6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
6.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI-2 …/12/2013

A) AŞAĞIDAKİ TABLOLARA GÖRE HAREKETLİLERİN YOL-ZAMAN VE SÜRAT-ZAMAN GRAFİKLERİNİ ÇİZİNİZ.

Yol (m)

0

5

10

15

20

Zaman (s)

0

1

2

3

4

a) Yol zaman grafiğini çiziniz. b) Sürat zaman grafiğini çiziniz. sürat zamangyolzamangrafik

Aşağıdaki tabloda sürat değerlerini bulunuz. Ardından sürat-zaman ve yol-zaman grafiklerini çiziniz.

Yol (m)

0

4

8

12

16

Zaman(s)

0

2

4

6

8

Sürat(m/s)


……


……


……


……


……

http://www.odevtr.com/images/000einsteinyy2.jpg
http://www.odevtr.com/images/000einsteinyy2.jpg
sürat zamangyolzamangrafik

Bir hareketliye ait Yol – Zaman tablosu aşağıdaki gibidir. Buna göre:

Yol (m)

0

10

20

30

40

Zaman (s)

0

2

4

6

8

a)Yol – Zaman grafiğini çiziniz. b)Sürat – Zaman grafiğini çiziniz.

yolzamangrafiksürat zamangB) AŞAĞIDAKİ CİSİMLERİN DENGELENMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE OLMASI İÇİN BOŞ BIRAKILAN YERLERE DOĞRU DEĞERLERİ YAZINIZ VE CİSİMLER ÜZERİNE ETKİ EDEN NET KUVVETLERİ BULUNUZ.

2009-12-01 22 09 57dogNet kuvvet=

Dengeleyici kuvvet=n2

Net kuvvet=

Dengeleyici kuvvet=

n3

Net kuvvet=

Dengeleyici kuvvet=Net kuvvet=

Dengeleyici kuvvet=Net kuvvet=

Dengeleyici kuvvet=

Net kuvvet=

Dengeleyici kuvvet=

top

Net kuvvet=

Dengeleyici kuvvet=

ofisgld6500p2

Net kuvvet=

Dengeleyici kuvvet=

2009-12-01 22 03 36

Net kuvvet=

Dengeleyici kuvvet =Net kuvvet =

Dengeleyici kuvvet =


C) TABLOYA GÖRE CİSİMLERİN DÜNYA’DAKİ VE AY’DAKİ KÜTLE VE AĞIRLIK DEĞERLERİNİ YAZINIZ.

CİSİM

Dünyadaki kütlesi-kg-

Aydaki kütlesi-kg-

Dünyadaki ağırlığı-N-

Aydaki ağırlığı-N-

BAVUL

9 kg


ÇİÇEK

10 N

MASA


60 N
BİSİKLET12 kgSANDALYE

9 kg15 N

VAZO


30 N
KOLTUK

20 kg


ASTRONOT60 kgBUZDOLABI

120 kgD) AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ TESTİ CEVAPLAYINIZ.

1.Halk arasında ağırlık ve kütle kavramları sürekli karıştırılmaktadır. Şekildeki anne ve kızı arasında geçen konuşma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?s2

A) İkisi de doğru söylüyor. B) İkisi de yanlış söylüyor.

C) Anne doğru söylüyor. D) Kız doğru söylüyor.

2. s3


Bahçede yapılan halat çekme etkinliğinde A takımı 3 öğrenci B takımı ise 4 öğrenci ile yarışmaktadır.

Oyunu A takımı kazandığına göre aşağıdaki yorumlar-

dan hangisi doğrudur?

A) B takımının net kuvveti fazladır.

B) A takımının net kuvveti fazladır.

C) Halat dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.

D) Halata etki eden net kuvvet sıfırdır.

3.Aşağıda kuvvet ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet,cismin şeklini değiştirir

B) Kuvvet,cismi hareket ettirebilir

C) Kuvvet,cismin kütlesini değiştirir

D) Kuvvet,hareket halindeki cismi durdurur

4. İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke (net) kuvvet denir.Yukarıda verilen şekilde K cismine etki eden net kuvvet hangi yönde, kaç N dur?

A) B yönünde, 3N

B) B yönünde, 9N

C) D yönünde, 3N

D) D yönünde, 9N

5. Kütle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Eşit kollu terazi ile ölçülür.

B)Bir cismin kütlesi bulunduğu yere bağlıdır.

C)Bir cisimdeki madde miktarını gösterir.

