2- sınav süresi 90 dakikadır


d.ogren-sen.com > Doğru > Sınav
…………………………………………..
…………………. İLK OKULU
4 – A SINIFI
SEVİYE BELİRLEME SINAVI

( SBS )

AÇIKLAMALAR

1- Bu kitapçıkta 25 Hayat Bilgisi, 25 Matematik, 25 Türkçe

olmak üzere 75 soru bulunmaktadır.

2- Sınav süresi 90 dakikadır.

3- Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Her soruda bir-

den fazla seçenek işaretlemeyiniz.

BAŞARILAR DİLERİM.

( SEVİYE BELİRLEME SINAVINDAKİ SORULAR 3. SINIF KONULARINI İÇERMEKTEDİR.
4. SINIF KONULARI İŞLENMEMİŞ OLUP , ÖĞRENCİ 3. SINIF BİLGİLERİYLE OKULA
GELMİŞTİR. AMAÇ TATİL DÖNÜŞÜ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNİ ÖLÇEREK
EKSİKLERİNİ GİDERMEK İÇİN ÖNLEMLER ALMAKTIR. )

TÜRKÇE

Baharın Müjdecisi
Kış mevsiminin, etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladığı günlerdi. Baharın geleceğini muştulayan cemreler bekleniyordu. Sonunda cemre, hava ve topraktan sonra suya da düştü. Hem de ateş topu bir sıcaklıkla....
Su da hava gibi, toprak gibi ısınmaya, yaşam daha kolay, daha güzel yaşanılır olmaya başladı. Cemre; havanın güzelleşmesini, suyun ısınmasını ve toprakta gizlenen tohumların, kuru ağaç dallarının, canlıların uyanmasına sebep oldu. Bir umut oldu canlı cansız tüm varlıklara.
Cemre toprağa düştükten sonra bahar geliverdi dağlara, ovalara, kırlara, köylere, şehirlere. Ve ardından yüreklere. Önce kardelenler, nergisler kaldırdı bükülmüş boyunlarını gökyüzüne, ardından kır karanfilleri, kırkkanatlılar ve güller. İç gıdıklayan kokularını etrafa yaydılar, renk renk ışıklarını sulara aksettirdiler.
İşte bu baharı soluyan, zeytin gözlü bir çocuk vardı uzaklarda. Zeytin gözlü çocuk gülümsüyordu karlar erirken. Bahar, onun da içini kıpırdatmış, bir şeyleri yerlerinden oynatmıştı. Kıpır kıpırdı içi. Dağlara doğru yürümeyi geçiriyordu içinden. Ve dağlardan ovalara doğru koşmayı.
Fırladı, bahar kokan sokağa. Baharın gelmesiyle birlikte; kuşların daha bir neşeli öttüğünü, daha bir neşeli uçtuğunu gördü gökyüzünde. Dereler daha bir sevinçle akıyor, coşkuyla esen rüzgar; dağ doruklarında konaklayan karın sularını ovalara indiriyordu..
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)
1. Baharın gelişini haber verecek olan nedir?

A) Göçmen kuşlar B) Cemre C) Çiçekler
2. Yaşamın daha zor olmasın sağlayan nedir?

A) Havaların soğuk olması B) Sıcaklıkların artması C) Cemrenin düşmesi
3. Cemrenin uyanmasına neden olduğu varlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Fidanlar B) tohumlar C) kuru ağaç dalları
4. Bükülmüş boyunlarını gökyüzüne en son kaldıran nedir?

A) nergisler B) karanfiller C) güller
5) Zeytin Gözlü Çocuk nerden nereye doğru koşmayı düşünüyordu?

A) Ovalardan dağlara B) Dağlardan ovalara C) Bahar kokan sokağa
6. Yukarıdaki metnin ana duygusu nedir?

A) Baharın gelişinin doğada yarattığı değişimler

B) Cemrenin düşmesinin çiçeklere üzerindeki etkisi

C) Kış mevsiminden kurtulmanın verdiği üzüntü
7. Yukarıdaki öykü hangi mevsimde geçmektedir?

A) İlkbahar B) Yaz C) Kış
8. Aşağıdakilerden hangisi hece değildir?

A) Türk B) A C) Ş
9. “Yazın tatile gittiğinde bana mektup yaz.” tümcesindeki altı çizili sözcüklere anlam olarak ne ad verilir?

A) Eş anlamlı B) Eş sesli C) Karşıt anlamlı
10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi alfabetik sırada önce gelir?

A) Çiçek B) Çiftçi C) Çimen
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur ?

