2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri


sayfa1/13
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
FRANSA'DA MAHALLİ İDARELER

1. HUKUKÎ ÇERÇEVE

1.1-Anayasal hükümler


Anayasanın 72. maddesine göre, Fransız Cumhuriyetinin mahalli idareleri şunlardır: belediyeler (commune), iller (departmentler) ve denizaşırı bölge idareleri. Bunların dışında herhangi bir idari birim ancak kanunla kurulabilir. Bu idareler, kanunla düzenlenen şartlar çerçevesinde ve seçilmiş meclisler aracılığıyla kendilerini serbest bir şekilde yönetirler.

Fransız Anayasası'nın 74. maddesi, denizaşırı bölge idarelerinin Cumhuriyetin genel çıkarlarına uygun, ancak kendi bölgelerinin çıkarlarını da hesaba katan özel bir yapılanmaya sahip olabileceklerini belirtir. Anayasanın 34. maddesi gereğince mahalli meclislerin seçim sistemiyle ilgili kurallar kanun ile konulur. Kanun, aynı zamanda mahalli idarelerin bağımsız yönetilmelerinin temel ilkelerini, tasarruf edecekleri yetkilerin sınırlarını ve kaynaklarını da belirler.

1.2-Temel hukuki metinler


Belediyelerin yönetimiyle ilgili yasal düzenlemeler belediye mevzuatı adı altında birçok kanundan oluşmaktadır. Bu mevzuat 1884'den beri yapılan ve en son 6 Şubat 1992 Kanunuyla belediyeler arası işbirliğini sağlamak açısından tekrar düzenlenen kanunlardan oluşmaktadır.

İllerin yönetimiyle ilgili yasal düzenlemeler büyük bölümüyle 10 Ağustos 1871 tarihli Kanun, 2 Mart 1982 tarihli Kanun ve (7 Ocak 1983, 22 Temmuz 1983 ve 10 Haziran 1985 tarihli) yetkilerin aktarılması hakkındaki kanunlardan oluşmaktadır.

Bölgeler için temel referanslar da 5 Temmuz 1972, 2 Mart 1982 kanunları ile (7 Ocak 1983, 22 Temmuz 1983 ve 10 Haziran 1985 tarihli ) yetkilerin aktarılması hakkındaki kanunlarda yer almaktadır.

2- MAHALLİ İDARELERİN YAPISI

2.1- İdari Birimler


Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler.

2.2-İstatistik bilgileri


1990'da mahalli idarelera

Belediyeler

Metropoliten Fransa'dab

Denizaşırı illerde (DOM)

Denizaşırı bölgelerde (TOM)

Özel statülü olanlar

36.763

36.551

113

80

19

Départmentler

Metropoliten Fransa

Denizaşırı iller

100

96

4

Bölgeler

Metropoliten Fransa

Denizaşırı département

26

22

4

Denizaşırı bölgelerc

4

Özel konumdaki idarelerd

2

a Metropoliten Fransa, dört denizaşırı département ve Saint-Pierre-et-Miquelen için Mart-Nisan 1990'da, Wallis ve Futuna için de 9 Eylül 1990'da yapılan Genel Nüfus Sayımına göre

b 1 Ocak 1992'de 36.560 belediye

c New Caledonia, Fransız Polenezyası, Wallis ve Futuna, Fransız Güney Okyanusu ve Antartika sınırları.

d Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Mahalli idarelerin gruplandırılması

Şehir Birlikleri

9

Bölgeler (District)

322

Birlikler

Tek fonksiyonlu idareler

Çok fonksiyonlu idareler

Karma idareler (1.1.1988 itibariyle)

Yeni şehir idareleri

14 17 895

490

2 298

1 107

9

 

31 Aralık 1994 de 56 ilde 756 belediye birliği ve dört kasaba birliği kurulmuştur.

1990’da Bölgelerin Nüfusu ve Alanları
Nüfus

ALAN KM²

METROPOLİTEN FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

10 660 554

12 012

CHAMPAGNE-ARDENNE

1 347 848

25 606

PICARDY

1 810 687

19 399

UPPER NORMANDY

1 737 247

12 307

CENTRE

2 371 036

39 151

LOWER NORMANDY

1 391 318

17 589

BURGUNDY

1 609 653

31 582

NORD-PAS-DE-CALAIS

3 965 058

12 414

LORRAINE

2 305 726

23 547

ALSACE

1624 372

8 280

FLANCHE-COMTE

1 097 276

16 202

LOIRE VALLEY

3 059 112

32 082

BRITTANY

2 795 838

27 208

POITOU-CHARENTE

1 595 081

25 810

AQUITAINE

2 795 830

41 308

MIDI-PYRENEES

2 430 663

45 384

LIMOUSIN

722 850

16 948

RHONE-ALPES

5 350 701

43 698

AUVERGNE

1 321 214

26 013

LANGUEDOC-ROUSSILLON

2 144 985

27 376

PROVENCES-COTE-D’AZUR

4 257 907

31 400

CORSIA

249 737

8 680

ORTALAMA

2 537 386

24 726

DENİZ AŞIRI İLLER

GUADELOUPE

386 987

1 780

MARTINIQUE

359 572

1 100

GUYANA

114 687

90 000

REUNION

597 823

2 510

ORTALAMA

364 765

23 847

 

 

İllerin nüfus ve alanı

 

Alan ( km²)

Nüfus

EN ÇOK

10 000

2 531 855

EN AZ

176

72 825

ORTALAMA

5 666

589 734

 

Belediyelerin nüfus ve sayısı

METROPOLİTAN FRANSA

 

Belediye sayısı

Belediye %

Nüfus

Nüfus %

1000'den az

28 183

77.1

9 337 187

16.2

1000-4 999

6 629

18.1

13 556 546

23.5

5000-9 999

898

2.5

6 168 826

10.7

10 000-49999

738

2.0

15 319 688

26.5

50000-99 999

67

0.2

4 443 077

7.7

100 000'nin üzeri

36

0.1

8 859 400

15.4

TOPLAM

36 551

100.0

57 684 724

100.0

DENİZAŞIRI BELEDİYELER

 

Belediye sayısı

% Belediye

nüfus

% nüfus

1000'den az

9

8.0

4 615

0.3

1 000-4 999

34

30.1

96 316

6.6

5 000-9 999

27

23.9

186 499

12.7

10 000- 49 999

38

33.6

763 878

51.9

50 000-99 999

3

2.6

194 406

13.2

100000'in üzeri

2

1.8

224 415

15.3

TOPLAM

113

100.0

1 470 129

100.0

*Ocak 1990 itibariyle

 

Belediyelerin ortalama nüfusu 1 578 ve ortalama alan 14.9 kilometre karedir.

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri icon1. mahalli İdarelerin tariHİ

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconMahalli İdareler Genel Müdürlüğü

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconI. anayasa’da mahallî İdarelerle iLGİLİ HÜKÜmler

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri icon1. hukuki ÇERÇeve anayasal Hükümler 1814 yılına kadar uzanan Norveç...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconAdli İdare Sistemi: Yargı birliği sistemidir. Anglo-sakson sistemdir....

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconDevletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbiriyle...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconSÖzleşme kavrami : Sözleşme,belirli bir hukuki sonuç doğurmak amacıyla...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconYakin iller atletizm salon deneme


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com