Vatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir. (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı)


sayfa1/7
d.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7

TAKDİM


Kapak: Dinamik Tanıtım

Baskı: Gümüş Ofset

Baskı Tarihi: İstanbul 2001

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı’ndan Derlenen

Bu Vatan İçin

Beş Büyük Tehlike!

ve

Çare-i Yeganesi
İttihad İlmî Araştırma Heyeti Ta­rafından Hazırlanmıştır

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER 5

GİRİŞ 7

TEHLİKE–1 11

DİNSİZLİK 11

TEHLİKE–2 17

İSLÂM DÜNYASINI İHMAL 17

Bu zamanın en büyük farz vazifesi, İttihad-ı İslâmdır. 18

TEHLİKE–3 23

PARTİCİLİK TARAFGİRLİĞİ 23

Binler teessüf­lerle deriz ki; 24

Benlikten, hodfuruşluktan, gururdan ve gaddar Siyasetten gelen dahildeki tarafgirane fikriyle; 24

Kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet okutacak. 24

Muhalifine melek yardım etse lânet edecek gibi hadisatlar görünüyor. 24

TEHLİKE–4 35

HALK PARTİSİ’NİN İKTİDARA GELMESİ 35

Eğer Ankara'da Hâkim Olan Halk Partisi; 37

Oraya Giden Risale-i Nur'un Kuvvetli Kitablarına Karşı İnad Etse ve 37

Musalaha Niyetiyle Himayesine Çalışmazsa, 37

Bizim en Rahat Yerimiz Hapistir ve 37

Mülhidler, Bolşevizmi Zındıka ile Birleştirdiğine Alâmettir ve 37

Hükûmet Onları Dinlemeğe Mecbur Olur. 37

O Zaman Risale-i Nur Çekilir, Tevakkuf Eder, Maddî ve Manevî Musibetler Hücuma Başlarlar. 37

Ko­münist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. 40

TEHLİKE–5 41

IRKÇILIK (MENFİ MİLLİYETÇİLİK) 41

tam elli beş senedir Risale-i Nur’un hakaikine çalıştığım gibi ona da çalışmışım. 48


Vatan ve milletimiz için tehlike;

Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir.

(Bediüzzaman Said Nursi - Tarihçe-i Hayatı)GİRİŞ


Bu memleket için en büyük tehlike nedir diye sorulduğunda elbette herkesin değerlendirmesi kendine göredir. Fakat bu değerlendirmeler hakikatleri değiştiremezler. O hakikat de şudur ki:

Anadolu’da binyıldır hâkim olan; dindar müslüman Türk milletidir. Bu milletin bütün tarihî zaferleri ve dünyadaki yeri de İslâm ile anılmış ve öyle bilinmiştir. Son yüzyılda ise, “asil ve masum” Türk milletinin, İslâm öncesi hayata döndürülmesi için “Avrupa kâfirleri” ve “Asya münafıkları” ortak çalışmaya girmiştir. Bu ifsad hareketine karşı, gönüller fatihi, büyük üstad Bediüzzaman Hazretleri, yazmış olduğu eserler ve hayatıyla ortaya koyduğu hizmetlerin şahitliğiyle, İslâm’ın “sönmez ve söndürülmez bir NUR olduğunu” isbat ederek mukabele etmiştir. Yazmış olduğu eserlerinde imanî bahisler en mühim yer tutmakla birlikte memleketin hali hazır durumu ve istikbaliyle de alâkalı tavsiyelerini, ikazlarını ifade ve beyan etmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri, 1925 yılında vuku bulan Şark Hadisesi üzerine Batı Anadolu’ya nefyedilirken "Aman Efendi Hazretleri bizi bırakıp gitme. Müsaade buyur sizi göndermiyelim. Arzu ederseniz Arabistana götürelim." diye yalvaran silâhlı grublara, ahaliye ve ileri gelen zatlara: "Ben Anadolu'ya gideceğim, onları istiyorum." (T:151) diye cevap vererek bu vatanda kalmış ve mücadelesine devam etmiştir.

Yani Bediüzzaman Hazretleri hayatı boyunca bu tarz fedakarlıklarla şahsî rahatını değil milletin selâmetini düşünen bir şahsiyet olduğunu ortaya koymuştur.

“MEKKE’DE OLSAM BURAYA GELİRDİM”


Bediüzzaman Hazretleri, kendisinin yıllarca çeşitli zulûm ve sıkıntılar çekmesine tahammül edemeyen eski dostu bir Mebusa verdiği cevapta, bu vatan ve toprakların ne kadar mühim olduğunu belirtmiştir. O cevab Bediüzzaman Hazretlerinin bu vatana bakışını göstermesi bakımından da mühimdir. Şöyle diyordu:

«Senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa, benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükûmet-i hazıraya müracaat maddesi ise:

Evvelâ: Biz, imanı kurtarmak ve Kur'ana hizmet için, Mekke'de olsak da buraya gelmek lâzımdı. Çünki en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara mübtela olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmağa, Kur'andan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz.» (E:195)

Bu beyanlar bize memleketimizin ne kadar mühim bir hizmet yeri olduğunu ve bu milletin de dünya durdukça dinini ve imanını koruyacağını ve bu husustaki kararlılığını göstermektedir.

Bu Broşürde, Risale-i Nur Külliyatında beyan edilen, milletimiz ve vatanımız aleyhindeki en büyük tehlikeler sıralanmıştır. Buradaki ölçü, milletimizin ekseriyetinin aleyhine olan tehlikelere dikkat çekmektir. Bazı çevrelerin, halkımızı ve inançlarını rencide edici “Tehlike Değerlendirmeleri”, bu vatan ve millet için asla ölçü olamaz.
  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Vatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir. (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı) iconBediüzzaman Said Nursi 1878'de[1] Bitlis'in Hizan ilçesinin Nurs...

Vatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir. (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı) iconOlumun degil yasamin galip gelmesi iCin sorunun degil cozumun bir parcasi olalim

Vatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir. (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı) iconCahit Sıtkı için lise hayatı başlamıştır. Galatasaray Lisesine kayıt olur

Vatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir. (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı) iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Vatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir. (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı) iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Vatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir. (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı) iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Vatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir. (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı) iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Vatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir. (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı) iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Vatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir. (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı) iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Vatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil, Dinsizliktedir. (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı) iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com