6. sinif fen ve teknoloji sorulari


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI
1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir?
Hayvan Hücresi Bitki Hücresi
A) Koful vardır Koful yoktur

B) Klorofil yoktur Klorofil vardır

C) Mitokondri vardır Mitokondri vardır

D) Sentrozom vardır Sentrozom yoktur
2. Çiçekli bitkilerin erkek üreme hücresini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Dişicik tepesi

 2. Taç yaprak

 3. Polen

 4. Çiçek tablası


3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) mitokondri bitki ve hayvan hücresi

B) ribozom tüm hücreler

C) kloplast hayvan hücresi

D) koful bitki ve hayvan hücresi
4. Döllenme dişi üreme organının hangi bölümünde gerçekleşir?
A) Yumurta kanalı B) Yumurtalık C) Rahim D) Vajina

5. 2 gr X maddesi ile 16 gr Y maddesi artan madde olmadan XY bileşiğini

oluşturuyorlar.

X’dan 3 gr,Y’den 32 gr alınarak XY bileşiği oluşturulursa hangi maddeden

kaç gr artar?

A) 1 gr Y artar B) 24 gr Y artar C) 1 gr X artar D)8gr Y artar
6. Çiçek tozları aşağıdaki yolların han­gisi ile taşınmaz?
A) Böceklerle B) Yapraklarla
C) Su ile D) Rüzgâr ile
7. Golgi cisimciği hücre içerisinde salgı maddelerinin üretilmesinden sorumlu organeldir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde golgi cisimciği görevli değildir.

 1. Aslan yavrusu için süt üretmesinde

 2. Ağır işte çalışan insanların terlemesinde

 3. Kanayan yaradan kan akmasında

 4. Gül bitkisinin çiçeklerinin güzel kokmasında8. “ Çiçek tozlarının erkek organın başçığından dişi organın tepeciğine taşınması olayına döllenme denir.”

Yukarıda verilen ifade yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak yanlışı düzeltmiş oluruz?

 1. Erkek yerine dişi, dişi yerine erkek yazılırsa

 2. Döllenme yerine tozlaşma yazılırsa

 3. Çiçek tozlarının yerine tohumlarının yazılırsa

A) Yalnız III B) Yalnız II

C) II ve III D) I ve II


9. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkinin dişi organının kısımlarından değildir?

A.Yumurtalık

B.Polen tüpü

C.Dişicik borusu

D.Dişicik tepesi

10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A.Kelebek-yumurtayla,

B.Filler-doğurarak,

C.Kamlumbağa-dogurarak,

D.Yunus balığı-doğurarak çoğalır.

11.Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?

   A)Lizozom    B)Mitokondri   C)Ribozom   D)Golgi


12.Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalır?

   A)Kuş           B)Hamsi         C)Kurbağa    D)Balina


13. Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler

aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A) Lizozom B) DNA C) Sentriyol

D)Endoplazmik retikulum

14. Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye

hücrelerinde ortak bulunur?

A)Ribozom –Mitokodri-Koful C)Ribozom-Lizozom-Sentrozom

B) Koful-Sentozom-Kloroplast D)Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast
15. Aşağıdaki canlılardan hangisinin embriyosu plasentaya bağlı olarak gelişimini

tamamlar?

A) Kertenkele BFare C)Tavuk D)Hidra
16. Aşağıda özellikleri verilen canlı hangisidir?

- yumurta ile çoğalır.

- yavru bakımı vardır.

- iç döllenme,dış gelişim görülür.
a) Yarasa b) Hamsi c) Balina d) Serçe

17. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kloroplastlar bitkide enerji üretir. X b) Hücrenin yönetim

merkezi çekirdektir.

c) Sentriyoller sadece hayvan hücresinde bulunur. d) Boşaltım tüm

canlıların ortak bir özelliğidir.

18.Bir tohumun çimlenmesi için;

I. Uygun sıcaklık

II. Su

III. Hava

IV. Işık

gibi etmenlerden hangilerinin

bulunması gerekir?

A ) I – II

B ) II – III

C ) I –II – III

D ) I – II – III – IV

19. Aşağıdakilerden hangisi fasulye bitkisinde bulunmaz?
A) Kloroplast B) Sentrozom C) Plastidler D) Hücre duvarı


20. Aşağıda gelişim dönemleriyle verilen yargılardan hangisi yanlıştır?    1. Ergenlik döneminde, ergende sivilce oluşur.

    2. Bebeklik döneminde,bebekte emme tutma refleksleri gözlemlenir.

    3. Yetişkinlik dönemi, bireyin eş ve iş seçimi yaptığı dönemdir.

    4. Çocukluk dönemi, büyümenin en hızlı gerçekleştiği dönemdir.21. Tozlaşma ile verilen yargılardan hangisi doğrudur?

