Raporu şubat 2006


sayfa7/40
d.ogren-sen.com > Coğrafya > Raporu
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40

2.1.3.4. Üretim Miktarı ve Değeri:

Madencilik sektörü üretim miktar ve değerleri konusunda birincisi Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), diğeri Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) olmak üzere başlıca iki kaynaktan yararlanılmıştır. Ancak, bir çok ürünün üretim miktarlarına ilişkin olarak bu iki kaynakta yer alan değerler arasında ciddi farklılıklar olduğu gibi, bu iki kuruluşun ürün listeleri de tam olarak birbirleriyle örtüşmemektedir. Bu durum nedeniyle derlenen veri, önemli eksikliklerin yanısıra güvenilirlik açısından da ciddi sorunlar içermektedir.

Üretim istatistikleri derleme çalışmasında; DİE Tarafından, yıllık bazda yayınlanan “Madencilik ve Taş Ocakçılığı İstatistikleri” isimli yıllıklar temel alınmıştır. Madencilik sektörüne ilişkin istatistikler konusundaki en kapsamlı yayın olan söz konusu yıllıklar, üretim miktarlarının yanısıra, stok, satış, yatırım, istihdam gibi sektöre ilişkin hemen her konuda kapsamlı bilgi içermektedir. Öte yandan bu yıllıklarda, birincil tüvenan ürünlerin yanısıra tüvenan cevherlerin zenginleştirilmesi ve işlenmesi yoluyla elde edilen konsantre, kalsine vb ikincil ürünler hakkında da kapsamlı bilgiler yer almaktadır. Ancak ne yazık ki, söz konusu yıllıklardan en son 2001 yılına ilişkin yıllık yayınlanmış durumdadır. Bu durum nedeniyle, yalnızca 1999, 2000 ve 2001 yılları için bu kaynaktan yararlanmak mümkün olabilmiştir.

İzleyen yıllar için DİE’den yalnızca geçici nitelikte veri temin edilebilmiştir. Yalnızca tüvenen üretim miktarlarına ilişkin değerlerin yer aldığı söz konusu geçici veri kapsam olarak çok yetersiz olduğu gibi, üretim miktarlarına ilişkin değerler de eksik derleme nedeniyle önceki yıllara ilişkin değerlerden önemli ölçüde sapmalar göstermektedir. Sonuç olarak 1999-2001 dönemine ilişkin üretim serileri ile 2002-2004 dönemine ilişkin üretim serileri arasında izah edilmesi mümkün olmayan uyumsuzluklar ortaya çıkmıştır.

DİE verilerine ilişkin yukarıda açıklanan sorunun ortadan kaldırılabilmesi için, MİGEM tarafından derlenen üretim istatistiklerinden yararlanma yoluna gidilmiştir. MİGEM üretim serilerinin yalnızca tüvenan üretim miktarlarına ilişkin olması, bunun dışında başkaca herhangi bir bilgi içermemesi, bu kaynağın katkısını sınırlayan önemli hususların başında gelmektedir. Diğer taraftan, söz konusu MİGEM üretim serileri de kendi içinde yıldan yıla izahı güç sapmalar gösterdiği gibi, bir çok üründe DİE serilerinden de önemli farklılıklar içermektedir.

Belirtilen durum nedeniyle, DİE ve MİGEM’e ait üretim serileri birbirleriyle karşılaştırılmış, izahı mümkün olmayan artış ve azalışları mümkün olduğunca giderebilmek amacıyla bazen bir seride bazen de diğer seride yer alan değer tercih edilmek suretiyle mümkün olduğunca kendi içinde tutarlı bir seri elde edilmeye çaılışılmıştır. Ancak bunun da yeterli olmadığı durumlarda, üretici kuruluşlardan doğrudan veya ilgili alt komisyonlar aracılığıyla temin edilen bilgilerle eksiklikler giderilmeye, yanlışlıklar düzeltilmeye çalışılmıştır.


Tablo- 20/A: Madencilik Sektörü Üretimi (Miktar Olarak)

(1000 Ton)

Sıra

Ana

YILLAR

YILLIK ARTIŞLAR (%)

No:

Mallar

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (T)

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (T)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(4/3)

(5/4)

(6/5)

(7/6)

(8/7)

(9/8)
Maden Kömürü Madenciliği

2.131

2.392

2.494

2.317

2.059

1.920

2.115

12,2

4,3

-7,1

-11,1

-6,8

10,2

1

Taşkömürü (Satılabilir)

2.131

2.392

2.494

2.317

2.059

1.920

2.115

12,2

4,3

-7,1

-11,1

-6,8

10,2

1a

Kokluk Taşkömürü

262

388

566

448

511

458

304

48,1

45,9

-20,8

14,1

-10,4

-33,6

1b

Taşkömürü (Diğer)

