Src dersleri İle iLGİLİ sorular


sayfa1/5
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
  1   2   3   4   5
SRC DERSLERİ İLE İLGİLİ SORULAR

TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR

Soru ve Cevap Anahtarı

1) Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre;

aşağıdakilerden hangilerinin yapılması yasaktır?

a. Kanunda belirtilen hız limitlerinin üzerinde araç

sürülmesi

b. Ticari araç sürücülerinin alkollü olarak araç

sürmeleri

c. Sürücü belgesiz araç sürülmesi

d. Hepsi

2) Trafik kurallarına göre arka park ve fren

lambaları yanmayan bir araç sürücüsüne

verilecek trafik cezası aşağıdakilerden

hangisidir?

a. Sürücüye trafik para cezası ile puan cezası verilir

b. Araç trafikten men edilir.

c. Araç sürücüsüne para cezası ile puan cezası

verilir araç arızası giderilinceye kadar trafikten

men edilerek arızasının giderilmesi gerekir.

d. Araç trafikten men edilir ayrıca ceza yazılmaz.

3) Sürücüler belirtilen trafik kurallarına

uymadıkları takdirde, aşağıdaki cezalardan

hangisi ile cezalandırılırlar?

a. Ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.

b. Hafif hapis, hafif para ve puan düşme cezası ile

cezalandırılırlar.

c. Trafikten süresiz men cezası alırlar.

d. Trafik kurallarına uymadıklarında ceza

görmezler.

4) Ağır taşıt sürücüleri yüklü araç kullanırken,

hızlarını boş araç kullanmakta olan sürücülerden

kaç km. daha azaltarak sürmek zorundadırlar?

a. 10 km. daha yavaş sürmek zorundadırlar.

b. 10 km. daha hızlı sürmeleri gerekir.

c. Aynı hız limitlerinde sürebilirler.(boş veya yüklü

fark etmez)

d. Hızlarını azaltmalarına gerek yoktur.

5) Sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara

yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı

gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?

a. Hızlarını yavaşlatmak zorundadırlar.

b. Hızlarını kesmeden devam etmek zorundadırlar.

c. Kesinlikle durup trafiği kontrol ettikten sonra trafik

müsaade ediyorsa geçmek zorundadırlar.

d. Yavaşlayıp durmadan geçebilirler.

6) Araçlara istiap haddinden fazla yük yüklemek,

aşağıdaki zararlardan hangisine yol açar?

a. Araçların fazla yakıt tüketmesine

b. Araçların ekonomik ömrünün kısalmasına

c. Araçların karayollarında güvenli sürülememesine

d. Yukarıda sayılan tüm zararlara neden olurlar.

7) Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik para

cezalarının tahsilâtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi doğrudur.

a. Cezalar yazıldığı anda, yazılan yerde derhal

ödenmesi gerekir.

b. 10 gün içinde ödenmesi gerekir.

c. 15 gün içinde ödenmesi durumunda % 25

indirimli tahsil edilir, ödeme süresi 30 günü

geçerse aylık %5 gecikme faizi uygulanır ceza

kendi değerini buluncaya kadar faiz işlemeye

devam eder, ceza 2 kat olunca daha gecikme

faizi uygulanmaz.

d. Cezalar gününde ödenmediği zaman ceza 3

katına çıkar.

8) Karayolu üzerinde bulunan ışıklı trafik cihazları

aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

a. Yaya ve yolculara

b. Sürücü ve yolculara

c. Yolcu ve çocuklara

d. Sürücü ve yayalara

9) Aşağıdakilerden hangisi karayollarında, trafik

kurallarına uygun araç sürülmesi için yapılması

gereken işlemlerdir?

a. Karayollarının alt yapı ve işaretlemelerinin

iyileştirilmesi

b. Park alanı ve otoparkların çoğaltılması

c. Sürücülerin eğitimine önem verilmesi

d. Yukarıdakilerin hepsi

10) Aşağıdakilerden hangisi erişim kontrollü

karayollarında (otoyol) sürücülerin uyması

gereken kurallardan birisidir.

a. Yavaş gitme kuralı (hız limitlerinin altında

seyretmek)

b. En soldaki şeridi sürekli kullanmak

c. Motorsuz araçlarla otoyola girmek

d. Otoyollara girerken hızını artırarak, otoyoldan

çıkarken hızını azaltarak en sağ şeride geçmek.1 D 2C

3 B 4A
CEVAP ANAHTARI

5C 6D 7C

8 D 9 D 10 D


1


SRC DERSLERİ İLE İLGİLİ SORULAR
TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ

Soru ve Cevap Anahtarı

1) Trafik kazasının tarifi aşağıdaki ifadelerden

hangisinde tam olarak verilmiştir.

a. Kara yolu üzerinde meydana gelen bir veya daha

çok aracın karışmış olduğu maddi hasarla

sonuçlanabildiği gibi, insanların yaralanması

veya Ölümü ile sonuçlanabilen, sürücü, yaya,

yolcu, karayolunun yapısından, araçta meydana

gelen teknik bir arızadan veya hava ve olumsuz

iklim koşullarından Meydana gelebilen her türlü

kazaya TRAFİK KAZASI denir.

b. Araçların karışmış olduğu her türlü hasar,

yaralanma ve ölümle sonuçlanan olaylara trafik

kazası denir.

c. Her türlü ölüm, yaralanma, sakatlanma ve araç

hasarı ile sonuçlanmış motorlu ve motorsuz

araçların karışmış olduğu her türlü olaya trafik

kazası denir.

d. İki veya daha çok aracın çarpışması ile

sonuçlanan park alanlarında, özel mülk alanı

içersinde veya daha değişik alanlarda meydana

gelen her türlü çarpışmaya trafik kazası denir.

2) Trafik kazalarının oluşumunda yaya

vatandaşlara şen görev aşağıdakilerden

hangileridir?

a. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini

kullanmaları gerekir.

b. Geceleri yaya olarak açık renk kıyafetler

giyinmeli

c. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun ters

istikametinden yürümeli.

d. Yukarıda sayılan tüm uyarılara uymaları gerekir.

3) Trafik kazalarının önlenmesi ile ilgili yolculara

şen görev aşağıdakilerden hangisidir?

a. Araç içersinde sürekli konuşması, sürücünün

dikkatini dağıtması

b. Araç içersinde sürekli dolaşması,

c. Araç içersinde emniyet kemeri bağlı bir şekilde

oturarak seyahat etmesi.

d. Araç içersinde telefonla konuşması

4) Aşağıdakilerden hangisi sürücünün asli

kusurlarındandır?

a. Sürücünün direksiyonda sigara kullanması

b. Sürücünün aracı tek elle kullanması

c. Sürücünün yolcularla konuşması

d. Sürücünün kırmıza ışıkta durmadan geçmesi

5) Ölümle ve yaralanma ile sonuçlanan trafik

kazalarından sonra tutulması gereken Trafik

kazası tespit tutanağı aşağıdaki görevlilerden

hangisi tarafından tanzim edilmelidir.

a. Meskûn mahallerde Trafik polisleri, meskûn

mahal haricinde meydana gelen trafik

kazalarında Jandarma trafik eğitimi almış uzman

erbaş ve komutanlar tarafından kaza mahallinde

tanzim edilmelidir.

b. Mali mesuliyet sigorta poliçesi düzenlemeye

yetkili (trafik sigortası) sigorta acentesi görevlileri

tarafından kaza mahallinde.

c. Kazaya karışan araç sürücüleri ve kazayı gören

vatandaşlar tarafından kaza yerinde tanzim

edilmelidir.

d. Mahkemelerin görevlendireceği bilirkişiler

tarafından polis merkezlerinde tanzim edilmelidir

6) Trafik kazasını ilk gören sürücü

aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?

a. Kazaya karışan suçluları bulmalıdır.

b. Yoluna devam etmelidir.

c. Derhal kaza mahallinde durup, önce kendi can

güvenliğini almalı ve kaza mahallinden geçen

diğer sürücüleri uyarıcı işaretlemeyi yapmalıdır.

d. Kaza mahallindeki yaralıları hastaneye

götürmelidir.

7) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının

meydana gelmesinde teknik arıza faktörü olarak

değerlendirilir?

a. Sürücünün ehliyetsiz olması

b. Aracın fren tertibatının arızalı olması

c. Karayolları işaret levhalarının eksik ve yetersiz

olması

d. Hava ve yol şartlarının elverişsiz olması.

8) Trafik kazası sonucunda Mali mesuliyet

sigortası olmadığı halde trafiğe çıkarak kazaya

karıştığı tespit edilen araca aşağıdaki hangi işlem

uygulanır?

a. Araç ve araç sürücüsü ile ilgili gerekli işlem

yapılmaz.

b. Kazaya karışan araç sürücüsü kazada kusurlu

sayılır.

c. Kazaya karışan mali mesuliyet sigortası olmayan

araç derhal trafikten men edilir.

d. Kazaya karışan aracın sigortasının olmaması,

aracın trafikten men edilmesini gerektirmez.