A) Çok deyerli bir saati var. B) Sizin sınıf burası deyil mi ? C) Bu elma soyuldu mu?
12. “ eksik – noksan” sözcükleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri arasında yoktur?

A. mutlu - mesut B. çehre – alın C. tekil – çoğul
13. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin sonuna konulmaz?

A) Ünlem işareti B) Soru işareti C) Virgül
14. “ kara” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine “ çok ” anlamı katmıştır?

A) Kara kış birden bire bastırdı. B) Kara kalemini sınıfta kaybetti.

C) Kara gözlerinden bir damla yaş döküldü.
15. Türkçe bir sözcüğün doğru yazılışını öğrenmek için hangi kaynağa başvururuz?

A. sözlük B. yazım kılavuzu C. Ansiklopedi
16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kesin bir ifade vardır?

A) Ödevlerinizi hafta sonunda yapabilirsiniz. B) Akşam sizi ziyaret etmeyi düşünüyoruz.

C) Yeni ayakkabını okula giderken giyeceksin.
17. "Tam bu sırada bir öğretmen geçiyormuş, oradan." cüm­lesinde "sırada" kelimesinin yerine hangi kelimeyi koyarsak cümlenin anlamı bozulur?

A) anda B) esnada C) havada
18. "başında-dere-içecekti-su-güvercin-bir." Yandaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluş­turursak, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) Dere başında su içecekti bir güvercin. B) Bir güvercin dere başında su içecekti.

C) İçecekti bir dere başında su güvercin.
19. “ Derslerine çok çalıştığı için başarılı oldu.” tümcesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

A. Niçin? B. Neye? C. Ne zaman?
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" soru eki yanlış yazılmıştır?

A. Osman'ın hastalığı iyileşti mi? B. Bana para verecek mi sin?

C. Yarın geziye mi gidiyorsunuz?
21. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ yol “ sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A. Bu yol Ankara’ya gider. B. Tavuğun tüyleri yolundu.

C. Arkadaşımın evine arka yoldan gidilir.
22. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yanlış yazılmış bir sözcük vardır?

A. Annem pencereyi açdı. B. Kafesteki kuş çok öttü. C. Ocağı kibritle yaktı.
23. Altı çizili sözcüklerden hangisi cümleye üzülme duygusu katmıştır ?

A ) Ne yazık ki kış geliyor,kuşlar göç ediyor. B ) Ahmet lütfen sırana geçer misin ?

C ) Dişlerini fırçalamayan insanlara çok kızıyorum.
24. “Çok çalıştığı için derslerinde başarılı oldu.” tümcesindeki anlam ilişkisi aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır?

A) Üşüdüğü için üzerine kalınca giysiler giydi. B) Her düşündüğünüzü söylemeyin.

C) Zamanınızı çalışarak geçirmelisiniz.
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?

A) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

B) Bu sorular önceki sınav sorularından daha kolaydı.

C) Yaşlı insanların çalışması zordur.

MATEMATİK
1. Onlar basamağı 7, yüzler basmağı 4 ve birler basamağı 2 olan doğal sayı kaçtır?

A) 742 B) 472 C) 274
2. x 18 = 54 : 3 = işlemlerine göre yerine hangi sayı gelmelidir?

A) 1 B) 3 C) 6
3) Üç basamaklı en büyük çift doğal sayıdan üç basamaklı en küçük tek doğal sayıyı çıkardığımızda hangi sayıyı elde ederiz?

A) 897 B) 898 C) 899
4) 547 sayısında onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile birler basamağındaki rakamın sayı değerlerinin çarpımı kaçtır?

A) 28 B) 208 C) 280
5) 674 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımız zaman elde edeceğimiz sayıdan bir önce gelen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 689 B) 669 C) 679
6) 70 <  ifadesinde “ “ yerine yazılabilecek en küçük doğal sayının 8 katı kaçtır?

A) 568 B) 560 C) 552
7) Yandaki çıkarma işleminde çıkan sayı kaçtır? 7 0 4

A) 365 B) 1043 C) 349 - ……

3 3 9
8) Aynı rakam kullanılarak yazılan kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır?

A) 8 B) 10 C) 9
9) 6 4 Yandaki toplama işleminde  x  = işleminin sonucu kaçtır?

+ 18 A) 21 B) 20 C) 16

8 2 1
10) 8 tane kalemi 40 YKr’ye alan Ezgi, 4 düzine kalem aldığında kaç YKr para öder?

A) 320 YKr B) 240 C) 1920 YKr
11) Bir bölme işleminde bölen 7 ise, kalan olabilecek en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır?

