Raporu şubat 2006


sayfa1/40
d.ogren-sen.com > Coğrafya > Raporu
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI

(2007-2013)

MADENCİLİK

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

RAPORU

ŞUBAT - 2006

İçindekiler

Tablo Listesi

1. GİRİŞ ............................................................................................................................ 1

2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ........................................................................ 1


2.1. Mevcut Durum ......................................................................................................... 1

2.1.1. Kuruluş Sayısı, Mevcut Kapasite ve Kullanımı ............................................ 1

2.1.2. Rezerv Durumu .........................................................................................

2.1.3. Üretim ........................................................................................................... 2

2.1.4. Dış Ticaret ..................................................................................................... 3

2.1.5. Yurtiçi Tüketim ............................................................................................ 6

2.1.6. Fiyatlar .......................................................................................................... 6

2.1.7. İstihdam ......................................................................................................... 7

2.1.8. Mevcut Teşvik Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ........................................... 7

2.1.9. Sektörün Rekabet Gücü ................................................................................ 7

2.1.10. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler ................................................. 8

2.1.11. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi .......................................................... 8

2.2. Sektörün Dünyada (OECD, DTÖ, ülkeler) ve AB Ülkelerindeki Durumu............ 8

2.3. GZFT (Güçlü Yanlar - Zayıf Yanlar ve Sorunlar – Fırsatlar - Tehditler)

Analizi1..................................................................................................................... 8

3. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİNDE (2007-2013) SEKTÖRDE BEKLENEN

GELİŞMELER ............................................................................................................... 8


3.1. Yurtiçi Talep Projeksiyonu ................................................................................... 8

3.2. İhracat Projeksiyonu ............................................................................................. 9

3.3. Üretim Projeksiyonu ............................................................................................. 9

3.4. İthalat Projeksiyonu .............................................................................................. 10

3.5. Yatırım Tahminleri ............................................................................................... 10

3.5.1. Eklenecek Yeni Kapasiteler ........................................................................ 10

3.5.2. Muhtemel Yatırım Alanları ve Yerleri ........................................................ 11

3.6. Teknolojide, Ar-Ge Faaliyetlerinde, İstihdam Piyasasında, Girdi

Piyasalarında, Çevre Uygulamalarında vb. Muhtemel Gelişmeler ve

Sektörün Rekabet Gücüne Etkileri ....................................................................... 11

3.7. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler ................... 11

3.8. Sektörde Kamunun Rolü,Özelleştirme Faaliyetleri ve Muhtemel Etkileri............ 11

4. AB’YE KATILIM SÜRECİNİN SEKTÖRE ETKİLERİ .......................................... 11

5. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN STRATEJİ, AMAÇ,

POLİTİKA, ÖNCELİK VE TEDBİRLER2 ................................................................. 11

5.1. Temel Sektörel Vizyon ve Strateji ........................................................................ 11

5.2. Temel Amaç ve Politikalar .................................................................................. 11

5.2.1 AB’ye Katılım Sürecine Yönelik Amaç ve Politikalar ................................ 12

5.2.2. Diğer Amaç ve Politikalar ........................................................................... 12

5.3. Amaç ve Politikaları Gerçekleştirmeye Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve

Hukuki – Kurumsal Düzenlemeler ....................................................................... 12

5.3.1 AB’ye Katılım Sürecine Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki

– Kurumsal Düzenlemeler ........................................................................... 12

5.3.2. Teşvik Sistemine İlişkin Tedbirler............................................................... 12

5.3.3. Diğer Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki - Kurumsal Düzenlemeler............. 12

5.4. Politika, Tedbir ve Düzenlemelerin Toplam Getirileri ve Yükleri ....................... 12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Raporu şubat 2006 iconHaftalik medya gündemi (02 Şubat 2015 – 08 Şubat 2015)

Raporu şubat 2006 icon28 Şubat 2014 Yargıtay Cumhuriyet

Raporu şubat 2006 iconProgrami 01 Şubat 2013 cuma

Raporu şubat 2006 icon22 Şubat Perşembe Saat: 19. 30 Gİzemin sonu

Raporu şubat 2006 iconÖzel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015

Raporu şubat 2006 icon8 Şubat 2014 ele 101 ara sinav

Raporu şubat 2006 iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ocak – Şubat 2012

Raporu şubat 2006 icon17-18-19-20 subat 2012 cuma-cumartesi-pazar-pazartesi haberleri dahiL

Raporu şubat 2006 icon2. 2006/8 Başbakanlık Genelgesi 3

Raporu şubat 2006 iconSirküler : 06-27 İstanbul,02. 05. 2006


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com