Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor


d.ogren-sen.com > Astronomi > Evraklar

Pera Film
BU KİNO ÇOX GÖZAL”

Azerbaycan Sineması

Cinema of Azerbaijan
24 Ocak / January – 2 Şubat /February 2014
Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (TEAS) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor.
Fransız Lumiere kardeşlerin Cinematographe’ı icat etmesi ve patentini almasından kısa bir süre sonra, 1879’dan beri Bakü’deki petrol sahalarını aktif olarak belgeleyen Fransız girişimci, fotoğrafçı ve kameraman Alexandre Michon, bu şehrin hareketli görüntülerini çekmeye başladı. İlk filmini 1898’de çekti. Belçikalı Pirone kardeşler Bakü’ye gelip 1915’te Filma adında bir anonim şirket kurduktan sonra Azerbaycan’daki film endüstrisi hızla büyüdü. Pirone kardeşler ayrıca Bakü, Yerevan ve Tiflis’te film dağıtım büroları kurdu, Rus yönetmen ve film yapımcısı Boris Svetlov’u davet etti, Svetlov daha sonra çok ünlenen bazı filmler yönetti ve yapımını gerçekleştirdi. Bakülü petrol baronlarının maddi desteğini alan Svetlov, 1915’te Azerbaycan sinemasının ilk uzun metrajlı filmini yönetti – Petrol ve Milyonlar Diyarı, daha sonra Fikret Aliyev tarafından Kızıl Uçurum adıyla 1980’de yeniden çekildi. Bir yıl sonra Svetlov, Arşın Mal Alan (Üzeyir Hacıbeyov) adlı ilk müzikal komediyi çekti. Bu sessiz filmde kadın rollerini de erkekler oynuyordu. Film yıllar sonra, 1945’te, sesli olarak ve kadın oyuncularla yeniden çekildi. Sovyet öncesi dönemde Azerbaycan filmleri genel olarak işçilerin yaşamına, petrol sahalarına ve devrime odaklandı. 1920’de Sovyet yönetimi kurulduktan sonra Azerbaycan SSC sinemasını millileştirmeye karar verdi. 1922’de ilk sinema fabrikası kuruldu ve 1923’te Azerbaycan Foto-Film Müdürlüğü adını aldı. Bu dönemde en ünlü ve en sevilen filmler müzikal komediler oldu. Svetlov’un Arşın Mal Alan’ının 1945’te (ve 1965’te) yeniden çekilmesi, bu türün popülerleşmesine katkıda bulundu, sonraki yıllarda Randevu (1955), Bahtiyar (1955), Bu Değilse O (1965), Ahmet Nerede? (1964) ve Kaynana (1978) gibi filmler yapıldı.
Azerbaycan’ın 1991’de bağımsızlığını kazanmasının ardından ülke sineması yeni bir aşamaya geçti. 1990’ların başından beri ülke, devasa petrol ve doğal gaz rezervlerinden elde ettiği gelirin giderek artan bir bölümünü kültürel projelere aktarıyor ve etkileyici sonuçlar elde ediyor. 2010’da ilk, film sektörü vakfının kurulmasından sonra da dikkatini sinemaya vermeye başladı. Komedinin hala popüler olmasına karşın (Şanslı Yüzük, 1991, Aç Ahmaklar 1993 vs.), daha ciddi konular da ele alındı. 1990’dan bu yana 1000’in üzerinde film yapıldı. Son 5-6 yılda Bakü’de yeni sinemalar açıldı, eskileri yenilendi, kamuoyunun ilgisi sinemaya çekildi. Azerbaycan sinemasının son derece parlak tarihinde yetenekli oyuncular ve film yönetmenleri var, gerekli ilgi ve finansmanla Azerbaycan film endüstrisi daha da ileriye gitmeyi hedefliyor.

