Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ KONU ANLATIMI


1. İLETİŞİM "BENİMLE" BAŞLAR

İletişim kavramı "bilgi üretme, aktarma ve anlam­landırma süreci olarak tanımlanabilir. Bu tanım dikkate alındığında insanların birbirleriyle konuş­masından tutun da bal arılarının bal bulunan bölgeyi birbirlerine haber vermeleri dahi iletişime örnek olarak gösterilebilir.

İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın var olması ile ortaya çıkan iletişimin temelinde, pay­laşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır.

İlk Çağ insanının bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarına çizdiği resimler, başarılı geçen bir avdan sonra ateşin çevresinde yapılan danslar, ressamın tuvaline yansıttığı renkler ve çizgiler, bestecinin notalarla kurduğu ortaklığın sonucunda doğan besteler, sinemacının fikrini bel­geleyen filmleri, balerinin duygularını yansıttığı hareketleri, paylaşma ihtiyacının giderilmesi için başvurulan iletişim yollarıdır.

Yaşam da başlı başına iletişim faaliyetlerini kap­sayan bir olgudur.

Doğduğumuz andan itibaren çevremizle sürekli bir iletişim içerisine gireriz. Yaşadığımız sürece zekâmızı, kültür ve birikimimizi, kişiliğimizi, iletişim çabalarımızla ortaya koyarız. Duygu ve düşüncele­rimizi başkalarıyla yine iletişim yoluyla paylaşabiliriz. Anlamak, anlatmak, öğrenmek, başkalarına ulaşa­bilmek için de iletişime başvururuz. Diyebiliriz ki iletişim, beşikten mezara kadar hep bizimledir ve bizim için bir ihtiyaçtır.

"Sabahları uyandığımızda birbirimize günaydın dememiz ya da birbirimizin hatırını sormamız" iletişi­min en basit yoludur. İnsanlar arası iletişimde kimi zaman yanlış anla­şılmaktan kaynaklanan güçlükler yaşanabilir. Bu yüzden doğru iletişim yöntemlerini bilmemiz, kendi­mizi doğru ifade edebilmemiz adına önemli bir un­surdur.

İnsanlar arası iletişimin en temel öğeleri, "dinlemek" ve "söylemek"tir. Hem konuştuğumuz kişiyi anlamamız hem de kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmemiz bu iki unsuru doğru zamanda ve doğru yerde kullanmamızla sağlanır.

ÖRNEK 1

Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır.

Buna göre iletişimin;

 1. Karşılıklı gerçekleştirilen bir faaliyet olduğu

 2. Yalnızca insana ait bir olgu olmadığı

 3. Olumsuz davranışların tümünü ortadan kaldırdığı
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) I ve III

ÇÖZÜM

İnsanların birbirlerine günaydın demeleri ya da arıların birbirlerine bal bulunan bölgeyi haber ver­ meleri iletişimin karşılıklı gerçekleştirilen bir faaliyet olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca "an" örneğinin verilmesi iletişimin yalnızca insana ait bir olgu olmadığını gösterir. İletişimin, olumsuz davranışların tümünü ortadan kaldırdığı yargısına ulaşamayız.

Doğru yanıt "B" seçeneğidir.

Etkili Bir Dinleme İçin 10 Temel Beceri

 • Konuşmayı kesin, hiç kimse konuşarak dinle­yemez.

 • Konuşmacıya kolaylık sağlayın, onun rahatla­masını sağlayın.

 • Konuşmacıyı dinleme isteğinde olduğunuzu gösterin, işinizi bırakın, saatinize bakmayın, göz teması kurun.

 • Dikkatleri dağıtan şeyleri ortadan kaldırın.

 • Konuşmacıyı empatik dinleyin, kendinizi onun yerine koyun.

 • Sabırlı olun, başka kimseyle iletişim kurmayın.

 • Kendinizi rahat ve hafif tutun.

 • Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyin.

 • Eleştiriyi sonraya bırakın, soru sorun, konuş­macının mesajını başka sözcüklerle açın.

 • İnsanların sabrını, ilgi ve algı düzeylerini dik­kate alarak iletişim kurmanın Önemini unutmayın.


Başarılı İletişimin Temel Koşulu

Neden ve Ne Zaman ve Nasıl Konuşacağız?

İnsanlar arası iletişim, bireylerin bilinçli ya da bi­linçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşün­celerini birbirlerine aktardıkları bir süreçtir.

Başarılı bir iletişimin en önemli unsuru empatidir. Empati dış dünyayı karşımızdaki insanın pencere­sinden -yani onun bakış açısıyla- görmeye çalışmak­tır. Başka bir ifadeyle "kendimizi, karşımızdaki insanın yerine koymaktır.

Empati, iletişimin gücünü artırır.

