Raporu I. GİRİŞ


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Raporu
  1   2   3

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir PlancısıİZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ

MORDOĞAN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ

1/5 000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU
c:\users\asus\desktop\uydu.jpg

DİLEK ÇAKANŞİMŞEK

ŞEHİR PLANCISI
İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ

MORDOĞAN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ

1/5 000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU


I. GİRİŞ:


Enerjinin yeterli, zamanında, kaliteli, ekonomik, güvenilir ve temiz olarak sunumu günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli göstergelerden biridir. Sanayinin olduğu kadar halkın günlük yaşantısının da en önemli girdilerinden olan enerjiye talep sürekli olarak artarken enerji kaynakları da hızlı bir şekilde tükenmektedir. Sürdürülebilir bir dengenin sağlanabilmesi için enerji kaynak çeşitliliğinin sağlanması ve konvansiyonel enerji kaynaklarının yanında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıma sunulması büyük önem kazanmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinen hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, gel-git enerjileri içerisinde en yaygın olan ve teknolojisi en hızlı gelişeni ise rüzgar enerjisidir. Rüzgar enerjisinin bu kadar hızlı gelişmesinin nedeni, doğada serbest bir halde ve bol olarak bulunması ile enerji kaynağı çeşitliliği yaratması yanında dışa bağımlı olmayan temiz bir enerji kaynağı olmasıdır.

Rüzgar enerjisinin kullanımı yel değirmenleri, sulama ve benzeri uygulamalarla çok öncelere dayanmaktadır. Fakat enerji üretiminde yaygın bir şekilde kullanılması 1970 yıllarındaki petrol krizinden sonra gerçekleşmiştir.

Türkiye rüzgar enerjisi bakımından oldukça şanslıdır çünkü Türkiye’nin teknik rüzgar potansiyeli 80 bin MW olmakla beraber; yapılabilir pratik rüzgar potansiyeli 10 bin MW civarındadır. Özellikle Avrupa Rüzgar Atlasına göre Türkiye’nin batı kıyıları çok yüksek seviyede rüzgar hızına sahiptir. Ülke bazında inceleme yapıldığında, Uluslararası Enerji Ajansının verilerine göre Türkiye’nin Haziran 2007 elektrik üretimi 15 172 GWh olarak, bir sene önceki aynı döneme göre 1 267 GWh ile %9,1 artış göstermiştir. Jeotermal, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik elde edilmesi Haziran 2006 rakamlarına oranla Haziran 2007’de %47,1 oranında, Ocak’tan Haziran’a 6 aylık karşılaştırma da ise 2007’nin ilk yarısında %106,8 artış göstermiştir.

2

Tablo 1. Yıllara Göre Türkiye’deki Elektrik Tüketimi

Yıl

Düşük Olasılık

Yüksek Olasılık

GWh

% Artış

GWh

% Artış

2007

185 032

6,2

188 343

8,1

2008

196 689

6,3

203 787

8,2

2009

209 081

6,3

220 701

8,3

2010

222 253

6,3

239 019

8,3

2011

236 255

6,3

258 858

8,3

2012

251 139

6,3

280 084

8,2

2013

266 961

6,3

302 491

8,0

2014

283 779

6,3

326 388

7,9

2015

301 941

6,4

351 846

7,8

2016

321 567

6,5

378 234

7,5

Jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisindeki %106,8’lik artışa rağmen toplam enerjideki yeri malesef çok küçüktür. Türkiye’nin brüt elektrik enerjisi tüketimi (brüt üretim + dış alım – dış satım) 2005 yılında %7,2 artış ile 160,8 Milyar kWh, 2006 yılında ise %8,3 artış ile 174,2 Milyar kWh olmuştur. 2007 yılında fosil yakıtlardan elde edilen elektrik 2006’ya göre %20 civarında artarken, hidroelektrik kullanımı 2007’de gene %20 civarında azalmıştır. 2006 yılı için tüketim miktarı olan 174 230 GWh, 27 417,1 MW termik, 59,0 MW rüzgar ve 13 062,7 MW hidrolik olarak toplam 40 538,8 MW kurulu güç ile üretilmiştir.

