Adalet basim yayim dağitim san ve TİC. Ltd. ŞTİ


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar


XXVKerim TOSUN Mustafa ARTUÇ

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik HakimiTÜRK HUKUKUNDA

SUÇLAR

VE

KABAHATLER

İLE

AÇIKLAMALI-İÇTİHATLI

TÜM ÖZEL CEZA YASALARIKerim TOSUN Mustafa ARTUÇ

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimi

TÜRK HUKUKUNDA

SUÇLAR

VE

KABAHATLER

İLE

AÇIKLAMALI-İÇTİHATLI

TÜM ÖZEL CEZA YASALARI

CİLT I

ADALET YAYINEVİ

Ankara 2008

ADALET BASIM YAYIM DAĞITIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.


TÜRK HUKUKUNDA SUÇLAR VE KABAHATLER İLE
AÇIKLAMALI-İÇTİHATLI TÜM ÖZEL CEZA YASALARI


Kerim TOSUN - Mustafa ARTUÇ

Hukuk Yayınları Dizisi – 347
Dördüncü Baskı : Nisan, 2008

Üçüncü Baskı : 2007

İkinci Baskı : 2004

Birinci Baskı : 2003
ISBN : 978 – 605 – 5980 – 54 – 2 (takım)

978 – 605 – 5980 – 55 – 9 (1. cilt)

ADALET YAYINEVİ

Merkez : Cihan Sokak No: 16/B

Sıhhiye / Ankara

Tel : (0 312) 231 17 94  229 92 07

Fax : (0 312) 231 77 04

Şube : Balıkçıoğlu Çarşısı No: 6/61

Sıhhiye-Ankara

Şube : Bursa Adliye Sarayı Zemin Kat

Bursa

web : adaletyayinevi.com

e-mail : adalety@adaletyayinevi.com

Sayfa ve Kapak Tasarımı:

Adalet Yayınevi

Baskı:

Turhan Kitabevi Ofset Tesisleri

Tel: (0312) 341 18 13 – ANKARA
4. BASKIYA ÖNSÖZ
Türk Hukukunda Suçlar ve Tüm Özel Ceza Yasaları kitabımıza, Kabahatleri de ekleyerek dördüncü baskısı ile birlikteyiz. Her konusu ayrı bir kitap oluşturacak düzeyde geniş olan bir alanda yazmak gerçekten çok zor. Çünkü konuların çokluğu ve yerin azlığı arasında bir denge kurulmalı, ne cilt sayısı fazlalaştırılmalı, ne de konuların açıklamasından ve içtihatlardan ödün verilmeli idi. Biz de bu baskıda kitabımızı daha da geliştirerek, açıklamaları artırarak, içtihatların tamamını gözden geçirip, yeni çıkan içtihatları tarayarak güzel olduğunu düşündüğümüz bir kitabı size sunuyoruz.

Kitabımızın içinde yer alan özel Yasaların hemen hemen tamamı, YTCK’nın 5. maddesine uyum amacıyla çıkarılan 5728 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. 5728 sayılı Yasa ile, özel ceza Yasalarında yer alan tekerrür ile ilgili hükümler, paraya çevirme ve erteleme yasağı ile ilgili hükümler, müsadere ile ilgili hükümler çıkarılmış, bu konularda YTCK’nın genel hükümlerinde yer alan bu müesseselerin uygulanmasına imkan sağlanmış; ağır hapis ve ağır para cezaları hapis ve adli para cezasına dönüştürülmüş, CMK dışında soruşturma ve kovuşturma ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış, görev konuları mümkün olduğu oranda 5235 sayılı Yasaya bırakılmış, 3005 sayılı Yasa ile ilgili hükümler uygulama dışı bırakılmış, ve en önemlisi CMK’nın 231. maddesinde yapılan değişiklikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi genişletilmiştir.

Biz de, 5728 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikleri kitaba işlerken, madde metninin eski halini dipnot olarak alıp, maddenin altına da hükümet gerekçesi ile komisyon veya Genel Kurulda yapılan değişikliğin gerekçesini alarak uygulamada kolaylık sağlamaya çalıştık. Özellikle eski metin ve yeni metnin bir arada bulunması sanık lehine Kanun’un belirlenmesi yönünden çok önemlidir. Yine de, sanık yararına Kanun uygulanırken bir Kanun’un bütün olarak uygulanması sistemine dikkat edilmelidir.

