İleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi


d.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
Dr. AHMET EKER (CV)GENEL BİLGİ

Dr. Ahmet EKER

Doğum Tarihi & Yeri: 1973, Ceyhan – Adana

Medeni Hali: Evli, 3 çocuk babası

Dil: İngilizce (İleri düzey)

Bilgisayar Becerileri: İleri düzey MS Office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi

Mevcut İş Durumu: Emekli

Cep: +90 546 265 1644

e-mail: ahmet.eker.1973@gmail.com

EĞİTİM

2005- 2010 Doktora; Adalet, Hukuk ve Suç Politikaları (Justice, Law and Crime Policy) George Mason Üniversitesi Fairfax, Virjinya, Amerika Birleşik Devletleri.

Doktora Tezi: Türkiye’deki Çocuk Suçluluğunun Özelliklerin Analizi: Çok Katmanlı Bir Yaklaşım –(Analyzing Patterns of Juvenile Delinquency in Turkey: A Multilevel Approach).

(Bu doktora tezinde 27 ilde kolluk kuvvetlerine getirilen yaklaşık 75.000 suça sürüklenen çocuğun bireysel seviyedeki demografik ve suç geçmişleri ile ilgili bilgileri şehir ve ülke seviyesindeki veriler ile kıyaslanarak Türkiye’deki çocuk suçluluğunun genel özellikleri analiz edilmiştir).

2003- 2005 Master; Kriminoloji ve Adalet Bilimleri (Master of Arts- Criminology & Criminal Justice) Maryland Üniversitesi, College Park, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri.

Master Bitirme Projesi:Yüksek Risk Grubu Gençleri Koruyu Programlara Dair Açıklayıcı Bir Çalışma” (A Descriptive Study of High-Risk Youth Prevention Programs) isimli bu çalışmada Dr. Gottfredson’a ait olan ve suçlu olma ihtimali yüksek gençler için dizayn edilmiş 68 farklı suç önleme programına ait olan orijinal veriler incelenmiştir. Bu programların içerikleri, hangi şekilde ve kimler tarafından uygulandıkları ve etkili olup olmadıkları analiz edilmiştir. Bu programların çoğunluğu okullarda ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Analizlerim sonucunda bu programların çoğunluğunun gençleri olumlu olarak etkilediği, davranış bozukluklarını, suçlu davranışları ve diğer davranışsal problemleri azalttıkları tespit edilmiştir.

AKADEMİK YAYINLAR

 1. An Analysis of Life Course Theories (Hayat Boyu Suçluluk Teorileri Analizi). Polis Bilimleri Dergisi, (2011). 13 (3), pp. 147-166. (E.Mus ile birlikte). 1. Child Recruitment in Violent Protests by the PKK (Şiddet İçerikli Gösterilerde Çocukların PKK tarafından Kullanılması) (2011). İngilizce yayınlanan The PKK: Financial Sources, Social and Political Dimensions kitabı içerisinde bölüm. (H. İltaş ve D. Akdeniz ile birlikte). VDM Verlag Yayınları. 1. Çocuk Aile ve Suç (2011). Hancerli, S.,Sevinc, B., Gurer, C. ve Oner, M. C. (Ed.) Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar kitabı içerisinde bölüm. SABEV Yayınları (H. Yılmaz ile birlikte). SABEV Yayınları, Ankara. 1. Understanding Juvenile Delinquency in Turkey: Comparing Delinquency at 27 Cities (Türkiye’deki Çocuk Suçluluğunu Anlamak: 27 Şehirdeki Çocuk Suçluluğunun Karşılaştırılması) (2011). Hancerli, S.,Sevinc, B., Gurer, C. ve Oner, M. C. (Ed.) Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar kitabı içerisinde bölüm. SABEV Yayınları, Ankara.
 1. Bilimsel Temelli Polislik (2015). Muş, E. ve Sözer, M. A. (Ed.). Çağdaş Kolluk Stratejileri: Teori ve Uygulamalar kitabı içerisinde bölüm. Adalet Yayınları, Ankara.
 1. Agnew'in Suç ve Çocuk Suçluluğu Genel Teorisinin Temel Unsurları, Suç Önleme Politikaları ve Limitleri. (2016). International Journal of Human Sciences (Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi), Vol: 13 (1): 1945-1968. 1. Specialization in Offending: A Comprehensive Review Of Criminological Theories and Empirical Studies (Suç İşlemede Uzmanlaşma: Suç Teorileri ve Bilimsel Araştırmaların Kapsalı Taraması) (2016). International Journal of Human Sciences (Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi), Vol: 13 (1): 2295- 2322. (E.Mus ile birlikte). 1. Kontrol Teorileri (2016). Kriminoloji: Suç Teorileri ve Uygulamalar kitabı içerisinde bölüm. Karınca Yayınları, Ankara. 1. Caydırıcılık ve Rasyonel Seçim ve Rutin Aktiviteler Teorileri (2016). Kriminoloji: Suç Teorileri ve Uygulamalar kitabı içerisinde bölüm. Karınca Yayınları, Ankara. (E.Mus ile birlikte).
 1. Genel Suç Teorileri: Temel Unsurları, Suçla Mücadele Önerileri ve Getirilen Eleştiriler (2016). Kriminoloji kitabı içerisinde bölüm. Nobel Yayınları, Ankara. 1. Gelişim Teorileri: Yaş ve Suç (2016). Krimnoloji kitabı içerisinde bölüm. Nobel Yayınları, Ankara. (E.Mus ile birlikte). 1. The Importance of Establishing a New Counterterrorism Unit at Local Level: Combining Different Perspectives in Policing (Lokal Seviyede Terörle Mücadele Birimi Kurmanın Önemi: Polislikteki Farklı Perspektifleri Birleştirme). (2016). European Scientific Journal. Vol. 12, No:11 (E. Özkan ile birlikte).

