1 X- ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir?


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3
32. Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevapları

1) X- Ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir?
1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az 50 cm mesafe bulundurulmalı
2) Cihazın X- ışınları yayıp yaymadığını tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir
3) Bagajları cihazın içine koyarken, geniş yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi sağlanmalıdır
4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin önünde veya arkasında beklemelidir
a) 1-2-4
b) 1-4
c) 1-2-3
d) 1-3
e) Hepsi

2) Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun ve özel güvenliğin ortak yetkilerindendir?
a) Yakalama ve zor kullanma yetkisi
b) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi / kontrolü
c) Trafik tescil işlemleri
d) Teşhis yaptırma yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi

3) Genel kolluk ile özel güvenliğin arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışılmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri

4) Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi, iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?
a) Karşımızdakini dinlememek
b) Kendini tanımayı
c) Kendini açmayı
d) Kendini doğru ifade etmeyi
e) Kendini başkasının yerine koymayı

5) Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dilimizi kullanarak – Yazılı olarak
b) Otoritemizi kullanarak – Yazılı olarak
c) Beden dilimizi kullanarak – Sözlü olarak
d) Otoritemizi kullanarak – Sözlü olarak
e) Hiçbiri

6) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;
a) Anlamak sempati, hak vermek empatidir
b) Anlamak empati, hak vermek sempatidir
c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek empatidir
d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek sempatidir
e) Hepsi yanlıştır

7) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya çalışarak vakit kaybetmemeliyiz
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz
e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız

8)Muhafaza altına alınan eşyanın …………………………. gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri düzenlenen tutanakta ………………. ve eşya …………………. şekilde muhafaza edilir. Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?
a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir –bozulmayacak, değiştirilmeyecek
b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulmayacak, değiştirilmeyecek
c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulacak, değiştirilecek
d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulacak, değiştirilecek
e) Marka, model – belirtilir – korunacak

9) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler
b) Derhal serbest bırakır
c) Bir odada veya araçta tutar
d) Genel kolluğa teslim eder
e) Savcıya teslim eder

10) Grubun ve üyelerin davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalabalığın gücü
b) Sosyal yığın
c) Grup dinamiği
d) Liderin gücü
e) Grup çatışması

11) İnsanlar hayatları boyunca kendilerindeki yetenekleri kullanacakları ve doyuma ulaşacakları bir yer ararlar. Bu neden gruba girmede davranış kaynaklarından hangisiyle ifade edilir?
a) Kendini gerçekleştirmek
b) Bireyselleşmemiş kişilerin kendine değer verilme ihtiyacı
c) Güçlü olma ya da güçlü görünme ihtiyacı
d) Yaşama arzusu, ölüm korkusu
e) Hepsi

12) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Korumalar VIP’ in günlük mesaisine kendilerini adapte etmeli
b) Silah kullanmak VIP’ i korumak için son çaredir
c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret edilmeli
d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere dikkat edilmeli
e) Koruma görevlisi ceketini iliklememelidir

13) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırıdır?
a) Silahlı saldırı
b) Yumurta atmak
c) Bıçakla saldırı
d) Tüfekle saldırı
e) Roketle saldırı

14) Havale geçiren kişide hangisi yapılır?
a) Ağzı açılmaya çalışılır
b) İçecek verilmeye çalışılır
c) Kendisine zarar vermesi engellenir
d) Suni solunum yaptırılmalıdır
e) Kolonya koklatılmalıdır

15) Burun kanamasında ne yapılmaz?
a) Baş geriye kaldırılır
b) Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır
c) İki parmakla burun kanatları sıkılır
d) 5 dk.da bir kanamanın durup durmadığı kontrol edilir
e) Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya devam edilir

16) Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
a) X-RAY cihazından geçirilmesi
b) Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
c) Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d) El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
e) Hepsi

17) Adli arama sonunda kişi arama tutanağı talep ederse ne yapılmalıdır?
a) Tutanak verilmez
b) Tutanak tanzim edilir kişiye verilemez
c) Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti kişiye verilir
d) İki nüsha tutanak düzenlenir kişiye verilmez
e) Hiçbiri

18) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir
b) Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir
c) Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir
d) Hiçbir şey yapılmaz
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

19) Özel güvenlik görevlisi,  görev yerinde çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
a) Olayın vuku bulduğu anda
b) Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
c) Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
d) Olayların sonuçlanması beklenir
e) Hiçbir durumda karışılmaz

20) Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?
a) Karbondioksit
b) Hidrojen
c) Azot
d) Oksijen
e) Karbonmonoksit

21) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

22) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine yarayan ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyometrik cihazlar
b) Kapalı devre kimlik belirleme
c) Görsel kimlik belirleme
d) Kartlı cihazlar
e) Detektörler

23) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar
b) ÖGG’nin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkisi yoktur
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir
d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır
e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz

24) İtfaiye, Polis, Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e) 156- 155-112-110

25) CCTV sisteminin açılımı nedir?
a) Kapalı Devre Video Sistemi
b) Kapalı Devre Emniyet Sistemi
c) Kapalı Devre Kartlı Geçiş
d) Açık Devre Televizyon Sistemi
e) Kapalı Devre Televizyon Sistemi

