5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari


d.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
Adı Soyadı: …………… Tarih: … /…/........
5. SINIF TÜRKÇE DERSİ II.DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARI
FERHAT İLE ŞİRİN

 

Ferhat, nakkaşlık yapan, Şirin’e sevdalı yiğit bir delikanlıdır. Saraylar süsler, fırçasından dökülen zarafetin Şirin’e olan duygularının ifadesi olduğu söylenir.

Amasya Sultanı Mehmene Banu’ya, kız kardeşi Şirin için, dünürcü gönderir Ferhat. Sultan; Şirin’i vermek istemediği için olmayacak bir iş ister delikanlıdan. “ Şehir'e suyu getir, Şirin'i vereyim” der, demesine de su, Şahinkayası denen uzak mı uzak bir yerdedir.

Ferhat'ın gönlündeki Şirin aşkı bu zorluğu dinler mi? Alır kazmayı eline, vurur kayaların böğrüne böğrüne. Kayalar yarılır, yol verir suya. Zaman geçtikçe açılan kayalardan gelen suyun sesi işitilir sanki şehirde.

Mehmene Banu, bakar ki kız kardeşi elden gidecek, sinsice planlar kurarak bir cadı buldurur, yollar Ferhat’a. Su kanallarını takip edip, kazmanın sesini dinleyerek Ferhat’a ulaşır. Ferhat’ın dağları delen kazmanın sesi cadıyı korkutur korkutmasına da, acı acı güler sonra da. “Ne vurursun kayalara böyle hırsla, Şirin'in öldü. Bak sana helvasını getirdim” der. Ferhat bu sözlerle beyninden vurulmuşa döner. “Şirin yoksa dünyada yaşamak bana haramdır” der. Elindeki kazmayı fırlatır havaya, kazma gelir başının üzerine bütün ağırlığıyla oturur. Ferhat'ın başı döner, dünyası yıkılmıştır zaten “ŞİRİN !” seslenişleri yankılanır kayalarda.

Ferhat'ın öldüğünü duyan Şirin, koşar kayalıklara bakar ki Ferhat cansız yatıyor. Atar kendini kayalıklardan aşağıya. Cansız vücudu uzanır Ferhat'ın yanına.

Su gelmiştir, akar bütün coşkusuyla, ama iki seven genç yoktur artık bu dünyada. İkisini de gömerler yan yana. Her mevsim iki mezarda da birer gül bitermiş, sevenlerin anısına, ama iki mezar arasında bir de kara çalı çıkarmış. iki sevgiliyi, iki gülü ayırmak için.1-İki mezar arasında neden kara çalı çıkarmış?

A- İki sevgiliyi, iki gülü ayırmak için.

B- Mehmene Banu ekmiştir onu. O yüzden her mevsim çıkar.

C- Mezarları çalılıkların içinde olduğundan.

D- İki sevenin öldüğü yer olduğu için.
2-Ferhat’ın fırçasından dökülen zarafetin neyin ifadesi olduğu söylenir?

A-Yıllardır bu işi yaptığından ustalığının ifadesidir.

B- Şirin’e olan duygularının ifadesidir.

C- Fırçasının marifetidir.

D-Yaşadığı tüm kederlerinin ifadesidir.
3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A-Hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum

B-Bugün sinemaya gelmemesinin nedeni hastalığındandır

C-Yarın pikniğe gideceğiz

D-Ders çalışmazsan sınavı kazanamazsın
4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır?

A- Odaya girip bağıra bağıra ağladım.

B- Telefonu kapatırken onu düşündüm.

C- Çoluk çocuk arabanın arkasından koştu

D- Bize ayrılan süre dolduğundan programı kapatıyoruz.
Köye gelmiş de bize uğramamış.”

Galiba bize biraz kırgınmış.”

5-Yukarıdaki iki cümlenin, anlamları değiştirilmeden tek cümleye dönüştürülmüş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A- Köye gelmiş, kırgın olduğu için bize uğramamış.

B- Bize kırgın olduğu için köye uğramamış.

C- Galiba köye kırgın olduğu için bize uğramamış.

D- Köye gelmiş, galiba biraz kırgın olduğu için bize uğramamış.
6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,geçmişte yapılan eylemi anlatan bir kelime vardır?
A- Susun, yoklama yapılacak!

B- Tamam, teneffüs bitti.

C- Dışarıda yağmur yağıyor.

D- Bu yıl kış uzun sürecekmiş
7--“Doğru” sözcüğü hangi cümlede terim anlamıyla kullanılmıştır?
A-Yaşlı adam evine doğru gitti.

B- Bu konuda doğru söylediğine inanıyorum.

C- İki noktadan yalnız bir doğru geçer.

D- Doğru yoldan hiçbir zaman şaşma.


