"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc."


sayfa1/28
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
SORU TİPLERİ VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ
Soru Dağılımı:
1. - 6. sorular  Vocabulary

7. - 16. sorular  Grammar / Preposition

17. - 26. sorular  Cloze Test

27. - 36. sorular  Sentence Completion

37. - 42. sorular  Translation

43. - 62. sorular  Paragraph

63. - 67. sorular  Dialogue Completion

68. - 71. sorular  Restatement

72. - 75. sorular  Paragraph Completion

76. - 80. sorular  Finding the Irrelevant Sentence
YDS VOCABULARY (SÖZCÜK) BÖLÜMÜ
Sözcük konusu, dil öğreniminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çünkü, gerek anadilinizde, gerekse öğrendiğiniz yabancı dilde, düşüncelerinizi ve duygularınızı tam olarak ifade edebilmeniz, iyi bir "grammar" (dilbilgisi) birikimiyle birlikte, sözcük dağarcığınızın derinliğine bağlıdır.

YDS sınavlarına ilişkin düşünüldüğünde ise; sözcük konusu daha büyük bir önem kazanmaktadır. Çünkü bu sınavda doğrudan kelime bilginizi ölçen soruların yanı sıra, paragraflarda ve diğer soru türlerinde bildiğiniz sözcüklerle karşılaşmak başarınızı önemli ölçüde artıracaktır. Sınava dönük "vocabulary" çalışılırken incelenmesi gereken pek çok alt başlık vardır. Örneğin; "word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc."
ÖRNEK SORULAR:

KPDS 2007 İLKBAHAR 4.SORU

Certain nations have ---- the use of prenatal diagnostic techniques to select the sex of an unborn child but bribery and human ingenuity have made it easy for prospective parents to bypass the statute.

A) removed B) outlawed C) explored

D) sustained E) retained
ÇÖZÜM: Bağlaçları ve geçiş sözcüklerini (conjunctions and transitions) kullanarak sözcüklerin anlamlarını tahmin edebiliriz. Soru kökünde "but" bağlacının bulunduğu cümlecikteki "have made it easy" ifadesi olumlu anlam taşımaktadır. "But" bağlacı birbiriyle zıt (anlamca çelişen) ifadeleri bağlar.Bu durumda yasaklamak anlamını taşıyan "outlaw" (olumsuz anlam) en doğru sözcük olacaktır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.
Remove: çıkarmak, kaldırmak, yerinden oynatmak

Explore: keşfetmek, soruşturmak

Retain: alıkoymak, tutumak, ücretle tutmak

Sustain: devam ettirmek, sürdürmek

ÜDS 2008 İLKBAHAR 1.SORU

Throughout history, many ---- in engineering and science have come about as the result of the development of weapons.
A) applications B) resolutions C) representations

D) innovations E) amplifications
ÇÖZÜM: Soru kökünde yer alan "as the result of the development of weapons" ifadesi silahların geliştirilmesinin sonucu olarak anlamına gelmektedir. Silahların geliştirilmesi sebepse bunun sonucu da mühendislik ve bilimdeki yenilikler olarak karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle yenilikler anlamına gelen "innovations" sözcüğünün verildiği D seçeneği doğru yanıttır.
Applications: uygulamalar

Resolutions: resmi karar

Representations: temsiller

Amplifications: açıklamalar, abartma
SYNONYMS AND ANTONYMS
Sözcük dağarcığınızı geliştirmenin önemli bir yolu, öğrendiğiniz kelimenin eşanlamlısını ve zıt anlamlısını da öğrenmektir. Böylece birini hatırladığınızda, diğerlerini hatırlamak daha kolay olacaktır. Bu bölümde, tabi ki, "synonyms" (eşanlamlı sözcükler) üzerinde daha fazla çalışma yapmak isteriz. Çünkü "synonyms" pek çok paragraf sorusunda çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle "explicitly stated idea" (açıkça verilen bilginin) sorulduğu paragraflarda yanıt genellikle bir "restatement" (yeniden ifade etme) şeklinde verilir ve anlamca yakın ifadeler çoğunlukla eş anlamlı sözcükler içerirler.

Örneğin; paragrafta "Smoking is detrimental to human health" olarak geçen bir ifade seçenekte "Smoking is harmful to human health" olarak yer alabilir. Yine aynı şekilde paragrafta, "The prospect of failing in the final exams made him uncomfortable" olarak yer alan bir ifade seçenekte "The probability / likelihood of failing in the final exams made him uncomfortable" olarak karşımıza çıkabilir.
SYNONYM LIST

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconNesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconWord sizi pek fazla zorlamamıştı. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconDaughter in law in our provebs, idioms and manis *

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" icon1. Give broad transcriptions of the following words. (Ex. 42) 9 pts; 39 each) #

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconEger dosya ekini (word docx) aciyor da Bolum

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconYoung women who participate in sports exhibit the great associated...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconİleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconResearch field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconAşağıdaki 10 adet tablo uygulamasını yapınız. (Her tablo farklı bir word belgesine yapılacak)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com