ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN)


sayfa1/13
d.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkeziimg_5595.jpgÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU (ÖĞRETMEN VE AİLELER İÇİN)

Editörler

Ebru OKUL

Tuğba DEMİRBAĞ

ISBN: 978-975-11-3721-0

Bu yayın Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından “Özgül Öğrenme Güçlüğünde Yeni Yaklaşımlar ve Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımı: Öğretmen-Aile Eğitimi” projesi kapsamında 2017 yılında basılmıştır. Tüm yayın hakları Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne aittir, ücret ile satılamaz.

Proje Ekibi

Mesut TORAMAN (Proje Yetkilisi)

Ebru OKUL (Proje Yürütücüsü)

Gönül AKGÜL

Serpil ÇAĞLAR

Yusuf ÖNCÜ

Kemal BABAYİĞİT

Esra DÖNMEZÇELİK

Beyhan COŞKUN

Filiz ÖZ

Raşide GÖVEBAKAN

Tuğba DEMİRBAĞ

“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

“Founded by the Erasmus+Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsable for any use which may be made of the information contained therein”

ÖNSÖZ

c:\users\pc\desktop\k_22153904_20161121_091934.jpg

Öğrenme; yaşam boyu süren, bilgiyi algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bu bilgiyi geri üretmeyi içeren kapsamlı bir süreçtir. Öğrenme, sadece yeni bir beceri kazanma ya da akademik bir alanda yetkinleşme olarak görülmemeli; sosyo-duygusal  ve kişilik gelişimini de içeren bir kavram olarak düşünülmelidir.  Bu süreçte yer alan, bireyin öğrenme deneyimlerinde ortaya çıkan kimi aksaklıklar kişinin tüm yaşam kalitesini etkileyebilmekte ve bu hayatı boyunca kalıcı olabilmektedir.

Öğrenme süreci sırasında bireyin bilgi kazanımının güçleşmesi ve öğrenme alanlarının etkin bir şekilde işlev görmemesi halinde “Özgül Öğrenme Güçlüklerinden bahsedilir. Günümüzün en önemli sorunlarından biride budur. Özgül Öğrenme Güçlüğü belirtileri gösteren her çocuk aynı özellikleri taşımaz; bu özelliklerinin belirlenmesi ve tanı alması için ayrıntılı bir psikoeğitsel değerlendirmeye ihtiyaç vardır.

İşte bu kitapçık öğrenme güçlüğü olan çocukların öğretmenlerine ve ailelerine, bu çocukların daha etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmak için strateji ve kaynaklar içeren yazdırılabilir, anlaşılır ve kullanımı kolay bir araç sunmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıca bu kılavuz bir Avrupa Projesi olan "Erasmus + KA201" in yenilikçiliği ve iyi uygulama deneyimleri yoluyla "ebeveynler ve öğretmenler için öğrenme güçlükleri üzerine eğitim" adı altında geliştirilmiştir. Projemiz ‘özgül öğrenme güçlüğünde’ yeni stratejiler ve Bilgisayar Destekli Öğretimin katkıları üzerine 2015’ten 2017'ye kadar iki yıl boyunca proje ortağımız ülkeler ve tarafımızdan incelenmiştir.

Keçiören Rehberlik Araştırma Merkezi olarak her zaman eğitimde ve yaşamın tüm sosyal alanlarında çocukların yüksek yararını gözetmek temel amacımızdır. Projemizin çıktıları özellikle ilkokulda “Özgül Öğrenme Güçlüğü”  yaşayan çocuklarımızın aile ve öğretmenlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği projelerinin, farklı kültürel yapıları olan toplumların, birbirlerinin kültürlerini tanımalarına ve aynı sorun içerisinde uyguladıkları yöntemleri görme açısından yardımcı olduğunu düşünüyorum.

Bu anlamda proje kapsamında hazırlanan kitapçığın özgül öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin veli ve öğretmenleri için yararlı olacağına inanıyor; proje sürecinde ve bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum.

Mesut TORAMAN

Keçiören Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü

İÇİNDEKİLER

METODOLOJİ

1. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN GENEL KAVRAMI (NÖROLOJİK TEMELLERİ)

2. DAHİL EDİCİ METODOLOJİLER ve E-ÖĞRENİM

  1. Çoklu zekâ

2.1.1.Herhangi bir şeyi öğretmek veya öğrenmek için 8 farklı yol (T. Amstrong)

2.2. Proje tabanlı öğrenme
2.2.1.Projelerin ihtiyaçları

2.3.E-öğrenme
2.3.1.İlkokul sınıflarında e-öğrenmeye neden ihtiyaç duyuluyor?

