1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?


sayfa2/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3

51. Kırıkların tespit edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kırık kemik uçlarının yakın organlara batarak zarar vermesini önlemek.

 2. Kazazedenin daha kısa sürede hastaneye sevk edilmesi.

 3. Kazazedenin kırık bölgesini rahat ettirebilmek

 4. Kazazedenin rahat nefes alabilmesini sağlamak


52. Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile solunum uygulanırken sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

 1. Nefes almasını

 2. Kalbin düzenli çalışmasını

 3. Hastanın kendinde olmasını

 4. Nefes vermesini


53. Solunum durması hangi yöntemle tespit edilir?

 1. Gez - Göz - İzle yöntemi

 2. İlk - Son - Say yöntemi

 3. Bak - Dinle - Hisset yöntemi

 4. Hipokrat Yöntemi


54. Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Göğüs kemiğinin 1/3’lük üst kısmına

 2. Göğüs kemiğinin 1/3’lük alt kısmına

 3. Kaburganın sol alt kısmına

 4. Kaburganın sağ alt kısmına


55. İki ilk yardımcı kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacak ise, sırayla yapılacak işlemler hangi şekilde sürdürülür?

 1. Beş kalp masajı - beş suni solunum

 2. Beş kalp masajı - bir suni solunum

 3. Beş suni solunum - bir kalp masajı

 4. Bir kalp masajı - bir suni solunum


56. Holger - Nielsen (sırttan bastırma-dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?

 1. Yüz üstü

 2. Yan yatış

 3. Sırt üstü

 4. Yarı oturuş


57. 112 acil ambulans servisi arandığında, verilmesi gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Olay ve yaralı sayısı

 2. Adresin bilinen noktalardan tayini

 3. Kaza karayolunda ise, hangi yönde olduğu

 4. Hepsi


58. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

 1. Kanayan yere tütün bastırmak

 2. Kanayan yere tentürdiyot dökmek

 3. Kanayan yere parmakla basınç uygulamak

 4. Hiçbir şey yapmadan hekimin önlem almasını beklemek


59. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?

 1. Beyine kan gitmesine yardımcı olmak.

 2. Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak

 3. Solunum düzelmesine yardımcı olmak.

 4. Sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak


60. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?

 1. Toplardamar kanaması

 2. Atardamar kanaması

 3. Kılcal damar kanaması

 4. Kulak kanaması


61. Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

 1. Uyku hali

 2. Konuşma bozukluğu

 3. Bulantı-kusma

 4. Hepsi


62. İlkyardımcı yaralıda 3 noktayı gözler. İlkyardımın ABC’si olarak isimlendirilen bu durumlar aşağıda hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

 1. Havayolu – Solunum – Dolaşım

 2. Solunum – Havayolu –Dolaşım

 3. Havayolu– Dolaşım– Solunum

 4. Solunum – Dolaşım - Havayolu


63. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 1. Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.

 2. Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.

 3. Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.

 4. Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulağa pamukla tampon yapılır.


64. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?  

 1. Dik oturur pozisyon vermek  

 2. Sert bir zemine sırt üstü yatırmak  

 3. Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek  

 4. Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak  


65. Ağızdan ağza suni solunum yaptırılacak olan hastaya ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak

 2. Suni solunuma başlamadan 5 dakika sırt üstü yatırmak

 3. Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğüsten uzaklaştırılır

 4. Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğse yaklaştırılır


66. “Bak-Dinle-Hisset Yöntemi” içinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz?

 1. Şah damarından nabız kontrolü yapmak

 2. Göğüs kafesinin hareketlerini izlemek

 3. Hasta / yaralının soluk alıp verişini dinlemek

 4. Hasta / yaralının nefesini yanaklarımızla hissetmeye çalışma

67. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

 1. Burkulan bölgenin dinlendirilmesi

 2. Burkulan bölgenin yüksekte tutulması

 3. Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

 4. Burkulan bölgeye buz torbası konulması


68. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınır?

 1. Egzoz gazı ile zehirlenenler  

 2. Bacak kemiği kırığı olanlar

 3. Kaburga kemiği kırıklarında

 4. Kol kemiği kırıklarında


69. Kan dolaşımının yetersizliği nedeniyle beyne giden oksijen miktarının azalması sonucu oluşan bilinç kaybına ne denir?

 1. Kanama

 2. Şok

 3. Bayılma

 4. Koma


70. Kazazedenin öksürme ve yutkunma reflekslerinin olmadığı, idrar ve dışkısını kaçırdığı çevreyi tanıyamayacak kadar algılama özelliğinin kaybolmasıyla ortaya çıkan duruma ne denir?

