Imo nun himayesinde kabul edilen antlaşmalar 4 ana kategoriye ayrilir


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4
IMO NUN HİMAYESİNDE KABUL EDİLEN ANTLAŞMALAR 4 ANA KATEGORİYE AYRILIR;

1-MARITIME SAFETY (Güvenlik diye geçiyor sorularda)

 • SOLAS74 , COLREG72 , LOADLINE66 , STP71 , CSC72 , INMARSAT76 , SFV77 , STCW78 , SAR79

2-MARINE POLLUTION

 • OILPOL54 , MARPOL 73/78 , INTERVENTION 69/73 , OPRC90 , OPRC/HNS2000 , LDC72

 • LDC72 karadaki tesisler tarafından denizin kirletilmesini önlemek amacıyla.

3-LIABILITY AND COMPENSATION

 • CLC69 , FUND 71/92 , NUCLEAR71 , LLMC79 , HNS96 , PAL74

 • Athens Convention relating to Carriage of Passangers and their Lagguage by Sea (PAL74)

4-OTHERS

 • FAL65 , TONNAGE69 , SUA88 , SALVAGE89 , IMO CONVENTION58 • FAL/65 (FAL/1965 Convention on Facilitation of International Maritime Traffic): Deniz Trafigini Kolaylaştırma Sözleşmesi. Gemiler liman girişlerinde bu sözleşmeye göre formlar düzenler deklere ederler.

 • FAL aynı zamanda liman evraklarını bir düzene sokmuş dil sorununu düzenlemiş , kağıt ısrafı yapılmaması ve bürokrasiyi azaltarak gemi dolaşımının hızlanmasını sağlamış bir sözleşmedir.1967 yılında IMO tarafından yürürlüğe sokulmuştur. • FUND/71 ( FUND’ 1971/1992 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage): Petrol kirliliği zararının tazmini için uluslar arası fonun kurulması ile ilgili uluslar arası sözleşme (IMO’nun Sorumluluk-Tazminat Sözleşmesi) • 1969 yılındaki Uluslar arası Tonaj Sözleşmesinin dışında kalan gemiler Askeri gemiler ve 24 metreden küçük gemilerdir. International Convention Tonnage Measurement of Ships 1969 • Load Line 1966 sözleşmesinin Annex-1’inde sadece “yükleme hatlarının belirlenmesine yönelik kurallar” bulunur. • Load Line Belgesi Almak Zorunda Olmayan Gemiler; • Savaş Gemileri,Boyu 24 m. Den kısa olan gemiler , 150GRT’den küçük eski gemiler,Balıkçılar (Fakat Ticari Yatlar almak zorundadır.) • LLMC 76/96 ( Limitation of Liability for Maritime Claims) : Deniz alacaklılarına karşı mesuliyetin sınırlandırılması hakkında 1976 tarihli milletlerarası sözleşme , deniz alacaklısının hukuki durumunun korunmasını sağlar.Denizcilerinin alacaklarını alamadıkları takdirde başvuracakları sözleşme budur. • IMO’nun INMARSAT/76 sözleşmesi Güvenlik Grubu Sözleşmelerdendir. • 1976 Londra Konvansiyonu , 1924 Brüksel Konvansiyonu , 1968 Visby Kuralları , 1978 Hamburg Kuralları taşıyanların sorumluluklarıyla ilgilidir. • 1924 Brüksel , 1957 Brüksel ve 1976 Londra Sözleşmeleri donatanın sorumluluklarıyla ilgilidir. • 1950-1974-1994 York – Anvers kuralları ise müsterek avarya kurallarını kapsar. • IMO Hukuk Kurulu “Torrey Canyon” kazasından sonra kurulmuş ve sonrasında daimi olmuştur.

 • “Akdeniz Kirliliğinin Önlenmesi” ile alakalı bölgesel sözleşme “Barselona Sözleşmesi 1972”dir.

 • PSC ve MOU hangi anlamsa sonrası kuruldu?? “SUA88”??

 • Kulüp sigorta teminatı süresi “1yıl”dır.


INITIAL

ANNUAL

INTERMEDI

RENEWAL

IOPP CERT.

O.R.B.

SOPEP/

SMPEP

INITIAL

ANNUAL

INTERMEDI

RENEWAL

CER.of FITN

OR

NLS CERT

ANNEX II

NOX. LIQUID SUBS. IN BULK

Zehirli Sıvı Kim.