A) 21 B) 28 C) 6
12 ) Berke doğduğunda annem 35, babam 37 yaşındaydı. Berke şimdi 7 yaşında olduğuna göre annem, babam ve Berke’nin şimdiki yaşları toplamı kaçtır?

A) 93 B) 79 C) 72
13) Bir çiftlikteki koyun ve tavukların ayakları sayıldığında 86 olduğu belirlendi. Bu çiftlikte 17 tavuk olduğuna göre kaç tane koyun vardır?

A) 69 B) 13 C) 17
14) 25 eksiğinin 4 katı 520 olan sayı kaçtır?

A) 620 B) 155 C) 495

15) Bir çiftlikteki tavukların ’i 35 tanedir. Bu çiftlikte kaç tane tavuk vardır?

A) 175 B) 280 C) 56
16) Saat 18. 35’te uykuya dalan bir bebek 1 saat 30 dakika sonra uyanmıştır. Bebek saat kaçta uyanmıştır?

A. 19.15 B. 20.05 C. 20.00
17) 15 dakikada 75 cm yol giden bir böcek , 1 saatte kaç metre yol gider ?

A) 3 m B) 1125 m C) 80 m
( 18 ve 19. soruları yandaki grafiğe göre yanıtlayınız. )

18) En fazla kitap okuyanla en az kitap okuyan öğrenci

arasında kaç fark vardır?

A. 80 B. 70 C. 60
19) Grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?


Ali

70

Berk

130

Tuna

80

Sıla

90

Kaan

100

Ali

60

Berk

150

Tuna

80

Sıla

120

Kaan

100

Ali

60

Berk

140

Tuna

80

Sıla

120

Kaan

100
A. B. C.

20) Benim 7 YTL’m kardeşimin ise 4 YTL 70 YKr parası vardır. Kardeşimin parası benim paramdan Kaç YKr daha azdır?

A) 370 YKr B) 230 YKr C) 330 YKr
21) Çevre uzunluğu 12 cm olan, karesel bölgelerden iki tanesi kullanılarak yandaki

dikdörtgensel bölge oluşturuluyor. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

A) 18 B) 24 C) 36
22) Günde yarım litre süt tüketen bir aile 26 günde kaç litre süt tüketir?

A) 52 B) 26 C) 13
23) Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetrisi yoktur?

A) B) C)


24) Belinay çok sevdiği lokumdan 1 kg aldı. Çeyrek kilogramını misafirlere ikram etti. Belinay’ın kaç gram lokumu kalmıştır?

A) 750 g B) 850 g C) 500 g
25) Yandaki şekil içerisinde kaç tane üçgen vardır?

A) 6 B) 7 C) 8

HAYAT BİLGİSİ
1. Sizi diğer insanlardan farklı kılan yönünüz aşağıdakilerden hangisidir?

A.Göz rengi B. Boyunuz C. Zevkleriniz
2. Aşağıdakilerden hangisi krokinin sağladığı yararlar arasında sayılamaz?

A. Okulda sınıfımızın yerini öğrenebiliriz.

B.Adres tarif ederken kullanabiliriz.

C. Bir yerin tarihi hakkında bilgi edinebiliriz.
3. Atatürk, en olumsuz koşullarda bile ümitsizliğe kapılmadan çalışmış ve başarıya ulaşmıştır. Atatürk’ün bu özelliğine uygun en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında yaptıkları.

B. Öğrencilik yıllarında yaşadıkları.

C. Ailesiyle birlikte geçirdiği günler.
4. Dengeli ve düzenli beslenmenin aşağıdakilerden hangisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur?

A. Sağlık B. Başarı C. Arkadaşlık
5. Aşağıdakilerden hangisi özel günlerin kutlanmasının kazandırdıkları arasında yer almaz?

A) Toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlardır.

B) Dayanışma ve yardımlaşma duygularının geliştiği olaylardır.

C) Armağanların alındığı, eğlencelerin yaşandığı günlerdir.
6. Bir takım, başarıya ulaşmak istiyorsa aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemelidir?

A) Bireysel yetenekleri fazla olan üyeye güvenmelidir.

B) Gurup çalışmasına önem vermelidir.

C) Liderin sözlerinden dışarıya çıkmamalıdır.
7. Aşağıdakilerden hangisi canlı sınıflandırmaları arasında yer alır?

A) insan, bitki, hayvan B) bitki, toprak, insan C) hayvan, insan, doğa
8. “ Bir yerin Güneş’e göre konumuna ………………. denir. “ tümcesini aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?