2.3.2.Çocuklar için e-öğrenme faaliyetleri

2.3.2.1. Khan Akademi

2.3.2.2.Günlük hayatta kullanılan matematik

2.3.2.3. Okullar için Duolingo

2.3.2.4. Scratch & Scratch Jr

2.3.2.5. Kod Akademisi

2.4.Problem çözmeye dayalı öğrenme

2.5. İşbirlikçi öğrenme
2.5.1.İşbirlikçi öğrenme türleri

2.5.1.1.Formal işbirlikçi öğrenme
2.5.1.2.Formal olmayan işbirlikçi öğrenme

3.ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HAKKINDA YÖNTEM

3.1. Disleksi nedir ve belirtileri nelerdir?

3.2. Diskografi nedir ve belirtileri nelerdir?

3.2.1. Doğal bozukluk oyunu

3.2.2 Görsel işaretleme

3.2.3. Karışık diskografi

3.3. Disgrafi nedir, belirtileri nelerdir?

3.3.1. Öğretmenlerde olması gereken tutumlar

3.3.2.Materyaller ve kaynaklar

3.3.3.Uygulamalar

4. DİSKALKULİ

4.1. Okullara öneriler

4.1.1.Öğretmenlerin sahip olması gereken tutumlar

4.1.2.Öğrencilerin öğrenmelerinin değerlendirilmesi

4.1.3. Ev ödevleri

4.1.4.Anne-babalara öneriler

4.1.5. Öğretmen-aile ilişkisi

4.1.6. Materyaller ve kaynaklar

4.1.7.Uygulamalar

5.DEHB

5.1.Yönetsel fonksiyonlar nelerdir?

5.2.DEHB’li çocukta ne görürüz?

5.3.DEHB sınıflandırma sistemleri

5.4.DEHB değerlendirilmesi

5.4.1.DEHB değerlendirmesi: Eş zamanlı hastalık

5.5.Öğretmenlerin sahip olması gereken tutumlar

6.SÖZEL OLMAYAN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (SOÖG)

6.1.Okulların izlemesi gereken ilkeler

6.1.1.Öğretmenlerin sergilemesi gereken tavırlar

6.2.Temel pedagojik noktalar

6.3. Eğitim için öğrencilere verilebilecek belirli görevler

6.4.Metodolojide ve aktivitelerde eğitsel alanlar ve iletişim uyarlamalarına erişim

6.5.Ev ödevi veya sınıf içi çalışmaların düzenlenmesi

6.6. Öğrencilerin çalışma yoğunluğunu uyarlamak için önlemler

6.7. Farklı dersler için uygulanması gereken ilkeler

6.8.Öğrenmenin değerlendirilmesi

6.9. Kullanılan materyal ve kaynaklar

7.YÖNETİCİ İŞLEMLER (YÜRÜTME FONKSİYONLARI) NELERDİR?

8.İŞLEYEN BELLEK

9.DÜRTÜ KONTROLÜ

10.BİLİŞSEL ESNEKLİK

11.Uygulamalar

Kaynakça

Terimler Sözlüğü

METODOLOJİ

Bu kılavuz, öğrenme güçlüğü olan çocukların öğretmenlerine ve ailelerine, bu çocukların daha etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmak için strateji ve kaynaklar içeren yazdırılabilir, anlaşılır ve kullanımı kolay bir araç sunmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıca bu kılavuz bir Avrupa Projesi olan "Erasmus + KA201" in yenilikçiliği ve iyi uygulama deneyimleri yoluyla "ebeveynler ve öğretmenler için öğrenme güçlükleri üzerine eğitim" adı altında geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında yeni stratejiler ve Bilgisayar Destekli Öğretimin katkıları 2015'ten 2017'ye kadar iki yıl boyunca incelenmiştir.

Bu projenin koordinatör ülkesi özellikle Murcia Bölgesi’nde yer alan eyalet eğitim hizmetlerinin bir parçası olan Molina de Segura'nın Eğitim ve Psikopedagojik ekibi olan İspanya’dır. Projede bulunan diğer ülkeler Türkiye’den Ankara Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Polonya’dan Krakow Multikultura Eğitim Şirketi, İtalya’dan Reggio Emilia Psikodografik Hizmetler Kooperatifi ve Litvanya’dan Vilna Psikodografik Ekibi’dir.

