Raporu tavşanli çevre topluluğU


sayfa4/5
d.ogren-sen.com > Doğru > Raporu
1   2   3   4   5

Ayrıca yakma tesisinde ismi bile bilenmeyen, adı dahi konmamış kimyasal maddelerin durumu gibi bilinmeyenler de var. Yeni tür yakma tesislerinin ne gibi zararları olduğunu anlamak için 10, 20 yıl beklemek gerekebilir. Çünkü gerek kanserlerin ortaya çıkması, gerek başka zararların açığa çıkması için zamana gerek vardır. Kısa zaman içinde anlamlı istatiksel rakamlara ulaşmak güç olabilir. Bu bakımdan modern yakma tesislerini ama bilimsel araştırmalar daha bir şeyler söylemiyor diyerek haklı çıkarmaya çalışmak nafile bir uğraştır. Fakat bedelini kötü bir şekilde ödeyip, zararlarını fark ettikten sonra yasak getirmek neye yarar? Sanırım Tavşanlı bir tıp ya da kimya laboratuarı değil ve buradaki çocuklar, insanlar kobay değil. Grandjean’ın dediği gibi “ Geçmiş tecrübeler çevre zararları konusunda erken uyarıları dikkate almamanın pahalıya mal olan sonuçlarını göstermektedir. Bugün ihtiyacımız olan geçmişten çok daha fazla ihtiyat ilkesini uygulamaktır.”Tüm bunların yanında orada bulunan köylüler geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan insanlardır. Tavşanlı’da leblebi üretiminden geçinen bir sürü insan vardır. Çiftçi için toprak, su ve hava önemlidir. Yine çiftçinin etini, sütünü, mahsulünü satabilmesi için bunların kirlenmemiş olması da son derece önemlidir.
Tüm yukarıda sayılan nedenlerden dolayı bu tür yakma tesisleri Tavşanlı’nın toprağını, havasını, suyunu kirletmekle kalmayacak aynı zamanda insanların sağlığını da bozacak, hastalıklı, zekâ özürlü, genetik bakımından kusurlu çocukların oluşmasını tetikleyebilecektir. İnsanlarda davranış bozuklukları ortaya çıkabilecek, şiddet, cinayet gibi eğilimler artabilecek bu yüzden toplumun huzuru hiç olmadığı kadar bozulabilecektir. Yani insanlar hem çevrelerini, hem de kendilerinin ve çocuklarının sağlığını bu şekilde tehlikeli biçimde riske atacaklardır. Yine biliyoruz ki ağır metaller, organik kirleticiler aynı zamanda DNA hasarlarına yol açabilmekte, insanların genlerin değiştirebilmektedir. Üstelik karsinojen kimyasalların nesilden nesile geçmesi korkutucu bir senaryo değil, hayvanlarla yapılan deneylerde bizzat gösterilmiş bilimsel bir gerçektir.(133) Bunun sonunda oluşan hastalıklar nesiller boyunca taşınabilecektir. Bu da üzerinde son derece düşünülmesi gereken ve asla hafife alınmaması gereken çok ciddi bir sorundur. İşte bu durumlarda insanlar hastalıklara karşı daha çok para harcamak zorunda kalacaklar; ama çok defa harcayacakları paraya rağmen bunlarla ilgili birçok hastalığın çaresini bulamayacak, bu da onları ekonomik ve psikolojik olarak zor durumda bırakacaktır. Öte yandan bağışıklık sistemin zayıflaması da insanların sık sık doktora gidip hastalıklar için daha çok para harcaması anlamına gelecektir.
Ortada bu kadar ciddi sorunlara yol açabilecek bir durum varken ve daha önce de bir takım çevre sorunları ile karşı karşıya kalan ve bu bakımdan son derece hassas bir konumda bulunan Tavşanlı’ya bu tesisin kurulmaya çalışılmasını anlamak mümkün değildir. Yakma tesisleri çevre açısından çok ciddi sorunlar yaratabilecek tesislerdir, bu yüzden savunulacak bir tarafı yoktur. Tavşanlı hassas konumundan dolayı bu tesisi kaldırabilecek durumda değildir. Potansiyel olarak ciddi risk söz konusudur. Daha başka ciddi risklerle ilgili endişe ve kaygılar azaltılmamışken daha başka risklere davetiye çıkarmak doğru olmaz. Ve bu durumda ihtiyati tedbir ilkesi gereği ispat şartı aranmadan bu tür tesislerin yapılmasını durdurmak aklın, mantığın, hukukun ve bilimin gereğidir. Yakma tesisleri İnsan Haklarına, Stockholm Konvansiyonuna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yaşam hakkına aykırı bir tesistir. En çok da fetüs ve çocuklar için bu yakma tesisleri zararlıdır. Toprağı, havayı, suyu ve gelecek nesilleri zehirlemektedir. Bu bakımdan da toplumun geleceğini tehdit eden bir unsurdur. Etkiler bir anda görülmeyebilir ama zamanla ortaya çıkması beklenen bir durumdur.
Öte yandan bu tesisler küresel ısınmaya ciddi düzeyde bir katkı yapacağı için ilerde Türkiye’nin karbon emisyonunun artmasına neden olacaktır. Yakma tesisleri küresel ısınmaya ciddi katkı yapan tesislerdir, bu bakından da savunulacak tarafı yoktur.(134) Bu açıdan da yakma tesislerinin tercih edilmemesi gerekiyor. Çünkü 21. yüzyıl çevre ve ekolojik sorunların hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir yüzyıl olacaktır buna hiç kuşku yok. Ve çevre sorunları birbirinden kopuk değil, aslında birbiriyle son derece ilişkili sorunlardır.