DERS KİTABI BÖLÜMÜ

 1. Yaşlılık ve Yaşlı Mağduriyeti (Ünite 7) (2012). Dolu, O. and Buker, H. (Ed.). Mağdur Bilimi içerisinde. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum (E.Mus ile birlikte).

TERCÜME ALANLARI

 1. Akademik ve Bilimsel Yayınlar

 2. Hukuk

 3. Güvenlik Bilimleri

 4. Eğitim

 5. Bilişim Sektörü

 6. Yönetim Bilimleri

 7. Teknik ve Resmi Belgeler

 8. Sözleşmeler ve İhale Metinleri

 9. Sağlık

 10. Mühendislik

ULUSLARARASI KURS ve SEMİNERLER

2011 St. Petersburg-Florida, ABD: 11 kurstan oluşan eğitim serisi,

 • Stratejik Analiz, (5 gün)

 • Suç Soruşturma Analizi, (4 gün)

 • Taktik Suç Analizi, (5 gün)

 • Araştırma Metotları, (5 gün)

 • Açık Kaynak Analizi, (5 gün)

 • Suç Analizlerinde Bilgisayar Uygulamaları, (5 gün)

 • Problem Analizi, (5 gün)

 • İfade Alma Teknikleri, (4 gün)

 • Suç Haritalandırma, (5 gün)

 • Suç Analizi Uygulamaları, (5 gün)

 • Suç İstihbarat Analizi, (5 gün)

2008 Mimari Düzenlemeler ile Suç Önlenmesi Kursu (5 gün), Virginya, ABD

2008 Polislik Liderliği Eğitimi: Kültürlerarası Eğitim ve Gelişim Merkezi, Georgetown Üniversitesi, Washington, ABD.

2005 3 aylık staj eğitimi, Baltimore Polis Müdürlüğü, Suç Analizi Merkezi, Maryland, ABD.

2003 Yoğunlaştırılmış İngilizce Dil Kursu, Kuzey Teksas Üniversitesi, Denton -Teksas, ABD (4 ay).
2001 Barış Misyonları Temel Eğitimi (5 gün), Bosna Hersek Birleşmiş Milletler Barış Misyonu, (United Nations Mission in Bosnia Herzegovina- UNMIBH/ International Police Task Force-IPTF), Brcko, Bosna Hersek.
1997-2001 Bilgisayar Ağ Yönetimi, Ofis Programları, NT Server Yönetimi ve TCP-IP üzerine onlarca sertifikalı kurs.


