"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc."


sayfa14/28
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

T)


Tackle: (v) uğraşmak, üstesinden gelmek (take on, try to solve)

Tackle: (n) donanım (gear, rig)

Tactful: (adj) hassas, nazik (discreet, sensitive)

Tearful: (adj) acıklı, ağlamaklı (weeping, crying, sorrowful)

Tedium: (n) bezginlik, bıkkınlık (boredom, monotony)

Tempting: (adj) ayartıcı, baştan çıkarıcı (seductive, enticing)

Tentative: (adj) deneme niteliğinde, öneri (experimental, unsure, recommendation)

Tentatively: (adv) çekinerek, geçici olarak, tereddütle (temporarily, hesitantly, provisionally)

Testimony: (n) tanıklık, ifade (evidence, statement)

Thoroughly: (adv) eksiksizce, tam ve dikkatli (completely, downright)

Thrift: (n) ekonomi, tutum (economy, saving, conservation)

Thrifty: (adj) tutumlu, verimli (economical, saving, careful)

Timidly: (adv) ürkerek, çekinerek (nervously, shyly)

Tingle: (v) iğnelemek (prickle)

Torture: (v) işkence etmek, zulmetmek (pain, persecute, torment)

Toss: (v) atmak, sallamak (throw)

Tranquil: (adj) sakin, huzurlu (peaceful, calm, serene)

Treacherous: (adj) hain, tehlikeli (betraying, catchy)

Tribute: (n) övgü, takdir (compliment, respect)

Tricky: (adj) nazik, hassas (deceitful, shady)

Trigger: (n) dürtü, tetik (lever, catch, stimulus)

Triumph: (n) zafer, başarı (winning, victory)

Trivial: (adj) önemsiz, saçma (petty)

Troublesome: (adj) baş belası, can sıkıcı (annoying, irritating)

Tumble: (n) düşme, alt üst etmek, tökezleme (fall, drop)

Turmoil: (n) karışıklık, sorun (confusion, trouble)

U)


Ultimate: (adj) doruk, en son, esas (final, furthest, basic)

Ultimately: (adv) en sonunda, eninde sonunda (finally)

Undermine: (v) baltalamak, düşürmek, kuyusunu kazmak (weaken, sabotage, excavate)

Undertake: (v) üzerine alınmak, üstlenmek (assume, take on)

Undue: (adj) gereksiz, mantıksız, yersiz (unnecessary, needless, unreasonable)

Unduly: (adv) aşırı derecede, gereğinden çok (immoderately, excessively)

Uneasy: (adj) endişeli, gergin, kaygılı (nervous, awkward, anxious)

Uniformity: (n) değişmezlik, homojenlik, düzgünlük (regularity, monotony, uniformness)

Unlikely: (adj) beklenilmedik, muhtemel olmayan (improbable, doubtful, unthinkable)
Unpredictable: (adj) tahmin edilemez, öngörülemez, belirsiz (doubtful, uncertain, unreliable)

Upsurge: (v) yükselmek, kabarmak, aniden artmak (increase suddenly)

Usher: (v) eşlik etmek, yönlendirmek (escort, accompany, lead, direct)

Utilize: (v) kullanmak (use)

Utterly: (adv) tamamen (completely)
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

Benzer:

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconNesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconWord sizi pek fazla zorlamamıştı. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconDaughter in law in our provebs, idioms and manis *

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" icon1. Give broad transcriptions of the following words. (Ex. 42) 9 pts; 39 each) #

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconEger dosya ekini (word docx) aciyor da Bolum

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconYoung women who participate in sports exhibit the great associated...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconİleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconResearch field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconAşağıdaki 10 adet tablo uygulamasını yapınız. (Her tablo farklı bir word belgesine yapılacak)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com