Fatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU 4-A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ

ADI SOYADI :……………………………………………….. 29.12.2014

--------------------------------------------------------

1.konum 2.konum
1 dakika sonra

1. Yukarıdaki şekilde bir aracın ağaca konumları gösterilmiştir.Araç 1. konumdayken bir dakika sonra 2. konuma gelmiştir.

Buna göre ,araçla ilgili olarak;

I-Araç ağaca göre hareketlidir.

II-Aracın 1. ve 2. konumları arasında daha kısa sürede gitmesi için daha yavaş hareket etmesi gerekir.

III-Araç dışarıdan bir etki olmadıkça hareket edemez.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A)1 ve II B)II ve III

C)I ve III D)I,II ve III


 1. I-Ağaçtan yere atlayan kedinin hareketi

II-Havaya fırlatılan taşın hareketi

III-Pencereden düşen saksının hareketi

Yukarıda verilenlerden hangilerinde önce yavaşlama sonra hızlanma hareketi görülür?

A) Yalnız I B)Yalnız II

C)I ve III D) II ve III


 1. I-Derimizi çekip bıraktığımızda

II-Bulaşık süngerini sıkıp bıraktığımızda

III-Bakır teli büküp bıraktığımızda

Yukarıda durumlarda hangisinde kuvvet uygulanan cisim eski haline döner?

A) I ve II B) II ve III

C)I ve III D) I, II ve III


 1. Piknikte Aslı ile Büşra salıncağa binip sallandılar. Hangi hareketi yapmış olurlar?

A) Çekme B) Sallanma C) Dönme D) İtme


 1. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle hareketsizdir?

A)Suda yüzen tekne BTrende oturan insan

C)Garajda duran araba D)Uçan bir kuş


 1. Aşağıdakilerden hangisinde çekme uygulanmaz?

A)Gerdirilen yay B)İpe asılma

C)El kantarıyla tartma D)Topu tutma 1. Varlıkları hareket ettiren etkiye……………….denir.

Beyza’nın cümlesini tamamlayan doğru kelime hangi seçenekte verilmiştir?

A)Cisim B)Hareket

C)Kuvvet D)Enerji


 1. Mıknatısın demir tozuna uyguladığı kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtme B)Çekme

C)Döndürme D)Kaydırma


Yol(metre)


8
7

6
5

4
3


Öğrenciler2

1

Ali Arzu Cem Banu

 1. Beden eğitimi dersinde bir oyun oynatan öğretmen öğrencilerinin çalacağı ilk düdükle harekete başlamalarını, ikinci düdükle hareketlerini sonlandırmalarını istemiştir.Bu sırada bazı öğrencilerin aldıkları yolları gösteren grafikler yukarıdaki gibidir.

Buna göre Öğrencilerin en hızlıdan yavaş olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)Arzu,Ali,Cem, Banu B) Ali,Arzu,Cem,Banu

C) Banu,Cem,Ali,Arzu D) Banu,Cem, Arzu, Ali


 1. Aşağıdakilerden hangisinde cisim üzerinde şekil değişikliği meydana gelmez?

A)Hamuru sıkma B)Patatesi ezme

C) Sehpayı çekme D) Teli bükme
I- Kuvvet itme veya çekmedir.

II- Hareketli cismin hızının azalması için cisim

Hareket yönünde itilmelidir.

Yukarıdaki bilgiler göre hangileri söylenebilir?

A)Yalnız I doğru B) Yalnız II doğru

C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış

 1. Aşağıdakilerden hangisinde şekil değişikliği gözlenmez?

A) Oturduğumuz kanepede

B) Kağıtla uçak yaparken

C) Süngeri sıkarken

D) Oturduğumuz sırada


 1. I. Hızlanma II. Yavaşlama III. Durma

Hareketli bir cisme kuvvet uygulandığında yukarıdakilerden hangileri gerçekleşmektedir?

