"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc."


sayfa9/28
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

J)


Jeopardy: (n) risk, hasar, tehlike (danger, peril, risk, hazard)

Judgement: (n) hüküm, değerlendirme, bildiri (reasoning, perception, wisdom)

Justify: (v) haklı göstermek, mazur göstermek (defend, forgive, excuse)

K)


Keen: (adj) hevesli, meraklı, istekli (interested, eager, devoted)

L)


Lace: (v) bağlamak (thread, weave)

Law: (n) kanun, kural, yasa (rule, regulation, order)
Leap: (v) atlamak, fırlamak (jump over, bound, skip)

Lease: (n) kiralama, icar (contract, rental)

Lenient: (adj) müşfik, yumuşak (gentle, kind, indulgent)

Lethal: (adj) öldürücü (fatal, deathly)

Liable: (adj) duyarlı, hassas, eğilimli (responsible, answerable, accountable)

Lift: (v) kaldırmak, yükseltmek, asansör (uphold, arise, elevate)

Liken: (v) benzetmek, eşleştirmek (compare, equate, match)

Limp: (v) aksamak, topallamak (hobble, falter, shamble)

Linger: (v) bekletmek, oyalamak, geciktirmek (hang on, endure, persist)

Literacy: (n) edebi kültür, yazın yeteneği, okuryazarlık (being literate)

Lofty: (adj) azametli, yüce (high, impressive)

Loiter: (v) oyalanmak, sallanmak, aylak aylak dolaşmak (dawdle, hang about, idle, linger, dally, delay)

Loose: (adj) bol, gevşek, başıboş (sloppy, apart, relaxed)

Loot: (v) yağmalamak (plunder, sack)

Luminous: (adj) parlak, aydınlık (shiny, bright)

M)


Maddeningly: (adv) sinirlice, delirerek (angrily, madly)

Magnify: (v) abartmak, övmek, methetmek (glorify, praise, exaggerate)

Maintain: (v) bakmak, bakım yapmak, devam ettirmek (take care of, care, conserve)

Malignant: (adj) zarar verici, habis, kötücül, kötü niyetli (virulent)

Marginal: (adj) az, sınırdaki, kenarda olan (borderline, edge, bound)

Marvellous: (adj) harika, muhteşem (wonderful, excellent)

Massacre: (n) katliam (kill)

Means: (n) araç, vasıta, vesile (way, method, system)

Meddle: (v) karışmak (interfere)

Memorably: (adv) unutulmaz bir şekilde (unforgettably)

Menace: (v) gözdağı vermek, korkutmak (threaten, frighten, terrorize)

Merit: (n) erdem, fazilet, lâyık olma (dignity, asset, worth, value)

Method: (n) yöntem, düzen, teknik (way, route, technique)
Meticulous: (adj) titiz, dikkatli (careful, precise)

Meticulously: (adv) özenle, titizlikle (precisely, exactly, accurately)

Mettle: (n) azim, heves (courage, determination)

Mighty: (adj) güçlü, kuvvetli (strong, powerful)

Migrate: (v) göçmek, taşınmak, geçmek (move, leave, journey)

Mildly: (adv) tatlılıkla yumuşakça (gently)

Mingle: (v) karıştırmak (mix, intermix, combine, blend, merge, unite)

Miscarry: (v) çocuk düşürme, düşük yapma (fail, abort)

Misuse: (v) istismar etmek, kötüye kullanmak (abuse, mistreat)

Mock: (v) alay etmek, dalga geçmek (make fun of, laugh at)

Moderate: (adj) orta (midway, not extreme)

Modify: (v) azaltmak, değişiklik yapmak, tadil etmek (adjust, adapt, change)

Mold: (v) kalıba dökmek (mildew)

Molten: (adj) erimiş (liquefied)

Mouldy: (adj) küflü (mildew)

Murky: (adj) karanlık, nahoş (muddy)

Mutineer: (n) isyancı, asi (rebel)
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

Benzer:

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconNesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconWord sizi pek fazla zorlamamıştı. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconDaughter in law in our provebs, idioms and manis *

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" icon1. Give broad transcriptions of the following words. (Ex. 42) 9 pts; 39 each) #

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconEger dosya ekini (word docx) aciyor da Bolum

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconYoung women who participate in sports exhibit the great associated...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconİleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconResearch field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconAşağıdaki 10 adet tablo uygulamasını yapınız. (Her tablo farklı bir word belgesine yapılacak)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com