hasar Servisine teslim edilecektir.

b) Eksperlerin, parçanın kullanılmamış olması yada sevk edilen parçanın “Orijinal Logosuz-OES” olmaması sebebiyle tedarikçiye sistem üzerinden iade edeceği parçalar için; SBN SİGORTA adına kesilen ilgili faturalar iptal edilerek, iade edilen parçalar çıkarılarak tekrar fatura kesilecektir.
MADDE 2 : PARÇA SEVKİYATI
2.1. TEDARİKÇİ, eksperler tarafından kendisine gönderilen siparişlerin, hafta içi mesai saatleri içerisinde (09.00 – 18.00 saatleri arasında, Cumartesi-Pazar günleri ve Resmi tatiller dışında) cevaplamakla yükümlüdür.
2.2. TEDARİKÇİ, eksperlerin yukarıda belirtilen (Madde 2.1.) zaman diliminde geçtikleri siparişleri en geç 1(bir) saat içinde, sistem üzerinden cevaplamakla yükümlüdür. TEDARİKÇİ, gün içinde sistemden verilen tüm siparişleri, aynı gün içinde kargo ile sevk edecektir ve vereceği kargo hizmeti karşılığında sigortalı veya sigortacıdan herhangi bir bedel talep etmeyecektir. 1101/2

2.3. TEDARİKÇİ eksper tarafından yapılan talebi 24 (yirmidört) saat içerisinde ilgili servise sevketmekle yükümlüdür.

2.4. TEDARİKÇİ eksper tarafından yapılan talebi İstanbul dışına 48 (kırksekiz) saat içerisinde ilgili servise sevketmekle yükümlüdür
2.5.Parçanın stoklarda bulunmaması halinde, TEDARİKÇİ 1 (bir) işgünü içerisinde eşdeğer ve/veya aynı parçayı farklı kanallardan bulmayı ve temin edeceği bu parça için de aynı net fiyat’ı uygulamayı taahhüt eder.
MADDE 3 : TEDARİKÇİNİN PARÇA TAAHHÜDÜ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
3.1. İşbu sözleşme kapsamında TEDARİKÇİ, SBN SİGORTA ile karşılıklı mutabık kaldığı KDV hariç net fiyatları içeren listeyi Oto Analiz ( Hasar Yönetim ) sistemine iletecek ve artış yönündeki değişiklikler için SBN SİGORTA’ dan onay alacaktır. SBN SİGORTA orijinal parça tedariki için temin etmiş olduğu ıskontolardan belli oranda daha düşük maliyetli olmayan kalemler için isterse Logosuz Orijinal parça tedarikine izin vermeyecektir.
3.2. Yedek Parçaların hasarsız ve eksiksiz olarak tesliminden TEDARİKÇİ sorumludur.
3.3. Tedarik konusu parçanın ilgili Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Sektör Duyurularında belirtilen niteliklere uygun ve Orijinal Yedek Parça olmadığının tespiti halinde, TEDARİKÇİ tedarike konu olan Yedek Parça fiyatının 10 katı cezayı (oluşabilecek zarar, ziyan ve cezaya ek olarak) ödemeyi kabul eder. Bu durumda ortaya çıkan ceza bedeli, SİGORTA’nın bu tarihten itibaren TEDARİKÇİ’ye ödeyeceği ilk fatura tutarından mahsup edilecektir, mahsup edilecek herhangi bir alacağı yoksa 10 (on) gün içinde SİGORTA’ya ödenecektir. Ayrıca TEDARİKÇİ’nin işbu sözleşme madde 4’te belirtilen parça sevkiyatı sürelerine uymaması veya uymakta zorlanması ve süre konusunda açıkça gecikmeler olması durumunda SİGORTA ,TEDARİKÇİ’yi yazılı olarak uyaracaktır. Bir (1) haftalık süre içinde durum TEDARİKÇİ tarafından düzeltilmezse, SİGORTA işbu sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda ortaya çıkabilecek her türlü zarardan dolayı SİGORTA’nın TEDARİKÇİ’ye rücu etme hakkı da saklı olacaktır. SİGORTA, TEDARİKÇİ’ye yapacağı ilk ödemede bu zararını tazmin etme hakkını saklı tutar, TEDARİKÇİ bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
MADDE 4 : PARÇA KARŞILAMA ORANI:
4.1. TEDARİKÇİ, OtoAnaliz sistemine teslim edilen listedeki ürünlerin karşılanabilirlik oranını arttırmak üzere (SBN SİGORTA tarafından gelecek taleplerin de şekillenmesine katkı sağlayacağı) stok yönetiminde tüm geliştirici ve iyileştirici önlemleri alacaktır.

    1. SBN SİGORTA kendi belirlediği parçalar için tedarik onayı verme ya da kısıtlama hakkına sahiptir.


MADDE 5 : DİĞER TEDARİKÇİLERİN SİSTEME KATILABİLMESİ:

