AĞir ceza mahkemesi başkanliğI'NA


d.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
......... AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

SUNULMAK ÜZERE,

................ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ :

ŞİKAYETÇİ :

SANIK :

İTİRAZ OLUNAN

KARAR :

TALEP KONUSU : Takipsizlik kararına itirazımızdır.
TALEBİN İZAHI : 1-Sanık tarafından ....... tarihinde müvekkilime karşı ....... eylemi işlenmiştir.

2-Müvekkilim tarafından sanık hakkında karakola yapılan şikayet üzerine sanık Savcılığa çıkarılmış, sorgusundan sonra ise, dosya ile ilgili takipsizlik kararı verilerek serbest bırakılmıştır.

3-Sanığın eylemi müvekkilimi mağdur etmesinin yanında kamu düzenini de bozan bir suçtur. Sanık tutuklanma istemi ile Sorgu Mahkemesine sevk edilmeli ve hakkında kamu davası açılmalı idi.

4-Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında verilen takipsizlik kararı usul ve yasaya uygun değildir. Hazırlık evrakındaki ifadeler ve ele geçen kanıtlar incelendiğinde durum açıkça belli olacaktır.
HUKUKİ SEBEPLER : 5271 S.Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu

Madde 173 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER : Hazırlık ifadeleri,tanık, keşif ve her türlü yasal delil.
SONUÇ VE İSTEK : Açıklanan itirazlarımızın incelenerek şikayetimiz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına ve kamu davası açılmasına, müvekkilimizi mağdur eden ve kamu düzenini ihlal eden sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep ederiz. ../../....

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

AĞir ceza mahkemesi başkanliğI\AĞir ceza mahkemesi başkanliğina

AĞir ceza mahkemesi başkanliğI\1927-1928 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası

AĞir ceza mahkemesi başkanliğI\Yargitay ceza dairesine gönderilmek üzere bölge adliye mahkemesi İSTİnaf ceza dairesiNE

AĞir ceza mahkemesi başkanliğI\Sulh ceza mahkemesi sayin hâKİMLİĞİ’NE

AĞir ceza mahkemesi başkanliğI\NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE

AĞir ceza mahkemesi başkanliğI\Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA

AĞir ceza mahkemesi başkanliğI\NÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

AĞir ceza mahkemesi başkanliğI\NÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

AĞir ceza mahkemesi başkanliğI\NÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

AĞir ceza mahkemesi başkanliğI\NÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com