    1. Çiçek tozlarının başçıktan, dişicik tepesine taşınmasıdır.

    2. Yumurta ile spermin çekirdeğinin birleşmesidir.

    3. Polenlerin dişicik borusundan tüp oluşturarak yumurtalığa ulaşmasıdır.

    4. Döllenmiş yumurta hücresinin gelişerek embriyoyu oluşturmasıdır.22. Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?
A) Ribozom B) Kromoplast C) Sentrozom D)Hücre duvarı


23. Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar?

 1. Ribozom - Lizozom

 2. Mitekondri - Sentrozom

 3. Kloroplast - Ribozom

 4. Kloroplast - Sentrozom


24. Hücrede tüm hayatsal olayların gerçekleştiği yere ne ad verilir?

A ) Çekirdek

B ) Sitoplazma

C ) Lizozom

D ) Mitokondri

25. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur?

A) kloroplast

B) ribozom

C)mitokondri

D)sentrozomCEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )

1

A

11

B

21

A

2

C

12

D

22

A

3

C

13

B

23

B

4

A

14

A

24

B

5

D

15

B

25

A

6

B

16

D

26
7

C

17

A

27
8

B

18

C

28
9

B

19

B

29
10

C

20

D

30

26. Ağız içinden alınan epitel hücresi mikroskopla incelendiğinde aşağıdaki organellerden

Hangisi görülür?

A)çekirdek C)golgi cisimciği

B)mitokondri D)kloroplast
27. Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?

A) kloroplast

B) hücre zarı

C)sentrozom

D)çekirdek
28. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi doğurarak çoğalır?

A) Fil B) Hamsi C) Kurbağa D) Yılan

29. Aşağıdakilerden hangisi çimlenme için gerekli değildir?
A-su

B-oksijen

C-oda sıcaklığı

D-toprak
30. Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır?
A-ribozom

B-endoplazmik retikulum

C-lizozom

D-golgi cisimciği

31-Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
A-hücrezarı

B-sentrozom

C-golgi cisimciği

D-ribozom
32- Spermler erkek üreme organının hangi bölümünde oluşturulur?

A) Sperm kanalı B) Testisler C) Salgı bezi C) Penis

33- Embriyonun 2. aydan sonraki haline ne ad verilir?

A) Zigot B) Menapoz C) Fetüs D) Reggi

34- I Rüzgar

II Arı

III Dolu

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tozlaşma olayına neden olur?

 1. Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II


35. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farklardan değildir?

A) Hayvan hücresi köşeli, bitki hücresi yuvarlaktır

B) Hayvan hücresinde kloroplast yok, bitki hücresinde vardır

C) Bitki hücresi besin üretir, Hayvan hücresi üretmez

D) Bitki hücresinin hücre duvarı vardır. Hayvan hücresinin yoktur
36. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde dış gelişme ve yavru bakımı görülür?

A) Aslan B) Penguen C) Hamsi D) Yılan
37. Aşağıdaki dokulardan hangisinde mitokondri sayısı daha fazladır?

a)Kan b)Kas c)Kemik d)Deri
38-Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin üreme organlarından birisi değildir?
A) Tepecik B) Başçık

C) Yumurtalık D) Yumurta Kanalı

39.40.Yukarıdaki çiçeğin kısımları verilmiştir bu kısımlar hangi şıkta doğru olarak tanımlanır?

1

2

3

4

A

ERKEK ORGAN

DİŞİ ORGAN

POLEN KESESİ

TAÇ YAPRAK

B

POLEN KESESİ

DİŞİCİK TEPECİĞİ

TAÇ YAPRAK

ÇANAK YAPRAK

C

DİŞİ ORGAN

ERKEK ORGAN

DÖL YATAĞI

DİŞİCİK BORUSU

D

TAÇ YAPRAK

ÜREME ORGANI

ÇANAK YAPRAK

ÇANAK YAPRAK
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

6. sinif fen ve teknoloji sorulari icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....

6. sinif fen ve teknoloji sorulari icon5. sinif fen ve teknoloji

6. sinif fen ve teknoloji sorulari iconFen ve teknoloji Çalişmalari

6. sinif fen ve teknoloji sorulari iconFen ve teknoloji (101-200)

6. sinif fen ve teknoloji sorulari iconFen ve teknoloji 6(401-413)

6. sinif fen ve teknoloji sorulari iconFen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi

6. sinif fen ve teknoloji sorulari icon5. siniflar fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili değerlendirme

6. sinif fen ve teknoloji sorulari icon4-b sinifi fen ve teknoloji kuvvet ve hareket üNİtesi etkiNLİkleri-1

6. sinif fen ve teknoloji sorulari iconFatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri

6. sinif fen ve teknoloji sorulari icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com