Raporu şubat 2006


sayfa6/40
d.ogren-sen.com > Coğrafya > Raporu
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


Refrakter sanayiinde kullanılan kuvarsitin tane büyüklüğü dağılımı kütlece en az %95’i 100 mm’nin altında olmalıdır. Porozitesi en çok % 2,5 olmalıdır. Rutubet muhtevası kütlece % 2’den fazla olmamalı ve refrakterliği 1750 oC olmalıdır.
2.1.3.3. Maliyetler:

Madencilik sektöründe üretim yöntemi ve teknolojiler maden yatağı koşullarına bağlı olarak büyük farklılaşmalar göstermektedir. Bu bakımdan sektörün tamamını temsil edebilecek tek bir maliyet yapısından söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle sektörde maliyet yapısı hakkında bir fikir vermek amacıyla farklı üretim yöntemlerinin uygulandığı önemli bazı işletmelere ait maliyet bilgileri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo- 12: TTK Sınai ve Ticari Maliyetler

Ana Mal Birimi: Taşkömürü (İlerletimli-Göçertmeli Uzunayak)
2005 Yılı (Beklenen)

YTL

Pay (%)

(1)

(2)

(3)

Sınai Maliyet

-Hammadde ve Malzemeler

-Enerji

-Direkt İşçilik

-Endirekt İşçilik

-Amortisman

-Diğer

Sınai Maliyet Toplamı


Diğer Giderler

-Genel İdare Giderleri

-Satış ve Pazarlama Giderleri

-Finansman Giderleri

Diğer Giderler Toplamı


11,40

24,63

26,90

118,70

8,20

50,57

240,40
45,34

2,44

29,56

77,343,58

7,75

8,47

37,36

2,58

15,92

75,66
14,26

0,78

9,30

24,34

TİCARİ MALİYET

317,74

100,0

Kaynak: TTKTablo- 13: TKİ Sınai ve Ticari Maliyetler

Ana Mal Birimi: Linyit (Açık İşletme - Süreksiz Yöntem)
2005 Yılı (Beklenen)

YTL

Pay (%)

(1)

(2)

(3)

Sınai Maliyet

-Hizmet Alımı

-Malzemeler

-Enerji

-İşçilik

-Memur

-Amortisman

-Diğer

Sınai Maliyet Toplamı


Diğer Giderler

-Genel İdare Giderleri

-Satış ve Pazarlama Giderleri

-Finansman Giderleri

Diğer Giderler Toplamı


17,98

7,65

0,54

12,32

1,94

1,20

1,31

42,94


0,18

0,1841,70

17,75

1,25

28,58

4,50

2,79

3,03

99,60


0,40

0,40

TİCARİ MALİYET

43,12

100,0

Kaynak: TKİTablo 14: KİAŞ Sınai ve Ticari Maliyetler 

Ana Mal Birimi: Kömür

 

2005 Yılı 

 

YTL

Pay (%)

(1)

(2)

(3)

Sınai Maliyet

 

 

- Hammadde-Malzemeler

8.37

11.1

- Enerji

4.37

5.8

- Direkt İşçilik

39.27

51.9

- Endirekt İşçilik

4.57

6.0

- Amortisman

0.57

0.8

- Diğer

3.11

4.1

Ticari Maliyet- Genel İdare Giderleri

15.42

20.4

- Satış ve Pazarlama Giderleri- Finansman GiderleriTOPLAM MALİYET

75.69

100.0

Kaynak: KİAŞ

 

 
Tablo 15: Sınai ve Ticari Maliyetler

Ana Mal Birimi: YTL/ton

 

 

Pelet Üretim Maliyeti 

2005 Yılı 

 

YTL

Pay (%)

(1)

(2)

(3)

Sınai Maliyet

 

 

- Hammadde-Malzemeler

19,4

36,08

- Enerji

17,39

32,34

- Direkt İşçilik

4,05

7,53

- Endirekt İşçilik

1,95

3,63

- Amortisman

1,125

2,09

- Diğer

2,965

5,51

 Ticari Maliyet- Genel İdare Giderleri

5,41

10,06

- Satış ve Pazarlama Giderleri

0,88

1,64

- Finansman Giderleri

0,60

1,12

TOPLAM MALİYET

53,77

100,0

Kaynak: Erdemir MadenTablo 16: Sınai ve Ticari Maliyetler

Ana Mal Birimi: Bakır ve pirit konsantre

 

2005 Yılı 

 

YTL

Pay (%)

(1)

(2)

(3)

Sınai Maliyet- Hammadde-Malzemeler

9.856.290

  17.32

- Enerji

7.640.559

13.25

- Direkt İşçilik

  3.431.043

6.03

- Endirekt İşçilik

-

 -

- Amortisman

17.956.590

  31.55

- Diğer

16.886.324

29.67

 

 

 

Ticari Maliyet

 

 

- Genel İdare Giderleri

824.510

  1.45

- Satış ve Pazarlama Giderleri

55.196

0.10

- Finansman Giderleri

359.400

  0.63

TOPLAM MALİYET

  57.009.912

100,0

Kaynak: Eti Bakır A.ş.

