2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri


sayfa5/13
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

5.4- Çalışma Şartları


Mahalli idareler kendilerini özgürce yönetebilirler, bu husus, idareden idareye farklılık gösterecek şekilde, seçilen temsilcilerin statülerini belirleyen hükümleri de kapsar. Her mahalli idarede ortalama 4 komisyon kurulur. Belediyelerde toplantılar genellikle hafta sonları veya akşamları yapılırken, genel meclisler ve bölge meclislerinde toplantılar hafta içi çalışma saatlerinde yapılır. Bunlar genel uygulamalardır. Mahalli temsilcilerin çalışma zamanlarını ölçmek mümkün olmamakla birlikte, merkeziyetçilikten uzaklaşılması sonucunda meclis üyelerinin çalışmaya ayırdıkları zamanın önemli ölçüde artmış olması anlaşılır bir durumdur. Temsilciler üyesi oldukları meclisten sekreterlik hizmeti alırlar ve idareye bağlı binalarda kullanabilecekleri odalar vardır. Meclis üyeliğine seçilen devlet memurları işlerinden belli bir müddet izinli sayılırlar.

Temsilcilerin aldıkları ücretler gelir vergisine tabidir. Üyeler bu verginin kaynaktan kesilmesini seçebilecekleri gibi, gelir vergisine tabi diğer gelirleriyle birleştirilmesini de isteyebilirler.

Seçilmiş temsilcilere izin verilmesi hakkında özel hükümler yoktur.

Seçilmiş temsilciler emekli sandığına üye olmak zorundadırlar (IRCANTEC).

5.5- Mahalli Temsilcilerin Görevleri ve Sorumlulukları


Genel meclislerin, bölge meclislerinin, Korsika meclisinin ve denizaşırı bölge meclislerinin başkanları, denizaşırı meclis mahalli yöneticisi ve nüfusu 30.000’den fazla olan belediyelerin başkanları göreve başlarken mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Herhangi bir makamı işgal eden kişi, kendi çıkarının konu olduğu kararlara kendi adına veya temsilci olarak müdahale edemez, aksi halde karar geçersiz sayılır. Herhangi bir müdahale –mesela, bir temsilcinin görev süresi içerisinde tamamen veya kısmen kendi idaresi veya kontrolü altındaki şirketler, ticari kuruluşlar, kurumlar, iş ve işlemlerden çıkar sağlaması, faiz vermesi veya alması- 6 aydan 2 yıla kadar hapis, para cezası ve kamu haklarından sürekli mahrum bırakmayla cezalandırılır. Seçilmiş temsilciler görevleriyle ilgili eylemlerinden herhangi bir yüzünden suçlanabilirler, ancak yargılama Yargıtay Ceza Dairesinin olaya el koymasıyla başlar. Görevi dışında suç işleyen temsilciler için özel bir muafiyet yoktur, ancak davanın görevin yapıldığı seçim bölgesinin dışında görülmesi imtiyazı verilmiştir. Son olarak, bir belediye başkanı veya bir il yöneticisi eğer sebepsiz olarak kanunla kendine verilen bir görevi yerine getirmekten kaçınırsa Danıştay tarafından görevden alınır ve 1 yıllık bir dönem için seçimlerde aday olamaz.

5.6- İstifa


Belediye meclis üyeleri istifalarını belediye başkanına vermek zorundadırlar. İstifaların kabulü mecburi değildir.

Belediye başkanlarının ve yardımcılarının istifaları vali tarafından kabul edilmelidir.

Tekrar seçilemeyen temsilcilerin işlerine dönebilmeleriyle ilgili bir hüküm yoktur.

5.7- Eğitim


Seçilmiş temsilcilerin isteğe bağlı eğitiminden bir kamu kuruluşu olan Mahalli İdareler Memurları Milli Merkezi sorumludur. Belediye meclis üyeleri, yılda 6 saat bedeli belediye bütçesinden karşılanan bir eğitim alma hakkına sahiptir.

5.8- Ödenekler


Seçimle gelinen bütün görevler herhangi bir ücret ödenmemesi prensibine tabidir. Hiçbir görev ücret hakkı vermez. Yine de, belediye başkanları ve yardımcıları belediyenin büyüklüğüne göre kanunla belirlenmiş bir görev tazminatı alırlar. İl ve bölge temsilcileri prensip olarak harcamalarını karşılayacak, ancak kamu görevlerini ayırdıkları süre yüzünden kaybettikleri kazançları telafi edebilecek bir miktar huzur hakkı alırlar. Kanun, bölge ve genel meclis üyeleri için, ulaşım, yiyecek ve yatak masraflarının ve özel görevlerin yerine getirilmesinde ortaya çıkan harcamaların tazmini prensibini getirmiştir. Belediye meclisleri, başkanların masraflarını ödemekte serbesttirler. Ödemeler belli şartlarda vergiye tabidir.

5.9- Cinsiyetlerin Temsili


Parlamento hiçbir zaman seçim listelerinde kota ayrılmasını öngörmemiştir. Kadınlar, erkeklere kıyasla oldukça düşük oranda temsil edilirler.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Benzer:

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri icon1. mahalli İdarelerin tariHİ

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconMahalli İdareler Genel Müdürlüğü

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconI. anayasa’da mahallî İdarelerle iLGİLİ HÜKÜmler

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri icon1. hukuki ÇERÇeve anayasal Hükümler 1814 yılına kadar uzanan Norveç...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconAdli İdare Sistemi: Yargı birliği sistemidir. Anglo-sakson sistemdir....

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconDevletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbiriyle...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconSÖzleşme kavrami : Sözleşme,belirli bir hukuki sonuç doğurmak amacıyla...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconYakin iller atletizm salon deneme


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com