 1. Koma

 2. Şok

 3. Bayılma

 4. Halsizlik


71. Hangisi iç kanama belirtilerindendir?

 1. Halsizlik, titreme

 2. Kulak veya ağızdan kan gelmesi

 3. Reflekslerin güçlü olması

 4. Baş dönmesi


72. Vücudu oluşturan birimlerin küçükten büyüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sistem-Doku-Organ-Hücre

 2. Sistem-Organ-Doku-Hücre

 3. Hücre-Doku-Organ Sistem

 4. Organ-Hücre-Doku-Sistem


73. Turnikenin açılma süreleri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 3–5 dk.

 2. 5–10 dk.

 3. 15–20 dk.

 4. 30–40 dk


74. Kazalarda organ kopması durumunda, kopan organ için yapılması gereken ilk yardım aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kopan organ buzlu su içine konur

 2. Kopan organ temiz bir poşet içine konur

 3. Kopan organ önce temiz bir poşete konarak ağzı kapatılır, sonra içi buzlu ve su dolu olan 2. bir poşete konur.

 4. Kopan organ ılık suyun içine konur


75. Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliklerindendir?

 1. Kanın rengi açıktır.

 2. Kanın rengi koyudur.

 3. Kanama fışkırır tarzdadır.

 4. Kısa sürede çok kan kaybedilir


76. Solunum yolu zehirlenmelerinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 1. Kanın oksijen taşıma kapasitesi artar.

 2. Kanın oksijen taşıma kapasitesi azalır.

 3. Kanın oksijen taşıma özelliği kaybolur.

 4. Dolaşım sisteminde daha temiz kan dolaşmasını sağlar.


77. Yaşamı tehdit eden kan kaybının oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. % 5

 2. % 10

 3. % 20

 4. % 15


78. Göğüste yabancı cisim batması halinde kesinlikle yapılmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yabancı cismi çekip çıkarma

 2. Hava yollarının açıklığı sağlama

 3. Suni solunum yapmak

 4. Göğüste delik varsa kapatmak


79. Yüzü koyun yatamayacak şekilde travma geçirenlere hangi çeşit suni solunum uygulaması tercih edilir?

 1. Ağızdan ağza solunum

 2. Ağızdan buruna suni solunum

 3. Holger-nielsen (sırttan bastırma) metodu

 4. Silvester metodu


80. Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?

 1. Yaralı oturur durumda sevk edilir,

 2. Yaralı sırt üstü yatırılarak sedye ile sevk edilir,

 3. Yaralı yürüyerek ayakta sevk edilir.

 4. Yaralı yan oturur durumda sedye ile sevk edilir.


81. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 1. Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.

 2. Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır.

 3. Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır

 4. İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.


82. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir

 2. Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir

 3. Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir

 4. Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir


83. Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 1. Çıplak elle ıslak metal ve malzemelere dokunmak.

 2. Kuru olan plastik ve tahta malzeme ile kazazedeyi akımdan uzaklaştırmak.

 3. Akımı kesmeyle zaman kaybetmeden kazazedeyi çekerek kurtarmak

 4. Kazazedeyi bir hekim veya uzmanın müdahale etmesi için yardım beklemekİLKYARDIM BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI1

C

26

B

51

A

76

B

2

B

27

A

52

D

77

C

3

C

28

B

53

C

78

A

4

A

29

A

54

B

79

D

5

D

30

B

55

B

80

A

6

D

31

C

56

A

81

D

7

A

32

B

57

D

82

A

8

A

33

B

58

C

83

B

9

D

34

A

59

A10

A

35

B

60

B11

D

36

A

61

D12

D

37

C

62

A13

D

38

C

63

B14

C

39

B

64

A15

D

40

B

65

C16

B

41

C

66

A17

A

42

D

67

C18

A

43

B

68

A19

D

44

A

69

B20

C

45

D

70

A21

C

46

B

71

B

 
22

A

47

D

72

C

 
23

C

48

D

73

C

 
24

D

49

C

74

C

 
25

A

50

D

75

B

 1   2   3

Benzer:

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconMadde 20- 18 ve 19 uncu maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere,...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconVergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconAraştırmalarda kullanılan veriler, "olgusal veriler" ve "yargısal...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconYaşadığımız atmosfer oksijen başta olmak üzere çeşitli gazlardan...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconİstihdam sözleşmesi mutlaka yazılı olarak Arapça dilinde taraflardan...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconSonra abd elçilik görevlisi John Kustadter tarafından darbe şayiasının...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconKurumun tarihçesi: Çağdaş Aile Derneği, 06. 06. 2001 yılında kurulmuştur....

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? icon05/12//2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconKomutların çözümlendiği kısım neresidir

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconTÜRKİye turizm coğrafyasi marmara bölgesi BÖLÜm I


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com