Bu projede bir web sayfası geliştirilmiştir ve bu kılavuz geliştirilen web sayfasının bir özetidir. Ayrıca projede öğrenme güçlüğüne sahip olan çocukların daha iyi yönetici işlevleri geliştirebilmeleri için özel olarak tasarlanmış bir video oyunu da bulunmaktadır. Kılavuz altı bölüm halinde yapılandırılmıştır. Çalışmaları koordine etmek ve geliştirmek için kullanılan dil İngilizce’dir. İkinci olarak İspanya bu projenin koordinatörüdür. Geri kalanı sırasıyla: Lehçe, İtalyanca, Türkçe ve Litvanyacadır.

Kılavuzun içeriği aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 1. Kılavuzda tüm öğrenme güçlüğü çeşitleri kavramsallaştırılmıştır.

 2. Kılavuzda öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere en çok yarar sağlayacağı düşünülen temel stratejiler sunulmuştur. Burada öğretme ve öğrenme metodolojilerinin tüm öğrencilere fayda sağladığını, öğretmenler ve aileler için daha tatmin edici olduğunu ve öğrencilerde daha tutarlı ve uzun süreli öğrenimin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu, dolayısıyla daha verimli ve motive edici olduğunu vurgulamak oldukça önem taşımaktadır. Ne yazık ki, bu metodolojilerin her eğitim sisteminde ve sınıfta tam olarak uygulanması için önümüzde uzun bir yol bulunmaktadır. Bunları uygulayabilmek için birçok engeli aşmak gerekir. Bunlar arasında eğitim sistemi, tüm öğretmenlerin daha iyi eğitim almasına, okulları ve öğretmenleri iyileştirmeye yönelik motivasyon stratejilerine gerçekten destek vermesi gibi yöntemler bulunmaktadır. Tüm bunlar, eğitim sistemlerinde bu metodolojileri uygulamak için yetkili makamlardan gelen gerçek değişimleri gerekli kılmaktadır.

 3. İçerik Disleksi, Disgrafi, Diskografi, Diskalkuli, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Sözsüz Öğrenme Bozukluğu ile ilgilidir. Özellikle öğretmenlerin sınıfta kullanabilecekleri kısa bilgiler, yöntemler ve bilgisayar destekli öğretim kaynakları sunulmaktadır. Öğretmenlerin ve ailelerin öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için bilimsel olarak hazırlanmış dokümanları öğrencilerin yaşına, bilgilerin zorluk durumuna ve kullandıkları teknolojik araca göre kullanımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Öğrencinin bilgisayar, telefon, tablet vb. aracılığıyla internete erişebildiğini ve ona ücretsiz erişim sağlayıp sağlayamayacağını ve kullanılan teknolojik araçla ilgili kısa bir bilgilendirme bulunmaktadır.

 4. Kılavuzda,öğrenme güçlüğü olan çocukların ön lob işlevleri olan yürütme işlevi kavramına odaklanmakta ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenme güçlüğünün iyileştirilmesine katkıda bulunacak kaynaklar sağlanmaktadır.

 5. Son olarak, sınıfta bilgisayar destekli öğretimin kullanımının henüz tam olarak kurulmadığının bilincindeyiz ve hatta bununla ilgili olarak şüpheler ve cevaplanmamış sorular bulunmaktadır (Örneğin, bilgisayar destekli öğretimin denetimsiz bir şekilde kullanılmasının bağımlılık yapabileceğini biliyoruz). Bu kılavuzda, özellikle yeni metodolojik yaklaşımlara yabancı öğretmenleri ve aileleri bilinçlendirmek için, özellikle eğitim ortamında kullanılan Bilgisayar Destekli Öğretim terimleri için kullanılan bir Terimler Sözlüğü oluşturulmuştur.

 6. Burada amaç 21.yüzyılda Bilgisayar Destekli Öğretimde teknolojik cihazların avantaj ve dezavantajlarını düşünmeden öğrencileri kendilerine sunulan teknolojik araçları en iyi şekilde kullanabilecek sağlıklı ve sorumlu yetişkinler olmaya hazırlamaktır.1. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN GENEL KAVRAMI (NÖROLOJİK TEMELLERİ)

Bu metodolojik kılavuz bağlamında, öğrenme güçlüğü kavramını bir çift perspektiften analiz etmek uygundur. Öncelikle bu kavramı düzenleyen eğitim mevzuatından; ikinci olarak ise etiyolojisini tanımlayan nöropsikolojik temellerden ve bunlardan kaynaklanan değişimlerden yararlanılmıştır.