İletişim aynı zamanda;

 • Ne söyleyeceğimizi bilmek

 • En iyi nasıl söyleyebileceğimizi düşünmek

 • Ne zaman ve nerede söylememizin doğru olduğuna karar vermek

 • Olayları basit bir şekilde anlatabilmek

 • Akıcı bir dil kullanmak

 • Karşımızdakiyle göz teması kurmak

 • Dikkati yoğunlaştırmak ve verilen mesajların alınıp alınmadığını fark edebilmektir.

NOT:

İyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini değil; yüz ifadesi, eli, kollan ve bedeniyle yaptıklarını da duyar. Çünkü yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, bedenin duruş tarzı gibi sözsüz mesajlar da iletişimin bir
parçasıdır. Hatta tek başına iletişimdir.
ÖRNEK:

Empati, dış dünyayı karşımızdaki insanın bakış açı­sıyla görmeye çalışmamız, yani kendimizi karşımız­daki insanın yerine koymamızdır.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi "empati"ye örnek olarak gösterilebilir?

 1. Seni çok sevdiğimi her yerde söylüyorum.

 2. Kapıyı çarparak çıkmasına anlam veremedim.

 3. Bunun senin için ne kadar zor olduğunu hissedi­yorum.

 4. Bu şekilde düşünmen beni endişelendiriyor.

ÇÖZÜM

Seçeneklerde verilen. "Bunun senin için ne kadar zor okluğunu hissediyorum" diyen kişi kendisini karşısındakinin yerine koyarak (empati) onu anladığını ifade etmiştir.

Doğru yanıt "C" seçeneğidir.

ÖRNEK

İyi bir dinleyici iletişim kurduğu kişinin yalnız söyler diklerini duymakla kalmaz. Çünkü sözsüz mesajlar da iletişimin bir parçasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajlar arasın­da gösterilemez?

A) Bedenin duruş tarzı B) Yüz ifadeleri

C) Etkili kelimeler D) El kol hareketleri

ÇÖZÜM

Bedenin duruş tarzı, yüz ifadeleri, el ve kol hareket­leri sözsüz mesajlar olarak iletişimin birer parçasıdır. Etkili kelimeler kullanmak sözlü iletişimin kapsamına girmektedir.

Doğru yanıt "C" seçeneğidir.

İletişimi Engelleyen Faktörler

Çevremizdeki insanların bazılarıyla konuşmak bizim için kolay ve zevk vericiyken, bazılarıyla kur­duğumuz iletişim çok yüzeysel olabilmektedir.

İnsanlar arası ilişkilerde her ne kadar;

 • Benzer kişilik özellikleri

 • Ortak ilgi alanları ve hobiler

 • Eğitim düzeyi

 • Ahlâk anlayışı

gibi unsurlar temel öneme sahip olsa da, yine de kişi­ler arası iletişimde asıl unsur "dinleme" becerisine sahip olmaktır.

Gerek ailemizle, gerekse çevremizdeki diğer insanlarla konuşurken iletişim kurmamızı engelleyen bazı unsurlar vardır:

Örnek 1 : Karşımdaki İnsanı yönlendirme­ye çalışmak ya da öğüt vermek:

Bu tutum, bizimle sorunlarını paylaşmak isteyen Kişide baskı ve suçluluk duyguları uyandırır ve aramızda çatışma yaratabilir.

"Zayıf aldığına üzüleceğine, oturup dersini çalış­malısın."

"Uykusuz kalıyorum diye yakınacağına, akşam­ları erken yat biraz."
Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurabilmek için sahip olmamız gereken beceriler arasında gösterilemez?

 1. Doğru zamanda ve doğru yerde konuşmak

 2. Karşımızdaki insanı yönlendirmeye çalışmak

 3. Karşımızdaki insanla göz teması kurmak

 4. Anlaşılabilir ve akıcı bir dil kullanmak

Çözüm

Doğru zamanda ve doğru yerde konuşmak, karşı­mızdaki insanla göz teması kurmak, anlaşılabilir ve akıcı bir dil kullanmak etkili iletişim kurabilmek için gerekli unsurlardır. Karşımızdaki insanı yönlendir­meye çalışmak iletişimi engelleyen bir faktördür.

Doğru yanıt "B" seçeneğidir

örnek 2 : Karşımızdaki İnsanı eleştirmek ya da yargılamak:

Bu tutum, insanların kendilerini çaresiz ve hak­sızlığa uğramış gibi hissetmelerine ve kendilerini iletişime kapatmalarına neden olur.

"Çocukça davranışlarda bulunuyorsun"

"Düşüncesiz insan ne olacak"

örnek 3 : Çok soru sormak:

İletişim sorularla sağlanıyorsa; soru soranın ne­reye varmak istediği konuşulan kişi tarafından anlaşılamadığından, konuşulan endişeye kapılarak savunmaya çekilebilir.

