Raporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ


sayfa1/7
d.ogren-sen.com > Doğru > Raporu
  1   2   3   4   5   6   7


BUCA BELEDİYESİ

2012 YILI

DENETİM KOMİSYONU RAPORU

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI: Belediyemiz sınırlarındaki mahalle ve köylerin çöp toplama ve temizlik hizmet alımı işi halesi

İHALE TARİHİ:14.12.2011 Saat 10:00

İHALE KAYIT NO:2011/180616

İHALE USULU:19. Madde açık ihale usulü

İŞ DENEYİM BELGELERİ: Son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamen ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Not: 04.01. 2011’de iptal edilen ihalenin yerine 14.12. 2011 tarihinde ihaleye çıkılmıştır.

BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER: İhalenmizin konusu ve niteliğine benzerlik gösteren kent içinde evsel katı atıkların toplanması, nakli, cadde ve sokakların çöplerinin el ile ve mekanik süpürülmesi, kent temizlik işleri veya park bahçelerin temizlik ve bakım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

YÜKLENİCİ:1 çevre mühendisi, 1 şantiye sorumlusu (formen) 1 araç sevk amiri, 6 çavuş, 65 şöför, 331 düz işçi olmak üzere toplam 405 işçi çalıştıracaktır.

YÜKLENİCİNİN KENDİ MALI OLMASI İSTENİLEN ARAÇLAR:

 • En az 170 hp gücünde 18+1,5m3 çöp kamyonlarından 3 adetinin

 • En az 95 hp gücünde 8+ 1,5m3 kamyonlarından 2 adetinin

 • En az 90 hp gücünde 1 adet platformlu bom aracı (çift kabinli)

 • En az 90 hp gücündde 1 adet beko loader kazıcı yükleyici

 • En az 170 hp gücünde 1 adet yeraltı konteyner aracı ile

 • En az 170 hp gücünde 1 adet hidrolift (6 m3gondoltipi çöp konteyner kaldırma aracı)

11 firmaya ekap üzerinden ve idareden doküman satışı yapılmasına rağmen ihaleye sadece (bir firma) BARLA PEYZAJ LTD ŞTİ ve NECİMBEY TEMİZLİK LTD STİ iş ortaklığı katılmıştır. Komisyon üyesi Mahmut Bulut’un red kararına karşın diğer üyelerin kabul kabul kararı ile oy çokluğu ile ihale bu firmaya verilmiştir.

Mahmut Bulut karşı oy gerekçesini şu şekilde açıklamıştır.

"...1) İhalede 11 adet ihale dökümanı satın alındığı fakat 14.11.2011 tarihinde yapılan ihaleye 1 adet isteklinin teklif verdiği, teklif fiyatının KDV hariç 13.858.028.00 TL olduğu ve yaklaşık maliyetin 13.901.738.00 TL' ye yakın bulunduğu dikkate alındığında, ihalede aşağıda belirtilen şekliyle rekabet ortamının oluşmadığı düşüncesindeyim.

4734 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde (Temel İlkeler ) başlığı altında; idareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, GÜVENİLİRLİĞİ, GİZLİLİĞİ kamu oyu denetimini, ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Şeklinde düzenleme bulunur.

Anılan Kanunun 5 maddesinde yer alan "Temel İlkeler" gereğince rekabet ilkesine, bu ihalede işin yapılabilmesi için, ihaleye katılım için yeterlilik kriteri olarak görülen (KENDİ MALI OLMA ŞARTININ) niteliği ve kapsamı gereği araçlardan; çöp kamyonlarından 5 adetinin kendi malı istenmesinin uygun olduğu fakat işin içeriğine bakıldığında yüzdesel olarak çok az bir kısmına karşılık gelen yer altı çöp konteynırı lifti, gondol tipi çöp taşımalık lifti, beko loader kazıcı yükleyici ve benzer iş kapsamındaki bom aracının kendi malı olma şartı istenmesi kısıtlılık ve rekabeti engelleyici unsur oluşturmaktadır.

Yukardaki açıklanan nedenlerden dolayı ihalenin iptal edilmesigerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum..." der.

BARLA PEYZAJ LTD ŞTİ’nin 14.01.2009 tarihindde düzenlenen iş bitirme belgesi Seyhan ilçe belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü bünyesindeki fidanlık park bahçeler ile spor tesisilerinde bakım onarım ve temizlik işçiliği işi :2007/152865

İş Bitirme Tutarı: 2.407.228.00- TL.