26) LPG tüplerinin konulabileceği yerin özelliklerinden hangisi yanlıştır?
a) LPG havada ağır olduğu için tüplerin kaçak yapması durumunda gaz zeminde toplanır zemin seviyesinden aşağı yerlere dolu tüp konulmamalıdır
b) Tüplerin konulduğu zemin ıslak ve rutubetli olmamalıdır. Ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmalıdır
c) Özellikle kamu kurumlarından hastane, okul, sinema, vb. topluma açık yerlerde LPG tüpleri depolanmamalıdır
d) Dolu tüplerin konulduğu yerin bitişiğindeki binalarla, kapı ve pencere vasıtasıyla da olsa irtibatı
bulunmamalıdır
e) LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal havalandırılması tavana yakın olmalıdır

27) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

28) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
a) Üniformalı
b) Sivil
c) Teçhizatlı
d) Üniformalı ve tam teçhizatlı
e) Tek kişiyle

29) Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur ?
a) Saldırganlık ve kayıtsızlık
b) Unutkanlık
c) Korkulu rüyalar görmek
d) Aile ile birlikte vakit geçirmek
e) Dinlenme ile geçmeyen yorgunluk

30) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak

31) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır

32) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir
b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa bildirilir
c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı duyarlı olunur
d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözetlenir
e) Hepsi

33) Aşağıdakilerden hangisi araştırma ekibinde aranacak özelliklerden değildir?
a) Heyecanlı ve cesaretli olmak
b) Araştırma gerektiren binaya veya tesise aşina olmak
c) Soğukkanlı olmak
d) Talimatlara uymada istekli olmak
e) Düşüncesizce ve kontrolsüzce hareket etmemek

34) Kanunlara saygılı, lideri olmayan, teşkilatlanmamış insanların tesadüfen bir araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına ne ad verilir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) Topluluk
d) Seyirci
e) Gösteri

35) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

36) Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?
a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme

37) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların özelliklerinden değildir?
a) Yasa ve otoriteye olan saygı yitirilmiş veya çok azaltılmıştır
b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya gelmiştir yasalara saygılıdırlar
c) Kişilerde bireysel davranış olanağı kalmamıştır
d) Örgütlenmiştir
e) Liderleri vardır

38) Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

39) Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır
b) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir
c) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır
d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır

40) Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir?
a) Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz yapılmalıdır
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır
d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel güvenlik güçleri ile koordineli olarak yapılmalıdır
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken rutin davranışlardan kaçınılmalıdır

41) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

42) Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım yapılırken ne yapılmamalıdır?
a) Kişinin kontrolsüz yere düşmesi engellenir
b) Hava yolu açıklığı sağlanır
c) Kişinin kilitlenen çenesi açılmaya çalışılır
d) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
e) Kişinin kendisine ve etrafa zarar vermesi engellenir

43) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?
a) Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır
b) Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir
c) Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır
d) Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir
e) Hepsi

44) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?
a) Yaralının bilinci açıksa
b) Gazyağı içmiş ise
c) Fazla miktarda ilaç içmiş ise
d) Hiçbiri
e) Hepsi

45) 5188 Sayılı Yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları, özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
a) İşveren
b) Çalıştığı kurum amiri
c) Emniyet müdürü
d) Mahalli mülkî amir
e) Hiçbiri

46) Aşağıdaki yasaklardan hangisi özel güvenlik görevlileri için düşünülemez?
a) Grev yapma yasağı
b) Ateşli silahını görev yeri dışına çıkarma yasağı
c) Yabancı bir eşle evlenme yasağı
d) ÖGG kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı
e) Silahını amaç dışı kullanma veya başkasına silahını kullandırma yasağı

47) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

48) Aşağıdakilerden hangi ifade 5188 Sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
a) Kanunda sayılan yetkilerini  ÖGG, sadece  görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler
b) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir
d) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar
e) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 X- ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir? iconMotosiklet kullanırken aldığınız zevki kabusa çevirebilecek zor durumlarla...

1 X- ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir? iconTekniK Şartlar x-ray cihazi

1 X- ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir? iconDaha once Amed, Mardin ve ulkemizin diger bir cok bolgesi ve calismalar...

1 X- ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir? iconİşçi Sayısı Tespit Sistemi”ne veri girişinde dikkat edilecek hususlar

1 X- ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir? iconLoder Buldozer iş makinası kullanan operatörlerin sahip olması gereken...

1 X- ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir? icon1 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili...

1 X- ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir? iconBebek beslenmesinde 0-3 yaş arası kritik bir dönemdir. Bu dönemde...

1 X- ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir? iconArkadaş seçİMİnde dikkat edilecek hususlar “Hep iyilerle bulun, iyilerle...

1 X- ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir? icon1- x-ray cihazları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1 X- ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir? iconSAĞlik kurallari bakimindan günde azami yedi buçuk saat veya daha...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com