Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar

Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.26.843-2670

Konu :Yabancı Avcılar


30.05.2006 / 13552

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.04.2006 tarihli ve 36.07.03/916/1141/77193 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamada göz önünde bulundurulmasının teminini rica ederim.


Müsteşar a.

Mustafa YAŞAR

Daire Başkanı

EKLER:

1- Yazı örn.(2 sayfa)


DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri


T.C.

BAŞBAKANLIK

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.1.EGM.0.36.07.03./916/114/77193 27.04.2006

Konu :Yabancı Avcılar

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA

(Gümrükler ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü)
İlgi :22.03.2006 tarih ve Mülki İdare A.977 sayılı yazı.
Bilindiği üzere, Ülkemizde av turizmi faaliyetleri; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Merkez Av Komisyonu Kararı hükümleri, diğer kanunlar ve yönetmelikler (Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu/Yönetmeliği, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmeliği, Yabancıların Türkiye’de İkameti ve Seyahati Hakkında Kanun, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Yönetmeliği, T.C. Vatandaşlığı Kanunu, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu vb.) ve uluslar arası sözleşmeler (BERN, CİTES) çerçevesinde yürütülmekte olup, Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26, 27. ve 28.maddeleri. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine atıfta bulunarak, yabancı avcıların ülkemize ne tür av tüfeği, aksamları ve mermileri getirecekleri, ülke içerisinde taşınmasını, kullanılmayan mermilerin tekrar ülkelerine geri götürmelerini içermektedir. Yönetmelik gereği tanzim edilen “Yabancı Turist Avcılar için Geçici Avcılık Belgesi”yle seyahat acenteleri aracılığıyla veya seyahat acentelerine bağlı kalmaksızın avlanmak üzere Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılar av organizasyonlarına katılabilmektedirler.

Yabancı Turist Avcılar için Geçici Avcılık Belgesinde yurda sokulacak silahların cins, marka ve seri numaraları ile mermi ve silah aksamı bilgileri yer almaktadır. Bahse konu mevzuatlar çerçevesinde, silah, aksamı ve mermilerin ülkemize girmesi, taşınması ve çıkarılması amacıyla, önce acenteler, avcının önceden beyan ettiği bilgiler doğrultusunda silahların cins, marka ve seri numaralarını, mermi ve silah aksamı bilgileri ile avcıya ilişkin bilgileri, girişin yapıldığı emniyet makamlarına bildirerek “Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi” almakta ya da avcıların giriş yaptığı yerdeki gümrük birimlerince silah ruhsatı, avcılık belgesi gibi belgeler incelendikten sonra “Pasaporta Kayıt” yapılmaktadır. Bu işlemlerden sonra acentenin “Yabancı Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi”nin bir örneğinin ilgili birimlere verilmesiyle avcıların geçişine izin verilmektedir.

Ancak, yukarıda belirtilen işlemler esnasında hava yolu ile değişik ülkelerden ülkemize avlanmak amacıyla gelen Yabancı turistlerin ülkemize avlanabilmelerine olanak sağlayan “Yabancı Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi”ne av silahlarının cins, seri numarası, mermi sayısı ve namlu sayısı vb. gibi bilgilerin almayışı giriş-çıkış işlerinde sıkıntılar yaşandığı hava meydanlarından alınan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu gibi sıkıntının ortadan kaldırılabilmesi amacıyla konu ilgi (a) sayılı yazımızla Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilmiş olup, alınan ilgi (b) sayılı cevabi yazıda hava meydanlarında karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi ve güvenlik zafiyetinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, yabancı turist avcının kimlik bilgileri, mesleği, avlanılacak avlak, avlanma tarihleri, avlanılacak av hayvanı türleri, ülkemize giriş-çıkışın yapılacağı gümrük bilgilerinin yer aldığı “Yabancı Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi”ne “Av Silahının Rifle Used in Humting Cinsi-Namlu Sayısı Type-Borel Number. Seri Numarası Serial Number, Çap/Kalibre Calibre ve Mermi Sayısı Buller Number” gibi bilgilerin yazılması kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Avlanmak üzere yurdumuza gelen yabancılarla ilgili olarak;

1- Beraberlerinde getirecekleri av tüfeği ve mermileri, girişte gümrük makamlarına ibraz ederek pasaportlarına kaydettirmek suretiyle geçici olarak Ülkemize girişleri sağlanması,

2- Getirilen silahlar, aksamı ve mermiler için girişin yapıldığı emniyet makamlarınca 6163 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin (Ek-10 ndaki “Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi” düzenlenmesi.

3- Yabancı Turist Avcılar için Geçici Avcılık Belgesi’nde Yabancı turist avcının kimlik bilgileri, mesleği, avlanılacak avlak, avlanma tarihleri, avlanılacak av hayvanı türleri, ülkemize giriş-çıkışın yapılacağı gümrük bilgilerinin yer aldığı “Yabancı Turist Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi”ne “Av Silahının Rifle Used in Humting Cinsi-Namlu Sayısı Type-Borel Number. Seri Numarsı Serial Number, Çap/Kalibre Calibre ve Mermi Sayısı Buller Number” gibi bilgilerin girilmesi,

4- Uygulamaya geçişi, acentelerin avcılarla iletişim kurarak bilgilendirmeleri ile tüm acentelerce bilgi sahibi olunmasının zaman alacak alması nedeniyle 15 Haziran 2006 olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Bakan a.

Alim BARUT

Müsteşar Yardımcısı


DAĞITIM:
Gereği; Bilgi;

Havameydanı Mülki İdare Amirliklerine Ulaştırma Bakanlığı

Havameydanı Emniyet Şube Müdürlüklerine (DHMİ ve SH Genel Müdürlükleri)

Gümrük Müsteşarlığına

(Gümrükler ve Gümrükler Muh.Genel Md.)

JGK.THY.A.O.

Genel Müdürlüklerine

EGM Asayiş Dai.Bşk.na

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrük Müste ş arlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconKomutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconDIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrükler Genel Müdürlüğünün 03. 08. 2015 tarihli 9582430 sayılı...

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconBaşbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrük Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrükler Genel Müdürlüğünün 15. 03. 2017 tarihli ve 22981472 sayılı...

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com