IBC/BCH

CODE

ANNEX III

HARM. SUBS.

IN PACKAGED

FORMS

INITIAL

RENEWAL

ISPP CERT.

ANNEX IV

SEWAGE

GAR.MAN.PL

GAR.RCD B.

ANNEX V

GARBAGE

INITIAL

INTERMEDI

PERIODICAL

RENEWAL

EIAPP C.

IAPP C.

EN.EF.PL.

EEDI

ANNEX VI

EXHAUST

GASES

MARPOL 73/78

IMDG

CODE

ANNEX I

OIL

Petrol Türev

MARPOL 73/78

 • 400 GRT üzeri tüm gemiler ve 150 GRT üzeri tüm tankerler MARPOL’e tabidir.

 • Türkiye Marpol’un 1-2-5 eklerinin tarafıdır.10 ocak 1991 den itibaren • Marpol 73/78’in EK-II ‘ sinde belirtilen kurallar tonaj sınırı olmaksızın bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan “tüm gemilere” (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. • Marpol 73/78’in EK-IV belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet,revir,hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar 200 GRT’un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemilere uygulanmaz. (Marpol EK-IV için sadece Baltic Sea özel alan ilan edilmiştir 1 ocak 2013 for sewage) ( 12 mil açıktan en az gemi üzerinde 4 knot hız varken) • MARPOL 73/78 sözleşmesinin EK-1V (Sewage) gereği gemide bulunmasi gereken eçhizeler;

 • Arıtma tesisleri,parçalama ve dezenfekte tesisleri,toplama tankı,boru hattı ve kıyı bağlama tesisatı • MARPOL 73/78 EK-IV’e göre Sewage suları 4-12 deniz miline kadar parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak,12 deniz milinden sonra parçalayıp dezenfekte etmeden de atılabilir.(tuvalet,revir,hastane ve canlı hayvandan kaynaklı sulardan bahis) • Marpol herhangi bir ekine göre göre uygun durum söz konusu dahi olsa gemi üzerinde yol yoksa herhangi bisey tahliye edilemez,denize atılamaz.

 • Marpol EK-III’e göre zararlı sayılan bir maddeyi yükleme veya boşaltma niyetinde olan bir gemi kaptanı bunu yükleme veya boşaltma işlemi başlamadan asgari 24 saat içersinde yetkili otoriteye bildirmek durumundadır. • Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı (SOPEP) , MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-I ‘ ine göre tüm 400 GRT üzeri yük gemilerinde bulunmak zorundadır. • SOPEP Marpol Kural-26 EK-I kapsamında 400 GRT üzeri mandatory , 150 GRT ve üzeri tankerlerde SMPEP olarak kullanılmaktadır. • ISPP : International Sewage (Pis Su) Pollution Prevention Certificate • MARPOL 73/78’e göre gemide bulunan personel sayısı “15” i geçtiği takdirde gemide çöğ Kayıt Defteri tutulması zorunludur. • Garbage Management plana göre çöp kutuları 7 renkten oluşmalıdır.

SECA BÖLGESİ

 • SECA bölgesi (SOX EMISSION CONTROL AREA) Marpol 73/78’in EK-VI kapsamındadır.SECA bölgesinde akaryakıttaki sulphur miktarı en fazla %1 olabilir.

 • SECA bölgesi kuralları 130 KW üzeri makinaya sahip gemilere uygulanır. (BALTIC ve KUZEY DENIZI – AMERIKA KANADA BAZI BOLGELER) • MARPOL Eklerinden EK III ve IV için henüz özel olan ilan edilmemiştir. • Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ inde belirti-len gemilerden atılan çöpler (gıda atıkları, kağıtlar, tabak kırıkları vb.), parçalayıcı ve öğütücüden geçmek koşulu ile 12 mil içinde 3 milden daha az olmamak koşulu ile, ........... mm. den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek kadar parçalandıktan sonra denize atılabilir.(Cevap C = 25) • Ballast Exchange işlemi Marpol’e göre 200 mil açıkta 2000 metre derinlikte yapılabilir. • # marpol annex-2 zehirli maddeler kaç kategoridir ve bunlar nedir ?
  4 kategoridir --- Category A- Major Hazard B-Hazard C-Minor Hazard D-Recognisable Hazard