8-Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özel bir ifade bildirir?

A-Tren buradan saat beşte geçer.

B-Kış aylarında genellikle kömür yakılır.

C-Gökyüzündeki bulutlar beyaz pamuk yığınlarına benziyor.

D-Boş zamanlarında kitap okumak faydalıdır
9--Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi somut anlamlıdır?

A- Bu olaydan çok üzüntü duydum.

B- Yaptıkları için vicdan azabı duyuyor.

C- Büyüklerimize her zaman saygı gösteririz. D) Bu ışık odayı yeterince aydınlatmıyor.

D- Babası çocuğa top almış.
10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme

sorulan “ Nasıl?” sorusunun cevabı yoktur?

A-Kitabın sayfalarını dikkatle çevirdi.

B-Sorduğum soruları kolayca cevapladı.

C-Çocuklar otobüse itilerek bindiler.

D-Şunlardan birini almak istiyorum
11-“Kitap” kelimesi aşağıdaki cümlelerin

hangisinde aldığı. ek nedeniyle yeni anlam

kazanmıştır?

A- Kitaplarımı temiz ve düzenli kullanırım.

B- Kitabını bir haftalığına ödünç verdi.

C- Kitaplığımdaki ansiklopedilere baktı.

D- Kitaplarından birini bana uzattı.
12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı vardır?

A-Akşam sinemaya çıkarsan sinemaya gideriz

B-Sinemaya iki yeni film gelmiş

C-Korku Filmlerini Komediye Tercih Ederim

D-Biletleri ben alırım
13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılan eylemin zamanı farklıdır?

A- Büyücüler masanın etrafında toplanmıştı.

B- Tepegöz koyunu evine götürecekmiş.

C- Pinokyo bugün yine yalan söyledi.

D- Hain kurt, keçi yavrularını kovaladı.
14-“Bağ” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A- Sandal, ayağa iplerle bağlanarak giyilirdi.

B- Ahmet, ailesine çok bağlı bir insandır.

C- Ayakkabımın bağı kopmuş.

D- Bu yıl, bizim bağın üzümleri çok güzel.
15-Hangi seçenekte mecazlı bir anlatım vardır?

A- Bu masalda kimler zor durumda kalıyor?

B- Bu kez sihirbazın rakibi çok dişli çıktı.

C- Dev çok pişman olmuştu.

D- Peri kızları derenin kenarında gezerlerdi.
16-Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygusal öğeler içermez?

A- Okuduğum masal çok güzeldi.

B- Uyuyan Güzel acaba ne zaman uyanacaktı?

C- Annesi onu çok sıcak karşıladı.

D- Aldığımız haberle havalara uçtuk.

17-Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamladığımızda hangisi dışarıda kalır?


benim – sen – bizimle – herkes – hiç kimse”
  • ………… daha küçüksün.

  • Babaanneme …………. büyük saygı duyuyor.

  • Bu ailede ……büyüklerine saygısız davranmaz.

  • Onun da ………… gelmesini istiyorum.


A- benim B- sen C- bizimle D- herkes
18-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi söz konusudur?
A-Filmdeki canavar, kente kadar inmeye başlamıştı.

B- Canavar, önüne gelen her şeyi kırıp döküyor, önüne ne çıkarsa ağzına atıyordu.

C-Ege ve Ece, korktukları için kanepede iyice büzülmüşlerdi

D-Ece, daha fazla dayanamayarak televizyonu kapattı.
19-Hangi cümlede altı çizili sözcük gereksiz kullanılmıştır?

A- Sen bile bu acıya dayanamazsın.

B- Babama göre ben tembelim.

C- Koltukta otururken uyuyakaldım.

D- Eski anılarımızı tazeledik bugün.
20-Aşağıdakilerin hangisinde ,altı çizili sözcüğün sahibine ilişkin bir belirsizlik söz konusudur?
A-Kitabını birkaç gün için bana verir mi sin?

B-Amcanı birkaç gün önce çarşıda gördüm

C-Araştırmalarını çok beğendim

D-Oyununuzu izlemiştim


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari iconİlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlakbiLGİSİ dersi sinif dönem yazili sinavi sorulari

5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari iconEĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari

5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari iconAdi-soyadi: sinif-no: tariH: siniflar dönem din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi yazili sorulari

5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari icon7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi

5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari iconDersi Dönem Yazılı Sınavı ÖĞrenciNİN

5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari icon5. siniflar dönem tüRKÇe dersi sinav sorulari

5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif dönem yazili sinavi

5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari icon7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili

5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari iconEdebiyat dersi sinif dönem yazilisi sorulari (4)

5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari iconAraçlarda hidrolik pnömatik sistemler dersi DÖnem kurtarma sinavi çalişma sorulari


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com