Bu Kino Çox Gözal, organized by Pera Film in collaboration with The European Azerbaijan Society (TEAS), presents a selection of 8 films exploring Azerbaijani cinematic history.
Shortly after the Lumière brothers from France invented and patented the Cinematographe in 1895, the French entrepreneur, photographer and cameraman Alexandre Michon, who had been actively involved in documenting oil fields in Baku since 1879, started filming moving images portraying the city. He shot his first film in 1898, which was an actualité entitled The Oil Gush Fire in Bibiheybat.
The film industry in Azerbaijan significantly developed after the Belgian Pirone brothers came to Baku and founded a joint-stock company, Filma, in 1915. They also established film distribution offices in Baku, Yerevan and Tbilisi, and invited the Russian director and film producer Boris Svetlov, who directed and produced several films, some of which later became very well-known. In 1915, with the financial support from oil barons of Baku, Svetlov directed the first full-length feature film in Azerbaijani cinema – In the realm of oil and millions, which was remade by Fikrat Aliyev in 1980 as Abyss of gold. A year later, Svetlov directed the first musical comedy, albeit as a silent film, based on Arshin mal alan by Uzeir Hajibeyov, with the well-known themes being played by a piano accompanist. At this time, it was the convention for male actors to play female roles. Years later, in 1945, the film was remade with sound and female actors, becoming one of the most popular Azerbaijani films of all.
In general, pre-Soviet films in Azerbaijan mostly focused on the lives of laborers, oil fields and revolution. Once Soviet power was established in 1920, Azerbaijan SSR decided to nationalize its cinema. In 1922, the first cinema studio was founded, which was renamed as the Azerbaijan Photo-Film Department a year later. During this period, the most famous and beloved films were musical comedies. Remaking Svetlov’s Arshin mal alan in 1945 (also in 1965) popularized this genre, and over the years films like Rendezvous (1955), Bakhtiyar (1955), If not this, then that (1965), Where is Ahmad? (1964) and Mother-in-law (1978) were made.
After regaining its independence in 1991, Azerbaijani cinema entered a new era. Since the early 1990s, the country has directed a growing portion of the revenue it derives from massive oil and natural gas reserves toward cultural projects, with astonishing results. And now, since the creation of the Azerbaijan Film Commission in 2010, it is starting to turn its attention back to cinema. Despite the fact that the comedy genre retained its popularity (Lucky Ring, 1991;, Hungry Dupes, 1993 etc.), more serious issues were also addressed. Over 1000 films have been made since 1990. In the last five or six years, new cinemas were opened and existing cinemas were renovated in Baku, encouraging public interest in cinema. Azerbaijani cinema has a very bright history, featuring talented actors and film directors, and with the necessary attention and financing, the Azerbaijani film industry is destined to develop and become known more widely.
İşbirliğyle

In collaborationArşın Mal Alan

The Cloth Peddler
Yönetmen / Director: Nikolai Leshenko, Reza Tahmasib

Oyuncular / Cast: Rashid Behbudov, Leila Bedirbeili, Lutfali Abdullayev

Azerbaycan / Azerbaijan; 95’, 1945, renkli / color

Azerice; Türkçe altyazıyla / Azerbaijani with Turkish subtitles
Azerbaycan müziğinin en ünlü bestecilerinden Üzeyir Hacıbeyli eserlerinde Azeri Halk Müziğini çağdaş bir biçimde yorumlamıştır. Hacıbeyli’nin “Arşın Mal Alan” opereti, operet kültüründeki önemli eserlerden biridir ve birçok dile çevrilerek büyük ün kazanmıştır. Bakü'de ve ABD'de filme çekilmiş; Londra, Paris, Berlin, Moskova sahnelenmiştir. “Arşın Mal Alan” filmindeki baş karakterler Asker (Esger) ve Gülçehre özgürlüğe, demokrasiye ve hür düşünceye önem veren karakterlerdir. Reşid Behbudov’un "Arşın Malcı" rolünü oynadığı filmde, kendi kaderlerini belirleyebilmek ve evlenecekleri kişiyi kendileri seçmek için çeşitli hilelere başvuran Asker ve sert, otoriter babasına karşı koyma cesaretini gösteren Gülçehre'nin; komik hale gelen olaylar zincirinde yaşadıkları aşkın anlatıldığı eser ilgi çekici bir kurguya sahip.
The operetta “The Cloth Peddler/Arşın Mal Alan” a world-famous musical comedy from Azerbaijan was composed by legendary Azerbaijani composer Üzeyir Hacıbeyli. This comic and romantic operetta, which was ahead of its time and rich in national characteristics and realism, is about pure love, women’s rights, fight against outdated traditions, and aspiration for modern way of life free of damaging customs. Young Asgar wants to get married. He is a rich, successful businessman and has everything he could wish for except for one thing – a wife. Tradition does not allow him to choose his own bride. Marriages are customarily arranged and, in fact, it’s impossible for young men to even catch a glimpse of potential brides as they are secluded in their homes and never come out unveiled or unaccompanied. So Asker wanders from house to house as a poor peddler selling fabric. Eventually, he meets Gülçehre, the beautiful daughter of Sultan bey, a wealthy merchant. Asgar decides Gülçehre is the one he wants to marry. She, too, falls in love with him, although she knows him only as a peddler.
Yarasa

