EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari


d.ogren-sen.com > Doğru > Ders
…………………………………………………………… EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

ADI-SOYADI: SINIFI: NO: ALDIĞI NOT:

SORULAR1- Karşımızda konuşan kişinin, elindeki kâğıdı sürekli büküp katladığını, parmaklarıyla masaya sürekli vurduğunu ve gözlerini bakışlarımızdan kaçırdığını görürsek bu kişinin bizimle birlikte olmaktan rahatsız olduğunu düşünürüz.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Jestler ve mimikler, duyguların ifade edilmesini sağlar.

B) Olumlu bir iletişim için el ve kol hareketlerinden kaçınmak gerekir.

C) İnsanlar birbirleri ile iletişim kurma konusunda yetersizdirler.

D) Karşımızdaki kişiyi anlamak için onun fiziksel görünüşüne dikkat etmemiz gerekir.
2- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen tutum ve davranışlardan değildir?

A) Karşımızdaki kişiye iltifat etmek

B) Karşımızdaki kişiyi dinlememek

C) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak

D) Ne zaman susmak gerektiğini bilmek
3- Kişi yada kurumlar hakkında gerçeği yansıtmayan, onur kırıcı yayın yapıldığında düzeltme ve cevap yazısı yayımlanmasına.................. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Soruşturma B) Tekzip

C) RTÜK D) Denetleme
4-- Bir kişiye ait mektupların yayınlanması

- Bir kişinin telefon görüşmelerinin kaydedilip televizyonda yayınlanması.

Yukarıda belirtilen davranışları gösteren bir yayın kuruluşunun Anayasamızda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisini çiğnediğini söyleyebiliriz?

A)Düşünce ve ifade özgürlüğü

B)Din ve inanç özgürlüğü

C)Özel hayatın gizliliği

D)Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
5- Milli mücadele döneminde en önemli sorunlardan biri halkın uydurma haberlerle kandırılarak isyana teşvik edilmesiydi. Bu haberleri milli mücadele düşmanları çıkarıyordu ve yer yer isyanlar çıkmasına sebep oldukları için sıkıntıya sebep oluyorlardı.

Mustafa Kemal halkın bu söylentilerden etkilenmesini önlemek ve doğru haber almalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki kuruluşlardan hangisini kurmuştur?

A) Türk Tarih Kurumu B) Türk Dil Kurumu

C) Anadolu Ajansı D) Temsil Heyeti
6- Ülkemizin herhangi yöresinden ayrılan insanların, başka bir yöredeki şehirlere ve kasabalara yerleşmesine iç göç denir.

Bu tanım dikkate alındığında, Türkiye’de yaşanan iç göçlerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Nüfusun ülke içinde dengesiz dağılması

B)Kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkması

C) Kentlerde belediye hizmetlerinin aksamasına bağlı olarak çevre kirliliğinin artması

D)Ülkede nüfus yoğunluğunun artması

7- I. Sivas’tan Almanya’ya yapılan göç

II.Erzurum’dan İzmir’e yapılan göç

III. Hollanda’dan Antalya’ya yapılan göç

IV. İstanbul’dan Ankara’ya yapılan göç

Yukarıda verilen göçlerden hangisi ülkemizdeki nüfus sayısında değişikliğe yol açmaz?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D)II ve IV

8-http://0


<Yukarıdaki ><haritada ><numaralandırılmış, ><han><><gi ><iki ><alanın ><km ><'ye ><düşen ><kişi ><sayıları ><ara><sındaki ><fark ><en ><fazladır><?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV
9- Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden fazla oluşu ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkılar sağlar.

Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Yurtdışından Türkiye’ye yapılan göçler

B) Köyden kente yapılan göçler

C) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması

D) Çocuk ölümlerinin azalması
10-Aşağıdakilerden hangisinin, büyük kentlere yapılan göçleri engelleyebileceği söylenemez?

A)Büyük kentlerde göçlerle oluşan sorunları çözmek

B)Tarımda sulanabilir alanları arttırmak

C)Kırsal alanlarda hayvancılığı geliştirecek tedbirler almak

D)Sanayi tesislerini kentlere dengeli bir şekilde yaymak

İller

Yüzölçümü

Nüfus

Nüfus Yoğunluğu

Edirne

6276 km²

402 606
Aydın

8007 km²

950 757
Kocaeli

3505 km²

1 206 085
Bolu

8294 km²

168 593
11-

Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplandırınız.(3x3=9 puan)

a- Yukarıda yüzölçümü ve nüfusları verilen illerimizin nüfus yoğunluklarını hesaplayınız. Boşluğa yazınız. Bu iller arasında nüfus yoğunluğu en yüksek ilimiz hangisidir?................................................

b- Bu durumun temel nedeni ne olabilir?………………………………………………………………………………

c- Bu iller arasında nüfus yoğunluğu en az olan il hangisidir?............................
12-Aşağıda yer alan hakları okuduktan sonra;

Aşağıdaki ifadelerin hangi hakla ilgili olduğunu bulun ve yanına ilgili olan harfi yazınız.(3x5=15 puan)

Düşünceyi açıklama özgürlüğü ( A )

Kitle iletişim özgürlüğü ( B )

Özel hayatın gizliliği ( C )

Konut dokunulmazlığı ( D )


  • Çok sayıda insana aynı iletiyi aynı anda ulaştırabilmeyi sağlar. ( )

  • Hiçbir kimse düşünce ve kanaatini açıklamak zorunda değildir. ( )

  • Hiç kimseyle paylaşamayacağımız önemli anılar, bilgiler devlet tarafından güvence altına alınmıştır. ( )

  • Herkesin haber almak, vermek, yazılı ve görsel basın yoluyla düşüncelerini ifade etmek hakkı vardır. ( )

  • Bireyin içinde oturduğu, özgürce davrandığı, eşi ve çocukları ile yaşadığı alan yasalarca korunmaktadır. ( )D

Y

13-Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış olmasına göre yan tarafına X olarak işaretleyiniz.(2x10=20 puan)1- Çatışmada önemli olan uzlaşmayla sonuçlanmasıdır.2-Kahramanmaraş 410.000 nüfusa sahip olduğu için büyük şehirler arasındadır.3- Günümüzde en yaygın kullanılan kitle iletişim aracı gazetedir.4-İletişimde kişinin mesajı tam ve doğru alması empati kurmaktır.5- Atatürk’ün “benim gazetem” ifadesini kullandığı;1919 yılında çıkarılan gazete İrade-i Milliyedir.6-Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1932 yılında yapıldı.7-Nüfus sayımları TÜİK tarafından yapılır.8-Gelişmiş ülkelerde doğum oranı ve genç nüfus fazladır.9-Mevsimlik göçler turizm,tarım gibi amaçlarla yılın belirli bir kısmını başka bir yerde geçirmemizdir.10-Gelişmemiş ülkelerde yaşlı nüfus oranı fazladır.
14-Beyin göçü nedir tanımını yapınız. Sebeplerinden bir tane yazıp açıklayınız.(6 puan)

NOT:İlk on soru beş (5) puandır. Diğer soruların değerleri yan taraflarında yazmaktadır. Sınav süresi bir ders saatidir.

Başarılar dilerim.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari icon2014–2015 EĞİTİM ÖĞretim yili 9- sinifi fiZİk dersi DÖnem yazili sorulari

EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....

EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari icon2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C...

EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari icon2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C...

EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif...

EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili çanakçI Çok programli anadolu lisesi...

EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif dönem yazili sinavi

EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A)

EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com