5.1. SBN SİGORTA işbu sözleşme süresi içerisinde istediği anda başka tedarikçi/tedarikçileri de sisteme dahil etme hakkına sahiptir.
5.2. TEDARİKÇİ işbu sözleşmede belirtilen tedarik süresini, hizmet kalitesini ve bulunabilirlik oranını etkilememesi koşuluyla sözleşme süresi içerisinde istediği anda başka sigorta şirketleriyle de benzer anlaşmalar yapma hakkına sahiptir. Ancak SBN SİGORTA işbu sözleşmeyi bu gerekçe ile feshetme hakkına sahip değildir.
MADDE 6 : PARÇA BEDELİ ÖDEMELERİ
6.1. SBN SİGORTA, her ayın 1’i ile 31’i arasında onayladığı onarımlara isabet eden parça bedellerini takip eden ayın son işgünü (dosya kapanması, dosya iptali vb. durumlardan bağımsız olarak) TEDARİKÇİ’nin T.C. ……………………………………………………. Şubesindeki İBAN TR…………………………………………………………………………….. ………………………………………. no’lu hesabına geçecektir. TEDARİKÇİ her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait olan, sevkiyatı gerçekleştirilmiş ve servis tarafından kullanılmış parçaların detaylı dökümünü yaparak SBN SİGORTA’ya excel formatı ile iletmekle yükümlüdür.
6.2. SBN SİGORTA, TEDARİKÇİ’ nin hesabına ilgili parça bedellerini yatırdıktan sonra, hesaba transfer edilen parça bedellerini dosya numarası bazında TEDARİKÇİ’ye iletir. TEDARİKÇİ bu listeyi aldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde yazılı itirazda bulunmaz ise borç ödenmiş sayılır.

MADDE 7 : SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ :

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren bir yıl için geçerlidir. Ancak taraflardan herbiri 15 (onbeş) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir. Taraflardan biri sözleşme döneminin bitiminden en az 15 (onbeş) gün önce, yazılı olarak sözleşmeyi sona erdirme bildiriminde bulunmadıkça sözleşme bir yıl için daha yenilenmiş sayılır.
SBN SİGORTA A.Ş. tek taraflı olarak, dilediği zaman ve şartlarda, herhangi bir neden göstermeksizin ve ihtara hacet kalmaksızın bu sözleşmeyi feshedebilir. '' İş bu sözleşmeden doğan tüm vergi ve yasal yükümlülükler tedarikçi firma tarafından ödenecektir
MADDE 8 : DEVİR YASAĞI:

Taraflar, birbirlerinin izni olmaksızın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini başkasına devredemez, müteahhit vasıtasıyla icra edemez.

MADDE 9 : MÜCBİR SEBEP:

Taraflardan birinin işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu yükümlülüklerden herhangi birini kaza, yangın, su basması, grev, deprem, savaş, iç savaş, gibi kendi kontrolü dışında ortaya çıkan haller nedeniyle yerine getirememesi bu tarafın sorumluluğunu doğurmayacak ve bu sebep mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep halinin sona ermesinden itibaren tarafların yükümlülükleri gene başlayacaktır.

MADDE 10 :YETKİLİ MAHKEMELER:

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda yetkili yargı mercii, İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleridir.
MADDE 11 : DEĞİŞİKLİKLER:

İşbu sözleşmede yapılacak değişiklikler, ilaveler ancak her iki tarafın yazılı mutabakatıyla yapılabilir.İşbu 15 (onbeş) maddeden oluşan sözleşme 2 (iki) asıl nüsha olarak hazırlanmış…../……/2016 tarihinde İstanbul’da imzalanmış olup, sözleşmenin aslı SBN SİGORTA A.Ş. tarafından saklanacaktır.

MADDE 12 : TEBLİGAT ve VERGiLER


Taraflar, Sözleşme’de yazılı adreslerinin tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmemesi halinde, eski adrese yapılacak tebligatın geçerli sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi TEDARİKÇİ tarafından ödenecektir.
MADDE 15 : UYARI

İşbu sözleşme, ”EN UYGUN FİYATLA YEDEK PARÇANIN TEDARİKİ” amacıyla akdedilmiş olup tedarike konu parçalar “SBN SİGORTA A.Ş.’ nin temin ettiği İSKONTOLU ORİJİNAL LOGOLU parça fiyatının her zaman altında kalacaktır.


TEDARİKÇİ FİRMA SBN SİGORTA A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Esentepe Mah.Büyükdere Cad.

Metrocity A-Blok No:171 A/2 Levent /İstanbul
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity a-blok No: 171 A/2 Levent İstanbul iconAltay Çeşme Mah. Bağdat Cad. Özdemir Sk. Yusuflar-1 Apt. No: 81/9 maltepe/İstanbul

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity a-blok No: 171 A/2 Levent İstanbul iconBüyükdere Cad. Onur İş Merkezi

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity a-blok No: 171 A/2 Levent İstanbul iconBüyükdere Cad. Onur İş Merkezi

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity a-blok No: 171 A/2 Levent İstanbul iconBüyükdere Cad. Onur İşhanı

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity a-blok No: 171 A/2 Levent İstanbul iconBüyükdere Cad. Onur İşhanı No: 118 K: 5

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity a-blok No: 171 A/2 Levent İstanbul iconPınar Mah. 74084 sok. Dreamland Sitesi B1 Blok K. 1 D. 3

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity a-blok No: 171 A/2 Levent İstanbul iconAnbar mah 1 ada a blok 37 daire 2 DÜkkan kentsel döNÜŞÜm konutu yapilmasi

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity a-blok No: 171 A/2 Levent İstanbul iconAdres: Evren Mah. Kaqzım Karabekir Cad. No: 32 34540 Bağcılar

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity a-blok No: 171 A/2 Levent İstanbul iconB Adresi: Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120-seyhan/adana

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity a-blok No: 171 A/2 Levent İstanbul iconYildiz Posta Caddesi, No: 50 Esentepe 34340 Istanbul Turkiye


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com