DPT Müşteşarlığı tarafından 2004 yılında belirlenen kalkınma hızı ve nüfus artışı değerlendirmelerine göre, 2020’de ülkenin nüfusunun 87,8 Milyon olması beklenmektedir. Kalkınma hızı kriz yılları dışında +%10 ile -%5 arasında sapmalar ile yakalanabilmektedir. Bu sapma oranları göz önüne alındığında 2016 yılında ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisi 321 567 GWh veya 378 234 GWh civarında olacaktır. 2006 yılında toplam üretim 167 347 GWh olduğu göz önüne alınırsa, düşük olasılık ta bile 154 220 GWh’lik (%92,1’lik artış) ihtiyacı üretecek olan teknolojinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak yapılması bir zorunluluk olmalıdır.

Rüzgar potansiyeli oldukça yüksek olan ülkemizde özellikle son yıllarda rüzgar santrallerinin kurulması ve işletmeye alınması önemli bir artış söz konusudur. İşletmedeki rüzgar santrallerinin toplam kurulu gücü şekildeki harita üzerinden 112.9 MW iken, inşası devam eden rüzgar santrallerinin kurulu gücü ise 677,4 MW’dır. Ancak zaman içerisinde bitirilen ve işletmeye alınan santrallerle birlikte Eylül 2007 itibariyle bu rakam 146,25 MW’a yükselmiştir.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa kıtasını ele aldığımızda Almanya, 2002 yılında tesis ettiği 3247 MW yeni kapasite ile toplamda 12 001 MW kurulu güce ulaşarak, tüm dünyadaki kurulu rüzgar gücünün % 38' ine ulaşmış durumdadır. Ülkemizde uygulamaları 1998 yılında başlayan rüzgar santralları küçük ölçeklidirler. Şu anda, toplam kurulu gücü 17.4 MW olan iki santral "Yap-İşlet-Devret" modeliyle üretim yaparken, toplam kurulu gücü 1.7 MW olan bir diğer santral "Otoprodüktör" statüde üretim kWh’dır ve toplam üretim içerisinde çok küçük bir orana karşı gelmektedir. Ancak, şu anda ülkemizde yaklaşık 300 noktada rüzgar elektriği üretmeye yönelik ölçümler yapılmaktadır.

Tablo 2. Türkiye’deki Rüzgar Enerji Santralleri

Mevkii

Üretime Geçiş Tarihi

Türbin adet ve kapasitesi

Kurulu Güç (MW)

İzmir-Çeşme

1998

3 adet 500 kW

1,50

İzmir-Çeşme

1998

12 adet 600 kW

7,20

Çanakkale-Bozcaada

2000

17 adet 600 kW

10,20

İstanbul-Hadımköy

2003

2 adet 600 kW

1,20

Balıkesir-Bandırma

I/2006

20 adet 1.500 kW

30,00

İstanbul-Silivri

II/2006

1 adet 850 kW

0,85

İzmir-Çeşme

I/2007

49 adet 800 kW

39,20

Manisa-Akhisar

I/2007

6 adet 1.800 kW

10,80

Çanakkale-İntepe

I/2007

38 adet 800 kW

30,40

Çanakkale-Gelibolu

II/2007

13 adet 800 kW + 5 adet 900 kW

14,90

Hatay-Samandağ

I/2008

15 adet 2.000 kW

30,00

Manisa-Sayalar

I/2008

38 adet 800 kW

30,40

İzmir-Aliağa

I/2008

17 adet 2.500 kW

42,50

Total (MW)