9) Trafik kazalarını engellenmesine yönelik,

uykusu gelen bir sürücünün uyması gereken en

uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a. En uygun yerde istirahata çekilerek uyumalıdır.

b. Çay ve kahve içmek suretiyle gideceği yere

kadar gitmeye çalışmalıdır.

c. İlaç içmek suretiyle yoluna devam etlidir.

d. Kısa bir mola verdikten sonra yoluna devam

edebilir.

10) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasının

oluşmasında etkin nedendir?

a. Günlük araç kullanma sürelerine uymak.

b. Arızalı araçlarla yola çıkmak.

c. Dikkatli ve tehlikeleri sezinleyerek araç kullanmak

d. Bakımları yapılmış, sağlam araçlarla trafiğe

çıkmak


CEVAP ANAHTARI

1 A 2 D 3 C 4 D 5 A 6 C 7 B 8 C 9 A 10 B

2


SRC DERSLERİ İLE İLGİLİ SORULAR


ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ (AETR)

Soru ve Cevap Anahtarı

1) Şoförlerin araçları feribotla veya trenle

taşınması durumunda günlük dinlenme süreleri

kesintiye uğrayabilir mi?

a. Evet, 1 kez

b. Hayır

c. Evet, 2 kez

d. Evet, 3 kez

2) Aşağıdakilerden hangileri Uluslararası

Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan

Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa

Anlaşması (AETR ) kapsamına girmezler?

a. Silahlı kuvvetler

b. Sivil savunma

c. İtfaiye

d. Hepsi

3) AB ülkelerinde 11.04.2007’den sonra haftalık

taşıt kullanma süresi kaç saate sınırlanmıştır?

a. 45

b. 54

c. 56

d. 48

4) AB’ de 11.04.2007’den sonra aracın en az iki

şoförle kullanılması durumunda her 30 Saat’lik

sürede her bir şoför en az kaç Saat kesintisiz

olarak dinlenecektir?

a. 8 saat

b. 9 saat

c. 11 saat

d. 4.5 saat

5) AB ülkelerinde 11.04.2007’den sonraki

değişikliklere göre 45 dk. mola kaç parçaya

bölünebilir?

a. 2 birinci mola en az 15 dk. ikinci mola en az 30

dk. olmalıdır.

b. 2 birinci mola en az 30 dk. ikinci mola en az 15

dk. olmalıdır.

c. 3 birinci mola en az 15 dk. ikinci mola en az 15

dk. üçüncü 15 dk. olmalıdır

d. Bölünmez

6) AB ülkelerdeki Sürücülerin Çalışma ve

Dinlenme Sürelerindeki değişiklikleri hangi SRC

Belgesi Sahiplerini İlgilendirir?

a. SRC 1 ve SRC4

b. SRC 2 ve SRC3

c. SRC 1 ve SRC3

d. SRC 3 ve SRC4

7) AB’de 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresinin,

11.04.2007’den sonraki değişikliklere göre kaç

parçaya bölünebilir?

a. 2 ve 3 parçaya bölünür parçanın biri en az 8 saat

olmalıdır

b. 2 parçaya bölünebilir, birinci parça kesintisiz 3

saat, 2 parça kesintisiz en az 9 saat olmalıdır

c. 3 eşit parçaya bölünür

d. Bölünmez

8) Sürücü, örneğin çalışma ve dinlenme

zamanlarını, takograf kâğıtların üzerine hangi

durumda elle (manuel olarak) doldurması
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Src dersleri İle iLGİLİ sorular iconDOĞrunun analiTİĞİ, doğrunun özellikleri İle iLGİLİ konu anlatimlar...

Src dersleri İle iLGİLİ sorular iconAnaliTİk düzlem, analiTİk düzlemde nokta, doğRU, analiTİK Çember,...

Src dersleri İle iLGİLİ sorular iconKırmızı renkteki sorular ya da eşdeğeri sorular sınavda çıkabilir!

Src dersleri İle iLGİLİ sorular iconSon yıllarda kpss'de bu konuyla ilgili sorular, ağırlıklı olarak...

Src dersleri İle iLGİLİ sorular iconTrafik Dersleri İ le İ lgili Soruları

Src dersleri İle iLGİLİ sorular icon6736 sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin...

Src dersleri İle iLGİLİ sorular icon*anneler güNÜ İle iLGİLİ GÜzel sözler*
«Dünyada anne sevgisinin yerini dolduracak hiçbir sevgi yoktur. Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla...

Src dersleri İle iLGİLİ sorular iconMÜbadele ile iLGİLİ kaynaklar

Src dersleri İle iLGİLİ sorular iconÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar

Src dersleri İle iLGİLİ sorular iconI- usul hukuku ile iLGİLİ beyanlarimiz


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com