NECİMBEY TEMİZLİK LTD ŞTİ'nin 10.03.2011’de düzenlenen iş bitirme belgesi Manavgat Belediyesinin kent içi katı atık toplama ve toplanan atıkların çöp ayrıştırma deposuna naklinin yapılması :2010/13716

İş Bitirmesi:6.028.886.00 TL

BARLA PEYZAJ LTD. ŞTİ:%98 ortak

NECİMBEY LTD.ŞTİ:%2 ortak

Bu bilgiler ışığında DENETİM KOMİSYONUN DÜŞÜNCESİ:

 • Hizmet alımı ihale kanunu, hizmet alımı uygulama yönetmeliğnin 44. Maddesi "...MAKİNA, TESİS VE EKİPMAN İÇİN KENDİ MALININ OLMA ŞARTININ ARANMAMASI ESASTIR..." demesine rağmen iş yükü fazla olmayan bazı araçların özellikle kendi malı olarak istenmesi hem kanuna aykırı hem de rekabet ortamını ortadan kaldırarak bir çok firmanın ihaleye girmesine engel olmaktadır.

Bununda KAMU ZARARI OLUŞTURDUĞUNU düşünmekteyiz.

 • Teklif edilen 13.858.028.00TL’nin yaklaşık maliyet olan 13.901.738.00 TL’ye çok yakın olması düşündürücüdür.ihaleye tek firma katılmasıyla rekabet ortamı oluşmamıştır.

 • Geçmiş yıllarda %50 olarak istenen iş bitirme belgesi %98 ortak olan BARLA PEYZAJ LTD ŞTİ.’nin iş bitirmesinin ihale bedelinin %25’ini karşılayacak kadar olmasından dolayı mı bu yıl %25’e çekilmiştir.

 • İhaleye sadece 1 firmanın katılmış olması ve istenilen bazı özelliklerin bu firmaya uyuyor olması da komisyonumuzda soru işareti oluşturmuştur.

 • 13.858.028.00TL olan ihale bedeli 228.570.00TL + KDV ile iş artışı yapılarak 14.086.598.00-TL’ye yükseltilmiştir.

Buca Belediyesi Temizlik İşlerinde çalışan taşeron işçilerinin işten çıkarılması ile ilgili işçilerin mahkeme sonucu kazanmış olduğu tazminat davalarının anapara, faiz, avukat vekalet ücreti, yargılama gideri, icra masrafı ve icra vekalet ücretlerinin dökümü aşağıdaki gibidir.

Anapara = 352.268.00-TL

Faiz = 66.289.00-TL

Av. Vekalet Ücreti = 46.352.00- TL

Yargılama Gideri =12.593.00- TL

İcra Masrafı =21.876.00- TL

İcra Vekalet Ücreti = 50.398.00- TL

TOPLAM ÖDENEN =549.779.00- TL

İşçi çıkarılmasında Buca Belediyesi üst işveren olarak sorumluluğu gereği müdahale etmeyerek yasal işçi haklarının ödenmesini sağlamayarak toplamda 197.511.00-TL. fazla ödemeye neden olmuş ve bu nedenle Kamu Zararı oluşmuştur.

Temizlik İşlerinin Doğrudan Teminle Yaptığı Alımların Bazıları

 • Teloğlu Fevzi Teloğlu 31.05.2012 12294 fatura No ile 930 adet bayrak alımı 20.781.00- TL.

 • Tek-ma Polietilen Ltd.Şti.27.07.2012 8810 fatura no ile konteyner için köpük detarjanı 2500 lt 43.807.00- TL.

 • Yıldırım Ticaret (Mehmet Ali Yıldırım ) 250 adet boş varil 8.260.00- TL.

 • Uygun Konteyner Ltd.Şti. 06.08.2012 375046 fatura no ile 750 lt lik 100 adet konteyner alımı 38.940.00-TL.

BASIN YAYIN HALKA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

19 Mayıs Kutlamalarıyla ilgili olarak 24.05.2012 tarih 146633 nolu fatura ile gazetelere 34.130.00-TL ilan verilmiştir. Bunların dağılımının bir kısmı şöyledir.

Cumhuriyet Gazetesi = 1.250.00 TL.