ULUSLARARASI GÖREV TECRÜBELERİ

2011 2,5 aylık 11 kurstan oluşan eğitim koordinatörlüğü ve tercümanlık, St. Petersburg-Florida, ABD

2008-2008 Güvenlik ve Demokrasi Türk Enstitüsü Kurucu Üyesi (Turkish Institute for Democracy and Global Security) (6 ay), Washington DC, ABD.

2001-2002 2 yıllık Bosna Hersek Birleşmiş Milletler Barış Misyonu, (United Nations Mission in Bosnia Herzegovina- UNMIBH/ International Police Task Force-IPTF), Brcko, Bosna Hersek.

EĞİTMENLİK TECRÜBELERİ

2012 Sosyal Bilimlerde Kullanılan Araştırma Yöntemlerine Giriş, Suç Analizi Temel Kursu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Kursları, Afyonkarahisar, Türkiye. (07.05.2012)
2012 Polis Aramaları ve Yakalamalarının Hukuki Dayanakları. Artvin Emniyet Müdürlüğü. (17.09.2012; 24.09.2012; 01.10.2012; 08.10.2012; 15.10.2012).
2012 Problem Çözme Teknikleri, Artvin Emniyet Müdürlüğü. (21.09.2012; 05.10.2012; 12.10.2012; 19.10.2012).
2011 Güç Kullanma ve Kişisel Güvenlik. Artvin Emniyet Müdürlüğü. (20.12.2011).
2011 Güç Kullanımının Legal Limitleri: Yakalama ve Güç Kullanımı. Artvin Emniyet Müdürlüğü. (12.12.2011).
2002 Temel Bilgisayara Giriş ve MS Word ve MS Excel konusunda yüzlerce kursiyere onlarca kurs verilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONFERANSLAR ve SEMİNERLER

2013 Avrupa Birliği 9. Geleneksel EUNAT Danışma Kurulu Toplantısı: “Rehine Kurtarma Müzakereleri”. İstanbul, Türkiye. 12-13.11.2013

2013 Kadınlara Karşı Şiddeti Önlemede Polisin Rolü. Artvin Emniyet Müdürlüğü.

2012 Uluslararası Sempozyum: Tehlike Altındaki ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar. (2 gün). Ankara, Türkiye. 24-25.04.2012.

2012 Çalıştay: Suç analiz Birimin Kurulması, Suç Analiz Görevlilerin Eğitimi ve Kurs Materyallerinin Hazırlanması (3 gün). Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından organize edilmiştir. Ankara, Türkiye. 19-21.01.2012

2012 Gürcistan’a Sınırı olan ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan İllerin Asayiş Müdürleri Bölgesel Semineri: Sınır aşan İnsan Ticareti ve Önemli Suçları. Samsun, Türkiye.

2011 Şiddet İçeren ve Mala Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Kapasite Yükseltme Ulusal Semineri (3 gün). Antalya, Türkiye. 16-18.11.2011

2011 Çalıştay: Polis Verilerinin Doğruluğunu ve Kalitesini (2 gün). Antalya, Türkiye. 2-4.11.2011

2011 Demokratik Polislik ve Suç Önleme Sempozyumu. Avrupa Birliği Destekli. Gümüşhane, Türkiye. 22-23.06.2011

2010 Suça Sürüklenen Mağdur Çocuklar Uluslararası Sempozyumu: Türkiye’deki Çocuk Suçluluğunu Anlamak isimli sunum yapılmıştır. Diyarbakır, Türkiye. 27-28 Mayıs 2010

2010 Ulusal Suç Önleme Birimleri Sempozyumu (3 gün). Antalya, Türkiye. 19-21.10.2010

2010 Ulusal Çocuk Suçluluğu ile Mücadele Sempozyumu (3 gün). Antalya, Türkiye. 26-28.10.2010.

2010 Suç- Terör İlişkisi: Uluslararası Araştırmacılar ve Uygulayıcılardan Öğrenilen Dersler ve Perspektifler. Güvenlik ve Demokrasi Türk Enstitüsü tarafından organize edilmiş ve George Mason Üniversitesi Terörizm, Uluslar arası Suç ve Yolsuzluk Merkezi (TraCCC) tarafından desteklenmiştir. Virginya, ABD. “Child Recruitment in Violent Protests by the PKK” (Şiddet İçerikli Gösterilerde Çocukların PKK tarafından Kullanılması) isimli çalışmamız bir sunulmuştur.