 

 Tablo 17: Sınai ve Ticari Maliyetler

Ana Mal Birimi:Bakır ve Çinko konsantre

 

2005 Yılı

 

YTL

Pay (%)

(1)

(2)

(3)

Sınai Maliyet

 

 

- Hammadde-Malzemeler

 20.536.114

 20,91

- Enerji

 5.290.296

 5,39

- Direkt İşçilik

 19.817.833

20,17

- Endirekt İşçilik

 2.514.632

 2,56

- Amortisman

 26.296.626

 26,77

- Diğer

 5.574.342

 5,67

 

 

 

Ticari Maliyet

 

 

- Genel İdare Giderleri

 15.888.063

 16,17

- Satış ve Pazarlama Giderleri

 2.284.205

 2,33

- Finansman Giderleri

 30.368

0,03

TOPLAM MALİYET

98.232.479 

100,00

Kaynak: ÇBİ A.Ş.

 

 
Tablo 18: Sınai ve Ticari Maliyetler (Fizibilite değerleri)

Ana Mal Birimi: Trona (Uzun Ayak)

 

2005 Yılı 

 

YTL

Pay (%)

(1)

(2)

(3)

Sınai Maliyet

 

 

- Hammadde-Malzemeler

1.85

11.62

- Enerji

2.03

12.72

- Direkt İşçilik

4.63

29.09

- Endirekt İşçilik

4.07

25.59

- Amortisman

2.96

18.58

- Diğer

 

0.00

Ticari Maliyet

15.54

97.60

- Genel İdare Giderleri

0.38

2.40

- Satış ve Pazarlama Giderleri

 

 

- Finansman Giderleri

 

 

TOPLAM MALİYET

15.92

100.00

Kaynak: Eti Soda A.Ş.

 

 Tablo 19: Sınai ve Ticari Maliyetler (Fizibilite değerleri)

Ana Mal Birimi: Trona (Çözelti Madenciliği)

 

2005 Yılı 

 

YTL

Pay (%)

(1)

(2)

(3)

Sınai Maliyet

 

 

- Hammadde-Malzemeler

0.14

1.76

- Enerji

1.36

17.74

- Direkt İşçilik

0.41

5.28

- Endirekt İşçilik

0.06

0.80

- Amortisman

4.67

60.85

- Diğer

0.68

8.80

Ticari Maliyet

7.30

95.24

- Genel İdare Giderleri

0.37

4.76

- Satış ve Pazarlama Giderleri

 

 

- Finansman Giderleri

 

 

TOPLAM MALİYET

7.67

100.00

Kaynak: Eti Soda A.Ş.

 

 


Tablo 18 ve 19’da yer alan değerler, Beypazarı Trona Perojesine ilişkin proje değerleridir. Söz konusu tablolar, Trona örneğinde klasik madencilik ile çözelti madenciliği arasındaki, maliyetler yönünden farklılıklara ilişkin bir fikir ermek üzere hazırlanmıştır.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Benzer:

Raporu şubat 2006 iconHaftalik medya gündemi (02 Şubat 2015 – 08 Şubat 2015)

Raporu şubat 2006 icon28 Şubat 2014 Yargıtay Cumhuriyet

Raporu şubat 2006 iconProgrami 01 Şubat 2013 cuma

Raporu şubat 2006 icon22 Şubat Perşembe Saat: 19. 30 Gİzemin sonu

Raporu şubat 2006 iconÖzel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015

Raporu şubat 2006 icon8 Şubat 2014 ele 101 ara sinav

Raporu şubat 2006 iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ocak – Şubat 2012

Raporu şubat 2006 icon17-18-19-20 subat 2012 cuma-cumartesi-pazar-pazartesi haberleri dahiL

Raporu şubat 2006 icon2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3

Raporu şubat 2006 iconSirküler : 06-27 İstanbul,02. 05. 2006


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com