2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu


sayfa1/6
d.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
  1   2   3   4   5   6
2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU

8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI


1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

AY

HAFTA

SAAT

KONU


KAZANIM

ETKİNLİK

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

3 Hafta

(15-19 Eylül)


1

Mustafa’nın Çocukluğu ve Eğitimi

1.Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.

Küçük Mustafa’nın ÇocukluğuAcık uçlu sorular

Gözlem formu

Öz değerlendirme formu

Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran değerlendirme formu Grup değerlendirme formu Öz değerlendirme formu Öğrenci ürün dosyası

Doğrudan Verilecek Beceri: Zaman ve kronolojiyi algılama Doğrudan Verilecek Değer: Sorumluluk [!] UYARILAR

[!] Ünitenin kazanımlarına geçilmeden önce TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin önemi ve amacı üzerinde durulur.

[!] Atatürk'ün hayatı, 1881 'den 1919'a kadar, Samsun'a çıkışının gerekçeleri ile birlikte verile­cektir.

[!] Atatürk'ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir.

[!] Örnek olay olarak Trablusgarp, Suriye, Çanakkale ve Kafkas Cepheleri -8 Ağustos 1916 Zaferi ve sonuçları- ele alınacaktır (4. kazanım).

ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR

Atatürkçülükle İlgili Konular (1-1); (2-2); (5-3); (3-4, 9)

1. Atatürk'ün hayatı ile ilgili olay ve olgular

Açıklama: Atatürk'ün çocukluk döneminde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel durumu, ailesinin özellikleri ile Atatürk'ün aile hayatına verdiği önem örnekler verilerek açıklanır (Doğum tarihi ve yeri, anne ve babası (ailesi), içinde yaşadığı sosyal ortam (yetişme tarzı) ile Atatürk'ün ailesinin özellikleri açıklanırken babasının işi, annesinin işi, orta hâlli bir aile oldukları, ailenin çocuklarının eğitimine önem verdiği, Atatürk'ün aile hayatına verdiği önem açıklanırken; Latife Hanım'la evlenirken nikâh törenine birlikte katıldıkları, Atatürk'ün yurt gezi­lerine çıkarken eşini de yanında götürdüğü üzerinde durulur). 2.Atatürk'ün öğrenim hayatı

Açıklama: Atatürk'ün ilköğrenime başlamasıyla ilgili olarak anne ve babasının düşünceleri belirtilir, Atatürk'ün bitirdiği, öğrenim kurumlarının (ilk, orta, yüksek) adları belirtilerek kurmay subay olarak mezun olduğu öğrenim kurumunun adı ve yeri vurgulanır.

3. Atatürk'ün fikir hayatı

Açıklama: Atatürk'ün fikir hayatını oluşturan etkenler arasında Türk tarihinin ve kültürünün yeri ile aklın ve bilimin yeri belirtilerek Atatürk'ün düşüncelerinin ilkelerinde de yer aldığı vurgulanır.

4. Atatürk'ün askerlik hayatı

Açıklama: Atatürk'ün askerlik hayatı açıklanırken askerlik hayatının ne zaman başladığı, öğre­nim hayatını hangi rütbe ile tamamladığı, komutan olarak ilk askerî başarısını hangi savaştakazandığı, Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasındaki başarısıyla askerî yeteneğini ortaya koy­duğu, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki rolü, Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı muharebe­lerin adları ve Kurtuluş Savaşı'nın "Başkumandanı” olduğu vurgulanır.

9. Atatürk'ün kişilik özellikleri Önder oluşu

Açıklama: Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında Türk milletine önderlik ettiği, Türkmilletinin her alanda çağdaşlaşmasını hedef alan inkılapları gerçekleştirdiği üzerinde durulur.

2.Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı


1

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı ve 19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal’in Hayatındaki Dört Şehir

3. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

4.Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir.

  1. Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri üstlendiği milli mücadele liderliği açısından yorumlar

Atatürk’ün Askerlik Hayatı

Çanakkale Savaşları

Mustafa Kemal Samsun’a Gidiyor

4 HAFTA

(22-26 Eylül)

1

  1. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.Mustafa Kemal ve Dört Şehir

1

Ünite DeğerlendirmesiTüm kazanımlar  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu iconİNÖNÜ ortaokulu 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili 6/A/c dönem yazili

2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....

2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu icon2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif

2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu iconFatih sultan mehmet iLKÖĞretim okulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili

2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu icon2014 2015 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif tüRKİye cumhuriyeti İnkilap tariHİ

2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu icon2014–2015 EĞİTİM ÖĞretim yili 9- sinifi fiZİk dersi DÖnem yazili sorulari

2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu icon2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar...

2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu iconOrtaokulu eğİTİM ÖĞretim yili

2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen biLİmleri dersi

2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com