The Bat
Yönetmen / Director: Ayaz Salayev

Oyuncular / Cast: Mariya Lipkina, Rasim Balayev, Tolib Khamidov

Azerbaycan / Azerbaijan; 78’, 1995, renkli / color

Azerice; Türkçe altyazıyla / Azerbaijani with Turkish subtitles
Ajas Salajev’in yönettiği ve sinemanın 100. yılına adanmış bu farklı ve şaşırtıcı film, klasik aşk üçgenini ele alıyor ve Batı edebiyatı, müziği ve sinemasıyla ilgili göndermelerle dolu. 1920’lerde tozlu bir şehirde (muhtemelen Azerbaycan’ın başkenti Bakü) geçen film; genç bir aktrisin, yaşlı ve bilge kocasının ve serseri aşığının romantik hikayesini anlatıyor. Aktrisin kocası sanat uzmanı ve “Fantezi Dünyası” dersi veriyor. Olayların çoğu bir sinemada geçiyor, filmin başında ise sessiz film klasikleri (Golem, Dr. Caligari’nin Muayenehanesi) piyano eşliğinde gösteriliyor, Turan adlı aktris ve kocası da büyük bir dikkatle izliyor. Alışılmadık ve hatta zaman zaman tedirgin edici bir film olan Yarasa’da ayrıntılara büyük özen gösterilmiş. Yönetmen Salajev aynı sokakların görüntülerini günün ve yılın değişik zamanlarında çekiyor ama hep aynı açıyı kullanıyor.
Dedicated to the centenary of cinema, Ayaz Salayev’s striking, offbeat and intriguing film takes a classical triangular love story and fills it with references to the literature, music and cinema of the West. Set in the late 1920s in a dusty city (presumably Baku), an elliptical narrative is used to


tell the romantic story of a young actress, her older, erudite husband and her raffish lover. The husband is steeped in the arts, and lectures on ‘The World of Fantasy.’ Much of the action unfolds in and around a cinema where, in the early scenes, silent classics (ie. The Golem and The Cabinet of Dr. Caligari) are screened to piano accompaniment while the woman, Turan, and her husband watch in rapt attention. Yarasa is unquestionably an unusual, at times startling film, shot with a rigorous eye to detail. For example, director Salajev uses repeated images of the same streets, at different times of the day and year, but always shot from precisely the same position to aid the narrative progression.
Buta
Yönetmen / Director: Ilgar Najaf

Oyuncular / Cast: Rafig Guliyev, Tofig Aliyev, Elnur Karimov

Azerbaycan / Azerbaijan; 98’, 2011, renkli / color

Azerice; Türkçe altyazıyla / Azerbaijani with Turkish subtitles
Azerbaycan’ın ücra köylerinden birinin yamacında çekilen bu sevimli ve çağdaş peri masalı, büyükannesiyle yaşayan yetim Buta’ya odaklanıyor. Meraklı ve tatlı bir çocuk olan Buta, günlerini mutlu bir biçimde kırlarda gezerek geçiriyor. Köyün zorbaları Buta’yı, bir arkadaşının onurunu korumak zorunda bırakınca o da tepkisini gösteriyor ve yetişkinliğe ilk adımını atıyor.
Set in the foothills of a remote village in Azerbaijan, this charming modern-day fairytale focuses on Buta, an orphaned boy who lives with his Grandmother. Curious and sweet, he spends his days happily roaming the countryside. When local bullies force Buta to defend the honor of a friend, he reacts and embarks on his journey toward adulthood.
Kale