"Neden hastalandın, yoksa iyi giyinmedin mi?"

"Neden doğru düzgün davranışlar sergilemiyor­sun?"

"Niye böylesin sen?"

ÖRNEK

örnek 4: Teselli etmek, konuyu değiştirme­ye çalışmak:

Söyledikleri duyulmadan teselli edildiğini hisse­den insan, kendini anlaşılmamış, dinlenilmemiş ve yanlış algılanmış gibi hissedebilir ve kızgınlık duyar. Dinlemeden verilen teselli mesajları konuşan kişide sorununun küçümsendiği duygusunu yaratabilir. "Olur böyle şeyler; geçer geçer" "Boş ver, başka şeylerden konuşalım"

“Söyledikleri duyulmadan teselli edildiğini hisseden insan, kendini anlaşılmamış, dinlenilmemiş ve yanlış algılanmış gibi hissedebilir ve kızgınlık duyar.”

Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

 1. Saçma sapan davranışlarda bulunuyorsun.

 2. Amacının bu olmadığını çok iyi biliyorum.

 3. Bu yanlışın tek sorumlusu sensin.

 4. Takma kafana, başka şeylerden bahset.Örnek 5 : Teşhis, tanı koymak:

Bu tür yaklaşımlarda, dinleyen kişi, sanki konu­şanın söylemek istediklerini ve amacını çok iyi bili­yormuş, kafasından geçenleri okuyormuş gibi bir tavır içine girdiğinden, konuşanı savunmaya iter, sinirlendirir ve öfkeli cevaplar vermesine neden olur.

"Bunları beni sinirlendirmek için anlatıyorsun anlaşılan"

"Aslında senin amacın çok başka"

ÇÖZÜM

A ve C seçeneklerinde verilen örnekler karşımızdaki insanı eleştirmek ve yargılamak, B seçeneğinde ve­rilen örnek; teşhis, tanı koyarak karşımızdaki insanı sinirlendirmek gibi iletişimi engelleyen faktörlerdir. D seçeneğinde verilen örnek ise iletişimi engelleyen faktörlerden "teselli etmek ve konuyu değiştirmek" kapsamında değerlendirilebilir.

Doğru yanıt "D" seçeneğidir.

2. MERAKLI GÖZLER TRT'DE

Kitle İletişim Araçları,

Günümüzde elektronik teknolojisinin, bilgisayar­ların, iletişim alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte iletişim hız ve yaygınlık kazan­mıştır. Bu hız ve yaygınlık, insanoğlunun kitle iletişim araçlarıyla sarılmış, donatılmış bir dünyada yaşamı­nı sürdürmesini gerektirir olmuştur.Bilgi, düşünce ve davranışların aktarılması süre­ci olan iletişim olgusu, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. İnsanların öğrenmek ve bilmek gereksinim­leri ise radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, rek­lâm, telefon, telgraf ve bilgisayar gibi kitle iletişim araçları sayesinde karşılanmaktadır. Bu araçlar her­hangi bir bilgiyi, kısa sürede geniş kitlelere hızlı bir biçimde ulaştırabildikleri için günlük yaşamda son derece önemli bir yere sahiptir.

Günümüzde çok sayıda insan ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeler hakkında bilgi edine­bilmek amacıyla kitle iletişim araçlarından faydalan­maktadır.

Her toplumdaki farklı sosyal-ekonomik ve kültürel sınıflara ait bireyler yüzyıllar boyunca iletişime önem vermişlerdir. İnsanların iletişime duydukları ihtiyaç nedeniyle bu alanda her geçen gün çarpıcı gelişme­ler ortaya çıkmaktadır. Gazetelerden televizyon ka­nallarına, telsizlerden radyo vericilerine, laptop bil­gisayarlardan görüntülü cep telefonlarına, farklı ile­tişim araçlarındaki gelişmeler ve yenilikler insanoğlu­nun bu alanda ulaştığı noktayı göstermektedir.

Kitle iletişim araçlarının, insanları bilgilendirmenin, insanlara dünyada olup bitenler hakkında hah iletmenin yanı sıra insanları eğlendirme, insanla boş zamanlarının değerlendirilmesini sağlama gibi işlevleri de vardır. Örneğin; tiyatro, sinema, da müzik ve spor gibi eğlence niteliği ağır etkinlik! bireyi rahatlatma görevi görür.

Kitle iletişim araçları sayesinde uluslararası işbirliği ve kültür alışverişi gerçekleşmektedir. Toplumlar arasında sanat ve kültür alanlarındaki karşılıklı etkileşim bu sayede daha da artmaktadır. Aynı zamanda kitle iletişim araçları ait oldukları toplumu kültürel mirasının korunmasında ve gelecek nesiller aktarılmasında da önemli bir yere sahiptir.

