Research field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet) Keywords / Codes (3 words)


d.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar

EK 2

İstanbul Üniversitesi

İstanbul UniversityDergi Adı: Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi

Journal name: Journal of Penal Law and Criminology

Telif Hakkı Devir Formu

Copyright Release Form

Sorumlu yazar

Responsible author

Makalenin başlığı

Title
Makalenin ilgili olduğu bilim alanı

Research field of the submitted work

Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet)

Keywords / Codes (3 words)

Güncel Uluslararası Konu Sınıflandırma Numarası

Recent International Subject Classification Number

(https://www.ifla.org)
Yazarların listesi

List of authors

Sıra

No

T.C. Kimlik No

ID No

Adı-Soyadı

Name - Surname

İmza

Signature

Tarih

Date

1

2

3

4

5
Makalenin türü (Araştırma makalesi, Derleme, v.b.)

Manuscript Type (Research Article, Review, etc.)

Sorumlu yazarın,

Responsible author’s


Çalıştığı kurum

(University/company/institutiton)
Posta adresi

(Address)
e-ileti

(e-mail)
Telefon no; GSM

(Phone / mobile phone)
Faks no

(Fax)
Sayfa sayısı

Number of pages
Teslim edildiği tarih

Submission date

Yazarlar kabul ederler:


Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,

Tüm yazarların bu çalışmaya asli olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,

Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini, onayladıklarını ve başvurduklarını

Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,

Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dökümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.

Sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ yetkili makamlarınca sınırsız olarak kullanılmak üzere İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler.

Buna rağmen yazarların veya varsa yazarların işvereninin patent hakları, yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir.

Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir. Yayımlanan veya Yayıma kabul edilmeyen makalelerle ilgili dökümanlar (fotoğraf, orijinal şekil vb.) karar tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’nce saklanır ve bu sürenin sonunda imha edilir.

Ben/Biz, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ve Dergi Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu taahhüt ederim/ederiz.

Ayrıca Ben/Biz makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığını taahhüt ederim/ederiz.

Bu telif hakkı formu tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır/onaylanmalıdır. Formun ayrı kopyaları (tamamlanmış olarak) farklı kurumlarda bulunan yazarlar tarafından sunulabilir. Ancak, tüm imzaların orijinal veya kanıtlanabilir onaylı olması gerekir.

The authors agree that

the manuscript submitted is his/her/their own original work and has not been plagiarized from any prior work.

all authors participated in the work in a substantive way and are prepared to take public responsibility for the work,

all authors have seen and approved the manuscript as submitted,

the manuscript has not been published and is not being submitted or considered for publication elsewhere,

the text, illustrations, and any other materials included in the manuscript do not infringe upon any existing copyright or other rights of anyone.

Notwithstanding the above, the Contributor(s) or, if applicable the Contributor’s Employer, retain(s) all proprietary rights other than copyright, such as patent rights;

to use, free of charge, all parts of this article for the author’s future works in books, lectures, classroom teaching or oral presentations,

the right to reproduce the article for their own purposes provided the copies are not offered for sale.

However, reproduction, posting, transmission or other distribution or use of the article or any material contained therein, in any medium as permitted hereunder, requires a citation to the Journal and appropriate credit to ISTANBUL UNIVERSITY as publisher, suitable in form and content as follows: Title of article, author(s), journal title and volume/issue, Copyright© year.

All materials related to manuscripts, accepted or rejected, including photographs, original figures etc., will be kept by ISTANBUL UNIVERSITY for one year following the editor’s decision. These materials will then be destroyed.

I/We indemnify ISTANBUL UNIVERSITY and the Editors of the Journals, and hold them harmless from any loss, expense or damage occasioned by a claim or suit by a third party for copyright infringement, or any suit arising out of any breach of the foregoing warranties as a result of publication of my/our article. I/We also warrant that the article contains no libelous or unlawful statements and does not contain material or instructions that might cause harm or injury.

This copyright form must be signed/ratified by all authors. Separate copies of the form (completed in full) may be submitted by authors located at different institutions; however, all signatures must be original and authenticated.


Makaleyi teslim eden yazarın imzası

Signature of the corresponding author

Makalenin yazarlar ile teması olmayan hakemler:

Suggested referees who are not in contact with the authors of the submitted work:


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Research field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet) Keywords / Codes (3 words) iconTünel Kalıp Sistemiyle 637 Adet Konut, 6 Adet Dükkan İnşaatı ile...

Research field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet) Keywords / Codes (3 words) icon2. 1- İzmir Limanı İşletmesi müdürlüğünüm ulaşım hizmetleri sürücülü...

Research field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet) Keywords / Codes (3 words) iconMillî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli...

Research field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet) Keywords / Codes (3 words) iconMillî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli...

Research field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet) Keywords / Codes (3 words) iconDOĞrunun analiTİĞİ, doğrunun özellikleri İle iLGİLİ konu anlatimlar...

Research field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet) Keywords / Codes (3 words) iconAnahtar kelimeler: At yardımlı müdahaleler, terminoloji, ihtiyaç sahibi birey

Research field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet) Keywords / Codes (3 words) icon1. Give broad transcriptions of the following words. (Ex. 42) 9 pts; 39 each) #

Research field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet) Keywords / Codes (3 words) iconAnahtar Kelimeler: Bölgeselleşme, Bölgesel Kalkınma, Yabancı Yatırım, Yerinden Yönetim

Research field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet) Keywords / Codes (3 words) iconAraştırma Makalesi (Research Article)

Research field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler ve kodlar (3 adet) Keywords / Codes (3 words) iconThe Journal of International Social Research


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com