2008 Çalıştay: Kolluk Güçlerinin Mağdurlara Yardımının Güçlendirilmesi: 21. Yüzyıl Stratejisi Güvenlik ve Demokrasi Türk Enstitüsü ve Uluslar arası Polis Şefleri Birliği (International Association of Chiefs of Police) tarafından organize edilmiştir. Washington, ABD.
2007 2. İstanbul Demokrasi ve Global Güvenlik Konferansı. 14-16 Haziran, 2007, İstanbul, Türkiye.

2005 Polis Bilimleri Akademisi Yıllık Konferansı, Chicago, ABD.

ÖDÜL, BAŞARI BELGELERİ ve BURSLAR

2014 İçişleri Bakanlığı Maaş Ödülü (İnsan Ticaretine Karşı Yürütülen Başarılı Çalışmalar Nedeni ile).

2013 İnsan Ticaretine Karşı Yürütülen Başarılı Çalışmalar Nedeni ile verilen Yüksek Başarı Belgesi neticesi Artvin Valiliği tarafından verilen Maaş Ödülü.

2013 İnsan Ticaretine Karşı Yürütülen Başarılı Çalışmalar Nedeni ile verilen Artvin Valiliği tarafından verilen Yüksek Başarı Belgesi.

2013 İçişleri Bakanlığı Maaş Ödülü (İnsan Ticaretine Karşı Yürütülen Başarılı Çalışmalar Nedeni ile).

2012 Suç Örgütlerine ve İnsan Ticaretine Karşı Yürütülen Başarılı Çalışmalar Nedeni ile verilen Artvin Valiliği tarafından verilen Başarı Belgesi.

2012 İçişleri Bakanlığı Maaş Ödülü (Suç Örgütlerine ve İnsan Ticaretine Karşı Yürütülen Başarılı Çalışmalar Nedeni ile).

2011 Suç Örgütlerine ve İnsan Ticaretine Karşı Yürütülen Başarılı Çalışmalar Nedeni ile verilen Artvin Valiliği tarafından verilen Başarı Belgesi.

2011 İçişleri Bakanlığı Maaş Ödülü (Suç Örgütlerine ve İnsan Ticaretine Karşı Yürütülen Başarılı Çalışmalar Nedeni ile).

2010 İçişleri Bakanlığı Maaş Ödülü (Suç Örgütlerine ve İnsan Ticaretine Karşı Yürütülen Başarılı Çalışmalar Nedeni ile).

2010 Doktora Tez Destek Ödülü: George Mason Üniversitesi Sosyal ve İnsan Bilimleri Okulu. (Doctoral Dissertation Fellowship Awards Justice, College of Humanities and Social Science: Justice, Law, and Crime Policy Ph.D. Graduate Award. George Mason University). Fairfax, Virjinya. ABD.

2003 İçişleri Bakanlığı Mastır ve Doktora Bursu, Ankara, Türkiye.
2002 Takdir Belgesi ve Madalya: Bosna Hersek Birleşmiş Milletler Barış Misyonu, (United Nations Mission in Bosnia Herzegovina- UNMIBH/ International Police Task Force-IPTF), Brcko, Bosna Hersek.
1999 Takdirname, İstanbul Valiliği, Türkiye.

1998 Takdirname, İstanbul Valiliği, Türkiye.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi iconWord sizi pek fazla zorlamamıştı. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü...

İleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi iconIk yönetimi, Yöneticilik Geliştirme ve Kişisel Gelişim Seminer Programları

İleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi iconEğitim Programı Temel ve Orta Düzey Gitar Eğitimi

İleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi iconDÖŞemealti municipality of science and office

İleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi iconKaratay municipal office of science

İleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi iconJ- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar

İleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi iconEger dosya ekini (word docx) aciyor da Bolum

İleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi icon"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal...

İleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi icon2 Ayni Haklar : Kişiye bir eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet...

İleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi iconAşağıdaki 10 adet tablo uygulamasını yapınız. (Her tablo farklı bir word belgesine yapılacak)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com