1.869

2.004

1.928

1.869

1.548

1.462

1.811

7,2

-3,8

-3,1

-17,2

-5,6

23,9
Linyit Madenciliği

65.120

60.961

59.632

51.940

46.578

44.437

54.168

-6,4

-2,2

-12,9

-10,3

-4,6

21,9

2

Linyit (Tüvenan)

65.019

60.854

59.572

51.660

46.168

43.709

53.500

-6,4

-2,1

-13,3

-10,6

-5,3

22,4

3

Asfaltit

101

107

60

280

410

728

668

6,2

-44,2

368,7

46,2

77,6

-8,2

4

Turba

3

7

3

4

4

18

13

124,8

-50,9

20,1

-7,4

366,0

-28,7
Ham Petrol ve Doğal Gaz
5

Ham Petrol

2.906

2.769

2.552

2.440

2.375

2.276

2.400

-4,7

-7,8

-4,4

-2,7

-4,2

5,5

6

Doğal Gaz (Milyon M3)

732

639

312

378

561

707

815

-12,7

-51,3

21,5

48,2

26,1

15,3

7

Uranyum ve Toryum Mad.

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-
Demir Cevheri Madenciliği
8

Demir Cevheri (Tüvenan)

4.846

4.061

3.932

3.433

3.429

3.550

3.750

-16,2

-3,2

-12,7

-0,1

3,5

5,6

8a

Pelet

852

948

857

753

777

776

850

11,3

-9,7

-12,0

3,1

0,0

9,5
Demir Dışı Metal Cevherleri
9

Krom Cevheri (Tüvenan)

987

643

455

528

505

1.168

1.110

-34,8

-29,3

16,1

-4,4

131,4

-5,0

9a

Krom Cevheri (Roş+Kons.)

488

440

327

369

353

817

775

-9,8

-25,7

12,7

-4,3

131,4

-5,1

10

Bakır Cevheri (Tüvenan)

4.283

4.479

3.465

2.940

2.621

2.356

2.500

4,6

-22,6

-15,1

-10,9

-10,1

6,1

11

Pirit (Bakırlı) (Tüvenan)

1.048

562

663

952

1.104

765

1.050

-46,4

18,0

43,6

15,9

-30,7

37,2

12

Kurşun- Çinko Cev. (Tüvenan)

316

362

389

376

379

408

455

14,5

7,4

-3,4

1,0

7,5

11,6

a

Bakır Konsantresi

321

315

296

281

273

224

229

-2,1

-5,9

-5,3

-2,7

-18,2

2,5

b

Çinko Konsantresi

84

76

67

89

91

92

114

-9,5

-11,4

33,0

1,4

2,0

22,8

c

Pirit Konsantresi

150

60

90

50

80

63

110

-60,1

50,9

-44,2

59,0

-21,9

76,0

d

Kurşun Konsantre

6

9

6

8

8

8

9

44,5

-35,9

26,8

1,0

7,5

11,6

e

Bulk Konsantre (Pb, Zn)

11

8

9

9

9

10

11

-22,3

11,6

0,2

1,0

7,5

11,6

13

Boksit (Alüminyum Cev.)

198

437

231

287

364

366

415

120,7

-47,2

24,7

26,8

0,4

13,4

14

Gümüş Cevheri (Tüvenan)

650

963

988

662

795

612

850

48,2

2,6

-33,0

20,1

-23,0

38,8

14a

Gümüş Konsantre (Kg)

141

151

143

0

0

0

0

7,1

-5,3

-100,0

-

-

-

15

Altın Cevherı (Tüvenan)

-

-

135

421

383

299

400

-

-

211,9

-9,0

-21,9

33,8

15a

Altın (Dore Külçe) (Kg)

-

-

1.454

4.304

5.367

3.261

6.250

-

-

196,1

24,7

-39,2

91,7
Diğerleri

25

19

17

22

21

25

36

-24,1

-9,0

28,1

-5,5

17,7

46,6
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40

Benzer:

Raporu şubat 2006 iconHaftalik medya gündemi (02 Şubat 2015 – 08 Şubat 2015)

Raporu şubat 2006 icon28 Şubat 2014 Yargıtay Cumhuriyet

Raporu şubat 2006 iconProgrami 01 Şubat 2013 cuma

Raporu şubat 2006 icon22 Şubat Perşembe Saat: 19. 30 Gİzemin sonu

Raporu şubat 2006 iconÖzel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015

Raporu şubat 2006 icon8 Şubat 2014 ele 101 ara sinav

Raporu şubat 2006 iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ocak – Şubat 2012

Raporu şubat 2006 icon17-18-19-20 subat 2012 cuma-cumartesi-pazar-pazartesi haberleri dahiL

Raporu şubat 2006 icon2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3

Raporu şubat 2006 iconSirküler : 06-27 İstanbul,02. 05. 2006


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com