T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

Pc Gümrük Külliyatı.....www.arslannet.com....

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı : 80572740-010.05

Konu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük

Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

31.08.2016 / 18461218 yazıda ilgi tutulmuştur
26.08.2016 / 18365566

DAĞITIM YERLERİNE 
30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar 25/8/2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ''6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ'' ile belirlenmiştir.

Mezkûr Tebliğin 11 ile 19 uncu maddelerinde Gümrük İdarelerince yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Bu çerçevede;

- Bölge Müdürlükleri Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme Şubelerince koordine edilmek üzere, gümrük müdürlüklerince, yapılandırma başvurularının sonuçlandırılmasından sonra, tahsilinden vazgeçilenler dahil olmak üzere yapılandırılan veya reddedilen başvuru sonuçlarının, Bakanlığımız İntranet Portalında Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü başlığı altında yer alan 6736 Sayılı Kanun Yapılandırma Takip/Ödeme Planı programına işlenmesi, yapılandırılan alacaklara ilişkin ödeme yapıldıkça burada yer alan kayıtların da güncellenmesi, böylece herhangi bir tarihte bakıldığında güncel yapılandırma istatistiklerinin buradan sorgulanabilmesinin sağlanması,

- Davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin, yetkili kişiler tarafından verildiğinin ve yetki belgelerinin tam olduğunun gümrük idare amirleri nezdinde titizlikle kontrol edilmesi,

- Kanun kapsamında yapılandırılan veya tahsilinden vazgeçilen alacaklara ilişkin kayıtların "Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı Takip Programı" ile "Tahsilat Takip Programı Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı Modülü" üzerinden eksiksiz olarak güncellenmesi,

- Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilen alacaklara ilişkin ek tahakkuk ve ceza karar kayıtlarının, “3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilmiştir.” notu düşülerek "Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı Takip Programı" ile "Tahsilat Takip Programı Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı Modülü" üzerinden kapatılması,

- Anılan Kanun kapsamında yapılan işlemlerin Bölge Müdürlerince titizlikle takip ve koordine edilmesi,

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Müsteşar Yrd.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü iconT. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü icon6736 sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin...

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü iconGÜMRÜk ve ticaret bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com