1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3
İLK YARDIM BİLGİSİ SORULARI
1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?

 1. Diz kapağının olduğu bölge

 2. Ayak bileğinin olduğu bölge

 3. Diz ile kalça arası

 4. Diz ile ayak arası


2. Kimyasal madde yanıklarında yaralıya yapılacak ilk yardım nasıl olmalıdır?

 1. Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip kapatılır

 2. Yanan yer bol su ile yıkanır ve kapatılır

 3. Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip açık bırakılır

 4. Yanan yer bol su ile yıkanır açık bırakılır


3. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

 1. Kurtarma-koruma-bildirme

 2. Koruma-kurtarma-bildirme

 3. Koruma-bildirme-kurtarma

 4. Bildirme-koruma-kurtarma


4. Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 15 kalp masajı – 2 suni solunum

 2. 15 kalp mesajı – 1 suni solunum

 3. 15 suni solunum – 2 kalp masajı

 4. 15 suni solunum –1 kalp masajı


5. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?

 1. Solunum yetersiz (yüzeysel) ve hızlıdır

 2. Halsizlik ve sendeleme görülür

 3. Gözbebekleri büyür, sabitlenir

 4. Bulantı, kusma görülür


6. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.

 2. Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez

 3. Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür

 4. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.


7. Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

 1. Omurga kırıklarında

 2. Göğüs kemiği kapalı kırıklarında

 3. Kaburga kemiği kırıklarında

 4. Kol kemiği kırıklarında


8. Burun kanamalarında ilk yardım nasıl yapılır?

 1. Yaralı oturtulur, başı hafifçe öne eğilir, burun parmaklarla sıkılır,

 2. Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe sağa döndürülür, burun parmaklarla sıkılır,

 3. Yaralı oturtulur, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır,

 4. Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır.


9. Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

 1. Sırtüstü yatar

 2. Sırtüstü düz, ayaklar dizden bükülmüş

 3. Yüzükoyun yan yatar

 4. Sırtüstü düz, ayakları desteklenmiş pozisyon

10. Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?

 1. Kan dolaşımı

 2. Soluk alma

 3. Soluk verme

 4. Sindirim sistemi


11. Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Baş seviyesinin altında kalması sağlanır

 2. Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır

 3. Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır

 4. Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır


12. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

 1. Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır

 2. Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.

 3. Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.

 4. Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır


13. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinde sıkma/boğma uygulayarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Basınçlı kan durdurma  

 2. Kanamada tespit uygulaması  

 3. Atel uygulaması  

 4. Turnike uygulaması  


14. Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 1. Ağrı kesici merhem sürülür.

 2. Alkolle masaj yapılır.

 3. Soğuk tatbik edilir.

 4. Sıcak tatbik edilir.


15. Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kalp atışının artması

 2. Kalp atışının azalması

 3. Yaranın kolay mikrop alması

 4. Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi


16. Yara yerinde yabancı cisim varsa ilk müdahale nasıl olmalıdır?

 1. Yabancı cisim çıkarılarak pansuman yapılır.

 2. Yabancı cisme dokunulmaz etrafı sargı bezi ile sarılır.

 3. Yabancı cisim çıkarılarak yara yeri örtülmelidir.

 4. Yabancı cisim çıkarılarak yaraya tampon uygulanır.


17. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?

 1. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali

 2. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama  

 3. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme  

 4. Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme


18. Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudun nereleri korunmaya çalışılır?  

 1. Baş, boyun, omurga  

 2. Ayaklar ve bacaklar  

 3. Eller ve kollar

 4. Göğüs bölgesi

19. Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 1. Diş macunu sürülür

 2. Yoğurt sürülür

 3. Salça sürülür

 4. Buz tatbik edilir


20. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 1. Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.

 2. Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.

 3. Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.

 4. Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.


21. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

 1. Kaburga kırığı olan

 2. Birinci derecede yanığı olan

 3. Solunum zorluğu çeken

 4. Kol kırığı olan


22. Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?

 1. Yarı oturuş pozisyonu

 2. Sırtüstü yatış pozisyonu

 3. Yan yatış pozisyonu

 4. Yüzükoyun yatış pozisyonu


23. Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

 1. Kalbi düzensiz çalışanlara

 2. Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara

 3. Göğüs kafesi hareket etmeyenlere

 4. Göğüs kafesi inip kalkanlara


24. Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir

 2. Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır

 3. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır

 4. Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır


25. Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 1. Yan yatış pozisyonuna alınır.

 2. Sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir.

 3. Sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır.

 4. Yüz üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir.


26. Ağız ve burundan kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanabilir?

I- Heimlich yöntemi

II- Holger-Nielsen yöntemi

III- Silvester yöntemi

IV- Ağızdan ağza suni solunum yöntemi

 1. Yalnız I

 2. II - III

 3. III - IV

 4. I - III


27. İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

 1. Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler

 2. Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar

 3. Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar

 4. Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler28. Yetişkin bir insana dakikada kaç kez suni solunum uygulanır?

 1. 10 – 15 arası

 2. 15 – 20 arası

 3. 20 – 30 arası

 4. 40 – 50 arası


29. Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

 1. Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.