Bir kitabın her baskısı, o kitabı daha da geliştiriyor, olgunlaştırıyor. Çünkü hukukçu uygulamacılar her kitabı ele alınca, şunlarda olsa daha iyi olur diyen geliştirici bir kitledir. Onların olumlu ve yapıcı eleştirileri ile, sürekli bir gelişim ve değişim içindeyiz. Bu kapsamda olmak üzere, bu baskımız daha gelişmiş, daha kullanılır hale gelmiş, açıklamalar daha da genişletilmiştir. Bunları yaparken değiştirmediğimiz tek şey, bir konuyu yazdığımızda, yazılanı o konuya bakan uzmanlık Dairesinde çalışan arkadaşlara inceletmemizdir, bu sayıda da, aynı şekilde yaptık ve yazılan bölümleri işin uzmanı arkadaşlara inceletmek veya anılan arkadaşlara yazdırmak oldu. Bu nedenle kitaptaki konuların Dairelerin en son uygulamasını yansıttığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Kitabın yazımında en çok emeği geçenler hiç şüphesiz, eşlerimiz ve çocuklarımızdır, her zamanki gibi onlara yine fedakarlık ve beklemek düştü. Bizi her zaman destekleyen eşlerimiz ve çocuklarımıza buradan ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

4. Basının yapımında bizlere desteklerini esirgemeyen, Mehmet Menekşeoğlu, İrfan Saz, Aydın Boşgelmez, Hüsamettin Uğur’a sonsuz teşekkür ederiz.

Kitapla ilgili olumlu ve olumsuz tüm eleştirilerin, daha iyiye ulaşmamızda bize en büyük desteği sağladığını samimiyetle söylemek istiyoruz, bu nedenle her türlü eleştirinizi bekliyoruz. Bu eleştiriler de kitaba sizin katkınız olacaktır.

Kitabı yayın hayatına kazandıran ve desteklerini esirgemeyen başta Adalet Yayınevi sahibi Hakan Karaaslan olmak üzere, Tevfik Sarısoy ile kitabın dizgisini gerçekleştiren Bilgin Teren ve tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kitabın tüm uygulamacılara yararlı olması dileğiyle...

01/04/2008, Bakanlıklar, Ankara

Mustafa Artuç- Kerim Tosun3. BASKIYA SUNUŞ
Türk Hukukunda SUÇLAR ve Tüm Özel Ceza Yasaları isimli kitabımızın ilk iki baskısını 2003 yılında yapmıştık ve kısa sürede bu baskılar tükenmişti. Araya Yeni Ceza Adalet Sistemi girdi ve bu sisteme uyum amacıyla özel ceza yasalarında da değişiklik olacağı beklentisi ortaya çıktığından, yeni baskı yapmakta biraz geciktik.

Ancak bu arada boş durmayarak, kitabı nasıl daha kullanılır hale getiririz onu düşündük. Bu nedenle bu kitapta eksiklik olarak, açıklama bulunmamasını ve içtihatların madde altlarında olmamasını tespit ettik. Bu nedenle kitabın bu baskısında açıklamalara da yer verdik. Açıklama yaparken daha ziyade Yargıtay uygulamalarını ön planda tutarak, uygulayıcının işine yaramayacak teorik bilgilere girmemeye çalıştık. Ayrıca mümkün olduğu oranda Yargıtay Kararlarından 2007 yılına ait olanları almaya çalıştık. Ancak, uygulamaya yardımcı olacak daha önceki dönemlerde verilmiş kararları da kitap içeriğine aldık.

Kitabı, çok istememize karşın bir cilde sığdıramadık. Yazı puntosunu kaça çekti isek, bir türlü tek cilt halini almadı. Biz de kaçınılmaz olarak iki cilt halinde düzenledik Ancak fiyatını tek cilt kitap fiyatı ile eşit belirledik. Böylece iki cilt yapmamızı telafi etmeye çalıştık.

Bu kitaba sunuş bölümünün kapasitesini aşacak sayıda arkadaşın emeği geçti. Kitaba emeği geçen başta eşlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz.

Buradan, ayrıca yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Aydın BOŞGELMEZ, Sevgi ERGİNBAY, Bahattin AZİZAĞAOĞLU, Sinan ESEN, İrfan SAZ, Ali YAĞCI ve Yargıtay Tetkik Hakimleri Hüsamettin UĞUR, Hüseyin ÇOLAK, Erhan ŞENGÜN, Adem Galip DİNÇTÜRK, Kemalettin EREL, Celalettin EKİNCİ’ye özellikle teşekkür etmeyi görev sayıyoruz..