Sabah Gazetesi = 800.00 TL.

Yeni Asır Gazetesi= 1.000.00 TL.

Sözcü Gazetesi= 1.500.00 TL.

Yenigün Gazetesi = 2.000.00 TL.

Habertürk Gazetesi= 1.024.00 TL.

Özlem Gazetesi= 1.200.00 TL.

Egenin Sesi Gazetesi= 1.500.00 TL.

Gazetem Ege Gazetesi= 2.000.00 TL.

Yerel Göz Gazetesi= 1.000.00 TL.

Bucada Denge Gazetesi= 1.000.00 TL.

23 Nisan Bayram Kutlamaları ile ilgili 30.04.2012 tarihli 46333 nolu fatura ile 25.074.00TL kutlama ilanı verilmiştir. Bunların dağılımının bir kısmı şöyledir.

Milliyet Gaetesi= 1.000.00 TL.

Hürriyet Gazetesi= 1.000.00 TL.

Yeniasır Gazetesi= 1.000.00 TL.

Yenigün Gazetesi= 2.000.00 TL.

Gazetem Ege Gazetesi= 2.000.00 TL.

Özlem Gazetesi= 1.200.00 TL.

Egenin Sesi Gazetesi= 1.500.00 TL.

Şehir ve Başk Gazetesi= 1.200.00 TL.

Denge Gazetesi= 1.200.00 TL.

Köy Kahvesi Gazetesi= 1.000.00 TL

Yeni Yıl Kutlaması nedeniyle 25.929.00TL. ilan verilmiştir.

Haber Türk Gazetesi= 1.208.00TL.

Sabah Gazetesi = 944.00TL.

Hürriyet Gaetesi = 1.416.00 TL.

Cumhuriyet Ege Gazetes=2.360.00TL.

Türkiye Gazetesi= 649.00 TL.

Yeni Haber Gaetesi= 708.00TL.

Yeni Gün Gazetesi= 2.360.00 TL.

Akşam Gazetesi= 826.00 TL.

Yeni asır Gazetesi= 1.180.00TL.

Haber Ekspres Gazetesi 826.00 TL.

Posta Gazetesi= 944.00 TL.

Ege Telgraf Gazetesi = 590.00 TL.

Özlem Gazetesi= 1.416.00 TL.

Demokrat İzmir Gazetesi=590.00 TL

Egenin Sesi Gazetesi= 1.770.00TL.

Şehir ve Başkan Gazetesi=1.416.00 TL.

Yerel Göz Gaetesi= 1.180.00 TL.

Denge Gazetesi= 1.416.00 TL.

Aydınlık Gaetesi= 1.003.00 TL.

Egemenlik Gaetesi= 590.00 TL.

Diva Gazetesi= 885.00 TL.

Rt Haber Gazetesi= 1.180.00 TL.

Yalı Çapkını Gazetesi= 472.00 TL.

Yörük Ali Efe Rekreasyon alanının açılışıyla için çeşitli gazetelere 19.427.00 TL.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalrı için 23.746.00 TL.

Yeni Yıl Kutlamaları İçin ayrıca ek olarak 25.929.00 TL.

Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni için 18.967.00 TL.

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlamaları için 31.298.00 TL.

Üç Fidan açılışı için 17.374.00TL.

23 Nisan kutlaması sokak etkinliği için 12.024.00 TL.

8. Kiraz Festivali duyurusu için (yerel yaşam gazetesine)1.770.00 TL.

8.Kiraz Festivali duyurusu için (Yeni asır gazetesine) 2.360.00TL.

Buca Sanatçıları Çağırıyor Şiir yarışması için 5.310.00 TL.

Haber Türk gazetesine egeli belediyeler için 5.990.00TL.

Srebrenista anıtının açılışı nedeniyle 10.766.00 TL.

Yeni Yıl kutlamaları ile ilgili Sabah Ege Gazetesine 4.720.00-TL

Yeni yıl kutlamaları nedeniyle ayrıca Egede Yaşam Gazetesine 944.00-TL

Buca Belediyesi haberleriyle ilgili advertorial çalışma nedeniyle Demokrat Gazetesine 2.360.00 TL.

Kadının insan hakları konulu konferans nedeniyle Ka-zete'ye verilen ilan 2.065.00TL .

