Gece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
DİLBİLGİSİ KONU ÇALIŞMA KAĞIDI

Adı:

Soyadı:
1-“Gece olmasa hiç,

Günle beraber gönlümde bir sevinç

Bir istek bir umut doğar…

Açılır kapılar,pencereler,

Yollar canlanır,doğar.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi koyu yazılmış sözcüklerden

Herhangi birinin karşıt anlamlısı değildir?
a- gündüz b- mutluluk c- batar d- kapanır
2-“Kararmış kara gözler,

Dermanım kara gözler,

Gemiler deryada kaldı.

Yelkenim kara gözler.

Yukarıdaki dörtlükte eş sesli olan sözcükler hangisidir?
a-kararmış –kara b-dermanım-derya c-kara-gözler

d- gözler-yelkenim
3-“Ece , çok maharetli bir öğrenciydi,elinden her iş gelirdi.”

Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangisidir?
a-becerikli b-dağınık c-çalışkan d- usta
4-“ Bak Anıl eğri oturalım, doğru konuşalım.” Cümlesinde hangi sözcük zıt anlamıyla beraber kullanılmıştır?
a- bak- b- eğri c- otur d- konuşalım
5-Aşağıdaki sözcükler anlam ilişkisi bakımından üçlü bir

grup oluştursa hangi sözcük dışarıda kalır?
a- eleman b- unsur c- öge d- cins
6- “Sütten ağzı yanan ,yoğurdu üfleyerek yer.” Atasözün

de hangi sözcükte yumuşama vardır?
a- sütten b- yoğurdu c- yer d- ağzı
7-“Kerim, kitapçıdan istediği kitabı aldı.” Cümlesinde

Hangi sözcükte süreksiz sert ünsüzler vardır?
( ………………………………….)
8-“ Bu toprak bir devrin battığı yerdir.”

Cümlesinde en çok hece hangi sözcüktedir.?
(…………………………………………….)
9- “Yurdumuzda en güzel pamuk Çukurova’da yetişir.”

Cümlesinde ulama alan sözcük hangisidir?
(…………………………………………………)
10- “Öğretmenimiz sınıfta çok akıcı konuşur.” Cümlesinde

İçinde bulunma hali hangi sözcüktedir?
(………………………………………………….)
11- “Annem her sabah simitçiden taze simit alır.” Cümlesin

de yapım eki alan sözcük hangisidir?
(………………………………………………..)
12-“ Pamukkale yurdumuzun en güzel doğal güzelliğine

Sahiptir “.Cümlesinde: Pamukkale

( …………………………. ) Sözcüktür.
13-Aşağıdaki cümlede sebep verilmiştir.Sonucu siz yazınız.

“Ödevimi yapamadım” ; (……………………………….)
14-Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere( özellikle,

hatta ,açıkçası,örneğin, ama, gibi,)

Sözcülerinden uygun olanları koyunuz.

“……………..bu sabah yataktan çıkmak,………………

İşe gitmeyi aklına bile getirmek istemiyordu;……………….

Kalkıp işe gitmek zorundaydı..
15-“ Övmek,çocukta bir ışık yakmaktır.Azarlamak ise yanan

ya da yanabilecek durumda olan bir ışığı söndürmek demek

tir.Çocuğunu azarlamaya alıştırmadan yetiştiren anne- baba

lara ve öğretmenlere ne mutlu.”


Yukarıdaki paragrafla ilgili hangi cümle doğrudur?

a-Eğitimde azarlamanın da yeri vardır.

b-Eğitimde ödülün cezadan daha etkili olduğu

c-Çocuğun özgür kendi başına yetişmesi gerektiği
16-“Okumak hayattan soyutlanmak için değil; tersine

Yaşayışımızı biçimlendirmek içindir.Öyle kitap kurtları vardır

Ki okurlar ama okuduklarını ne paylaşırlar ne de kendileri de

ğişirler. Bence okumak bu değildir.”
Okuduğunuz paragraftan ne anlam çıkarıyorsunuz?
(…………………………………………………………….)
17- “Arkadaşlar sırayı sırayla taşıdılar”.Tümcesinde somut

Sözcük hangisidir?

(……………………………………………)
18- “Ali bana öyle kalpsiz davrandı ki.”Tümcesindeki

Soyut sözcüğü bulunuz.
(……………………………………………………….)
19- “tür adıdır-türemiştir- çoğuldur- (i) durum eki almıştır.”

Bu özellikler hangi seçenekte tam verilmiştir?

a-Emelleri b-sınıflar c-öğrencileri d-ordular
20-Aşağıdakilerden hangileri özel adlardan değildir?

a-kurum adları b- kanun adları c- araç –gereç adları
21-“ Ne zaman yağmur yağsa dışarıda,

Burnumu cama dayayıp,

Ağlamak gelir içimden.

Zaten;
Yukarıdaki şiirde hangi dizede ses düşmesi vardır?
(…………………………………………….)
22-“Uğurcan, maçta çok açıkgöz davrandı.” Tümcesinde

“açıkgöz “ sözcüğü (……………………) dir.
23- “Öyle şeyler duydum ki ağzım açık kaldı.” Cümlesinde

ki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
(………………………………………….)