A) Yalnız I B)Yalnız II

C)II ve III D) I,II ve III


I

II


III

Pencere açmak

Topa vurmak

Kürek çekmek
Kuvvet itme ya da çekmedir.

Buna göre kuvvet uygulanarak yapılan tablodaki eylemlerden hangileri kuvvetin hem itme hem de çekme etkisi ile gerçekleştirilir?

A) Yalnız I B)Yalnız III

C)II ve III D) I,II ve III


 1. Hangisinde uygulanan kuvvet ortadan kalktığında cisim eski haline döner?

A)Portakal sıkıldığında

B) Domates kesildiğinde

C) Sapan lastiği gerildiğinde

D) Porselen vazo kırıldığında


 1. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet uygulanmasından söz edilemez?

A)Duran araba B) Masanın çekilmesi

C) Kitabın kaldırılması D) Topa vurulması
*Ahmet bir yayı gerdikten sonra serbest bıraktığında yayın eski şeklini aldığını gözlemliyor

*Saliha taşı elinde sıktığı halde taşın şeklinde değişiklik olmadığını fark ediyor.

*Sadık bir sünger parçasını sıkıştırdıktan sonra serbest bıraktığında süngerin eski şeklini aldığını gözlemliyor.
14. Ahmet ,Saliha ve Sadık’ın yaptığı etkinliklere göre yay,taş ve süngerin esnek olup olmadığı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

Yay Taş Sünger

A)Esnek Esnek Esnek

B) Esnek Esnek Esnek değil

C)Esnek değil Esnek değil Esnek

D)Esnek Esnek değil Esnek


 1. “………………..kuvvetin şekil değiştirici etkilerinden biridir.” Cümlesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A)Hızlanma B) Bükme

C) Yön değiştirme D) Yavaşlama


 1. Hangisinde “kuvvet” anlatmaktadır_

A)Cisimlerin enerjisidir.

B) Bir varlığın değişimini sağlayan durumdur.

C) Bir cismi durduran,hareket ettiren,yönünü değiştiren,itme ve çekme etkisidir.

D) Her durumda meydana gelen etkidir.
17. Topaç çeviren çocuk topaca hangi kuvveti uygulamış olabilir?

A) dönme B) sallama C) hızlanma D) yavaşlama
18. Aşağıdaki varlıklardan hangisi kesinlikle hareketsizdir?

A) suda yüzen balık B) trende oturan insan
C) garajda duran araba D) havada uçan kuş
19. Aşağıdakilerden hangisi hareketsiz bir varlıktır?

A) güvercin B) televizyon

C) Ağaç D) kaplumbağa
20. Aşağıdakilerden hangisi hızlanan harekettir?

A) iskeleye yanaşan gemi

B) inişe geçen uçak
C) kırmızı ışığı gören sürücü

D) duraktan kalkan otobüs
21. Duraktaki yolcuyu almak için otobüs şoförü hangi hareketi yapar?

A) hızlanma B) yavaşlama

C) dönme D) geriye gitme
22. Hareket eden bir topu durdurmak için hangisi yapılmalıdır

A) Topa hareketi yönünde kuvvet uygularız.
B) hareket yönünde topa hızlı vururuz.
C) topun hareketi yönünde yavaş vururuz.
D) topun hareketinin zıt yönünde kuvvet uygularız

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Fatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri iconFatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 4-a sinifi tüRKÇe etkiNLİkleri

Fatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri icon4-b sinifi fen ve teknoloji kuvvet ve hareket üNİtesi etkiNLİkleri-1

Fatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri iconFatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili

Fatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili

Fatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....

Fatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri iconEmlak kredi İlkokulu 1-İ sinifi tüRKÇe etkiNLİkleri

Fatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri icon5. sinif fen ve teknoloji

Fatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri iconFen ve teknoloji Çalişmalari

Fatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri iconFen ve teknoloji 6(401-413)

Fatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri icon6. sinif fen ve teknoloji sorulari


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com