249,15

Muğla-Datça

II/2008

36 adet 800 kW

28,80

Hatay-Samandağ

II/2008

900 kW

35,10

Hatay-Samandağ

II/2008

2.500 kW

22,50

Aydın-Didim

II/2008

2.100 kW

31,50

İzmir-Çeşme

II/2008

2.500 kW

15,00

Balıkesir-Susurluk

II/2008

17 adet 800 kW ve 6 adet 900 kW

19,00

Osmaniye-Bahçe

I/2009

54 adet 2.500 kW

135,00

İzmir - Çeşme

I/2009

9 adet 2500 kW

22,50

Balıkesir-Bandırma

I/2009

15 adet 3000 kW

45,00

Tekirdağ-Şarköy

I/2009

14 adet 2000 kW ve 1 adet 800 kW

28,80

Balıkesir-Havran

I/2009

8 adet 2000 kW

16,00

Çanakkale-Ezine

I/2009

10 adet 2000 kW ve 1 adet 800 kW

20,80

Manisa-Kırkağaç

II/2009

32 adet 800 kW

25,60

Manisa-Soma

II/2009

176 adet 800 kW

140,80

Edirne-Enez

II/2009
15,00

İzmir-Aliağa

II/2009

15 adet 2.000 kW

30,00

İzmir-Aliağa

II/2009

36 adet 2500 kW

90,00

İzmir-Aliağa

I/2010

15 adet 2000 kW

30,00

İzmir-Foça

I/2010

15 adet 2000 kW

30,00

Balıkesir-Kepsut

I/2010

61 adet 900 kW

54,90

Manisa-Soma-Kırkağaç

I/2010

36 adet 2500 kW

90,00

Balıkesir-Kepsut

I/2010

57 adet 2500 kW

142,50

TÜRBİN TEDARİK SÖLEŞMESİ İMZALI PROJE TOPLAMI

1.068,80

1.068,80

Mevkii

Üretime Geçiş Tarihi

Türbin adet ve kapasitesi

Kurulu Güç (MW)

İstanbul-Gaziosmanpaşa

II/2008

12 adet 2.000 kW

24,00

İstanbul-Çatalca

II/2008

20 adet 3.000 kW

60,00

Balıkesir-Şamlı

II/2008

30 adet 3.000 kW

114,00

İNŞA HALİNDEKİ KAPASİTE TOPLAMI

198,00

Rüzgâr türbinleri, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi enterkonnekte şebekeye verilmektedir.

Temiz, çevreyi kirletmeyen, yakıt parası olmayan bir enerjidir. İngiltere’de geçen sene 1007 adet türbin kullanılarak elde edilen 557,5 MW’lık güç ile üretilen elektrik enerjisi ile 365.000 adet hanenin enerji ihtiyacı karşılanmış olup bu sayede 1.260.000 ton CO2, 14.600 ton SO2, 4400 ton NOx tasarrufu yapılmıştır. (www.bwea.com). Dış maliyet denilen bu maliyet bugün hiçbir biçimde 1-1,25 cent/kWh’ten az değildir.

Enerji hatlarının ulaşmadığı uzak noktalarda kurularak bu tip yerlerin enerji ihtiyacı karşılanabilir. Rüzgar enerjisinde ham madde ulaştırma masrafı yoktur. Doğadaki rüzgar direkt olarak kullanılabilir. Rüzgar türbinleri karmaşık makineler değildir. Gayet basit bir şekilde operatöre ihtiyaç duyulmadan çalıştırılabilmektedirler. Tamamen otomatik olarak çalışabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Ayrıca bu şekilde sadece periyodik bakımlarının yapılması ile 20-30 yıla yakın çalışabilirler. Örnek olarak, Vestas firmasının ilk ürettiği türbin, 2000 yılının Mart ayında 20. işletim yılını doldurmasına rağmen hiçbir parçasını kaybetmemiştir.

Rüzgar türbinleri, patlama yapmazlar, radyasyon yaymazlar. Ayrıca her hangi bir radyoaktif ışınım tahribatı yapmazlar. Dolayısıyla tehlikeli değildirler. Montaj aşaması hariç bugüne kadar hiçbir rüzgar santralinde ölümlü kaza olmamıştır. Bakım sürelerinde alınabilecek tedbirler ile herhangi bir ufak kaza oluşması da engellenebilir. Yinede rüzgar türbini kazası sonucu ölüm riski %0,0006 gibi bir rakamdır (www.bwea.com).

Artan petrol fiyatları veya aniden ortaya çıkan başka maliyetleri olmadığından vergi artırımı olarak vatandaşa yük olmazlar. Atmosfere veya yakındaki nehir ve denizlere ısıl emisyonları yoktur. Buna ilaveten başka bir atık üretimi de söz konusu değildir. Rüzgar yerli bir enerji kaynağıdır. Yerel kaynaklar kullanılarak üretilebilen türbin grupları ile dünya genelinde onbinlerce insana iş olanakları sunmuştur. Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre, rüzgar enerjisinden üretilen 10 milyon kWh elektrik enerjisinin, yine aynı elektrik miktarını üreten kömür santraline göre %27, doğalgaz santraline göre %66 daha fazla iş imkanı sağlamaktadır (www.awea.org)

II. PLANLAMA ALANI:
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Raporu I. GİRİŞ iconSigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin

Raporu I. GİRİŞ iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu 2008

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu 06 mayis 2016

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu şubat 2006

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu işletmenin Lokasyonu

Raporu I. GİRİŞ iconDenetçİ raporu özeti

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu tavşanli çevre topluluğU

Raporu I. GİRİŞ iconEk- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu Düzenleyen Meslek Mensubunun


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com