1 Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
www.ogretmenler.inAd: Soyadı: No:

8-A –B TC İNKILAP TARİHİ I DÖNEM 2YAZILI

1) Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir?

a) Amasya Genelgesi

b) Erzurum Kongresi

c) Sivas Kongresi

d) Havza Genelgesi
2) Bölgesel olarak toplanan fakat aldığı kararlarla ULUSAL olan kongre hangisidir?

a) Amasya Genelgesi

b) Erzurum Kongresi

c) Sivas Kongresi

d)HavzaGenelgesi

3). İlk TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi ile İstanbul hükümeti yok sayılmıştır?
a) Hükümet kurmak gereklidir

b) Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir

c) TBMM'nin üstünde bir kuvvet yoktur

d) TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir
4). Misak-ı Milli kararları nerede kabul edilmiştir?

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde

B) Sivas Kongresi’nde

C) Amasya Görüşmeleri’nde

D) Havza Genelgesi’nde

5) Aşağıdaki seç eneklerden hangisi Misak-ı Milli kararlarından biridir?

  1. Hristiyanlara ayrıcalıklar verilmelidir

  2. Türkler Anadolu'yu boşaltıp eski yurtları Orta Asya'ya gitmelidir

  3. Mondros Ateşkesinin imzalandığı gün Türk askerinin kontrolündeki yerler Türk vatanıdır

  4. Manda ve Himaye kabul edilmelidir6) Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?

a) Amasya Genelgesi

b) Erzurum Kongresi

c) Sivas Kongresi

d) Havza Genelgesi
7) Misak-ı Milli’nin ilanı sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

a) Saltanat’ın kaldırılması

b) Erzurum Kongresi

c) İstanbul’un işgali

d)Sivas Kongresi
8) İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini aşağıdakilerden hangisi ile tanımış oldu?

a) Amasya Görüşmeleri

b) Erzurum Kongresi

c) Sivas Kongresi

d) Havza Genelgesi
9) Milli cemiyetler nerede Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir?

a)AmasyaGörüşmeleri

b)ErzurumKongresi

c) Sivas Kongresi

d)HavzaGenelgesi
10) Manda ve himaye kesin olarak nerede reddedilmiştir?

a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi

c) Sivas Kongresi dHavzaGenelgesi
11) Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye’nin faydalarından değildir?

a) Yunanlıları şaşırttılar

b) Düşman ilerleyişi zaman zaman durduruldu

c) Düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırdı

d) Yurdu düşmanlardan temizledi
12) Aşağıdakilerden hangisi hem toplanma şekli ve amacı, hem de aldığı kararlar yönünden milli bir kongredir?

a) Amasya Görüşmeleri

b) Erzurum Kongresi

c) Sivas Kongresi

d) Havza Genelgesi
13)Mustafa kemal’in ilk sivil çalısması nedir?

A)Sivas kongresi

B)Erzurum kongresı

C)Amasya kongresi

D)Havza genelgesi
14) 1.TBMM’nin çıkardığı ilk Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanun-i Esasi b) Teşkilatı Esasiye

c) Medeni Kanun d) Mecelle

15) İlk TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi ile daha çabuk ve hızlı karar alabilmek hedeflenmiştir?
A) Hükümet kurmak gereklidir.

B) Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir.

C) TBMM'nin üstünde bir kuvvet yoktur.

D) TBMM, yasama ve yürütme yetkisine sahiptir.
16) TBMM hangi tarihte açılmış ve ilk başkanı kim olmuştur?

A) 23 Nisan 1923-İsmet İnönü

B) 23 Nisan 1923-M.Kemal

C) 23 Nisan 1920-M.Kemal

D) 29 Ekim 1923-M.Kemal

17)Mustafa kemal,Osmanlı Mebusan Meclisi’nin İstanbul da toplanmasını istemiyordu.

Bu durumun nedeni olarak asagıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A)istanbulun itilaf devletlerinin denetiminde olması

B) mebusan meclisinde azınlık temsilcilerine yer verilmemesi

C)İstanbulun uzun süre Osmanlı devletine baskentlik yapması

D)Meclis üyelerinin çounluğuun Anadoludan seçilmesi
*Aşağıda belirtilen ifadelerden doğru olanı ( D ); yanlış olanı ( Y ) olarak işaretleyiniz.

18).( ) TBMM 23 Nisan 1923'te Ankara'da açılmıştır.

19).( ) Anadolu'nun işgaline karşı ilk direniş İzmir'de yapılmıştır.

20).( ) I. Dünya Savaşının temel sebebi sanayileşmiş devletler arasındaki hammadde ve Pazar arayışıdır.

21.( ) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Pontus Rum Cemiyetinin zararlı faaliyetlerine karşı kurulmuştur.

22). ( ) Misak-ı Milli TBMM tarafından 28 Ocak 1920'de kabul edilmiştir.

23( ) Uşi antlaşması Osmanlı ile Fransa arasında yapılmıştır.

24)( ) Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği görevi ile Trabzon ve çevresindeki karışıkları önlemek
amacıyla Samsun'a gönderildi.

25)( ) işgallere karşı protesto ve mitingler yapılması gerektiği ilk kez Havza Genelgesinde
belirtilmiştir.

26)T.B.M.M’nin özelliklerinden 3 tanesini yazıp Meclis Hükümeti Sistemini açıklayınız?

1 -

2-

3-
meclis hükümeti:

ADI – SOYADI :

SINIF-NO :

SORU

A

B

C

D

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

D D D D D D

Y Y Y Y Y Y

19

20

22

23

24

25

D

Y


Not: Her soru 5 puan değerindedir. Cevaplarınızı tekrar kontrol ediniz.
* BAŞARILAR *

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a iconİstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Filmekimi, 8–15...

1 Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a icon1- kurtuluş Savaşı'nda; Güneyde Fransız ve Ermeniler'e karşı Doğuda...

1 Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a iconİlk kez Türk vatandaşlığına alınma talebinde bulunan yabancılar

1 Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a icon14 Saz ve 10 Koro Sanatçısı ile 5 Semazen ilk kez bu projeyle bir araya geldiler

1 Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a iconHaydi, hep berâber amik ovasi ya da armegeddon savaşI’nin hazirliklarina…

1 Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a iconBir bebeğin kalbi, doğmadan önce 54 milyon kez atar. Bir yetişkinin...

1 Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a iconDerneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek...

1 Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a iconPatent ve faydali model kanunu gerekçESİ genel gerekçE

1 Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a iconTürklerin göç tarihi denildiğinde gidilen yerler arasında ilk sırada...

1 Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a iconFelah = kurtulmak – kurtuluş


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com