D)Farklı maddelerin kütleleri aynı olabilir.


Basket topunu sektirirken ona bir kuvvet uyguluyorum
6. 2009-12-01 18 49 27

Tufan’ın topu sektirirken uyguladığı kuvvet top üzerinde aşağıdaki etkilerden hangisini yapmaz?

A) Süratini değiştirir B) Hareket yönünü değiştirir.

C) Topu hareketlendirir. D) Kütlesini değiştirir.

7.Aşağıdakilerden hangisi hareket enerjisine sahip değildir?

A) Uçan kuş B) Duran araba

C) Dönen pervane D) Koşan çocuk

8. Aynı mesafeyi sabit süratle yarışan Utku, Can ve Cem damalı bayraktan geçerken resimdeki gibi bir sıralama ile geçiyorlar. Buna göre bu kişilerin sürat zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?2009-12-01 17 57 462

sürat zaman grafikleri

9. Dünya kutuplardan basık olduğu için yer çekimi kuvveti değişir. Kutuplarda yer çekimi kuvveti ekvatora göre daha fazladır. 2009-12-01 22 25 59

Yukarıda verilen bilgi ışığında Ceyda’nın şekilde verilen konumlardan hangisinde ağırlığı en fazladır?

A) I B) II C) III D) I

10. Grafikte bir cismin Dünya ve X, Y, Z gök cisimle- rindeki ölçülen ağırlıkları verilmiştir. ağırlık

Grafikteki bölmeler eşit büyüklükte olduğuna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) X, ay olabilir.

B) Kütlesi en büyük olan gök cismi Y’dir

C) Kütlesi en az olan gök cismi Z’dir

D) Kütle çekim kuvvetleri arasındaki ilişki Y>Dünya>Z>X’tir.

11. I . Ağırlık birimi kilogramdır

II. Kütle hiçbir yerde değişmez.

III. Kuvvet ölçen alete dinamometre denir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) II ve III

C) I ve III D) I , II ve III

12. Bilgi: Duran cisimleri harekete geçirmek kuvvetin etkilerinden biridir.

Aşağıda cisimlere etki eden kuvvetlerden hangisi verilen bilginin doğruluğunu ispatlayamaz?s7r

A) B)

C) D)
13.Sürat - zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketli için Rabia aşağıdaki açıklamalardan hangisini yaparsa yanlış olur?

A) Sürati 6 m/s’ dir.2

B) Sabit süratle hareket etmiştir.

C) 12 sn hareket etmiştir.

D) 70 m yer değiştirmiştir.
14. I. Kısa zamanda çok yol alanın sürati daha fazladır.

II. Sürat, aracın birim zamanda aldığı yoldur.

III.Araba yol almıyorsa sürat sıfırdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
15. Bir futbol topuna etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. Buna göre topa uygulanan net kuvvet kaç Newton’dur?99

A) 10 N

B) 8 N

C) 4 N

D) 2 N

16.Aşağıdaki olaylardan hangisinde kuvvetin döndürme etkisi vardır?

A) Yazı yazmak B) Bir anahtarla kilidi açmak C) Bir yayı çekip uzatmak D) Bıçakla ekmek kesmek
17. Dünya’dan Ay’a giden bir astronotun ağırlığı ile kütlesi ile ilgili ne söylenebilir?

Ağırlığı Kütlesi

A) Azalır Değişmez

B) Azalır Azalır

C) Artar Değişmez

D) Değişmez Artar

Mahmut YILMAZ - Fen Bilimleri Öğretmeni

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013 icon8. sinif üNİte kazanim değerlendirme çalişma yaprağI./10/2013

6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013 icon2. ÜNİte kuvvet ve hareket

6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013 icon4-b sinifi fen ve teknoloji kuvvet ve hareket üNİtesi etkiNLİkleri-1

6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013 icon8 2 / 3 Hava Olayları – Mevsimlerin Oluşumu Çalışma Yaprağı

6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013 iconSosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7

6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013 icon7. sinif yeni MÜfredata uygun konu özeti ÜNİte (TÜrk tariHİnde yolculuk böLÜM)

6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013 icon6. sinif tüRKÇE Çalişma kağidi

6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013 icon7. sinif yazim kurallari çalişma kağitlari

6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013 icon5. ve sinif biLİŞİm teknolojileri ve yazilim dersi sinav çalişma notu

6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013 icon7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ünite: Türk tarihinde yolculuk...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com