Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir


sayfa1/9
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

GENEL OLARAK TENSE

Nedir? Ne işe yarar?


Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir.

Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar?


Present

mevcut (şu anla ilişkili)

V1

Past

geçmiş (pass fiilinin V3 biçimi)

V2

Future

gelecek

will + V1

Perfect

tamamlanmamış

V3

Continuous/Progressive

süreklilik gösteren

VingAna cümledeki yüklemler, yardımcı fiiller de dahil, tensin ismini oluştururlar. Am, is, are, have ve has yardımcı fiilleri (auxilary verbs) V1, was, were ve had yardımcı fiilleri ise V2 durumundadırlar.
Examples:
I have been watching TV. (present perfect continuous tense)

V1 V3 Ving
I will have finished my project by the time you graduate. (future perfect tense)

will+V1 V3
I had been working with her father for 35 years when my wife deserted me. (past perfect cont)

V2 V3 Ving

TÜM TENSELER


Future

Future continuous

Future perfect

Future perfect continuous

Present

Present continuous

Present perfect

Present perfect continuous

Past

Past continuous

Past perfect

Past perfect continuous


NOTE: En kaba biçimiyle, tense uyumu siyah çizginin altı ve üstü ile belirlenir. Siyah çizginin üstündekiler kendi aralarında, altındakiler de kendi arasında birleşirler. Daha ayrıntılı olarak:


Temel cümlecik

Yan cümlecik

Simple present

Simple present

Future

Simple present

Present perfect

Present continuous

Future perfect

Simple present

Simple past

Simple past

Past continuous

Past perfect

Past continuous

Simple past

Past perfect

Simple past

Past perfect continuous

Simple past
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconÖnce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconPresent Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir....

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconKaraden?Z balikзi gem?Ler?N?N genel yapisal цzell?KLer?
Цrne?in sьrьtme a??yla avc?l?k yapan bir bal?kз? teknesi trol teknesi, veya зevirme a?? kullanan bir gemi ise g?rg?r teknesi olarak...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon1 Gemicilik nedir? Genel tarifini yapınız

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconGenel olarak örgütler ve özelde de bir örgüt türü olarak işletmeler...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconAşağıdaki deyimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam belirtir?

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconB2B yani Business to Business veya işten işe tanımı kurum ve kuruluşlar...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com