"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc."


sayfa28/28
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

2012 ÜDS SONBAHAR 76. Soru

(I) Lakes have obviously played an important role in the historical development of communities, and modern life is dependent on the purification facilities and agricultural benefits that lakes provide. (II) As renewable energy becomes increasingly important in the 21st century, so do lakes and the possibilities of hydroelectric power that they present. (III) Major threats to the longevity of lake fertility are pollution, drainage and faulty water-management practices. (IV) Economically, lakes play an integral part in the development of major waterways and travel routes. (V) Fishing and aquaculture, and the jobs their industry represents, are also principle benefits of living in a lake community.
A) I B) II C) III D) IV E) V
Çözüm: Paragrafta ilk cümleden itibaren "göllerin, toplumların gelişimindeki olumlu rolleri" anlatılmaktadır. Ancak üçüncü cümlede diğer cümlelerin aksine olumsuz yargılar geçmektedir. Üçüncü cümle incelendiğinde; göllere yönelik önemli tehditlerden söz edildiği anlaşılmaktadır ve bu da paragrafın anlam akışını bozmaktadır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.
STRATEJİ 8

Tüm paragraf bir konuyu genel olarak ele alıp bir cümlede "specific" bir yaklaşım varsa ya da konu ilk cümledeki iddia itibariyle "specific" boyutta ele alınıp bir cümlede genelleme yapılıyorsa paragrafta anlam akışı bozulacaktır. Örneğin tüm paragraf "botanik bilimi"nden genel olarak söz ederken bir cümlede özele inilip "kaktüs bitkisi" hakkında bilgi verilirse paragrafın anlam bütünlüğünde bir bozulma olur.


2013 YDS İLKBAHAR 80. Soru

(I) No citizen of the European Union lives more than 700 km away from the coast. (II) The seas and oceans are at the centre of a large number of interactions, and to optimize political decision-making, we must clearly understand these interactions. (III) The European Union is surrounded by four seas and two oceans, and has 89,000 km of coastline. (IV) The maritime areas under the jurisdiction of the member states of the European Union are larger than the land masses. (V) The obvious conclusion is the need for rational management of the seas and oceans.
A) I B) II C) III D) IV E) V
Çözüm: Paragrafın ilk cümlesinde "Avrupa Birliği vatandaşlarının kıyıdan uzaklıkları" ile ilgili "specific" (özel) bir iddia ortaya atılmıştır ve bu iddia ikinci cümle hariç tüm cümlelerde desteklenmiştir. İkinci cümlede genel olarak "deniz ve okyanusların etkileşimleri" konusu üzerinde durulmuştur. Beşinci cümlede yer alan "the seas and oceans" ifadesi kafa karıştırabilir. Ancak bu ifadeyle dördüncü cümlede verilen "the maritime areas" ifadesine gönderme yapılmıştır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

2010 ÜDS İlkbahar Sosyal Bilimler 53. Soru

(I)Man has always taken a keen interest in oceanographic studies. (II) Apart from fish and coral, with their colours and lifestyles, seashells are like jewels in the multi-coloured world beneath the waves. (III) Besides the familiar ones, there are thousands more or less known shells whose beauty would astound us. (IV) Out of over 100,000 shell varieties, some were used as currency in former times because of their pleasing colours and elegance. (V) Nowadays they are mostly used as decoration in our homes.
A) I B) II C) III D) IV E) V
Çözüm: Paragrafın anafikri ilk cümlede ortaya atılan iddiadan anlaşıldığı kadarıyla "İnsanın okyanus bilimlerine duyduğu coşkulu ilgi" olarak görünmektedir. Okuyucu olarak beklentimiz paragrafın diğer cümlelerinde de "İnsan-okyanus bilimleri ilişkisi" konusunun devam ettirilmesidir. Ancak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerde daha "specific" (özel) bir konu olan "deniz kabukluları"ndan söz edilmektedir. İlk cümle "general" (genel), diğer cümleler ise "specific" (özel) bir konu hakkında yargılar içermektedirler. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.

STRATEJİ 9

Sıralama bildiren ifadeler paragraf içinde anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde kullanılmalıdırlar (first, second, third, next, then, after that, later, finally, eventually, at last, in the end, vb…).
2010 KPDS İlkbahar 59. Soru

(I)Between 1800 and the middle of the twentieth century, the worldwide population roughly tripled, rising from 1 to 3 billion. (II) Like past scientific investigations directed at humankind, genetics has raised fundamental questions about ethics and humanity. (III) Between 1960 and 2000, however, the population doubled again, to 6 billion or more. (IV) Obviously, improvements in basic standarts of health have contributed to this dramatic increase. (V) Yet such growth has strained the capacity of social sevices, public-health facilities, and urban infrastructures.

A) I B) II C) III D) IV E) V

Çözüm: Birinci cümlede verilen "Between 1800 and the middle of the twentieth century" ifadesiyle üçüncü cümlede verilen "Between 1960 and 2000" ifadesi arasında kronolojik (zamansal ardıllık) bir ilişki vardır. Nitekim ikinci cümlede "genetics" şeklinde yeni bir konuya geçilmiştir. Oysa ki paragrafın konusu "nüfus"tur. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.
2011 ÜDS İLKBAHAR 78. Soru

(I) The story of being involved in the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) Project is one of perseverance. (II) When Kaname Ikeda arrived in Cararache in 2007 with a small team, there was almost nothing there. (III) Fortunately, the ITER participants are bound by the belief that they are working on a mission of huge importance to society. (IV) Prefabricated buildings emerged from the earth as the site developed to accommodate the first 100 employees over the next year. (V) Today, that number has increased to 300, still housed in prefabricated buildings while awaiting the permanent ones to be provided.

A) I B) II C) III D) IV E) V

Çözüm: Paragrafta dördüncü cümlede yer alan "the next year" (ertesi yıl) ifadesi, olay sıralaması içinde, ikinci cümlede geçen "in 2007" zaman zarfına gönderme yapmaktadır. Bu nedenle üçüncü cümle ilgisizdir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

NOT: Soruları yukarıdaki stratejilere göre değerlendirip doğru seçeneği belirledikten sonra, geriye kalan dört cümleyi sırayla okuyunuz. Okuyacağınız dört cümlenin anlamsal ve metinsel bütünlüğü olan bir paragraf oluşturması gerekir. Zaman yetersizliği olduğunu düşünerek bazı adaylar bu sağlama aşamasını atlamaktadırlar. Zamanınızın yetersiz kalacağını düşünüyorsanız en azından çıkarttığınız cümleden bir öncekini ve bir sonrakini okuyarak aralarındaki bütünlüğe bakmalısınız.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Benzer:

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconNesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconWord sizi pek fazla zorlamamıştı. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconDaughter in law in our provebs, idioms and manis *

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" icon1. Give broad transcriptions of the following words. (Ex. 42) 9 pts; 39 each) #

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconEger dosya ekini (word docx) aciyor da Bolum

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconYoung women who participate in sports exhibit the great associated...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconİleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconResearch field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconAşağıdaki 10 adet tablo uygulamasını yapınız. (Her tablo farklı bir word belgesine yapılacak)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com