LOE, 3 Mayıs 2002 tarihli ve 71.2. Mdikkat eksikliğiesi 2/2006 Eğitim Hukuku'nda, "özel destek ihtiyacı olan öğrenciler" (İspanyolca'da ACNEAE) şeklinde geniş bir kavramı ifade etmekte olup bunlara aşağıdakiler dahil ederek tanımını tamamlamıştır: Özel eğitim gereksinimleri olan öğrenciler (NEE in Öğrenme zorlukları (DEA İspanyolca), yüksek entelektüel kapasitesi olan öğrenciler (AACC İspanyolca) ve diğer kişisel koşullara sahip olan öğrenciler.

Bu kılavuz, öğrenme güçlüğü çeşitlerine atıfta bulunmaktadır. Bu anlamda, burada sunulan materyaller ailelerin ve öğretmenlerin öğrenme güçlüğü ile ilgili yaşadıkları zorlukları anlamalarına ve en uygun eğitsel yöntemi kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme güçlüğünü anlamak için ortaya atılan önemli bir fikir, etiyolojinin kendisi ve altında yatan nörofizyolojik bozukluğu ifade etmektedir. "Öğrenme Güçlüğü" terimi 1962'de Kirk tarafından ortaya atılmıştır. Kirk, bilişsel becerilerdeki zorlanmanın beyin işlevlerindeki bozukluklardan kaynaklandığı düşünmekte ve öğrenme güçlüklerini gidermek için uygun eğitim kaynakları geliştirmeyi amaçlamıştır. Bunun sonucunda, öğretmenler ve destek uzmanları, özellikle rehberlik öğretmenleri, aileler ve eğitim yöneticileri ile iş birliği içerisinde çok önemli bir role sahiptir. Bu anlamda öğretmenler için uygun eğitim ve gerekli kaynaklara erişimin sağlanması durumunda öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin yaşadıkları sorunlara cevap verebilmek mümkün olacaktır.

 1. Kirk SA. Educating exceptional children. Boston: Houghton Mifflin; 1978.


2. DAHİL EDİCİ METODOLOJİLER ve E-ÖĞRENİM

Bu metodolojiler, tüm öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıran genel metodolojilerdir, ancak bunlar öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için gereklidirler.

Tüm öğretmenlerin sınıflarında geliştirmeleri gereken dahil edici metodolojiler şunlardır:

2.1.Çoklu zeka

2.2.Proje tabanlı öğrenme.

2.3.E-öğrenme

2.4.Problem çözmeye dayalı öğrenme

2.5.İşbirlikçi öğrenme

2.1. Çoklu zekâ

Harvard'dan Howard Gardner, yedi farklı zeka tipi belirlemiştir. Bu teori güncel bilişsel araştırmalar sonucu ortaya çıkmış ve "öğrencilerin farklı zihinlere sahip olduklarını ve bu nedenle öğrencilerin farklı şekillerde öğrendiklerini, hatırladıklarını, gerçekleştirdiklerini ve anladıklarını göstermekte" dir Gardner (1991). Bu teoriye göre, "Bizler Dünyayı dil, mantıksal-matematiksel analiz, mekansal algılama, müziksel düşünce ile ve vücudu sorunları çözmek ve bir şeyler yapmak için kullanarak, başka insanları ve kendimizi anlayarak anlıyoruz. Bireylerde bu zekâlar farklı seviyelerde olduğunda, bu zekâlar farklı eylemleri yapmak için, farklı problemleri çözmek için ve çeşitli alanlarda ilerleme sağlamak için bu zekâlar kombine edilmeli ve bu zekâlardan yararlanılmalıdır.2.1.1.Herhangi bir şeyi öğretmek veya öğrenmek için 8 farklı yol (T. Amstrong):

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrsrcb4tnwgujmo2al5e_edd-kjtz6gvvsne84vkfvw-tsopgwtayhm_qÇoklu zeka kuramının en dikkat çekici özelliklerinden biri bu kuramın öğrenmenin ve öğretmenin sekiz farklı potansiyel yolu olduğunu ifade etmesidir. Bir öğretmen, daha geleneksel dilsel veya mantıksal öğretim yöntemiyle bir öğrenciye ulaşmakta güçlük çekiyorsa, çoklu zeka kuramı, materyalin etkili öğrenmeyi kolaylaştırmak için sunulabileceği birkaç başka yol önermektedir. İster bir anaokulu öğretmeni, ister bir lisansüstü okul eğitmeni veya ister ilgilenen herhangi bir konuda kendi kendine-araştırma yapmanın daha iyi yollarını arayan bir yetişkin öğrenci olun aynı temel kurallar geçerlidir. Ne öğrenmek veya öğretmek istiyorsanız, onunla nasıl bağlantı kurabileceğinizi belirleyin.

