2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi DÖnem yazili sinavi


d.ogren-sen.com > Doğru > Ders
2012-2013 ÖĞRETİM YILI ………. İLKOKULU 4-B SINIFI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: SINIFI NUMARASI:

.………… …………….. Suresi Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir.

İslam dini …………………………önem verir.

İnsanların içlerinde kötü duygu ve düşünce taşımamasına ………………temizlik denir

………………………dil yılanı deliğinden çıkarır.

Beden temizliği kişilere ……………………. ve mutluluk verir.

Allah’ın insanlara dini öğretmek için gönderdiği elçilere ………………………………….denir.

Dinimize göre yemek yedikten sonra …………………………..denir.

Dinimize göre namaz kılmadan önce………………………almalıyız.

Çalışırım, ...................................... yardımına güvenir ve başarırım

Temizlik ……………………………dan gelir.


A-Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeyi yazınız.(20puan)

manevi - -tatlı – temizliğe-- Fatiha – güven-- iman—abdest

peygamber—Elhamdülilllah—Allah’ın
B-Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

(40 puan)

1 ) Allah tarafından, peygamberler aracılığıyla insanları mutluluğa ulaştırmak için gönderilen ilahî kurallar bütününe ne denir?

A) Mezhep B) Peygamber C) Din D) Kitap
2)Sübhaneke duasında “ve celle senaük” kısmı hangi namazı kılarken okunur?

A) Her namazda B) Bayram namazında

C) Cenaze namazında D) Teravih namazında
3)Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç-kalp) temizliktir?

A) Dişlerimizi fırçalamak

B) Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak

C) Elbisemizi temiz tutmak

D) Sokağımızı temiz tutmak
4) ‘‘Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed,Allah’ın kulu ve elçisidir.’’ Cümlesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

A) Besmele B) Kelime-i Şehadet

C) Kelime-i Tevhit D) Sübhaneke duası
5) Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliği ile ilgili değildir?

A.Yerlere tükürmemek

B.Tuvaletten sonra ellerin iyice yıkanması

C.Yolların temiz tutulması

D.Okulumuzun temizliği
6) Bize iyilik yapan birine teşekkür ederiz. Bize sayamayacağımız kadar çok nimet veren Yüce Rabbimiz bunca nimet karşılığında bizden ne istemektedir?
A) Çalışmamızı istemektedir.

B) Hiçbir şey çünkü Allahın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

C) Şükretmemizi istemektedir.

D) Kötülük yapanlara iyilik yapmamızı istememektedir.
7) İç temizliğin en önemli özelliği nedir?

A) İçimizi abdest alıp temizlemek.

B)Midemizin içini temiz yiyeceklerle doldurmak.

C) Kötülüklerden uzak durmak.

D)Sözünde durmak dürüst ve güvenilir olmak.

8) Temizlikle ilgili aşağıdaki sözlerden hangisi peygamberimize aittir?


A) Temizlik imanın yarısıdır. B) Temiz olanı herkes sever. C) Temiz ol, temiz kal. D) Temizlik her zaman şarttır.
a- Aşırıya kaçmadan yemek yemek b- Doğru sözlü olmak c- Lakap takmak

9)Yukarıda sayılan davranışların karşılıkları, sırasıyla hangi seçenekte doğru ifade edilmektedir?

A-Sevap - Günah – Helal B-Helal - Günah - Sevap

C-Günah - Sevap – Helal D-Helal - Sevap - Günah

10)Aşağıdakilerden hangisi günlük dilek ve dualarımızdan biri değildir?

a- Allah kavuştursun b- Elhamdülillah

c-Allah acil şifalar versin d- Allah bereket versin.
C- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D ; yanlış olanların başına Y yazınız. (10P)

Namaz kılmak için abdest alarak temizleniriz.
Dürüst insanlar başarısız olurlar
Sözünde durmak, doğru, dürüst güvenilir olmak da bir tür temizliktir
Kötü davranışlardan kaçınmak temizliktir.
Çevremizin temizliği bizi ilgilendirmez.
Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeliyiz
Din,güzel ahlaklı olmamızı önemsemez.
İslam dininde çevre temizliğinin önemi yoktur.
Haram şeyleri yaparsak sevap kazanırız.
Zaman zaman yalan söylemenin sakıncası yoktur.


D- Fatiha Suresinin anlamını aşağıya yazınız .(20 puan)Fatiha Suresinin Anlamı

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


E) Aşağıda verilen davranışları ait olduğu temizlik çeşidiyle eşleştiriniz.(10p)

(1) Banyo yapmak ( )Elbise temizlik

(2) Yerlere çöp atmamak ( ) Manevi temizlik

(3)Temiz giyinmek ( )Beden temizlik

(4) Dürüst olmak ( ) Çevre temizlik

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi DÖnem yazili sinavi icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ...

2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi DÖnem yazili sinavi icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili orta okulu din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi

2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi DÖnem yazili sinavi iconİlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlakbiLGİSİ dersi sinif dönem yazili sinavi sorulari

2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi DÖnem yazili sinavi iconAdi-soyadi: sinif-no: tariH: siniflar dönem din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi yazili sorulari

2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi DÖnem yazili sinavi iconDin Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretim programı konuları dört...

2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi DÖnem yazili sinavi icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A)

2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi DÖnem yazili sinavi iconDİn küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi programi ve kaba değerlendirme formu

2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi DÖnem yazili sinavi icon2014–2015 EĞİTİM ÖĞretim yili 9- sinifi fiZİk dersi DÖnem yazili sorulari

2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi DÖnem yazili sinavi icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili

2012-2013 ÖĞretim yili ilkokulu 4-b sinifi din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi DÖnem yazili sinavi icon2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com