Fortress

Yönetmen / Director: Samil Nacafzada

Oyuncular / Cast: Rasim Balayev, Vidadi Gasanov, Julia Pereflid

Azerbaycan / Azerbaijan; 83’, 2008, renkli / color

Azerice; Türkçe altyazıyla / Azerbaijani with Turkish subtitles
Azerbaycan dağlarındaki ücra bir köyde savaş, kahramanlık ve aşk üzerine tarihsel bir film çekmeye gelen ekip, gerçek bir savaşın ortasına düşüyor. Yaşamın sanata öykünmesinin etkileyici bir hikayesi bu film, 81. Akademi Ödülleri’nde Yabancı Film dalında Azerbaycan’ı temsil etti.
Qala tells the story of a film crew that arrives in a remote border village in the mountains of Azerbaijan to shoot a historical account of war, heroism, and love, when a real war erupts. This moving tale of life imitating art was selected to represent Azerbaijan in the Foreign Language Film category at the 81st Academy Awards.

Kutsal Hayvan

Holy Animal

Yönetmen / Director: Yavar Rzayev

Oyuncular / Cast: Nuraddin Mehdikhanly, Vafa Zeynalova, Munavvar Aliyeva, George Gafarov

Azerbaycan / Azerbaijan; 83’, 2011, renkli / color

Azerice; Türkçe altyazıyla / Azerbaijani with Turkish subtitles
Film, bir ergenin, koyun sürüsüyle zor koşullar altında hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. İsmail annesi, kardeşleri ve otoriter babasıyla yaylada yaşıyor. Baharda ve yazın rahat bir hayat süren aile için, kışın gelmesiyle birlikte çile de başlıyor. Aile, fırtına gelmeden önce yayladan iniyor, ama İsmail sürüye bakmak için geride kalıyor.
The film tells the survival story of an adolescent shepherd who lives in harsh conditions, and his life is turned upside down with the arrival of a young female artist from the city. İsmail lives in a plateau with his mother, siblings, and his authoritative father. The suffering of the family, who lead a very comfortable life in the summer and spring, begins with the arrival of winter. The family leaves the plateau before the gustily storm arrives, although İsmail is left alone to look after the herd.
40. Kapı

40th Door

Yönetmen / Director: Elcin Musaoglu

Oyuncular / Cast: Hasan Safarov, Gyuliar Nabiyeva, Rovshan Agayev

Azerbaycan / Azerbaijan; 82’, 2009, renkli / color

Azerice; Türkçe altyazıyla / Azerbaijani with Turkish subtitles
14 yaşındaki Rüstem, köyde annesiyle yaşıyor; babasını Rus mafyası öldürmüş. Rüstem, babasının ölümünden sonra para kazanmak için yasadışı yollara başvurmadan kendisini ve annesini geçindirmeye çalışıyor. Hayaliyse bir müzik grubuna katılmak. Filmin adı, kırk odalı bir evden bir prensesi kurtarmayı konu alan bir masala dayanıyor; son kapıyı kimse açamadığı için sırrı korunuyor. Köylüler de kendi köylerine kırkıncı kapı adını takmış.
Fourteen-year-old Rustam lives with his mother in a village – his father has been killed by the Russian mafia. After his father’s death, Rustam tries to provide for himself and his mother without resorting to illegal schemes. However, his dream is to join a music band. The title of the film refers to an Azerbaijani fairytale about saving a princess from a house with 40 doors; no one has succeeded in opening the last door, and thus its secret remains hidden. The villagers have named their village the 40th door as well.
Çövkan

Chovkan

Yönetmen / Director: Rafig Guliyev

Azerbaycan / Azerbaijan; 11’, 2011, renkli / color

Azerice; Türkçe altyazıyla / Azerbaijani with Turkish subtitles
Bu film, Azerbaycan’ın ulusal sporu olan ve Orta Çağ’dan beri oynanan “çövkan”dan minyatürler sunuyor. Agdamlı çoban Cafer ve atı Baykurt’un dostluğu ele alınıyor. Çövkanın adı, oyunda kullanılan ve hokey sopasına benzeyen tahta aletten geliyor. Çövkan oyunu Dede Korkut’ta (MS 7. yy) ve Nizami’nin şiiri “Hüsrev ile Şirin”de de geçiyor. At sırtındaki oyuncular, ellerindeki ucu kıvrık bir tahta sopa olan çövkanla topa vurarak rakip kaleye gol atmaya çalışıyor; bütün oyuncular ulusal giysiler (şapka, arkalık ve pantalon) giyiyor.
This film reflects the miniatures of the medieval Azerbaijan game Chovkan, which is a national sport and antecedent of polo. The participants pass on the skills of the game for future generations and the film focuses on about the emerging relationship between a shepherd Jafar from Agdam and his horse Baygurt.
Çölcü