24-“tatlı sözcüğü hangi seçenekte gerçek anlamda kullanılmıştır?

a- öyle tatlı bir çocuk ki

b- bana tatlı tatlı gülümsedi

c- tatlı uykumdan zorla uyandım.

d- hiç bu kadar tatlı elma yememiştim.
25- “ kara” sözcüğünden sonra hangisi getirilirse deyim

olmaz.?
a- biber b- bahtım – c- haber d- cahil
26- Bir konu üzerinde “bıkkınlık “ verecek anlamında

olan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
a-kabak başına patladı b- kabak çiçeği gibi açtı
c- kabak tadı verdi d- kabak gibi yetişti.
27-“Geniş anlamlı ,kimin söylediği belli olmayan

Sözlere ………………………………..denir.
28- “ öğretmenimiz; iş insanın aynasıdır .” dediğinde

Hangi sözcük grubunu söylemiş olur?
a- deyim b- vecize c- cümle d- atasözü
29-

“özlü sözlerin diğer adı : (………………………) dir.
30-“ Şüphesiz; Antalya Dünya’nın en güzel şehridir.”
a- deyimdir b- vecizedir c- atasözüdür d- tümcedir.
31-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “önem

Belirten sözcük” yazınız. ( özellikle, en iyi, en kötüsü,

En iyi,daha kötü
a-Bu ülkenin kalkınmasın (………………) ben de senin kadar çok istiyorum.

b- ormanları yok etmekten (…………………) hata olamaz.

c- sağlığım için (……………………) dengesiz beslenmedir.
32- “Güzel dilimiz Türkçe’yi her anlamda kullanabilmek kendimizi yetiştirmemizle ilgilidir.” Tümcesinde ön da olan sözcük

Hangisidir ve nasıl özellik taşımaktadır?
..(………………………………………………….)
33-“ Feyza beyaz ve yeni ayakkabısıyla okula gururla

gelmişti.” Tümcesinde ön ada olan sözcük hangi anlam

da nitelemektedir?
(……………………………………………………………..)

34-“ Nigar uzun ve gür saçlarını her gün düzenli tarar.”

Cümlesinde ön ad hangi anlamda nitelenmiştir.?
(………………………………………………….)
35-“Lâf dokuz boğumdur,sekizini sık birini söyle “.

Tümcesinde “dokuz “sözcüğü hangi yönden nitelemektedir?
36-“den eki “ cümlelerde ön ad durumunda kullanılır.
“Kağıttan fener yaptım.” Cümlesinde “den “eki hangi sözcüğü

Sıfat konumuna sokmuştur?

  1. Aşağıdaki boşluları uygun ön adlar kullanarak tamam

layın.
“Öt ………..kuş öt ……….gökyüzünde uç, ……………..

Ağaçlara kon………………… yurdumu baştan başa dolaş.


  1. “Her kitabı okumuyorum,ama okuduğumu da

anlayarak okuyorum “ tümcesinde bulunan ön ada hangisidir?

(………………………………………..)
40-Şu sözcüğü aşağıdaki tümcelerden hangisinde ön ad

Olarak kullanılmıştır?

a-şu resmi çok beğeniyorum

b-şu bizim, ,bu sizin.

c- bu defteri, şu çizmişti.
41-Aşağıdaki cümlelerde adıl olan sözcükleri çiziniz.

a- bu şiiri ben kendim yazdım.

b- bu konuyla bizzat ilgileneceğim.

c-söyle ,kendisi yazsın.
42- Aşağıdaki metine uygun olan adılları yazınız.

_ Artık………….akşama pasta yok! Çocuk içinden gülüyordu

_.................de yok ki ……… ………… yedim.
43-“ o köpek kime havlıyordu? Cümlesinde koyun yazılan

Sözcükler çeşidi bakımından hangi sözcüklerdendir?
O

kime
44- “Öğretmenimden bu yıl hepimiz ayrılacağız.” Cümlesinde “iyelik “ durumu hangi sözcükte geçmiştir?
(………………………………………..)
45- “bahar geldi ama havalar iyice soğudu “. Cümlesinde

Oluş bildiren sözcük hangisidir?
(………………………………………………….)
46- “İstanbul’da cumhuriyet yürüyüşü yapılacakmış.” Cümle

sinde eylemin hangi özelliği vardır?
(……………………………………………)
47- “öğretmen anlatırken öğrenciler not tutuyorlar” Cümlesinde

Eylemin zamanını yazınız.
Tutuyorlar:
48- “Mendili yudum arıttım.

Gülün dalında kuruttum.

Adın neydi unuttum

Sorulmayı sorulmayı.”

Yukarıdaki dörtlükte önceki zaman ait eylemler hangisidir?
(……….. …………. …………………… …………….)
49- “bir bardak suda fırtına koparmış “ cümlesinde

Eylemi bildiren zaman hangisidir?

(…………………………………………………..)
50-“yazma çalışmasını bitirdim.” Cümlesinde eylemin za

manı hangisidir?
Başarılar

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç iconŞiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür....

Gece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç iconAmuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul...

Gece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç icon1- türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat...

Gece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç icon1 Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, güneşin batmasından bir saat sonra...

Gece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç iconİngilizce öğrenebilmek her şeyden önce kendinize güven ve insan aklının...

Gece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç iconİş Kanunu’na göre çalışan bir özel güvenlik görevlisinin gece mesaisi...

Gece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç iconÝazan: Şeýh Muhammet ibn Salyh Al-Useýmin
«(Eý, Muhammet!) Biz sizden öň iberilen her bir pygambere: «Şübhesiz, Menden başga hiç-hili iläh ýokdur, bes, diňe Maňa ybadat ediň!»...

Gece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç iconDay / gece ve güNDÜZ’de, Tom Cruise gizli ajan ve Cameron Diaz da...

Gece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç iconS. Ezgi Yalçın: Bir akrabamız kızı,üvey diye istemiyordu. Ve de üvey...

Gece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç iconHaydi, hep berâber amik ovasi ya da armegeddon savaşI’nin hazirliklarina…


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com