"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc."


sayfa6/28
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

F)


Fabulous: (adj) müthiş, şahane, harika, uydurma, hayal ürünü (legendary)

Fade: (v) solmak, rengi atmak (grow faith, whiten)

Failure: (n) eksiklik, yokluk, aksatma, kusur, bulunmama, yapmama, ihmal, başarısızlık, kıtlık, iflas, batma (abortion, bankruptcy, bomb, botch, breakdown, bungle)

Faintly: (adv) hafifçe, zayıf olarak, açıkça söylenmeden (silently, tacitly, quietly)

Fairly: (adv) yeterlice, adilce, oldukça (adequately,justly, quite)

Falter: (v) duraksamak, bocalamak, tereddüt etmek (waver,hesitate)

Fastidious: (adj) nazlı, titiz, zor beğenen (careful, finicky)

Fatal: (adj) ölümcül (deadly)

Fatally: (adv) kaçınılmaz bir şekilde, ölümcül bir şekilde (deadly, mortally)

Fate: (n) yazgı, kader (destiny)

Fatigue: (n) yorgunluk, bitkinlik (weariness, tiredness)

Feast: (n) ziyafet, festival (dinner, festival)

Feeble: (adj) çelimsiz, zayıf, hâlsiz (weak, exhausted)

Feed: (v) beslemek, bakmak (nourish, cater for, supply) )

Fetch: (v) gidip getirmek, çekmek, gelir sağlamak (bring back, deliver, earn)

Fiercely: (adv) acımasızca (harshly)

Filament: (n) lif, iplik, tel (wire, pile, fibre)

Flaw: (n) aksaklık, bozukluk, eksiklik (defect, fault, imperfection)

Flawless: (adj) kusursuz, defosuz (perfect, pristine)

Flee: (v) kaçmak, sıvışmak, tüymek, aceleyle çıkmak (escape, run away)

Flexibly: (adv) değişken olarak, esnek biçimde, değişebilir şekilde (pliable, modifiable)
Fluctuate: (v) değişmek, inip çıkmak (change, alter, vary)

Forceful: (adj) etkileyici, ikna edici, zorlu (strong, effective, convincing)

Foremost: (adj) önde gelen, en önemli (primary)

Foremost: (adv) başta, ilk önce (firstly)

Forestall: (v) önlemek, engel olmak (prevent)

Fortify: (v) güçlendirmek (strengthen)

Found: (v) kurmak, inşa etmek (establish, originate)

Foyer: (n) giriş (anteroom)

Fraction: (n) kesir, parça, kesim, bölüm, bölme (division)

Fracture: (v) çatlamak, kırılmak (crack, brake, shatter)

Fragile: (adj) kırılgan, narin (breakable)

Framework: (n) taslak, yapı, çerçeve (foundation, core, scheme)

Frankly: (adv) açıkça, dobra dobra (honestly, candidly)

Frantically: (adv) çılgınca, telaş içinde (madly, furiously, wildly)

Frequently: (adv) sık sık (often)

Frown: (v) kaş çatmak, sinir olmak, somurtmak (scowl, glower, dirty look)

Frustrate: (v) engellemek, önlemek (defeat, block)

Functionality: (n) işlevsellik, kullanılırlık (utility, usefulness, practicableness)

Fussy: (adj) seçici, telaşlı, detaycı (hard to please, choosy)

Futile: (adj) boşuna, beyhude (pointless, useless, worthless)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Benzer:

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconNesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconWord sizi pek fazla zorlamamıştı. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconDaughter in law in our provebs, idioms and manis *

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" icon1. Give broad transcriptions of the following words. (Ex. 42) 9 pts; 39 each) #

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconEger dosya ekini (word docx) aciyor da Bolum

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconYoung women who participate in sports exhibit the great associated...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconİleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconResearch field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconAşağıdaki 10 adet tablo uygulamasını yapınız. (Her tablo farklı bir word belgesine yapılacak)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com