ÖZEL ALANLAR

BENİMSENME TARİHİ

YÜRÜRLÜKTE OLMA

TARİHİ

UYGULANMA TARİHİ

ANNEX I: OIL

Mediterranean Sea

2 Nov 1973

2 Oct 1983

2 Oct 1983

Baltic Sea

2 Nov 1973

2 Oct 1983

2 Oct 1983

Black Sea

2 Nov 1973

2 Oct 1983

2 Oct 1983

Red Sea

2 Nov 1973

2 Oct 1983

*

"Gulfs" Area

2 Nov 1973

2 Oct 1983

1 Aug 2008

Gulf of Aden

1 Dec 1987

1 Apr 1989

*

Antarctic Area

16 Nov 1990

17 Mar 1992

17 Mar 1992

North West European Waters

25 Sep 1997

1 Feb 1999

1 Aug 1999

Oman area of the Arabian Sea

15 Oct 2004

1 Jan 2007

*

Southern South African waters

13 Oct 2006

1 Mar 2008

1 Aug 2008

ANNEX II: NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES

Antarctic area

30 Oct 1992

1 Jul 1994

1 Jul 1994

ANNEX IV: SEWAGE

Baltic Sea

15 Jul 2011

1 Jan 2013

**

ANNEX V: GARBAGE

Mediterranean Sea

2 Nov 1973

31 Dec 1988

1 May 2009

Baltic Sea

2 Nov 1973

31 Dec 1988

1 Oct 1989

Black Sea

2 Nov 1973

31 Dec 1988

*

Red Sea

2 Nov 1973

31 Dec 1988

*

"Gulfs" Area

2 Nov 1973

31 Dec 1988

1 Aug 2008

North Sea

17 Oct 1989

18 Feb 1991

18 Feb 1991

Antarctic area (south of latitude 60 degrees south)

16 Nov 1990

17 Mar 1992

17 Mar 1992

Wider Caribbean region including the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea

4 Jul 1991

4 Apr 1993

1 May 2011

ANNEX VI: PREVENTION OF AIR POLLUTION BY SHIPS (EMISSION CONTROL AREAS)

Baltic Sea (SOx)

26 Sept 1997

19 May 2005

19 May 2006

North Sea (SOx)

22 Jul 2005

22 Nov 2006

22 Nov 2007

North American

(SOx, and NOx and PM)

26 Mar 2010

1 Aug 2011

1 Aug 2012

United States Caribbean Sea ECA (SOx, NOx and PM)

26 Jul 2011

1 Jan 2013

1 Jan 2014


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Imo nun himayesinde kabul edilen antlaşmalar 4 ana kategoriye ayrilir iconTÜrk ceza kanunu(tbmm’ce Kabul Edilen Metin)

Imo nun himayesinde kabul edilen antlaşmalar 4 ana kategoriye ayrilir icon04/08/2014 tarih 138 nolu belediye meclisince kabul edilen yönetmeliğe uygundur

Imo nun himayesinde kabul edilen antlaşmalar 4 ana kategoriye ayrilir iconDinimizce zengin kabul edilen Müslümanların, mallarının belli bir...

Imo nun himayesinde kabul edilen antlaşmalar 4 ana kategoriye ayrilir icon5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (cmk) 138. maddesinde özel...

Imo nun himayesinde kabul edilen antlaşmalar 4 ana kategoriye ayrilir icon25. 04. 2013 tarihinde kabul edilen 6462 Sayılı Kanun ile ‘’özürlülük...

Imo nun himayesinde kabul edilen antlaşmalar 4 ana kategoriye ayrilir iconRekabet Kurumu’nun oluşturulması
«Tüketicinin Korunması» kavramı güçlüler karşısında zayıfların korunması ihtiyacından doğmuş olup, tüm Dünyada temel bir insan hakkı...

Imo nun himayesinde kabul edilen antlaşmalar 4 ana kategoriye ayrilir iconKullanarak bu garantiYİ kabul etmektesiNİZ. Cİhazinizi kurmadan önce...

Imo nun himayesinde kabul edilen antlaşmalar 4 ana kategoriye ayrilir iconOyuncular iki takıma ayrılır. Takımlardan birisi kırmızı,diğeri beyaz...

Imo nun himayesinde kabul edilen antlaşmalar 4 ana kategoriye ayrilir iconKullanarak garantiNİn koşullarini kabul etmektesiNİZ. Cİhazinizi...

Imo nun himayesinde kabul edilen antlaşmalar 4 ana kategoriye ayrilir icon1. Şiirin ana duygusu nedir?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com