Nurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara


d.ogren-sen.com > Doğru > Yönetmelikler
Nurullah AYDIN

10 Ağustos 2012-ANKARA
DİNLİYORLAR TAKİP EDİYORLAR
Yasal düzenlemelerle; kimin neden nasıl dinleneceği belirlenmiştir. Ancak korku paranoyasında olanlar, yasal düzenlemelere dayanarak asıl muhalifleri kayıt altına alıyor.
Ancak bilmiyorlar ki, kendileri hakkında da aynı şekilde kayıtlar tutuluyor. Kendilerinin de kayıt altına alınan kirli ilişkileri, konuşmaları, cinsel fantazileri, medyada yer alacak.
Bakın yasal düzenleme nedir?

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı; 23.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2559, 2803 ve 2937 sayılı Kanunlarda değişiklik yapan 5397 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü iş ve işlemleri tek merkezden yürütmektedir.

23.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın Kanunda sayılan İnternete ilişkin görevleri de yapması düzenlenmiştir. Bu doğrultuda anılan görevleri yerine getirmek üzere İnternet Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Başkanlık; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Telekomünikasyon İletişim Başkanı ile Hukuk, Teknik İşletme, Bilgi Sistemleri, İdari ve İnternet Daire Başkanlıklarından oluşmaktadır. Başkanlıkta, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulunmaktadır.
Mevzuat: Kanunlar

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135-138 inci maddeleri

5397 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5. Maddesi

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 6. Maddesi

6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11 ve 23. Maddeleri
İletişimin Denetlenmesi: Yönetmelikler

-Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik

-14/2/2007 tarihli ve 26434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

-24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

-01/11/2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

-30/11/2007 tarihli 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

-28/05/2009 tarihli 27241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının (u) ve (y) Bendi

-07/03/2010 tarihli 27514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-28/07/2010 tarihli 27655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 10. maddesi

-08/06/2011 tarihli 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmeliği'nin 18. Maddesi
İlgili Denetim Mevzuatı

-04.12.2004 Tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

-03.07.2005 Tarihli ve 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

-10.11.2005 Tarihli ve 25989 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kaydı Alınmasına İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik (Başbakanlık yönetmeliği)

-14.02.2007 Tarihli ve 26434 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Adalet bakanlığı yönetmeliği)
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanlık, Ana Hizmet Birimleri, Danışma Birimleri, Yardımcı Hizmet Birimleri, Bölge Müdürlüklerinde oluşmaktadır.

- Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına yönelik iş ve işlemler 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesi ile Kurum bünyesinde, Kurum Başkanına doğrudan bağlı olarak kurulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca yürütülür.
- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, internet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, 5651 sayılı Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almakla da görevlidir.
Bakanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resmi kuruluşunu tamamlamıştır. Madde 23/A – (Ek: 8/8/2011-KHK-649/49 md.)
Günün Sözü; Yetki ve görevlerini kötüye kullananların ne olduğu kendi yöntemleriyle açığa çıkar.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Nurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara iconNurullah aydin 25 Aralık 2012-ankara

Nurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara iconNurullah aydin 14 Ocak 2013-ankara

Nurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara icon2012 yılı kpssp 03 puan türüne göre müracaatlar 27 Haziran-13 Ağustos...

Nurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara iconYazan: Hukukçu Nefide İrem Aydın Öykü Didem Aydın

Nurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara iconE-bülten haziran ağustos 2012

Nurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara iconProgrami ankara, 2012

Nurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara iconProgrami ankara, 2012

Nurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara icon13-16 Nisan / 11-15 Mayıs / 27-30 Haziran (R. Bayrami)/ 13-16 Temmuz...

Nurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara iconÖzel Günler : 23 Nisan : 19 Nisan 19 Mayıs : 16 Mayıs Ramazan Bayramı...

Nurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara icon2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com