 2. Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.

 3. Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

 4. Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek


30. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?

 1. Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik

 2. Solunumun olmaması

 3. Solunum güçlüğü

 4. Uyuklama, huzursuzluk


31. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

 1. Topuktan dize kadar

 2. Dizden kalçaya kadar

 3. Topuktan kalçaya kadar

 4. Topluktan koltuk altına kadar


32. Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir?

 1. Göğüs

 2. Omuz

 3. Kol

 4. Boyun


33. Bir kazazedenin ambulansa bindiriliş yönü nasıl olmalıdır?

 1. Ayaklar önde olacak şekilde.

 2. Baş kısmı önde olacak şekilde.

 3. Yaralanma durumuna göre değişir.

 4. Yön önemli değildir.


34. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

 1. Kaburga kemiği

 2. Omurga kemiği

 3. Uyluk kemiği

 4. Kaval kemiği


35. Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Göbek bölgesi

 2. Kasık iç kısmı

 3. Bacak dış kısmı

 4. Dizin ön üst kısmı


36. Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

 1. Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan,

 2. Boyundaki şişkinlikten,

 3. Deride görülen bölgesel kızarıklıktan,

 4. Vücut sıcaklığının yükselmesinden,


I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.

II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak.

III - Turnike uygulamak.

IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek.

37. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?

 1. Yalnız I

 2. Yalnız III

 3. Yalnız IV

 4. I ve III


38. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?  

 1. Yüz üstü, sert bir zemine

 2. Yüz üstü, yumuşak bir zemine

 3. Sırt üstü, sert bir zemine

 4. Sırt üstü, yumuşak bir zemine


39. Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin suni solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir?  

 1. Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması

 2. Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması.

 3. Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması

 4. Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması


40. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

 1. Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.

 2. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.

 3. Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.

 4. Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.

41. Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?

 1. Reflekslerin kaybolması

 2. Kazazedenin bilincini yitirmesi

 3. Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

 4. Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması


42. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?  

 1. Eklem çevresindeki şişmedir.  

 2. Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.  

 3. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.

 4. Eklem kapsüllerinin zedelenmesi veya yırtılmasıdır.  


I- Göz bebeklerinde büyüme

II- Göz bebeklerinde küçülme

III- Nabız alınamaması

IV- Solunum sayısında artış

V- Vücut sıcaklığında yükselme

43. Yukarıdakilerden hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?

 1. I - IV

 2. I - III

 3. III - IV

 4. IV – V


44. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

 1. Rentek manevrası ile

 2. Heimlich manevrası

 3. Şok pozisyonu

 4. Koma pozisyonu


45. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

 1. Yaşamın korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak

 2. Durumun kötüleşmesini engellemek

 3. Sakin ve telaşsız olmak

 4. Kazazedenin iyileşmesini kolaylaştırmak


46. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım ilkelerinden değildir?

 1. Olay yerinin güvenliğini sağlamak

 2. Kazazede yakınlarının güvenliğini sağlamak

 3. Geçici önlem almak

 4. Çabuk karar vererek yaralıyı değerlendirmek


47. Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Solunumu değerlendirmek.

 2. Dolaşımı değerlendirmek.

 3. Yaranın düzeyini belirlemek.

 4. Bilinç durumunu değerlendirmek

48. Merdiven inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 1. İnerken baş aşağıda, çıkarken başı yukarıda kalacak şekilde.

 2. İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda kalacak şekilde.

 3. İnerken ve çıkarken başı aşağıda kalacak şekilde.

 4. İnerken ve çıkarken başı yukarıda kalacak şekilde.


49. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 1. Nabız atışları hızlanır.

 2. Bulantı ve kusma olur.

 3. Vücudun bir bölgesi felç olur.

 4. Vücut sıcaklığı artar.


50. Aşağıdakilerden hangisi kürek ve köprücük kemiği kırıklarında yapılacak ilk yardım müdahalelerinden birisi değildir?

 1. Kırık yer üzerine buz koymalı.

 2. Kırık tarafın koltuk altına yumuşak bir malzeme koyarak kolu eşarp veya tülbentle boyuna asmalı.

 3. Baş ve boyunun her iki yanına destek koyarak boynun hareket etmesi engellenmeli.

 4. Yaralı oturur durumda sağlık kuruluşuna ulaştırılmalı.

  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconMadde 20- 18 ve 19 uncu maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere,...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconVergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconAraştırmalarda kullanılan veriler, "olgusal veriler" ve "yargısal...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconYaşadığımız atmosfer oksijen başta olmak üzere çeşitli gazlardan...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconİstihdam sözleşmesi mutlaka yazılı olarak Arapça dilinde taraflardan...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconSonra abd elçilik görevlisi John Kustadter tarafından darbe şayiasının...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconKurumun tarihçesi: Çağdaş Aile Derneği, 06. 06. 2001 yılında kurulmuştur....

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? icon05/12//2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi...

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconKomutların çözümlendiği kısım neresidir

1. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? iconTÜRKİye turizm coğrafyasi marmara bölgesi BÖLÜm I


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com