Steppe Man

Yönetmen / Director: Shamil Aliyev

Oyuncular / Cast: Salome Demuria, Vidadi Gasanov, Javidan Mammadly

Azerbaycan / Azerbaijan; 80’, 2012, renkli / color

Azerice; Türkçe altyazıyla / Azerbaijani with Turkish subtitles
Bir bozkır adamı, şehirlerden uzakta, doğayla uyum içinde yaşıyor. Babası ona bozkır hayatının tüm bilgeliğini öğretiyor. Babasının ölümünden sonra, köyden gelen genç bir kadınla tanışıyor. Bu onun yaşamında yeni bir sayfa açıyor ve önünde uzanan, bilinmezliklerle dolu yaşama doğru önemli bir adım atıyor. Film 2014 Akademi Ödülleri Yabancı Film Kategorisi Azerbaycan Resmi Adayı.

One steppe man is living far from the cities and in tune with nature. His father instructs him in the wisdom of the steppe life. After his father’s death, he meets a young woman who came from the village, who transforms his life and opens the path to a big and unfamiliar world.
Azerbaijan's Official Submission to the Best Foreign Language Film Award for the 2014 Academy Awards
GÖSTERİM PROGRAMI

SCREENING SCHEDULE
Pera Film
BU KİNO ÇOX GÖZAL

Azerbaycan Sineması

Cinema of Azerbaijan
24 Ocak / January – 2 Şubat / February 2014

24 Ocak / January

Cuma / Friday
17:00 Buta

19:00 40. Kapı / 40th Door
25 Ocak / January

Cumartesi / Saturday
14:00 Çövkan / Chovkan

Çölcü / Steppe Man
16:00 Arşın Mal Alan / The Cloth Peddler

29 Ocak / January

Çarşamba / Wednesday
19:00 Çövkan / Chovkan

Çölcü / Steppe Man
30 Ocak / January

Perşembe / Thursday
17:00 Kale / Fortress

19:00 Kutsal Hayvan / Holy Animal
31 Ocak / January

Cuma / Friday
17:00 40. Kapı / 40th Door

19:00 Kale / Fortress
1 Şubat / February

Cumartesi / Saturday
14:00 Kutsal Hayvan / Holy Animal

16:00 Buta

18:00 Yarasa / The Bat

2 Şubat / February

Pazar / Sunday
14:00 Yarasa / The Bat

16:00 Arşın Mal Alan / The Cloth Peddler

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor iconPera Film, İstanbul Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle kadın ve göç konusuna odaklanan

Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor iconAzerbaycan cumhuriyeti HÜKÜmeti

Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor iconTÜRKİye cumhuriyeti İle azerbaycan arasinda sosyal güvenlik sözleşmesi

Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor iconProgramıyla açan Pera Film, sezona

Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor iconİsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger),...

Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor icon1. Farklı bir hafta sonu geçirmek isteyen Asel, kahvaltısını tamamladıktan...

Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor iconEski peygamberleri anlatan bu kitap asıl kaynaklardan bilgi sunuyor....
«Ey Meryem, Allah kendinden bir kelimeyle sana müjdeliyor, ismi Meryem’in oğlu Mesih – İsa’dır. Dünyada da, ahirette de şanı yücedir…»...

Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor iconAvrupa komisyonu avrupa’nın enerji stratejiSİ hakkinda

Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor iconYukarıda anılan beyanname formlarına gerektiğinde, ya sekiz nüshalı...

Pera Film, Avrupa Azerbaycan Topluluğu (teas) işbirliğiyle, Azerbaycan sinemasının yönelimlerini sergileyen sekiz filmlik bir seçkiyi, Bu Kino Çox Gözal’ı sunuyor iconAvrupa Konseyi/ Avrupa Birliği Ortak Programı "Türkiye'de Model Cezaevi...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com