Yine kitle iletişim araçları ile yayılan bilginin saptırılması durumunda toplumun olaylar hakkında yanlış bil­gilendirilmesi söz konusu olabilmektedir. Bir takım olumsuz etkilere rağmen kitle iletişim araçları, insanların davranış ve tutumlarında önemli rol oynamaktadırGünümüzde kitle iletişim araçlarının gücüne ve bu araçlarla yürütülen faaliyetlerin etkinliğine duyar­sız kalmak olanaksızdır. Örneğin bir siyasi partinin kampanya çalışmasında, bir firmanın ürün ya da hiz­metinin hedef kitleye sunumu ve benimsetilmesinde, sanatsal ve kültürel etkinliklerin kamuoyuna ulaştırıl­masında, yine sportif faaliyetlerin geniş halk kitleleri­ne ulaştırılmasında, toplumu değişik biçimlerde etki­leyen bir olayın ilgili ya da yetkili kişilere aktarıl­masında kitle iletişim araçları büyük rol oynamak­tadır. Bu noktada önemli olan ise, kitle iletişim araçlarının toplum yararı gözetilerek etkin bir biçimde doğruluk, tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde kullanılmasıdır.

ÖRNEK

Aşağıda verilenlerden hangisi hem görsel hem de işitsel iletişim araçlarına örnek olarak gösteri­lebilir?

A) Gazete B) Radyo C)Televizyon D) Dergi

ÇÖZÜM

Gazete ve dergi görsel; radyo işitsel bir iletişim aracıdır. Televizyon ise hem görsel hem de işitsel iletişim aracıdır.
Doğru Yanıt "C"

Kitle iletişim araçlarının özellileri:

 Kitle iletişim araçları sosyal statüye göre herhangi bir farklı yaklaşım oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırmaktadır.

 Kitle iletişim araçları sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olurlar. Bu talep bir süre sonra alışkanlığa ve ihtiyaca dönüşür.

 Kitle iletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği taşıdığı için inandırıcılık ve ikan etme özelliği de kazanmaktadır.

 Kitle iletişin sürecinde, geri besleme imkânı yoktur. Bu nedenle alıcının tepkisi anında ölçülememektedir.
3. ÖZGÜRLÜKLER ÜZERİNE PANEL YAPIYORUZ

Kitle İletişim özgürlüğü

Kitle iletişim özgürlüğü, basın ve yayın özgürlüğü ile görsel-işitsel iletişim özgürlüğünü kapsamaktadır. Basın özgürlüğü, basın alanında girişimde bulunma, basma-yayma ve haber alma özgürlüklerini içerir. Bu hakkın özneleri yalnızca basın-yayın alanında çalışan­lar değil, aynı zamanda okuyucular, dinleyiciler ve izle­yicilerdir.

Görsel-işitsel iletişimin en etkili araçları radyo ve televizyondur. Görsel-işitsel iletişim özgürlüğü de basın özgürlüğü gibi, radyo ve televizyonların tek yardı olarak kullanabilecekleri bir özgürlük değil, din­leyicilerin ve izleyicilerin doğru haber alma haklarını da içeren bir özgürlüktür. Bu anlamda görsel-işitsel iletişim organlarının kendi özgürlüklerini kullanırken dinleyicilerin ve izleyicilerin doğru haber alma haklarına saygılı olma sorumluluğu vardır.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır iconKaraden?Z balikзi gem?Ler?N?N genel yapisal цzell?KLer?
Цrne?in sьrьtme a??yla avc?l?k yapan bir bal?kз? teknesi trol teknesi, veya зevirme a?? kullanan bir gemi ise g?rg?r teknesi olarak...

Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır iconBal dudaklı üzümü Dionysos’a

Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır iconAr?c?l?ktan sa?lanan bal, polen, ar? sьtь, propolis, ar? zehiri ve...

Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır iconTarihinde çocuklarımız ile BÜYÜkleriM partisi kutlayacağız. Çocuklarımız...

Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır icon2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit...

Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır iconBir bebeğin kalbi, doğmadan önce 54 milyon kez atar. Bir yetişkinin...

Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır iconEh neredeyse bir ermiş olduğu, sesin güzel hatta soprano olduğu çok...

Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır iconKitle iletişim toplumun kendi aralarında iletişimleşmesine denir....

Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır icon1 Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?

Sabahları okula giderken birbirimize günaydın dememiz, hatta bal arılarının bal bulunan bölgeyi bir­birlerine haber vermeleri dahi iletişim sayılır iconKurmaca hikayeden dahi enteresan


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com