A) sol taraf B) yön C) sağ taraf
9. Görme engellilerin eğitim gördüğü bir okulda öğretmen ve öğrenciler arasında en az kullanılan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) işitme B) dokunma C) tad alma
10. Farklı düşünüp, farklı yaşamanın bir toplumda yerleşmesi için aşağıdaki davranış özelliklerinden hangisi yer almamalıdır?

A) İnsanlara ön yargısız yaklaşılmalıdır.

B) İnsanların bakış açılarının farklılığı kabul edilmelidir.

C) Kendi değerlerimiz başkalarına kabul ettirilmelidir.
11. Sorun çözebilmek için karşı tarafın bakış açısıyla olayları görebilmemiz gerekir. Kendimizi karşıdaki insanın yerine koyarak düşünmeye ne denir?

A) Empati B) Sempati C) Anlayış

12. Bir futbol karşılaşmasında hakem düdüğünü çalarak elini havaya kaldırmıştır. Bu durumda hakem ile oyuncular arasındaki iletişimde hangi iletişim biçimi kullanılmamıştır?

A) sözel B) işitsel C) görsel


13. Burcu çalışma planı yaptığı halde istediği başarıyı elde edemediğini düşünmektedir. Burcu’nun başarısızlığının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Planlı ve düzenli çalışmaktadır.

B) Plan yapmıştır ama plana uygun çalışma yapmamaktadır.

C) Yaptığı plana uygun hareket etmektedir.
14. Ayşe vitrindeki çizmeyi reklamlarda gördüğü kız çocuğunun giydiğini söyleyerek onu istediğini belirtmektedir. Bu olaya göre Ayşe’nin bu davranışı için ne söylenebilir?

A) İhtiyaçlarını göz önünde bulundurmuştur.

B) İmkanlarını göz önünde bulundurmaktadır.

C) Reklamların etkisinde kalmaktadır.
15. Aşağıdaki özelliklerden hangisini gösteren insanda liderlik özelliği yoktur?

A) İçinde bulunduğu grubun ihtiyaçlarına duyarlı

B) İnsanları ortak bir amaç için bir araya toplayabilen

C) Çalışmaları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiren
16. Harita üzerinde koyu kahverengi renk hangi alanları belirtir?

A) Denizler B) Göller C) Dağlar
17. Vatandaşların ülke yönetimine katılması hangi yolla gerçekleşir?

A) Oy kullanarak B) Kanunlara uyarak C) Askerlik yaparak
18. “Doğduğumuzdan bu yana bütün yaşadıklarımız ……………… oluşturur. “ tümcesi aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlanırsa anlamlı olur?

A) geçmişimizi B) okul hayatımızı C) derslerdeki başarımızı
19. Aşağıda ulusal bayramlarımız ve tarihleri birlikte verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur?

A) 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

B) 30 Ağustos Zafer Bayramı

C) 29 Ekim Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
20. Sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin sergilendiği yerlere ne ad verilir?

A) galeri B) müze C) kültür merkezi
21. Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlıktır?

A) toprak B) hava C) çiçek
22. Maddeler doğada kaç hâlde bulunurlar?

A) 2 B)3 C) 4
23. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay Dünya’mızın uydusudur.

B) Ay ısı ve ışık kaynağıdır.

C) Ay Dünya’mızın çevresinde döner.
24. Dünya’mız 24 saatte hangi hareketini tamamlar?

A) Güneş’in çevresindeki dönüşünü

B) Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü

C) Ay’ın etrafındaki dönüşünü
25. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunudur?

A) okulumuzun kirlenmesi B) giysilerimizin kirlenmesi C) havanın kirlenmesi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2- sınav süresi 90 dakikadır iconSınav süresi 60 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir

2- sınav süresi 90 dakikadır iconTestin tamamı (100) sorudur. Cevaplandırma süresi (100) dakikadır

2- sınav süresi 90 dakikadır iconSinav süresi

2- sınav süresi 90 dakikadır icon1- fâTİha sûresi

2- sınav süresi 90 dakikadır icon1- fâTİha sûresi

2- sınav süresi 90 dakikadır icon1. FÂTİha sûresi

2- sınav süresi 90 dakikadır iconGelin nisâ Suresi

2- sınav süresi 90 dakikadır icon3. SÖZleşmenin süresi ve feshi

2- sınav süresi 90 dakikadır iconHÜrmet bakara Suresi

2- sınav süresi 90 dakikadır iconEĞLÂL = ZİNCİr a’râf Suresi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com