Ekspres gazetesine 12. Kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla 2.000.00 TL.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için Özlem gazetesine 1.416.00 TL.

9 Eylül İzmir ‘in kurtuluşu nedeniyle Şehir ve Başkan dergisine 1.406.00 TL.

Ramazan Bayramı kutlamsı için Egenin Sesi gazetesi 1.416.00 TL

Belediye Önünde Yapılacak İftar Yemeği duyurusu için İzmir gazetesine 1.180.00 TL.

Buca Belediye Haberleri için Gözlem gazetesi Trade Mark dergisine 4.720.00TL.

3.Ulusal Sulu Boya yarışması için Denge Gazetesine 1.416.00 TL

3.Ulusal Sulu Boya yarışması için Özlem Gazetesine 1.416.00TL.

3.Ulusal Sulu Boya yarışması için Egenin Sesi Gazetesi 2.124.00 TL

Buca Haberleri sayfası için Demokrat İzmir Gazetesine 2.360.00 TL

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması için Egenin Sesi gazetesine 1.416.00TL.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Egede Yaşam Gazetesine 944.00 TL.

2012 yılı içerisinde çeşitli gazetelere 292.006.00 TL kutlama ilanı verilmiştir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün doğrudan teminle yapılan alımlarından bazıları şöyle:

- 04.04.2012 Omuk Ambalaj ltd.şti.4000 adet kutu 16.520.00TL.

- Lamineks ltd.şti. den Zübeyde hanım resimli 10.000 adet ayna 47.200.00 TL.

-Net kırtasiye Metin Karadağ’dan 213 sayfadan oluşan 5000 adet katolog 42.480.00 TL.

- Baydarlar Org. Emre Görmez’den 3000 adet takvim 20.886.00 TL.

- Bayramoğlu ltd.şti.den branda ve afiş17.700.00 TL

- Unıversal bilgi teknolojileri Ltd.Şti.den 7/24 çağrı mek kullanılmak üzere kulaklık alımı 39.235.00TL.

M Kare Döşemelik kumaş Murat Molla’dan 7000 adet kalpak 37.044.00 TL.

Pınar Cansu gıda Ltd.Şti.’den 11 kez doğrudan teminle pirinç nohut alımı 39.776.00 TL.

Balcılar gıda Ltd. Şti.'den 4 kez doğrudan teminle pirinç,nohut alımı 20.604.00 TL

Elit Ses Işık İsa Gündüz’den 10.000 adet leylandi çam fidanı 21.240.00 TL

NOT: Parakendeciler firmalar yerine bu işin toptancılığını yapan firmalardan alım yapılsaydı daha uygun fiatlara mal edilebilirdi düşüncesindeyiz.

- Çakıroğlu Ltd.Şti. den 14 kez 19.653.00 TL. lik ayran alımı yapılmıştır.

1 aylık abonelik alım bedeli 6.608TL X 12= 79.296.00 TL Ege Vizyon (ege tv) A.Ş' ye bucayla ilgili haberlerin yayınlaması için ücret ödenmiştir.

- Elvanlı Kuyumculuk LTD.ŞTİ. den 2012. Yılı içersinde 6.441.00TL. gazete alımı yapılmıştır.

- Medya Tek LTD.ŞTİ. Belediyenin proje ve faliyetlerininhalka tanıtılması için 19 dakikalık sesli tanıtım filmi için 7.670.00 TL. ödenmiştir.

- Medya takibinin yapılması için bu şirkete 11.064.00 TL. ödeme yapılmıştır.

- İhlas Haber Ajansı A.Ş görüntülü yayınların medya kuruluşlarına ulaştırılması hizmeti karşılığı aylık olarak 1.770.00 TL. ücret ödenmektedir.
  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Raporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconSigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı

Raporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconDIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005

Raporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ icon2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda

Raporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconY-2 taşima iŞleri 1 Kapsam

Raporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconA dış İşleri Bakanlığında çalışan müsteşar b

Raporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconHazirlama, tamamlama ve temizleme iŞleri YÖnetmeliĞİ

Raporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconHazirlama, tamamlama ve temizleme iŞleri YÖnetmeliĞİ

Raporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconHazirlama, tamamlama ve temizleme iŞleri YÖnetmeliĞİ

Raporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconDİyanet iŞleri başkani: mehmet şerafettin yaltkaya

Raporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconBİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com