Kaynaklar
1.http://www.greenpeace.org/turkey/tr/news/kutahya-eti-gumus-tesislerindeki-siyanur-yayilim-tehlikesi-uzerine-greenpeace-bildirisi-100511/
2. http://www.greenpeace.org/turkey/tr/news/kutahyada-ne-olacak-140611/
3. http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=4756
4. http://yersistembilimleri.blogspot.com/2011/05/kutahya-gumuskoyde-lic-yontemiyle-gumus.html
5 http://www.metalurji.org.tr/arsiv/06_basin_acik/2011_05_25.pdf
6. http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=1521
7.Incineration and Human Health, Greenpeace, 2001

http://archive.greenpeace.org/toxics/reports/euincin.pdf
8. Mispelstraat: Living under the smoke of a waste incinerator. Report on the health impact of the MIWA waste incinerator in Sint Niklaas, Belgium. www.milieugezondheid
9. Elliot P, Eaton N, Shaddick G et al. Cancer incidence near municipal waste incinerators in Great Britain. Part 2: Histopathological and case note review of primary liver cancer cases.British J Cancer 2000; 82(5): 1103-6.
1o. Knox EG, Gilman EA. Migration patterns of children with cancer in Britain. J

Epidemiology & Community Health 1998; 52(11): 716-26.


  1. Knox EG. Childhood cancers, birthplaces, incinerators and landfill sites. Int JEpidemiology 2000; 29 (3): 391-7.
  1. Biggeri A, Barbone F, Lagazio C, et al. Air pollution and lung cancer inTrieste,Italy:Spatial analysis of risk as a function of distance from sources. Environ Health Perspect 1996;104 (7): 750-4.


13. Viel JF, Arveux P, Baverel J, et al. Soft tissue sarcoma and non Hodgkin’s lymphoma clusters around municipal solid waste incinerators with high dioxin emission levels. Am J Epidemiology 2000; 152(1): 13-19.
14. Ohta S, Kuriyama S, Nakao et al. Levels of PCDDs, PCDFs and non-ortho coplanar PCBs in soil collected from high cancer-causing area close to batch-type municipal solid waste incinerator in Japan. Organohalogen Compounds 1997; 32: 155-60.
15. Elliot P, Shaddick G, Kleinschmidt I etal, Cancer incidence near municipal solid waste incinerators in Great Britain. Brit J Cancer 1996; 73(5): 702-10.
16. Waste Incineration, A Dying Technology, Appendix B, GAIA, s.86
17.Waste Incineration, A Dying Technology, GAIA, s. 65, 66
18. http://www.ekolojidergisi.com.tr/resimler/77-11.pdf
19. Howard, C.Vyvyan, Statement of Evidence, Particulate Emissions and Health, Proposed Ringaskiddy Waste-to-Energy Facility, June 2009

http://www.dpea.scotland.gov.uk/Documents/qJ13291/J169937.pdf

20. Pope CA, Burnett RT, Thun MJ, et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and longterm exposure to fine particulate air pollution. JAMA 2002; 287(9): 1132-41.
21. WHO Air Quality Guidelines, 1999, Chapter 3.
22. de Hartog JJ, Hoek G, Peters A, et al. Effects of fine and ultrafine particles on cardiorespiratory symptoms in elderly subjects with coronary heart disease: the ULTRA Study. Am J Epidemiology 2003; 157(7): 613-23.
23. Maynard RL, Howard CV, Air Pollution and Health, London: Academic Press 1999: 673- 705.
24. Ponka A, Virtanen M. Asthma and air pollution in Helsinki. J Epidemiol Community Health

1996; 50 Suppl 1: s59-62.
25. Miller KA, Siscovick DS, SheppardL, et al. Long term exposure to air pollution and incidence of cardiovascular events in women. N Eng J Med 2007, 356:447-458
26. Hong YC, Lee JT, Kim H, Kwon HJ. Air pollution: a new risk factor in ischemic stroke mortality. Stroke 2002; 33(9): 2165-9.
27. Hoek G, Brunekreef B, Fischer P et al. The association between air pollution and heart failure, arrhythmia, embolism, thrombosis and other cardiovascular causes of death in a time series. Epidemiology 2001; 12(3): 355-7.
28. Schwartz J. Air pollution and hospital admissions for heart disease in eight US counties.Epidemiology 1999; 10(1): 17-22.