Kitabı yayın hayatına kazandıran KARTAL Yayınevi sahibi Erdoğan KARTAL’a ve çalışanları Erdal KAYGUSUZ, Aşkın KURHAN, Cafer BİLE, Kıvanç YILDIRIM ve tüm yardımcılarına,

Kitabın dizgisini büyük bir titizlikle gerçekleştiren Bülent SAĞLAM ve sürekli evlerine giderek rahatsız ettiğimiz Rahime, Zeliha, Büşra Nur, Can Berk SAĞLAM’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kitabın tüm uygulayıcılara faydalı olması dileğiyle.
Mustafa ARTUÇ- Kerim TOSUN

Yenimahalle ANKARA Haziran 20071 ve 2. BASKI İÇİN SUNUŞ
Eski kaymakamımız Ahmet Saraç Bey’e “Türkiye’de suç teşkil eden haller”i içine alan bir kitap yazmayı düşündüğümü söylediğimde, kendisi de iyi bir hukukçu olan kaymakam bey “suç olmayan davranışları içine alan bir kitap yazsan daha az yer kaplamaz mı?” diye sormuştu. Gerçekten işin içine girince anladım ki Türkiye’de yaklaşık 15.000 eylem suç olarak düzenlenmiş.

Elinizdeki bu kitap yaklaşık iki yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü. Mesleğe ilk başladığımız zaman, hatta şimdi bile önümüze bir olay geldiğinde bu eylemin suç olup olmadığı ve hangi kanun maddesinde düzenlendiği hususu hep problem olmuştur. Bu kitapta öncelikle bu sorunu çözmeye çalıştık.

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Türkiye’de suç teşkil eden tüm haller, görevli mahkemesiyle, düzenlendiği kanun maddesiyle ve suçun özelliğiyle alfabetik sıraya göre ele alınmıştır. 2. bölümde uygulamada çok karşılaşılan, ancak ufak nüanslarla birbirinden ayrılabilen fiiller ele alınmıştır. Bu bölümde Yargıtay Kararlarına ağırlık verilmiştir. 3. bölümde ise TCK dışındaki TÜM ÖZEL CEZA YASALARI alfabetik sıraya göre düzenlenmiş, yasaların sonuna da mümkün olduğu kadar şimdiye kadar başka kitaplarda yayınlanmayan Yargıtay Kararları eklenmiştir. Yasalarda en son değişiklikler, özellikle 4854 sayılı “Adli Cezaların İdari Cezaya dönüştürülmesine Dair Kanunla Yapılan Değişiklikler” işlenmiştir. 4. bölümdeyse uygulayıcıların işine yarayacak tablolara yer verilmiştir.

Bu kitabın hazırlanması sırasında zamanlarından çaldığım eşim Leyla ve oğlum Ahmet Buğra ARTUÇ’a, her zaman beni destekleyen ve yardımlarını esirgemeyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Sayın Osman Yaşar, 9. Ceza Dairesi Üyesi Sayın Adnan Hekimoğlu, kaymakamımız Nevzat Şengök, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Nafiz Kaçak, Cumhuriyet Savcılarımız Kadir Soner Kılınç, Ercan Özaltın Bulak, Yusuf Arslan, Raif Bıkmaz, Metin Demirtaş, Hakimlerimiz Murat Yalçınkaya, Zeynel Daşlıçay, İbrahim Dursun Çekiç, Ankara Barosu Avukatlarından Mehmet Sürer, personelimiz Hasan Şivetoğlu, Necmettin Sarıcan, Nejla Ermiş, Seher Yolasığmazoğlu, İbrahim Gök, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Gökçe ve Özel İdare Müdürü Nuri Gül, Yayınlayan “Tek Ağaç Eylül Yayınevi” sahipleri Ertuğrul ve Levent Özbek, kitabın dizgisinde emeği geçen Sakin Çam, Erol Faruk Yücel, Asiye Şenses ve Sevgi Babacan’a buradan teşekkür etmeyi borç bilirim.

Kitabımızın uygulayıcılara yardımcı olacağına inanıyorum.

Sonsuz saygılarımla.

