Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.02. l .GÜM.0.06.00.08.233.1999-IV

Konu : Taksitlendirme


22.03.2006 / 07098

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: 04.05.2005 tarihli 11153 sayılı dağıtımlı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımız konusu ile ilgili olarak Hukuk Müşavirliğinden alınan 07.03.2006 tarihli 366 sayılı yazıda, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında "taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten eksik olamaz" hükmünün bulunduğu, 4926 sayılı Kanun'un 28/2 nci maddesinin de bu hüküm gereğince "azami haddi bir yılı ve taksit sayısı altıyı geçmemek üzere "taksitlendirme yapılabileceğini hüküm altına aldığı, ancak 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girerek 647 sayılı Kanun'u yürürlükten kaldıran 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında taksitlerin üç ay ile sınırlandırıldığı,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 5 inci maddesine göre, Türk Ceza Kanununun genel hükümlerinin özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanacağı, ancak 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'a 5349 sayılı Kanun ile eklenen Geçici l inci maddenin, "Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere ilişkin hükümleri, ilgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanır." hükmünü içerdiği,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106 ncı maddesinin l inci fıkrasında, "adli para cezası, Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre tayin olunacak bir miktar paranın devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir." hükmünün yer aldığı,

Adli para cezasına ilişkin 52 nci maddenin ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan bir düzenleme olduğu, 5252 sayılı Kanunun Geçici  l  inci maddesi gereğince adli para cezalarına ilişkin olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ve dolayısıyla 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun değil, 4926 sayılı Kanunun adli para cezalarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasının gerektiği, 

Bu nedenle 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca verilen para cezalarının tahsilinde taksitlendirme talebinde bulunulması halinde, 4926 sayılı Kanunun 28/2 nci maddesinin uygulanması gerektiğinin düşünüldüğü belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve Hukuk Müşavirliği görüşleri doğrultusunda gereğini rica ederim.

 

Asım USANMAZ

Genel Müdür Yardımcısı V.

 
DAĞITIM

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrük Müste ş arlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconKomutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconDIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrükler Genel Müdürlüğünün 03. 08. 2015 tarihli 9582430 sayılı...

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconBaşbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrük Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrükler Genel Müdürlüğünün 15. 03. 2017 tarihli ve 22981472 sayılı...

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com