29. Brown L.M., Collings N., Harrison R.M., Maynard A.D. and Maynard R.L. Ultrafine particles in the atmosphere:introduction. Philosophical Transactions of the Royal Society of London A 358 (2000) 2563-2565.

30. Air quality in Europe — 2011 report, European Environmental Agency

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2011

31. http://www.cleanair.anadolu.edu.tr/en/pdf/article_2.pdf


  1. The Health Effects of Waste Incinerators, 4 th Report of British Society for Ecologic Medicine

http://www.ecomed.org.uk/content/IncineratorReport_v3.pdf
33. Zmirou D, Masclet P, Boudet C, Dechenaux J. Personal exposure to atmospheric

polycyclic hydrocarbons in a general adult population and lung cancer assessment. J Occup Environ Med 2000; 42(2): 121-6.
34. Schettler T. Toxic threats to neurological development of children. Environ Health

Perspect 2001; 109 (Suppl 6): 813-6.
35. Grandjean P, Weihe P, White RF et al. Cognitive deficit in 7-year old children with

prenatal exposure to methyl mercury. Neurotoxicol Teratol 1997; 19(6): 417-28.
36. Perera FP, Tang D, Tu YH et al. Biomarkers in maternal and newborn blood indicate

heightened fetal susceptibility to procarcinogenic DNA damage. Environ Health Perspect 2004; 112(10): 1133-6.


37. Jedrychowski W, Bendkowska I, Flak E et al. Estimated risk for altered fetal growth

resulting from exposure to fine particles during pregnancy: an epidemiologic prospective cohort study in Poland. Environ Health Perspect 2004; 112(14): 1398-1402.
38. Perera FP, Rauh V, Whyatt RM et al. Molecular evidence of an interaction between

prenatal environmental exposures and birth outcomes in a multiethnic population. Environ Health Perspect 2004; 112(5): 626-30.

39. David OJ, Hoffman SP, Sverd J, et al. Lead and hyperactivity: Behavioural response to

chelation. Am J Psych 1976; 133(10): 1155-8.
40. Eppright TD, Sanfacon JA, Horwitz FA. Attention deficit hyperactivity disorder, infantile

autism and elevated blood lead: a possible relationship. Mol Med 1996: 93(3): 136-8
41. Hall RW. A study of mass murder: evidence of underlying cadmium and lead poisoning

and brain-involved immunoreactivity. Int J Bioscoc Med Res 1989; 11: 144-52
42. Leviton A, Bellinger D, Allred EN et al. Pre and postnatal low-level lead exposure and

children’s dysfunction in school. Environ Res 1993: 60(1): 30-43.
43. Needleman HL, Gunnoe C, Leviton A et al. Deficits in psychologic and classroom

performance in children with elevated dentine lead levels. N Eng J Med 1994; 331(13):

689-95.
44. Needleman HL, Riess JA, Tobin MJ, et al. Bone lead levels and delinquent behaviour.

JAMA 1996; 275 (5); 363-9.
45. Pihl RO, Ervin F. Lead and cadmium levels in violent criminals. Pyschol Rep 1990; 66

(3Pt 1): 839-44.
46. Brockel BJ, Cory-Slechta DA. Lead, attention, and impulsive behaviour: changes in a

fixed waiting-for-reward paradigm. Pharmacol Biochem Behav 1998: 60(2): 545-52.

47. http://www.sciencedaily.com/releases/2005/02/050223145108.htm
48. http://www.crimetimes.org/96b/w96bp1.htm
49. http://www.lead.org.au/lanv5n3/lan5n3-3.html
50. Peters A, Liu E, Verrier RL et al. Air pollution and incidence of cardiac arrhythmia. Epidemiology 2000; 11(1): 11- 7.
51. Richters A, Richters V. A new relationship between air pollutant inhalation and cancer. Arch Environ Health 1983; 38(2): 69-75.
1   2   3   4   5

Benzer:

Raporu tavşanli çevre topluluğU iconT. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Raporu tavşanli çevre topluluğU iconTürkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

Raporu tavşanli çevre topluluğU iconPera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan...

Raporu tavşanli çevre topluluğU iconİsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger),...

Raporu tavşanli çevre topluluğU iconRaporu I. GİRİŞ

Raporu tavşanli çevre topluluğU iconRaporu 2008

Raporu tavşanli çevre topluluğU iconKurulduğu günden bu yana ileriyi görme becerisi, harekete geçme cesareti...

Raporu tavşanli çevre topluluğU iconRaporu şubat 2006

Raporu tavşanli çevre topluluğU iconRaporu 06 mayis 2016

Raporu tavşanli çevre topluluğU iconRaporu işletmenin Lokasyonu


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com