 • Kelimeler (dilsel zeka)

 • Sayılar veya mantık (mantıksal matematiksel zeka)

 • Resimler (mekânsal zeka)

 • Müzik (müzik zekası)

 • Kendini yansıtma (kişiler arası zeka)

 • Fiziksel deneyim (bedensel-kinestetik zeka)

 • Sosyal deneyim (kişiler arası zeka) ve/veya

 • Doğa deneyimi (Naturalist zeka)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrsrcb4tnwgujmo2al5e_edd-kjtz6gvvsne84vkfvw-tsopgwtayhm_qÖrneğin, ekonomide arz ve talep kanununu öğretiyorsanız veya öğreniyorsanız, bunu okuyabilir (dilsel), bunu ifade eden matematiksel formülleri inceleyebilir (mantıksal-matematiksel), ilkeyi gösteren bir grafik çizelgesini inceleyebilir ( Mekansal), doğal dünyadaki (doğabilimci) yasayı veya ticari dünyada bu işi yapan kişileri (kişilerarası) gözlemleyebilir; yasayı kendi bedeniniz açısından inceleyebilir [ör. Vücudunuza çok miktarda yiyecek tedarik ederseniz, açlık hissetmezsiniz; Çok az miktarda tedarik ederseniz açlık hissedersiniz] (bedensel-kinestetik ve kişiler-arasıl); ve/veya kanunu ifade eden bir şarkıyı (belki de Dylan'ın "Hiçbir Şey Çok Fazlası" mı yazıyorsunuz?) dinleyebilirsiniz. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrsrcb4tnwgujmo2al5e_edd-kjtz6gvvsne84vkfvw-tsopgwtayhm_qSekiz yoldan biriyle veya birkaçıyla bir şeyler öğretmek veya öğrenmek zorunda değilsiniz, ancak olasılıkların ne olduğunu görmeli ve sonra size en çok hangisinin uygun olduğuna karar vermelisiniz Çoklu zeka kuramı o kadar ilgi çekici ki, mevcut öğretim/öğrenme araçlarının ufkunu çoğu okulda kullanılan geleneksel dilsel ve mantıksal yöntemlerin ötesine taşıyor (ör. Konferans, ders kitapları, yazı ödevleri, formüller, vb.). Başlamak için, öğrendiğiniz ya da öğrenmekte olduğunuz konuyu boş bir kağıdın merkezine yazın ve bu konudan yayılan sekiz düz çizgi veya "ok" çizin. Her bir çizgiye bir zeka ismi yazın. Daha sonra bu konuyu öğretmek veya öğrenmek için beyin fırtınası yapmaya başlayın ve her zekanın yanında fikirlerinizi yazın (bu, beyin fırtınasının mekânsal-dilsel bir yaklaşımıdır; bunu bir kaset kaydedici kullanarak, bir gruba beyin fırtınası oturumu yapmak gibi başka yollarla da yapmak isteyebilirsiniz,). İyi eğlenceler!  

emotional intelligence
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN) iconÖĞrenme yaklaşimlari, ÖĞrenme modelleri ve öĞrenme kuramlari

ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN) iconMeme dikleşTİrme “mastopeksi” ve meme büYÜtme (SİLİkon protez ile)...

ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN) iconÇocuklar güler yüzle karşılanır. Günlük olaylarla ilgili sohbet edilir....

ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN) icon“alt çene kiriği ameliyati” İÇİn biLGİlendirme formu

ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN) iconİş Kullanıcıları için Hızlı Başlangıç Kılavuzu

ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN) iconHİzmete özel yazılardandır! Sadece Gümrük Personeli için bilgilendirme amaçlıdır

ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN) iconMeme dikleşTİrme “mastopeksi” ve karin germe (abdominoplasti) ameliyati...

ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN) icon“alt çene ameliyati” (ortognatik cerrahi), İmplant uygulama ve estetik...

ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN) iconDOĞrunun analiTİĞİ, doğrunun özellikleri İle iLGİLİ konu anlatimlar...

ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN) iconÖĞretmen ünvani : ÖĞretmen


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com