NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
NÖBETÇİ TRAFİK CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :


KARŞI TARAF : . Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
SUÇ TARİHİ :

TALEP KONUSU : Trafik ceza tutanağının iptali talebidir.
TALEBİN İZAHI : 1- ../../.... günü tarafıma tebliğ edilen Trafik ceza tutanağıyla hangi maddeden kesildiği anlaşılamayan, tanzim eden kısmının son derece karışık ve okunamayacak surette yazıldığı ve açıklamaların arka sayfada yazdığı belirtilmesine rağmen hiçbir açıklama bulunmayan, aracın modeli, rengi, markası yazmayan ve sadece plakaya göre kesilmiş yasaya ve yönetmeliklere aykırı ceza tutanağı ile ....... TL Trafik Ceza Tutanağı tanzim etmişlerdir.

2- Öncelikle belirtmek isterim ki ceza haksız ve keyfi olarak kesilmiştir zira suç tarihi olan ../../.... tarihinde Dikmen caddesine hiç gitmemiş bulunmaktayım.

3- Davaya konu olan trafik ceza tutanağı eksik ve usulsüz olup alelade tanzim edilmiş ve hakkımda hiç gerçekleşmeyen bir olaydan dolayı ceza tertibine gidilmiştir.
HUKUKİ SEBEPLER : 2918 S. Karayolları Trafik Kanunu. M. 116, Türk Ceza Kanunu,

Ceza Muhakemeleri Kanunu ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER : Trafik Ceza Tutanağı ve her türlü yasal delil.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda kısaca belirtilen nedenlerle ve duruşmalarda resen tespit edilecek hususlar karşısında talebimizin kabulü ile ilgili trafik ceza tutanağının iptaline karar verilmesini dilerim. ../../.....

MÜŞTEKİ VEKİLİ

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE iconSulh ceza mahkemesi sayin hâKİMLİĞİ’NE

NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE iconİstanbul nöbetçİ vergi mahkemesi

NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE iconAİle mahkemesi hakiMLİĞİ’ ne

NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE icon… Aİle mahkemesi hakiMLİĞİ’NE

NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE iconAİle mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE

NÖbetçİ trafik ceza mahkemesi HÂKİMLİĞİ’NE iconİZMİr nöbetçİ İdare mahkemesi sayin başkanliğina


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com