Mustafa ARTUÇ

Hakim

Ankara, 2003


İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE’DE SUÇ OLARAK DÜZENLENEN FİİLLER 1

NİTELENDİRİLMESİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN BAZI FİİLLER 163


A

ADLİ SİCİL KANUNU 179


AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN 199

AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MUVAKKATI 207

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USUL HAKKINDA KANUN 211

ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 235

ASKERİ CEZA KANUNU 237

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU 281

ASKERLİK KANUNU 295

AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN 297

ATATÜRK ALEYHİNE iŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN 303

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN 309

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN 411

AVUKATLIK KANUNU 437

B

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU 459

BANKACILIK KANUNU 487

BASIN KANUNU 557

BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN
TANZİMİ HAKKINDA KANUN 593

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN 601

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 605

BOĞAZİÇİ KANUNU 613

Ç

ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 617

ÇEVRE KANUNU 751

D

DENİZ İŞ KANUNU 763

DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN 775

DERNEKLER KANUNU 793


DEVLET İHALE KANUNU 815

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 821

E

ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE
MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN 823

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 827

EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR KANUN 837

ELEKTRONİK İMZA KANUNU 839

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 845

ERİŞME KONTROLLU KARAYOLLARI KANUNU 849

F

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 851

FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUN 925

G

GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN 929

GECEKONDU KANUNU 941

GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU 953

GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 959

H

HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 971

HAYVAN ISLAHI KANUNU 973

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU 979

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 1001

HUSUSİ HASTANELER KANUNU 1015

İ

İCRA VE İFLAS KANUNU 1023

İKTİSADİ MÜESSESELERDE MECBURİ TÜRKÇE KULLANILMASI HAKKINDA KANUN 1091

İMAR KANUNU 1093

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 1107

İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU 1113

İŞ KANUNU 1131

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1137

K

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (5607 s.K.) 1139

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (4926 s.K.) 1227

KADASTRO KANUNU 1309

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU 1325

KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN 1341

KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN 1343

KAMULAŞTIRMA KANUNU 1347

KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN 1363

KARA AVCILIĞI KANUNU 1365

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN
MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE
178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1385

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 1407

KIYI KANUNU 1473

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 1477

KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN 1481

KOOPERATİFLER KANUNU 1483

II. CİLT

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 1537

KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU 1545

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 1549

M

MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU 1623

MADEN KANUNU 1627

MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUN 1633

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 1635

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1661

MATBAALAR KANUNU 1713

MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU 1715

MERA KANUNU 1717

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU 1721

MİLLİ PARKLAR KANUNU 1723

MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN 1735

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN 1737

MÜKERRER SİGORTA HAKKINDA KANUN 1739

N

NOTERLİK KANUNU 1741

NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 1757

O-Ö

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU 1761

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 1765

ORMAN KANUNU 1771

ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ KANUNU 1921

ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU 1933

ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU 1935

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN 1943

P

PASAPORT KANUNU 1957

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1981

PETROL KANUNU 1983

PETROL PİYASASI KANUNU 1989

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU 2007

POSTA KANUNU 2017

R

RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ
HAKKINDA KANUN 2021

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN 2025

RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN 2041

S-Ş

SANAYİ SİCİLİ KANUNU 2047

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN 2051

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ
HAKKINDA KANUN 2129

SENDİKALAR KANUNU 2131

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 2161

SERMAYE PİYASASI KANUNU 2169

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU 2205

SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN 2217

SİGORTACILIK KANUNU 2221

SİGORTA MURAKABE KANUNU 2251

SİVİL SAVUNMA KANUNU 2271

SİYASİ PARTİLER KANUNU 2283

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 2297

SOYADI KANUNU 2305

SU ÜRÜNLERİ KANUNU 2307

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 2323

ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN 2331

ŞEKER KANUNU 2335

T

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 2341

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN 2371

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 2375

TAŞIT KANUNU 2391

TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU 2403

TEBLİGAT KANUNU 2407

TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM
UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN 2441

TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2445

TELSİZ KANUNU 2453

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 2469

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU 2499

TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN'İ VE İHRACATIN MURAKABESİ VE KORUNMASI HAKKINDA KANUN 2505

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 2527

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU 2555

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU 2577

TÜRK BAYRAĞI KANUNU 2583

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2587

TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN 2591

TÜRK KODEKSİ HAKKINDA KANUN 2593

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN 2595

TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU 2637

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2641

TÜRK TİCARET KANUNU 2643

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU 2647

TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU 2655

TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 2657

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİNE,
İÇ VE DIŞ ALIM VE SATIMINA, 4046 SAYILI KANUNDA VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2663

U

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK
YARDIMLARA DAİR KANUN 2673

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 2675

UMUMİ MAĞAZALAR KANUNU 2711

UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKÂMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN 2715

UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN 2723

UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN (HAŞHAŞ EKİMİ KANUNU) 2769

V

VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE NOTERLİK KANUNU, İCRA VE İFLAS KANUNU, TAPU KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU, ÇEKLE ÖDEMELERİN
DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, BANKALAR KANUNU, POSTA KANUNU İLE PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNU 2775

VERGİ USUL KANUNU 2777

VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE
ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN 2873

Y

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE iKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN 2879

YANGIN, YERSARSINTISI, SEYLAP VEYA HEYELAN SEBEBİYLE MAHKEME VE ADLİYE
DAİRELERİNDE ZİYAA UĞRAYAN DOSYALAR HAKKINDA YAPILACAK MUAMELELERE DAİR KANUN 2883

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 2887

YARDIM TOPLAMA KANUNU 2893

YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU 2899

YEM KANUNU 2901

Z

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN 2911

ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNU 2915


KANUN NUMARASINA GÖRE İÇİNDEKİLER

KANUN

NO : KANUN : SAYFA


AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MUVAKKATI 207

213 VERGİ USUL KANUNU 2777

237 TAŞIT KANUNU 2391

551 PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1981

554 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 845

556 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1661

671 ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN 2331

677 TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN 2441

767 TÜRK KODEKSİ HAKKINDA KANUN 2593

775 GECEKONDU KANUNU 941

805 İKTİSADİ MÜESSESELERDE MECBURİ TÜRKÇE KULLANILMASI HAKKINDA KANUN 1091

854 DENİZ İŞ KANUNU 763

984 ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN 823

1072 RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN 2041

1076 YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU 2899

1086 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 1001

1111 ASKERLİK KANUNU 295

1117 KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU 1545

1136 AVUKATLIK KANUNU 437

1160 MÜKERRER SİGORTA HAKKINDA KANUN 1739

1163 KOOPERATİFLER KANUNU 1483

1211 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU 2647

1219 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 2341

1262 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 1107

1264 MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUN 1633

1322 KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN 1363

1353 TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN 2591

1380 SU ÜRÜNLERİ KANUNU 2307

1447 TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU 2499

1481 ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 235

1512 NOTERLİK KANUNU 1741

155 HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 971

1567 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN 2595

1593 ERİŞME KONTROLLU KARAYOLLARI KANUNU 849

1593 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 2675

1608 UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKÂMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN 2715

1618 SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU 2205

1632 ASKERİ CEZA KANUNU 237

1705 TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN'İ VE İHRACATIN MURAKABESİ VE KORUNMASI HAKKINDA KANUN 2505

1734 YEM KANUNU 2901

1774 KİMLİK BİLDİRME KANUNU 1477

2004 İCRA VE İFLAS KANUNU 1023

2090 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN 2371

2219 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 1015

2238 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 1765

2279 ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ KANUNU 1921

2313 UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN 2723

2499 SERMAYE PİYASASI KANUNU 2169

2521 AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN 411

2525 SOYADI KANUNU 2305

2531 KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN 1341

2559 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU 2007

2565 ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU 281

2590 EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR KANUN 837

2596 BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN 601

2634 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU 2577

2699 UMUMİ MAĞAZALAR KANUNU 2711

2813 TELSİZ KANUNU 2453

2820 SİYASİ PARTİLER KANUNU 2283

2821 SENDİKALAR KANUNU 2131

2822 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU 2555

2827 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 1757

2860 YARDIM TOPLAMA KANUNU 2893

2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 1549

2872 ÇEVRE KANUNU 751

2873 MİLLİ PARKLAR KANUNU 1723

2886 DEVLET İHALE KANUNU 815

2893 TÜRK BAYRAĞI KANUNU 2583

2911 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 2527

2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 1407

2920 TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU 2637

2933 MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU 1623

2935 OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU 1761

2937 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 821

2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU 1347

2954 TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU 2655

2960 BOĞAZİÇİ KANUNU 613

298 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN 2051

3082 KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN 1343

3091 TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 2375

3153 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN 2021

3167 ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 617

3194 İMAR KANUNU 1093

3213 MADEN KANUNU 1627

3224 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2587

3226 FİNANSAL KİRALAMA KANUNU 919

3285 HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU 979

3298 UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN (HAŞHAŞ EKİMİ KANUNU) 2769

3402 KADASTRO KANUNU 1309

3458 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN 1737

3516 ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU 1935

3568 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 2161

3573 ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN 2911

3621 KIYI KANUNU 1473

3628 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 1635

3670 MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN 1735

3713 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 2469

3984 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN 2025

406 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2445

4083 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN 2129

4122 MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU 1721

4207 TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 2657

4208 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1385

4250 İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU 1113

4320 AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN 199

4342 MERA KANUNU 1717

4358 VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE NOTERLİK KANUNU, İCRA VE İFLAS KANUNU, TAPU KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU, ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, BANKALAR KANUNU, POSTA KANUNU İLE PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNU 2775

4373 TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU 2403

4447 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1137

4473 YANGIN, YERSARSINTISI, SEYLAP VEYA HEYELAN SEBEBİYLE MAHKEME VE ADLİYE DAİRELERİNDE ZİYAA UĞRAYAN DOSYALAR HAKKINDA YAPILACAK MUAMELELERE DAİR KANUN 2883

4533 GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU 953

4631 HAYVAN ISLAHI KANUNU 973

4632 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 605

4634 ŞEKER KANUNU 2335

4654 MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU 1715

4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU 1325

4708 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 2887

4733 TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİNE, İÇ VE DIŞ ALIM VE SATIMINA, 4046 SAYILI KANUNDA VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2663

4857 İŞ KANUNU 1131

4915 KARA AVCILIĞI KANUNU 1365

4922 DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN 775

4926 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (4926 s.K.) 1227

5015 PETROL PİYASASI KANUNU 1989

5070 ELEKTRONİK İMZA KANUNU 839

5149 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 2297

5179 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 959

5187 BASIN KANUNU 557

5188 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN 1943

5253 DERNEKLER KANUNU 793

5352 ADLİ SİCİL KANUNU 179


5411 BANKACILIK KANUNU 487

5464 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU 459

5549 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 2323

5584 POSTA KANUNU 2017

5607 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (5607 s.K.) 1139

5681 MATBAALAR KANUNU 1713

5682 PASAPORT KANUNU 1957

5683 YABANCILARIN TÜRKİYE'DE iKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN 2879

5684 SİGORTACILIK KANUNU 2221

5816 ATATÜRK ALEYHİNE iŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN 303

5846 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 851

5953 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN 593

6023 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2641

6132 AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN 297

6136 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN 309

6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USUL HAKKINDA KANUN 211

6197 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 827

6269 KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN 1481

6301 ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU 1933

6326 PETROL KANUNU 1983

6343 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN 2873

6570 GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN 929

6762 TÜRK TİCARET KANUNU 2643

6831 ORMAN KANUNU 1771

6948 SANAYİ SİCİLİ KANUNU 2047

6968 ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNU 2915

7126 SİVİL SAVUNMA KANUNU 2271

7201 TEBLİGAT KANUNU 2407

7258 FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUN 925

7269 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 2673

7397 SİGORTA MURAKABE KANUNU 2251

7402 SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN 2217

7478 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 1537

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Adalet basim yayim dağitim san ve TİC. Ltd. ŞTİ iconAktif Bilgi İşlem San. Tic. Ltd.Şti

Adalet basim yayim dağitim san ve TİC. Ltd. ŞTİ iconYıldırım Yapı Rest.İnş. Nak. Tekst. San. Tic. Ltd.Şti

Adalet basim yayim dağitim san ve TİC. Ltd. ŞTİ iconCascert organik tarim üRÜnleri kontrol ve sertiFİkasyon hizmetleri...

Adalet basim yayim dağitim san ve TİC. Ltd. ŞTİ iconKaryapsan kartal yapi iNŞ. San. TİC. A.Ş

Adalet basim yayim dağitim san ve TİC. Ltd. ŞTİ iconSamet Kalıp ve Madeni Eşya San. Ve Tic. A.Ş. fabrikaları, depoları,...

Adalet basim yayim dağitim san ve TİC. Ltd. ŞTİ iconÇ Bülten: Yayım ortamının türüne bakılmaksızın bu Kanunda belirtilen...

Adalet basim yayim dağitim san ve TİC. Ltd. ŞTİ iconİZMİr metro iZMİr b. ŞEHİr bel. Metro iŞL. Taş.İNŞ. San. Ve tiC. A.Ş

Adalet basim yayim dağitim san ve TİC. Ltd. ŞTİ iconElektrik dağitim a.Ş

Adalet basim yayim dağitim san ve TİC. Ltd. ŞTİ iconKAĞIT, kağit üRÜnleri ve basim sanayi

Adalet basim yayim dağitim san ve TİC. Ltd. ŞTİ iconÇ Bülten: Yayım ortamının türüne bakılmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com